Novým riaditeľom Hudobného centra sa stal Igor Valentovič

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič na základe výsledku výberového konania vymenoval od 10. marca 2016 do funkcie riaditeľa Hudobného centra Igora Valentoviča. Funkciu prevezme po Oľge Smetanovej, ktorá tento post zastávala od roku 1999 až do roku 2015, kedy požiadala ministra kultúry SR o uvoľnenie z funkcie.

Oľga Smetanová bola menovaná na pozíciu generálne riaditeľky Národného hudobného centra na základe víťazného konkurzu v júli 1999 vtedajším ministrom kultúry SR Milanom Kňažkom. V priebehu šestnástich rokov viedla inštitúciu cez viaceré etapy transformácie zo štátnej agentúry Národné hudobné centrum – Slovkoncert, na modernú inštitúciu, zabezpečujúcu dokumentačnú, koncertnú a vydavateľskú činnosť na Slovensku. Po šestnástich rokoch práce na poste riaditeľky Hudobného centra považuje svoju víziu za naplnenú, a preto požiadala ministra kultúry Mareka Maďariča o uvoľnenie z funkcie.

Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič na základe výsledku výberového konania vymenoval od 10. marca 2016 do funkcie riaditeľa Hudobného centra Igora Valentoviča.

Igor Valentovič

Igor Valentovič

Igor Valentovič je absolventom Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia bol štipendistom v Umenovednom ústave SAV, neskôr pracoval ako redaktor v obnovenom časopise Slovenská hudba a v Slovenskej filharmónii. V 90. rokoch stál pri založení medzinárodných festivalov Melos-Étos a Dni starej hudby a v prvých ročníkoch sa podieľal aj na tvorbe dramaturgie oboch dodnes vitálnych festivalov. Od roku 1992 pôsobil v spoločnosti MUSIC FORUM venujúcej sa vydavateľskej, obchodnej a agentúrnej činnosti v oblasti klasickej hudby. Ako dobrovoľník pracuje v občianskom sektore v združení ALBRECHT FORUM, cieľom ktorého je záchrana a revitalizácia nášho kultúrneho dedičstva.

Hudobné centrum je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru:

  • organizovaním a sprostredkovaním koncertov a umeleckých programov
  • organizovaním vybraných medzinárodných hudobných festivalov
  • propagáciou slovenskej hudobnej kultúry doma a v zahraničí
  • vydávaním hudobnín a kníh o hudbe
  • dokumentáciou hudobného života na Slovensku
  • koordináciou informácií o hudobných projektoch

 

História štátnej inštitúcie zaoberajúcej sa organizovaním hudobného života na Slovensku začína roku 1969, keď bol založený Slovkoncert – umelecká agentúra garantujúca hudobné festivaly a jednotlivé koncerty v oblasti tzv. vážnej a tzv. populárnej hudby.

Koncertný život do roku 1969 spravovali viaceré inštitúcie, napr. Hudobná a artistická ústredňa a po roku 1958 Koncertná a divadelná kancelária. Od roku 1969 sa vďaka federatívnemu usporiadaniu Československej socialistickej republiky zvýšila a rozšírila právomoc slovenských inštitúcií, najmä v oblasti zahraničných aktivít. Tak sa Slovkoncert dostal do povedomia nielen v domácom prostredí, ale aj v medzinárodnej sieti umeleckých agentúr.

V roku 1997 sa Slovkoncert stal súčastou Národného hudobného centra a roku 1999 sa táto inštitúcia pretransformovala na Hudobné centrum so štyrmi oddeleniami: dokumentačným, vydavateľským, vonkajších vzťahov a ekonomickým.

Hudobné centrum je iniciátorom rôznych celoslovenských podujatí. Z takých najväčších v tomto roku treba spomenúť napríklad Rok slovenskej hudby.

Na podnet Hudobného centra sa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodlo vyhlásiť rok 2016 za Rok slovenskej hudby. Jeho hlavným cieľom je zviditeľniť slovenskú hudobnú kultúru v rámci Slovenska, ako aj v zahraničí. Podobne ako v rokoch 1996 a 2006, aj teraz sa myšlienka Roka slovenskej hudby opiera o okrúhle výročia osobností, ktoré významne ovplyvňovali a usmerňovali vývin slovenskej hudobnej kultúry a stali sa jej piliermi. (Písali sme o tom TU…)

Aj Opera Slovakia sa zapája do celoslovenských akcií a podujatí Hudobného centra či už prostredníctvom mediálnej podpory, spravodajstva a publicistiky, alebo aj aktívne v rámci podujatia Noc hudby, kedy organizuje podujatie Príďte za operou – Koncert mladých talentov v amfiteátri Starý Klíž (viac TU...).

Viac o Hudobnom centre na www.hc.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Zdroj: HC

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár