Vitajte na webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

9. septembra 2022 Vladimír Blaho Sezóna 2022/2023

Obnovená Pucciniho Turandot v Opere SND na počesť Jozefa Bednárika

G. Puccini: Turandot, Opera SND, 2022, Luis Chapa (Calaf), Maida Hundeling (Turandot), foto: Jozef Barinka / SND
Veľkosť písma
A
A
A
Prvými predstaveniami novej opernej sezóny v SND boli dva večery s Pucciniho Turandot (6. a 8. septembra 2022), venované nedožitým 75. narodeninám režiséra tejto inscenácie, divadelného mága Jozefa Bednárika, pod taktovkou nového šéfdirigenta a s viacerými debutantmi.

Keďže som v roku 2006 po premiére Turandot napísal dve recenzie a neskôr som jej venoval ešte niekoľko glos, zameriam sa najprv na „jubilanta“ a jeho prínos pre slovenské divadelníctvo. Jozef Bednárik totiž skvele inscenoval tak činohry (či už s ochotníkmi z jeho rodného Zelenča, v nitrianskom divadle alebo v televízii), ako aj opery (v Prahe a Bratislave), no najviac slávy sa mu dostalo ako režisérovi muzikálov. Túto časť jeho režijnej tvorby som však nesledoval, a tak sa vrátim k činohre a opere.

Jozef Bednárik (1947 – 2013), foto: Katarína Marenčínová / Archív SND

Divadelných ochotníkov previedol od tradicionalizmu repertoárového aj inscenačného k modernej divadelnej reči (Maupassantova Guľôčka), v práci s profesionálmi mu bol zvlášť blízky básnik a dramatik García Lorca (dve divadelné a dve televízne prepisy) pre jeho ponor do ženskej duše a do sváru duše a tela (skvelá inscenácia Domu Bernardy Alby v Nitre).

V opere po trochu šokujúcom úvode s Komornou opernou postupne v Slovenskom národnom divadle naštudoval osem inscenácií, z ktorých hneď v tej prvej (Gounodov Faust) majstrovským spôsobom vniesol do slovenskej javiskovej praxe ducha operného režisérskeho divadla. Popri vysokej spektakulárnosti však inscenácia hýrila nielen nápadmi ale aj myšlienkami. Udivoval aj v ďalších inscenáciách, pričom sa čoraz viac odkláňal od zaužívanej praxe a do svojich réžií vnášal prvky muzikálovej poetiky.

Prečítajte si tiež:
K nedožitému výročiu narodenia režiséra Jozefa Bednárika
(o operných réžiách J. Bednárika)

Spoluprácu s Operou SND ukončil práve s Pucciniho Turandot, ktorú na rozdiel od niektorých predchádzajúcich inscenácií poňal pomerne striedmo, možno aj preto, že dirigent Ondrej Lenárd trval na mozartovskom hesle prima la musica e poi le parole. Postavu perzského princa, ktorá sa v librete len spomína, síce pustil na javisko, ale nedal ho šokujúco kastrovať, ako v jednej z dnešných módnych réžií v zahraničí.

Skúška predstavenia Pucciniho opery Turandot v Opere SND, 2006, Anna Kľuková (asistentka réžie), Jozef Bednárik (režisér), Ivan Ožvát (Altoum), zbor, foto: Alena Klenková / Archív SND

Kvôli pravde treba povedať, že Bednárikova Turandot sa od roku 2006 stala vychýrenou inscenáciou viac zásluhou skvelého a v týchto dňoch tiež jubilanta dirigenta Ondreja Lenárda, zbormajsterky Blanky Juhaňákovej a celej plejády skvelých, skôr zahraničných než domácich spevákov. Tentoraz aspoň režisérovi nemohol nikto vyčítať, že lavínou nápadov a živého scénického diania potláča hudbu resp. pozornosť publika k hudobnej zložke inscenácie. Ale aj tak sa divák mal neustále na čosi pozerať. Režisér správne pochopil, že Pucciniho postavy sú skôr statické symboly (dobra, zla, atď.) a sústredil sa na „contorno“ (taliansky výraz pre prílohu k mäsovému chodu).

Prečítajte si tiež:
Výročie Pucciniho Turandot

Simonetta Puccini: Súhlasila som so zmenou záveru Turandot. Presvedčil ma Ricordi
Čo všetko prezradil o Puccinim obsah nenápadného kufríka
Niekoľko poznámok k okrúhlemu výročiu Pucciniho úmrtia
Pucciniho Turandot na Slovensku

Výborne mu vyšli výstupy ministrov a nápad vytvoriť na javisku (pomocou vymedzeného žltého priestoru) miesto pre citové spovede postáv, zaujímavo pôsobil štylizovaný pohyb zboristov a neodpustil si viaceré „baletné vsuvky“, tentoraz skôr s funkciou posilňujúcou emócie než len ilustratívne. Vizuálnu stránku inscenácie umocňovali kostýmy Ľudmily Várossovej so symbolickým použitím žltej farby. Predsa však akoby režisér dielo len prifarboval a voči scéne Vladimíra Čápa sa objavili výhrady kvôli chýbajúcej vertikalite.

G. Puccini: Turandot, Opera SND, 2022, Luis Chapa (Calaf), Pavol Mucha (Altoum), Martin Morháč (Mandarin), Bratislavský chlapčenský zbor, zbor Opery SND, foto: Jozef Barinka / SND
G. Puccini: Turandot, Opera SND, 2022, Maida Hundeling (Turandot), zbor Opery SND, foto: Jozef Barinka / SND

Inscenácia s menšími nevynútenými či vynútenými prestávkami žije už 16 rokov a za ten čas sa v nej vystriedalo viacero spevákov. Po trojici predstaviteliek titulnej úlohy z premiér (Urbanová, Rybárska, Munteanu), v piatich reprízach sa v inscenácii predstavila kvalitná mongolská sopranistka Bayasgalan Dashnyam, sólistka Národnej opery v Sofii, neskôr viackrát v Prahe pôsobiaca Anda Louise Bogza a napokon Maida Hundeling. Tá teraz v recenzovanom predstavení (6. 9. 2022) opäť dokázala, že Turandot je jej životnou rolou.

Prečítajte si tiež:
Maida Hundeling: Vybudovať si dramatický repertoár je náročný a dlhodobý proces
(rozhovor)

Predchádzajúce úlohy z talianskeho repertoáru v SND síce stvárnila tiež kvalitne, ale charakterom hlasu je jej bližšia nemecká opera (Richard Wagner, Richard Strauss), čo v SND dokázala v Ariadne na Naxe a v Slovenskej filharmónii aj v Straussovej Elektre. V Turandot nemohla uplatniť ani svoj zlozvyk neprimeraného striedania fortissima s pianissimom, ale po celý čas agresívne kreovala part pyšnej a studenej ničiteľky mužských nápadníkov.

Doteraz som považoval v SND za najlepšiu Turandot mäkším hlasom obdarenú Hanu Svobodovú Janků, rodáčku z Brna, ktorá sa stala jednou z najvyhľadávanejších predstaviteliek tejto postavy na medzinárodnej scéne vrátane milánskej La scaly a na javisku Opery SND s ňou debutovala v Kriškovej inscenácii z roku 1965 (pozn. red. písali sme o tom TU…). Maida Hundeling, ktorá sa s Turandot minulé leto predstavila aj v Arene di Verona, sa jej však vyrovná.

G. Puccini: Turandot, Opera SND, 2022, Luis Chapa (Calaf), Eva Hornyáková (Liu), Maida Hundeling (Turandot), zbor Opery SND, foto: Jozef Barinka / SND
G. Puccini: Turandot, Opera SND, 2022, Luis Chapa (Calaf), Eva Hornyáková (Liu), Peter Mikuláš (Timur), zbor Opery SND, foto: Jozef Barinka / SND

Protipólom princeznej je otrokyňa Liù, do partu ktorej skladateľ vložil nadmieru emócií. Ideálne je, ak ju interpretuje mladodramatický a nie vyslovene lyrický soprán, pravda so schopnosťou jemne kreovať záverečné vysoké tony v dvoch prvých áriách, kým v rozlúčke Liù je dramatický pátos namieste. Eva Hornyáková by mohla byť jej ideálnou predstaviteľkou. Záverečnú frázu z prvej árie si zjednodušila, v druhej záver mohla kreovať ešte lyrickejšie, a tak naplno bodovala až v scéne samovraždy.

Z troch výborných premiérových Kalafov (Malagnini, Grisales, Lehotský) zostal len ten posledný, nasledovaný neskôr Boldiszárom Laszlóm. Teraz sme počuli Mexičana Luisa Chapu (v SND sa prvýkrát predstavil na koncerte s názvom Čarovné noci v máji t.r.), ktorý spieva v Európe na mnohých, hoci nie tých najvýznamnejších operných javiskách a účinkoval aj v newyorskej Metropolitnej opere v dvoch reprízach Pucciniho Madama Butterfly v roku 2018. Jeho výkon však bol v SND sklamaním. Nesystematicky striedal dramatické tóny s lyrickými, vo výškach mu tón padal dozadu alebo ich forsíroval a herecky pôsobil ako futbalista tešiaci sa po strelení gólu.

G. Puccini: Turandot, Opera SND, 2022, Luis Chapa (Calaf), Šimon Svitok (Ping), Tomáš Juhás (Pong), Róbert Remeselník (Pang), foto: Jozef Barinka / SND
G. Puccini: Turandot, Opera SND, 2022, Maida Hundeling (Turandot), Pavol Mucha (Altoum), Šimon Svitok (Ping), Róbert Remeselník (Pang), Tomáš Juhás (Pong), zbor Opery SND, foto: Jozef Barinka / SND

V treťom dejstve zaujal banskobystrický Šimon Svitok ako Ping, v úlohách Mandarína a Cisára debutovali aktuálni frekventanti Operného štúdia SND Martin MorháčPavol Mucha. Peter Mikuláš na menšej ploche potvrdil, že je osobnosťou. Pre toto spevácke obsadenie sa výborne hodí citácia z partu Gora v Madame Butterfly, kde sa spieva: vypožičaní sú hlavní.

Prečítajte si tiež:
Slovenské národné divadlo predstavilo 103. sezónu
Opera SND predstavila 103. sezónu aj nového šéfdirigenta Kevina Rhodesa

Hudobná koncepcia nového šéfdirigenta Kevina Rhodesa stavia na silnej monumentalite zvuku dosahujúc vonkajškovú dramatickosť zavše aj na úkor spevákov.

G. Puccini: Turandot, Opera SND, 2022, Kevin Rhodes, orchester Opery SND, foto: Jozef Barinka / SND
G. Puccini: Turandot, Opera SND, 2022, klaňačka, foto: Jozef Barinka / SND

Turandot je naozaj ,,zborová opera“, takže treba spomenúť aj vo forte impozantne znejúci zvuk nášho operného zboru SND, kvalitne pripraveného hlavnou zbormajsterkou Zuzanou Kadlčíkovou, spoluúčinkoval aj Bratislavský chlapčenský zbor.

Vypočujte si tiež:

Spojiť oprášenú reprízu inscenácie Turandot s výročím narodenia jej populárneho režiséra Jozefa Bednárika bol skvelý marketingový ťah a spolu s nasadením pracovníkov propagačného oddelenia napokon viedol k hľadisku vypredanému do posledného miesta a vrelým reakciám spokojného publika.

Autor: Vladimír Blaho

písané z reprízy 6. 9. 2022

G. Puccini: Turandot
Opera SND
reprízy 6. a 8. septembra 2022, nová budova SND

Hudobné naštudovanie v roku 2006: Ondrej Lenárd
Dirigent: Kevin Rhodes
Réžia: Jozef Bednárik
Scéna: Vladimír Čáp
Kostýmy: Ľudmila Várossová
Zbormajster: Zuzana Kadlčíková
Dramaturgia: Martin Bendik Slavomír Jakubek

obsadenie repríz 6. a 8. septembra 2022

Turandot: Maida Hundeling
Calaf: Luis Chapa
Liu: Eva Hornyáková
Timur: Peter Mikuláš
Ping: Šimon Svitok
Pang: Róbert Remeselník
Pong: Tomáš Juhás
Mandarin: Martin Morháč
Altoum: Pavol Mucha

Spoluúčinkuje orchester a zbor Opery SND, členovia Baletu SND a Bratislavský chlapčenský zbor.

www.snd.sk

Zdieľať:

O autorovi

Vladimír Blaho
operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

09 18:30:24.09 2022 jana59
Hudobná koncepcia nového šéfdirigenta Kevina Rhodesa stavia na silnej monumentalite zvuku dosahujúc vonkajškovú dramatickosť zavše aj na úkor spevákov. prepacte, ale este nikdy som neodchadzala z opery taka ohucana, jak z rokoveho koncertu, po prvej "tretine" mi napadla iba jedna myslienka ..... vela kriku pre nic Calaf bol tentoraz naozaj taky civilny frajer, Turandot v podani Maidy Hundeling skvela, aj ked ani ona nebola 100 pct, comu sa necudujem, lebo prekricat ten orchester bolo miestami nemozne na freneticky potlesk a standing ovation " asi vdacneho" publika za akykolvek vykon som si uz zvykla, ale bola by som, pri vsetkej ucte, zvedava aj na nazor p. Ungera

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

G. Verdi: Nabucco, tlačová konferencia
k premiére Opery SND
(videozáznam Opera Slovakia)