Reklama a inzercia

Reklama a inzercia na Opera Slovakia

Organizujete koncert, festival, predstavenie, výstavu, workshop, alebo nejaké iné zaujímavé podujatie z oblasti opery, klasickej hudby či baletu? Ste samostatným organizátorom, alebo inštitúciou? Informujte o vašich podujatiach a aktivitách prostredníctvom prvého a mienkotvorného internetového časopisu v danej oblasti umenia na Slovensku Opera Slovakia, ktorý zaznamenáva cca 2100 návštev za deň a na facebooku má viac ako 12 000 fanúšikov.

Z našej novej ponuky si môžete vybrať rôzne inzertné produkty, či už jednorazovú inzerciu, alebo celoročné predplatné na viaceré inzertné balíčky a ich kombinácie. Takto predplatené služby, ktorých počet je limitovaný (v súvislosti s limitovaným počtom reklamných plôch), majú na Opera Slovakia zaistené inzertné miesto na jeden rok od objednania.

Z našej inzertnej ponuky PR článkov, bannerov, či balíčkov služieb môžete využiť aj nové doplnkové služby ako napríklad súťaž, statický banner pod každým článkom, rozposlanie samostatného exkluzívneho newslettera so samostatným PR článkom vášho produktu na cca 2000 e-mailových adries, alebo si môžete predplatiť názov týždenného newslettera, ktorý špeciálne upozorní na váš koncert či podujatie.

Pre viac informácii nás kontaktujte na e-mailovej adrese: redakcia@operaslovakia.sk

Prezentujte svoju činnosť a oslovte širokú cieľovú skupinu cez internetový časopis, ktorý:

 • má mesačne viac ako 61.000 návštev
 • má na facebooku viac ako 12 600 fanúšikov cieľovej skupiny opery, operety, klasickej hudby a baletu
 • je mienkotvorným populárnym a rešpektovaným médiom v laickej aj odbornej obci
 • má na odber pravidelného Newslettera viac ako 2000 e-mailových kontaktov, medzi ktorými sú okrem čitateľov mienkotvorné médiá, televízie, domáce aj zahraničné cestovné, informačné a umelecké agentúry, školy, rôzne inštitúcie a organizácie, ale aj umelci. Tento počet sa stále zvyšuje.
 • je prvý a jediný internetový časopis na slovenskom mediálnom trhu poskytujúci ucelené operné  spravodajstvo a publicistiku, ale poskytuje priestor aj pre operetu, klasickú hudbu a balet. Z pozície svojej jedinečnosti je pri hľadaní informácií o opere vo vyhľadávačoch suverénne na prvých priečkach.
 • je mediálnym partnerom profesionálnych slovenských kultúrnych inštitúcií ako napr. Opera SND, Štátna opera v Banskej Bystrici, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, či Štátny komorný orchester Žilina.
 • je mediálnym partnerom vysoko prestížnych koncertov a festivalov ako napr. koncerty Svetových operných hviezd usporadúvané agentúrou Kapos, ale aj iných väčších a menších operných koncertov a koncertov klasickej hudby či festivalov
 • Logo Opera Slovakia sa popri mediálnych partnerstvách objavuje aj na plagátoch benefičných, podporných a výchovných koncertov pre deti a mládež, na nástenkách umeleckých škôl a hudobných inštitúcií… je mediálnym partnerom Ligy proti rakovine.
 • je sledovaný a monitorovaný v zahraničí, keďže opera je bezbariérový medzinárodný hudobnodramatický žáner a tým pádom sa na rozdiel od iných slovenských portálov vaša organizácia, koncert či iné podujatie zviditeľní aj v zahraničí.
 • jeho články sú oficiálnym dokumentačným materiálom archivovaným rôznymi inštitúciami
 • je zaradený v databáze médií spoločnosti na monitoring médií Slovakia Online

Reklama a inzercia (cenník platný od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022)