Autori


šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)655 Articles


operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)299 Articles


operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)272 Articles


muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)255 Articles


spravodajkyňa a publicistka, členka redakčnej rady Opera Slovakia225 Articles


dokumentaristka a publicistka, členka redakčnej rady Opera Slovakia199 Articles


slovenská historička, muzikologička, publicistka a výtvarníčka rumunsko-talianskeho pôvodu161 Articles


hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan111 Articles


muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka88 Articles


1 2 3 7