Autori

Avatar

Avatar

hudobná publicistka a producentka1 Articles


Ludmila Peřinová

predsedkyňa Medzinárodnej spoločnosti Oskara Nedbala, hudobníčka a publicistka1 Articles


Avatar

Avatar

muzikologička a publicistka, členka redakčnej rady Opera Slovakia1 Articles


Jaroslav Blaho

teatrológ, kritik, dramaturg a divadelný historik1 Articles


Avatar

Avatar

Som absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, odbor fyzika. Celý život pôsobím ako učiteľ fyziky na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Mojou Vášňou je klasická hudba, hlavne opera.1 Articles


Peter Michalovič

Filozof a estetik, pedagogicky pôsobí na Univerzite Komenského a Vysokej škole výtvarných umení. Zaoberá sa estetickou teóriou, štrukturalizmom, postštrukturalizmom a teóriou rozprávania.1 Articles


Karol Medňanský

muzikológ, hudobný historik, publicista, hudobník (viola da gamba) a pedagóg1 Articles


1 4 5 6