Oliver Dohnányi a Aleš Jenis sa predstavili so Štátnou filharmóniou Košice

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Zatiaľ to ide, pravidelné štvrtkové koncerty sa v Štátnej filharmónii v Košiciach konajú podľa dramaturgického plánu. Koncert 3. marca 2022 mali tentoraz v rukách dirigent Oliver Dohnányi a barytonista Aleš Jenis. Zazneli kompozície Suchoňa, Mahlera a Schumanna.

Potešilo, že dramaturgia zaradila do programu aj Suchoňovu hudbu, ktorá zas tak často z koncertných pódií nezaznieva (nie je na tom lepšie, pravda, ani tvorba iných slovenských skladateľov). Dirigent Oliver Dohnányi plne a koncepčne rešpektoval rustikalizmus Horalskej suity Eugena Suchoňa. Jeho interpretácia podporila hudobne tvorivú a pre Suchoňa príznačnú a typickú atmosféru, ktorá je aj znakom skladateľovej originálnej, modálne orientovanej hudobnej reči.

Oliver Dohnányi, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Dávid Hanko / ŠfK

V prvej časti Rapsódia (Na vysokej hore) dirigent naozaj vytiahol a privodil pozornosť na „rozbúrenosť“ tém (samozrejme pod kontrolou dirigentskej paličky) a rapsodický charakter melodiky. V druhej, pomalej časti Nocturno (V noci pod horami) vyšla na povrch a lahodila sústredená pozornosť dirigenta na jej lyrický podtext, kulminujúci v expresivite. V tretej časti Danza slovacca (Veselica za horami) O. Dohnányi podal zjavnú kontrastnosť dvoch nosných a vzájomne kontrastných tém v odlišných tóninách – dórskej a Suchoňom obľúbenej lýdickej. Tempom aj spôsobom interpretácie tanečnosť tejto časti maximálne vynikla.

Text v bulletine mohol na Horalskú suitu azda viac upriamiť pozornosť. Pre svoju modalitu a originalitu patrí medzi jedinečné Suchoňove diela o to viac, že je súčasťou jeho raritného cyklu cyklov Obrázky zo Slovenska. Horalská suita je predposlednou, teda piatou časťou Obrázkov. Suchoň týmto cyklom dokonca akoby sledoval aj cyklus ľudského umeleckého života stupňujúc interpretačnú náročnosť. Všetkých šesť suít má aj klavírnu verziu. Prvá z nich je venovaná najmenším, volá sa Maličká som

Sólistom orchestrálnej štvorice Piesní potulného tovariša od Gustava Mahlera na skladateľov vlastný text bol slovenský barytonista Aleš Jenis. Piesne sú zrkadlom neopätovanej, láskou zranenej skladateľovej duše. A. Jenis tlmočil smútkom a bolesťou naplnenú hudbu piesní v absolútnej zhode s vnútornou kompozičnou štruktúrou Mahlerovho rukopisu.

Aleš Jenis, Oliver Dohnányi, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Dávid Hanko / ŠfK

V jeho podaní neboli piesne len prázdnou smútočnou „deklamáciou“. Sólista každú tlmočil svojím sýtym a tvárnym barytónom v absolútnom súzvuku textu a hudby. Priestor dostala aj jeho prudšia emocionalita, avšak kontrolovaná a spracovaná v kultivovanom prednese. O. Dohnányi s orchestrom Štátnej filharmónie Košice citlivo sledoval partitúru s jasným podčiarknutím jej orchestrálnej farebnosti a výbornou spoluprácou so sólistom.

Symfónia č. 2 C dur, op. 81 Robera Schumanna je vlastne v poradí skladateľovou treťou, keďže po prvej napísal prvú verziu Symfónie d mol, ktorá sa neskôr začala označovať ako štvrtá. Schumann sa dostal na program koncertov Štátnej filharmónie v rozmedzí dvoch po sebe idúcich abonentných koncertov už tretí krát, čo sa možno už aj trochu prieči dramaturgickej vyváženosti a pestrosti.

Oliver Dohnányi, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Dávid Hanko / ŠfK

Schumannova Druhá Symfónia je podľa mňa z interpretačného hľadiska a z pozície dirigenta pomerne náročná na formovú ucelenosť všetkých častí, no najmä poslednej, štvrtej. Schumann, raný romantik sa tu ešte akoby pridŕžal odkazu klasicizmu – napokon sa k tomu aj sám priznáva a hlásiac sa k tradícii odkazuje na Beethovena. Myslím, že práve preto je v interpretácii ťažšie uchopiť a nájsť tú strednú cestu. O. Dohnányimu sa to v snahe o čo najoptimálnejšie hudobné riešenie podarilo.

Ako na svojom facebooku uvádza Múzeum Jána Cikkera, Oliver Dohnányi uvedie začiatkom apríla 2022 v SND (v koncertnom prevedení) Cikkerovu operu Vzkriesenie.

Autor: Dita Marenčinová

písané z koncertu 3. 3. 2022

Suchoň / Mahler / Schumann
Dom umenia Košice
3. marca 2022

Štátna filharmónia Košice
Oliver Dohnányi, dirigent
Aleš Jenis, barytón

E. Suchoň: Horalská suita ESD 79/5b
Rapsódia (Na vysokej hore)
Nocturno (V noci podhorami)
Danza slovacca (Veselica za horami)

G. Mahler: Piesne potulného tovariša (Lieder eines fahrenden Gesellen)
Wenn mein Schatz Hochzei macht
Ging heut Morgen űber´s Feld
Ich hab´ein glűhend Messer
Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

R. Schumann: Symfónia č. 2 C dur, op. 61
Sostenturo assai – Allegro ma non troppo
Scherzo. Allegro vivace
Adagio espressivo
Allegro molto vivace

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár