Obsah portálu Opera Slovakia poslúži jazykovedným účelom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Portál Opera Slovakia poskytol obsah celého webu na nekomerčnú výskumnú činnosť slovenského jazyka. Stal sa poskytovateľom textov databázy automatizovaného celku nazývaného Slovenský národný korpus.

Na základe požiadavky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied bude obsah portálu Opera Slovakia v neobmedzenom rozsahu a na dobu neurčitú slúžiť na nekomerčné účely výskumu slovenského jazyka. Obsah je poskytnutý na základe licenčnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie diela do automatizovaného celku nazývaného Slovenský národný korpus. Slovenský národný korpus je elektronická databáza primárne obsahujúca slovenské texty od r. 1955 z rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí, regiónov a pod. v rozsahu poskytnutom autormi a majiteľmi autorských a/alebo distribučných práv na základe licenčnej zmluvy. Medzi poskytovateľmi textov sú viaceré inštitúcie a organizácie, ale aj jednotliví autori a prispievatelia z rozličných oblastí, medzi ktorých sa od októbra 2014 zaradil aj portál Opera Slovakia. Texty a slová v korpuse sú obohatené o jazykové informácie a predstavujú referenčný materiálový zdroj poznatkov o slovenčine a jej reálnom používaní, ktoré sa z neho získavajú pomocou špecializovaných vyhľadávacích nástrojov.

Korpus nie je elektronická knižnica, ani nenahrádza kodifikačné príručky, ale slúži na vyhľadávanie jazykových informácií na výskumné, učebné a iné výlučne nekomerčné ciele.

Slovenský národný korpus je zároveň vedecko-výskumný projekt tvorby celého komplexu slovenských elektronických jazykových zdrojov (slovníkové databázy a paralelné korpusy, napr. hovorený korpus, nárečový korpus, historický korpus) a digitalizácie jazykovedného výskumu, ktorý realizuje Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave s podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ľudovít Vongrej

Ľudovít Vongrej

,,Som veľmi rád, že obsah portálu Opera Slovakia natoľko zaujal jazykovedcov, že sa na nás obrátili s požiadavkou zaradiť ho do databázy poskytovateľov textov Slovenského národného korpusu. Naše články tak nadobudnú pre Slovensko hlbší význam a pomôžu spoznávať používanie slovenského jazyka v oblasti opery a klasickej hudby. Po splnení svojej úlohy aktuálne informovať o dianí v opernej kultúre sa tak mnohé stanú nielen dokumentačným materiálom, ale ostanú živými aj v rámci jazykovednej činnosti.“

Viac o Slovenskom národnom korpuse sa dozviete na www.korpus.sk

sledujte aktivity Slovenského národného korpusu prostredníctvom facebooku TU…

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár