Ondrej Lenárd v Košiciach

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Marcový symfonický koncert Štátnej filharmónie Košice uviedla dramaturgia pod názvom „Fantastické husle“, ale „fantastickí“ boli nielen hosťujúci umelci, hrané diela, ale aj účinkujúci hráči orchestra. Ondrej Lenárd po vlaňajšom veľkom úspechu opäť prijal pozvanie do Košíc a priviedol si aj sólistu Symfonického orchestra Českého rozhlasu v Prahe, kde je šéfdirigentom, huslistu s medzinárodným renomé Janom Mráčkom.

Neobvyklá bola zostava programu, v ktorom zazneli dve veľdiela: Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35 P. I. Čajkovského a po prestávke Fantastická symfónia op. 14 Hectora Berlioza, diela obdobia romantizmu, každé s inou výpovednou hodnotou a vyznením, obe v jedinečnej interpretácii. Koncert pre husle je nielen pôsobivý, ale predovšetkým náročný, hlavne pre sólistu, hoci skladateľ chápe celé dielo v symfonickom duchu, je mohutný svojím rozpätím, bohatý vzácnymi melodickými zvratmi, myšlienkovo rozmanitý. Už v úvodných taktoch s fanfárami dychovej sekcie nastúpila slávnostná nálada, aká panovala počas celého večera. Sólista Jan Mráček patrí zrejme k najuznávanejším mladým talentom českej hudby. Jeho virtuózne zvládnuté technické pasáže o tom svedčili len čiastočne, najviac zaujal krásnym tónom, mäkkosťou výrazu v melancholických častiach, dokonalou súhrou a sústredením s kontrapunkticky nastupujúcimi nástrojmi orchestra a istotou pri ich miernom zaváhaní. Po zaslúženom aplauze divákov svoje sólistické umenie potvrdil v Prelúdiu Fritza Kreislera.

Koncert Štátnej filharmónie Košice, 2017,
Jan Mráček, Ondrej Lenárd,
foto: Jaroslav Ľaš

Koncert Štátnej filharmónie Košice, 2017,
Ondrej Lenárd, Jan Mráček,
foto: Jaroslav Ľaš

Dirigent Ondrej Lenárd a jeho Fantastická symfónia v Košiciach by si zaslúžili zaznamenať do historických análov filharmonikov ako výkon, patriaci k nezabudnuteľným umeleckým zážitkom. Každej skupine nástrojov v orchestri by patrila vlastná hodnotiaca stránka, boli absolútne pripravení zvládnuť dirigentove pokyny, každý tón v danej intenzite, výške, dynamike. Dirigentove gestá boli vždy viditeľné, presné, bez zbytočných efektov, majstrovské a pôsobivé. Citlivý poslucháč obdivoval aj Lenárdov fyzicky náročný výkon, ale hlavne dokonalosť v poznaní partitúry, jej stvárnenie v orchestri cez vášnivé a fantazijné témy, „ idéé fix“ v sólach, jeho vlastné vnímanie hudby a jej bohatstva, krásy a nekonečnej sily. Kedykoľvek si spomenieme napr. na jeho prežívanie a stvárnenie orchestrálnej časti „Na plese“ ,zaznejú nám tóny úžasného diela – podal ich s eleganciou, pôvabom a lyrikou, kým naopak v záverečnom sabbate čarodejníc vytvoril až desivý vrchol diela! A tak môžeme dirigentovi poďakovať za mimoriadny umelecký zážitok a organizátorom vysloviť uznanie za „fantastický koncert“.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertu 9. marca 2017

Fantastické husle
Štátna filharmónia Košice
9. marca 2017

Štátna filharmónia Košice
Ondrej Lenárd, dirigent
Jan Mráček, husle

program koncertu

P. I. Čajkovskij: Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35
Hector Berlioz: Fantastická symfónia, op. 14

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár