Novodobá svetová divadelná premiéra Vivaldiho opery Arsilda na javisku SND

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Opera Slovenského národného divadla uvádza novodobú svetovú divadelnú premiéru opery Antonia Vivaldiho Arsilda v hudobnom naštudovaní Václava Luksa a v réžii Davida Radoka. Premiéra tohto koprodukčného projektu s medzinárodným inscenačným aj interpretačným obsadením sa uskutoční 9. marca 2017 v novej budove SND a v priamom prenose ju odvysiela Dvojka RTVS. Po bratislavskom uvedení 9. a 12. marca 2017 sa inscenácia vydá na zahraničné turné, odkiaľ sa v sezóne 2019/2020 vráti na javisko Opery SND. Táto novodobá premiéra bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Gesamtkunstwerk, Centrom starej hudby a festivalom Dni starej hudby.

Arsilda (Arsilda, Regina di Ponto RV 700│Arsilda, kráľovná pontská RV 700) je Dramma per musica v troch dejstvách v talianskom jazyku. Jej historická svetová premiéra sa konala 27. alebo 28. októbra 1716 v Teatro Sant’Angelo – v rodnom meste autora opery Antonia Vivadiho – Benátkach. Premiéra Arsildy, ktorá mala triumfálny úspech, otvorila jesennú karnevalovú sezónu a Vivaldi tomuto dielu prikladal veľký význam. V období baroka bolo bežné, že autori ,,recyklovali“ časti svojich predošlých úspešných kompozícií do nových opier, ale Vivaldi celú hudbu Arsildy skomponoval nanovo. Napriek úspechu v období svojho vzniku a mimoriadne úspešných uvedení v 18. storočí nebola nikdy viac scénicky uvedená. Stane sa tak až po tristo rokoch a zhruba štyroch mesiacoch dňa 9. marca 2017 na javisku Opery SND.

Antonio Vivaldi
(1678 – 1741)

Autorom diela je barokový skladateľ, pedagóg a kňaz Antonio Vivadli (1678 – 1741), ktorý písal nielen inštrumentálnu hudbu, ale bol zároveň aj jedným z najproduktívnejších operných skladateľov svojej doby. V slovenských operných divadlách sa doposiaľ nehrala žiadna z jeho zachovaných necelých päťdesiat operných diel, takže Arsilda je Vivaldiho debutom na slovenskom profesionálnom opernom javisku. Libreto opery Arsilda napísal taliansky básnik Benedetto Domenico Lalli (1679 – 1741), vlastným menom Nicolò Sebastiano Biancardi. Dielo sa z rôznych dôvodov viackrát upravovalo. ,,Arsilda je neobvyklým dielom, pri jeho spoznávaní čakajú na poslucháča prekvapenia na každom kroku. Vivaldi zjavne zasiahol do pôvodnej verzie Lalliho libreta do tej miery, že urazený libretista sa od konečnej podoby opery v nepodpísanej úvodnej dedikácii tlačeného libreta silnými slovami dištancoval: „očervenel som hanbou, keď som nerozpoznal svoje pôvodné dielo“. Dnes nedokážeme s istotou určiť motív ani rozsah Vivaldiho úprav, no zachovaná podoba diela pôsobí z hudobnej i textovej stránky celistvo“, hovorí k libretu autor hudobného naštudovania Václav Luks.

Myšlienka uviesť zaujímavé barokové dielo vznikla už dávnejšie, a to v Národnom divadle v Prahe, kde v predchádzajúcich rokoch inscenovali Händelovho Rinalda a Myslivečkovu L’Olimpiade. ,,Vzišla iniciatíva, že by sme mohli v úspešnej spolupráci pokračovať, pričom by to nemal byť Händel ani klasicizmus, ale niečo iné, než dve predchádzajúce opery. Popritom som už dlho plánoval a chcel sa venovať aj Vivaldimu, pretože sa domnievam, že ak sa vyberá titul pre radové predstavenie divadelnej sezóny a nie pre špecializovaný festival, mal by byť pre poslucháča i diváka atraktívny. Vivaldi je taký vždy a okrem toho, jeho meno, ktoré má – najmä v posledných rokoch – obrovské vyžarovanie, každý pozná. Napriek tomu sú jeho opery vo veľkej miere neznáme. Chceli sme teda spojiť atraktívnosť s tým, že ukážeme niečo, čo poslucháči doteraz nepočuli.“, uviedol pre Opera Slovakia Václav Luks. Z tejto iniciatív nakoniec Národné divadlo upustilo a po rozhovoroch s vedením Opery SND inscenátorov oslovila ponuka uviesť Vivaldiho Arsildu na javisku našej prvej opernej scény.

Tlačová konferencia k premiére Vivaldiho opery Arsilda v Opere SND,
foto: Ľudovít Vongrej

Pre riaditeľa Slavomíra Jakubeka je tento projekt výnimočný z viacerých dôvodov. Nie len preto, že Arsilda je po nedávno uvedenom Berliozovom Faustovom prekliatí a Pucciniho Triptychu tretím zaujímavým titulom v repertoári Opery SND. ,,Tento projekt je výnimočný, pretože chce byť na jednej strane širším príspevkom Opery SND do slovenského hudobného a divadelného života. Nie je to produkcia, ktorá by sa týkala len SND, ale chceme týmto projektom osloviť celú hudobnú verejnosť, pretože to bude historicky prvé uvedenie barokového operného diela na divadelnej scéne s orchestrom, ktorý sa špecializuje na interpretáciu starej hudby, s medzinárodne renomovaným dirigentom Václavom Luksom, ktorý toto dielo hudobne naštudoval, a s vynikajúcim režisérom, ktorý je pojmom na európskej opernej scéne, pánom Davidom Radokom. Som nesmierne rád, že sa mi ho po dlhých rokoch podarilo osloviť a inšpirovať k spolupráci, ale v tomto prípade bol aj on aktívny a po diskusii o rôznych tituloch, ktoré by sme mohli spolu vytvoriť, prišiel s nápadom, že ho už dávno nič tak neoslovilo, ako toto Vivaldiho dielo. Takže na jednej strane je tu výnimočnosť, ale aj veľká príležitosť pre slovenský operný život a pre slovenské divadelné umenie v celosvetovom meradle prísť so svetovou novodobou divadelnou premiérou diela, ktoré na divadelnom javisku od pomerne krátkeho obdobia po roku 1716 neodznelo a navyše uvádzame verziu, ktorá zatiaľ vôbec nikdy neodznela, pretože na pôvodnej historickej premiére sa hrala verzia, ktorú Vivadli do istej miery musel prispôsobiť pravdepodobne kvôli výhradám dobovej cenzúry. Táto produkcia je výnimočná aj v tom, že ju vnímame ako spoločný reprezentatívny výtvor slovenskej hudobnej scény v spolupráci s Centrom starej hudby, ktoré už niekoľko rokov organizuje skvelý festival Dni starej hudby v Bratislave a sme presvedčení, že by sme mali na Slovensku viac podporiť práve túto oblasť, ktorá patrí k interpretačným základom vyspelých hudobných a divadelných kultúr prinášajúcim atraktívne a úžasné hodnoty. Výnimočnosť sa zrkadlí aj v tom, že máme veľa zahraničných partnerov a koproducentov, s ktorými na tejto inscenácii spolupracujeme. Vizitkou každého operného domu nie je to, do akej miery vie zapojiť domáce interpretačné kvality, ale už samotný ten fakt, že vie prísť s veľmi dobrou inscenáciou, ktorá či už po dramaturgickej alebo kvalitatívnej znamená určitý príspevok do celoeurópskeho kontextu. Chceme, aby mal tento impulz dlhodobejšie vyžarovanie, takže sme sa s pánom režisérom aj dirigentom dohodli, aby sa táto inscenácia po svojom medzinárodnom turné po divadlách, ktoré sa podieľali na jej vzniku, do Bratislavy vrátila a stala sa súčasťou repertoáru jubilejnej sezóny 2019/2020, kedy si Opera s celým SND pripomenie storočnicu svojho vzniku. Myslím, že môžeme pokojne povedať, že storočnica je vek dospelosti, hoci slovenská operná kultúra patrí k najmladším a možno je práve medzníkom, kedy by sme si mali povedať, že veci, ktoré nie sú samozrejmou súčasťou opery na Slovensku, by sa nimi mali stať. Nazdávam sa, že tento projekt by mohol byť jedným z kamienkom v celkovej mozaike, ktorú chceme prezentovať pri príležitosti tohto veľkého jubilea.“, uviedol na tlačovej konferencii k premiére riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek.

A. Vivadli: Arsilda, Opera SND, 2017, fotografia zo skúšky opery,
Václav Luks – dirigent, orchester Collegium 1704 a účinkujúci umelci na javisku,
foto: Petra Hajská

Na javisku Opery SND sa 9. marca 2017 uskutoční prvé novodobé scénické predvedenie Vivaldiho barokového hudobno-dramatického diela Arsilda s orchestrom hrajúcim na kópiách historických hudobných nástrojov Collegium 1704, jeho zborovou zložkou Collegium Vocale 1704 a so sólistami špecializujúcimi sa na interpretáciu starej hudby. Premiéru v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke a z predstavenia vznikne aj DVD.

Bratislavská Inscenácia Vivaldiho Arsildy vznikla v koprodukcii Slovenského národného divadla, Opéra de Lille, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Caen, Château de Versailles Spectacles, Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704. Táto novodobá premiéra bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Gesamtkunstwerk, Centrom starej hudby a festivalom Dni starej hudby. ,,Pre Centrum starej hudby, ktoré už 22 rokov organizuje jediný festival starej hudby na Slovensku bolo veľkou cťou ísť do tejto spolupráce. Aj napriek tomu, že táto produkcia je časovo mimo nášho hlavného festivalu, ihneď sme sa jej ujali, pretože na základe obsadenia a inscenačného tímu nám bolo od začiatku jasné, že ide o mimoriadny projekt. Aj keď to nie je vždy ľahké, snažíme sa priniesť na Slovensko tých najlepších špecialistov na starú hudbu. Máme ich aj na Slovensku i v Čechách. Súbor Collegium 1704 v rámci nášho festivalu už účinkoval a bol to jeden z najúžasnejších koncertov, ktoré sme mali.“, uviedla k spolupráci Alžbeta Rajterová z Centra starej hudby. Tento projekt nie je prvou spoluprácou Centra starej hudby so Slovenským národným divadlom. Už v roku 2009 spolu pripravili uvedenie opery L´isola disabitata (Opustený ostrov) od Josepha Haydna pri príležitosti 200. výročia úmrtia skladateľa so slovenskými umelcami v hudobnom naštudovaní jednej z významných osobností európskej hudby Andrewa Parrotta a v réžii Andrei Hlinkovej.

Vivaldiho Arsilda zavíta po jej bratislavskom uvedení (9. a 12. marca 2017) v rovnakom interpretačnom obsadení do viacerých európskych operných domov, predovšetkým tých, ktoré sa podieľali na jej vzniku. Inscenácia sa po zahraničnom účinkovaní opäť vráti na prvú slovenskú opernú scénu v jubilejnej sezóne SND 2019/2020 v domácom speváckom obsadení.

SND pred premiérovým uvedením inscenácie Arsilda pripravilo úvod k predstaveniu, v ktorom sa diváci môžu dozvedieť viac o samotnom diele, jeho autoroch i vzniku jedinečného projektu. Úvod k predstaveniu sa uskutoční vo štvrtok 9. marca 2017 vo foyeri novej budovy SND na 3. poschodí o 18.15 hod., pre zahraničných návštevníkov ponúka SND informačný blok v angličtine.

A. Vivaldi: Arsilda, Opera SND, 2017,
foto: Jozef Barinka

Dielo hudobne naštudoval český renomovaný dirigent špecializujúci sa na starú hudbu a čerstvý držiteľ Mozartovej ceny za rok 2017 od Saskej Mozartovej spoločnosti Václav Luks, ktorý v Opere SND zároveň debutuje. ,,V Arsilde platí, že jej hudba je skutočne v službách slova podľa starého dobrého talianskeho štýlu, ktorý sa definoval na počiatku 17. storočia podľa na základe hesla „prima le parole, poi la musica“. Recitatívy sú nesmierne prepracované a harmonicky bohaté. … Rozsah árií v Arsilde je oveľa menší než v neskorších Vivaldiho operách, pričom jej hudobná substancia je veľmi intenzívna a stojí vždy v službách slova. Toto sa však postupom času zmenilo, v neskorších operách Vivaldi písal omnoho jednoduchšie recitatívy a oveľa väčší fokus kládol na vokálnu virtuozitu, na veľké árie da capo s ozdobami v duchu neskorej opera seria. Každopádne, Vivaldiho opery práve z rokov 1713 až 1720 sú dramaturgicky oveľa prepracovanejšie a účinnejšie, omnoho viac je v popredí dej, pričom hudobná dráma je oveľa dôležitejšia než virtuozita.“, uviedol k hudobnej stránke opery Václav Luks a dodáva: ,,Arsilda je mimoriadna v tom, že v kontexte Vivaldiho opier ponúka unikátnu, bohatú inštrumentáciu, akú nemá žiadna iná jeho opera. Predpísanými nástrojmi sú flauty, hoboje – to by nebolo až také mimoriadne – ale aj prirodzené rohy a trubky, ktoré sú však iba v jednom, zhruba dvojminútovom zbore. U nás party trubiek realizujú hráči na prirodzený roh v predpísanej polohe, pretože by bolo trošku luxusom kvôli dvom minútam hudby angažovať extra hudobníkov – dovolili sme si takúto licenciu. Aj v čase vzniku Arsildy to nepochybne hrali tí istí hudobníci, akurát použili iné nástroje. Vivaldi používa aj rozličné inštrumentačné zvláštnosti, napríklad jednu áriu sprevádza dvomi čembalami: jedno je sólové a druhé hrá harmonický sprievod (basso continuo), pričom sa vyložene píše, že všetky sláčikové nástroje (instrumenti d´arco) skupiny bassa continua mlčia a hrajú len brnkacie nástroje a cembali, teda dve čembalá, tento pokyn sme dodržali. Objaví sa aj ária so sólovými husľami, uplatní sa i sólové violončelo a nástroje sa vystriedajú v najrôznejších kombináciách“, týmito slovami predstavil inštrumentáciu Vivaldiho Arsildy v rozhovore pre Opera Slovakia Václav Luks. Celý rozhovor s dirigentom si prečítate TU…

A. Vivaldi: Arsilda, Opera SND, 2017,
režisér David Radok a výtvarník Ivan Theimer v Umelecko-dekoračných dielňach SND,
foto: Andrej Šuba

Arsildu v Opere SND zinscenoval uznávaný český operný a divadelný režisér David Radok, ktorý je zároveň aj autorom scény. Pre Davida Radoka bola práca na tejto inscenácii výzvou, pretože ide o ,,zabudnuté“ dielo. ,,Ponuka pracovať na výbornej opere, ktorá sa 300 rokov nehrala, spolupracovať s Václavom Luksom, Collegiom a s najlepšími dostupnými spevákmi sa neodmieta. Arsildu považujem za unikát, ktorý má nielen pekné melódie, ale zároveň súznie s psychologickým portrétom postáv opery, ich vzťahov, situácií a jednotlivých atmosfér. Tematicky je to jedna z opier, ktoré sa dotýkajú našej bezprostrednej situácie, v ktorej sa nachádzame“, povedal k novej inscenácii Opery SND David Radok a dodáva: ,,Baroková opera má prísnu a pre dnešné publikum neobvyklú formu, ktorú skutočne môžeme pociťovať ako štylizovanú a odlúčenú od reality. Ale aj v tomto žánri dokážeme nájsť konanie a prežívanie ľudí, ktoré nezriedka pôsobí charakterovo pravdivejšie než je tomu v mnohých romantických operách. V Arsilde, kde všetci niečo predstierajú, sa napríklad objaví replika, v ktorej princezná Lisea hovorí: „Pravda a lož majú niekedy rovnakú farbu.“ Vo Vivaldiho diele sú odkazy na pravdu, lož a ich relativitu identické s otázkami, ktoré si kladieme aj dnes. Slovom roka 2016 sa podľa Oxfordských slovníkov stalo „post-truth“. Aj dnes sa lož začína hrať na pravdu a akoby to nikomu ani príliš nevadilo.“, uviedol v rozhovore pre Opera Slovakia David Radok. Celý rozhovor s režisérom si prečítate TU…

Na inscenácii spolupracoval výtvarník Ivan Theimer, autorkou kostýmov je Zuzana Ježková, choreografie zostavila Andrea Miltnerová, svetelný design navrhol Přemysl Janda a editor partitúry a libreta je Giovanni Andrea Sechi.

Premiéra tohto koprodukčného projektu sa uskutoční s medzinárodným inscenačným aj interpretačným obsadením medzi ktorým je slovenská sopranistka Lenka Máčiková.

A. Vivaldi: Arsilda, Opera SND, 2017,
Lisandro Abadie (Cisardo),
foto: Jozef Barinka

Spoluúčinkujú Collegium 1704 a jeho zborová zložka Collegium Vocale 1704. Súbory vznikli v roku 2005 z iniciatívy čembalistu a dirigenta Václava Luksa pri príležitosti projektu Bach – Praha – 2005, ktorý znamenal začiatok spolupráce s festivalom Pražská jar. Od roku 2007, keď vo Francúzsku zarezonovala Zelenkova Missa votiva v ich interpretácii, sú obidve telesá pravidelnými hosťami renomovaných usporiadateľov po celej Európe. Okrem ťažiskového repertoáru hudby 17. a 18. storočia predstavujú medzinárodnému publiku diela českých majstrov, najmä Jana Dismasa Zelenku a Josefa Myslivečka. V roku 2008 začali koncertný cyklus Praha – Drážďany, pravidelne spolupracujú so svetoznámymi vokálnymi sólistami (M. Kožená, V. Genaux, B. Mehta), čo vyústilo do koncertného cyklu Collegium 1704 v Rudolfine. Od jesene 2015 sa obidva cykly zlúčili a prebiehajú paralelne v Prahe i Drážďanoch. V operných produkciách súbory nadväzujú na medzinárodné úspechy Händelovho Rinalda (2009) a Myslivečkovej opery L´Olimpiade (2013) v Prahe, Caen, Dijone, Luxemburgu a vo Viedni. Produkcia bola nominovaná na International Opera Awards. Minulé i budúce hosťovania súborov Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 zahŕňajú prestížnych usporiadateľov ako Salzburger Festspiele, Berlínsku filharmóniu, Theater an der Wien, Konzerthaus Wien, Concertgebouw Amsterdam, Wigmore Hall, Versailles, Lucerne Festival, Chopin Festival i rezidencie na festivaloch Oude Muziek v Utrechte a Bachfest v Lipsku. Interpretačné umenie telies je zdokumentované na záznamoch domácich i zahraničných televíznych staníc v Česku, Nemecku i vo Francúzsku (Mezzo), ako aj na početných nahrávkach (Supraphon, Accent, Zig-Zag Territories), ktoré sa tešia priazni publika i kritiky a získali prestížne ocenenia (Diapason d‘Or, CD mesiaca & Editor‘s Choice, nominácie na CD roku Gramophone Magazine). V roku 2014 spolupracovalo Collegium 1704 pod vedením Václava Luksa s Bejunom Mehtom na DVD Gluckovej opery Orfeus a Eurydika (réžia O. Havelka) a na dokumente BBC2 Mozart v Prahe s Rolandom Villazónom. www.collegium1704.com

Antonio Vivadli: Arsilda
(Arsilda, Regina di Ponto RV 700│Arsilda, kráľovná pontská RV 700)
Dramma per musica v troch dejstvách
novodobá svetová divadelná premiéra
koprodukčný projekt
Opera SND
9. marca 2017

inscenačný tím

Hudobné naštudovanie: Václav Luks
Réžia a scéna: David Radok
Výtvarník: Ivan Theimer
Kostýmy: Zuzana Ježková
Choreograf: Andrea Miltnerová
Editor partitúry a libreta: Giovanni Andrea Sechi
Preklad libreta: Michaela Jurovská
Svetelný design: Přemysl Janda

osoby a obsadenie

Arsilda, mezzosoprán: Olivia Vermeulen
Lisea, mezzosoprán: Lucile Richardot
Barzane, kontratenor: Kangmin Justin Kim
Tamese, tenor: Fernando Guimarães
Cisardo, bas: Lisandro Abadie
Mirinda, soprán: Lenka Máčiková
Nicandro, soprán: Helena Hozová
Tanečníci: Lukáš Homola, Markéta Jandová, Anna Kukuczková,
Tereza Lenerová-Hradilková, Daniel Raček, Jana Vrána
Spoluúčinkuje: Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704

www.snd.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

fotogaléria

video

 

Tlač. konferencia k premiére Vivaldiho opery Arsilda v Opere SND (videozáznam Opera Slovakia)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár