Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo premiérujú Rossiniho Popolušku

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Košice – Na javisko Štátneho divadla v Košiciach príde po piatich rokoch nová rozprávka, bábkovo – operná Popoluška, ktorá vzniká v koprodukcii dvoch košických divadiel Štátneho divadla a Bábkového divadla v Košiciach. Dielo hudobne naštudoval Igor Dohovič, a inscenačnú podobu mu dal Pavel Uher. Premiéra sa uskutoční 23. a 24. januára 2015. Navyše bude druhá premiéra spojená s krstom novej rozprávkovej knihy Pampália, ktorej autorom je člen zboru Opery ŠD Košice.


Spoločná produkcia Bábkového divadla v Košiciach a Štátneho divadla Košice Popoluška talianskeho skladateľa Gioachina Rossiniho je projektom dvoch profesionálnych košických divadelných inštitúcií – opery Štátneho divadla Košice a Bábkového divadla. Po hudobnej stránke ide o majstrovské dielo, ktorého kvality preveril čas i diváci a príbeh zaznávanej siroty s dobrým srdcom je všeobecne známy aj zo slovenských reálií – nakoniec vlastnú rozprávkovú verziu ľudia poznajú aj z Dobšinského zbierky Prostonárodných slovenských povestí. Napriek tomu, že príbeh o Popoluške je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní, predsa len je operná verzia trochu odlišná. Vyznačuje sa nielen originálnym motivickým spracovaním, ale predovšetkým vynikajúcim hudobným pretlmočením a humorom, ktorý je podporený netradičným spojením dvoch diametrálne odlišných divadelných žánrov – opery a bábkového divadla. Tieto dva zdanlivo nezlučiteľné svety sú osobitým spojením tradičného sveta bábkohercov v polohe herecky-animátorskej a čarovného sveta opery reprezentovaného speváckymi výkonmi sólistov – všetko v sprievode živého orchestra. Snaha inscenátorov spočíva vo vytvorení pútavej, nekaždodennej a vskutku originálnej inscenácie, ktorá je určená a blízka predovšetkým detskému divákovi. Táto rozprávka prekročí bežné prevádzkové kritériá oboch divadelných inštitúcií, hravou a jednoduchou edukatívnou formou poodhalí zložité zákutia opery – to všetko v jeden večer a na jednom javisku.

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach, foto: Joseph Marčinský

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach,
foto: Joseph Marčinský

,,Myšlienka uskutočniť takýto projekt dozrievala niekoľko rokov, ale podmienky na jeho realizáciu sa zreálnili v minulom roku a idea sa pretavila do konkrétneho výsledku. Veríme, že bude dobrý,“ uviedol na tlačovej konferencii k premiére riaditeľ ŠD Košice Peter Himič. Podľa neho predstavenie, v ktorom sú obe divadlá rovnocennými partnermi, môže do budúcnosti otvoriť nové možnosti na spoluprácu. ,,Určite to nebude jednoduché, sú to dve divadlá, dva žánre a navyše je to predstavenie pre deti, ktorého príprava je oveľa náročnejšia, lebo detský divák vám nič neodpustí. Aj preto tento projekt vnímam ako niečo výnimočné pre naše divadlo,“ dodal Himič.

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach, foto: Joseph Marčinský

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach,
foto: Joseph Marčinský

Popoluška je inscenácia, ktorá je pre Bábkové divadlo v Košiciach z viacerých hľadísk veľmi zaujímavá. ,,Pre naše divadlo sa týmto projektom otvorili nové možnosti na tvorbu, ktoré doposiaľ boli determinované predovšetkým javiskovým priestorom. Sme radi, že vďaka koprodukcii so Štátnym divadlom Košice môžeme ukázať široké možnosti bábkového divadla a predstaviť divákom tento žáner aj v šate, v akom ho doposiaľ nepoznali,“ povedal k novej inscenácii riaditeľ Bábkového divadla Pavol Hrehorčák. Vyzdvihol, že v rámci prípravy projektu sa rozšírila spolupráca Bábkového divadla s ďalšími inštitúciami. Ide predovšetkým o odborné stredné školy – Školu úžitkového výtvarníctva Košice, Strednú odbornú školu Gemerská, Strednú odbornú školu Košice – Šaca, ktoré divadlu výrazne pomohli pri výrobe scény, kostýmov, bábok a rekvizít. ,,Práca na tejto inscenácii pomohla študentom získať prax a vyskúšať si prácu na reálnej divadelnej výprave, ale hlavne upozornila na dôležitosť špecifických odborov v stredných odborných školách,“ doplnil Hrehorčák.

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach, foto: Joseph Marčinský

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach,
foto: Joseph Marčinský

Dirigent I. Dohovič: Vidieť detskými očami

Hudobné naštudovanie bábkovo-opernej rozprávky Giocchina Rossiniho Popoluška, ktorá bude mať premiéru v Historickej budove ŠD Košice v piatok 23. januára 2015, má v rukách domáci dirigent Igor Dohovič. Ten je presvedčený, že aj pri príprave hudobnej stránky takéhoto predstavenia je dôležité „vidieť detskými očami“.

Po dlhšej dobe sa do košickej opery vracia operná rozprávka. V čom je možno hudobné naštudovanie diela pre detského diváka špecifické oproti príprave opery pre dospelého diváka?

,,Špecifické je práve v tom, že je pre detského diváka. Je nutné dokázať sa dostať do hlavy a myslenia tohto diváka a urobiť klasickú operu tak aby nevnímal nič ostatné len príbeh, ktorý je doplnený orchestrom, zborom, spevákmi. Pri naštudovaní musíme dokázať vidieť predstavenie jeho očami, vtedy sa dokáže pripraviť úspešné predstavenie. Operná rozprávka je nutnosťou v repertoári kamenného divadla a preto sme radi, že vzniká nové dielo.“

Aká je Rossiniho Popoluška z pohľadu dirigenta?

,,Je to klasický Rossini so všetkým, čo k nemu patrí – priezračná hudba, brilantné spevácke výkony, radosť a humor v každej note partitúry. Všetko to má úlohu vtiahnuť do predstavenia aj detského diváka.“

Nová Popoluška sa rodí ako netradičné spojenie bábkového a operného sveta. Bude aj pre dirigenta predstavenie náročnejšie, keďže ku klasickým operným súčastiam predstavenia akými sú orchester, sólisti a zbor pribudnú aj bábkoherci?

,,Predstavenie sa praktický ničím neodlišuje od bežného predstavenia. Špecifickosť spočíva práve vo vzájomnej spolupráci režiséra a dirigenta nad dramaturgiou a výstavbou diela, prepojením sveta opery a bábkového divadla, prepojenia hereckých výkonov bábkohercov a našich sólistov. Z tohto pohľadu je náročnosť diela veľmi špecifická. A všetko je podriadené jedinému cieľu – ohúriť a potešiť detského diváka, zaujať dospelého diváka a hlavne priblížiť nenásilnou formou žáner opery malému poslucháčovi.“

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach, foto: Joseph Marčinský

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach,
foto: Joseph Marčinský

Napriek tomu, že príbeh o Popoluške je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní, predsa len je operná verzia trochu odlišná. ,,Vyznačuje sa nielen originálnym motivickým spracovaním, ale predovšetkým vynikajúcim hudobným pretlmočením a humorom, ktorý je podporený netradičným spojením dvoch diametrálne odlišných divadelných žánrov – opery a bábkového divadla. Tieto dva zdanlivo nezlučiteľné svety sú osobitým spojením tradičného sveta bábkohercov v polohe herecko-animátorskej a čarovného sveta opery reprezentovaného speváckymi výkonmi sólistov – všetko v sprievode živého orchestra,“ poznamenal režisér predstavenia Pavel Uher. Rozhovor s Pavlom Uherom o novej inscenácie Rossiniho bábkovo – opernej Popolušky v košickej opere, ktorý má bohaté skúsenosti s tvorbou inscenácií pre detského diváka si prečítate TU… .V rozhovore pre Opera Slovakia prezradil, aké úskalia v sebe ukrýva tvorba pre deti a aj spojenie dvoch divadiel s tak odlišnými vyjadrovacími prostriedkami.

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach, foto: Joseph Marčinský

Popoluška, Opera ŠD Košice a Bábkové divadlo v Košiciach,
foto: Joseph Marčinský

V realizačnom tíme sú aj zbormajster Lukáš Kozubík, dramaturg Ľubomír Šárik a scénografka a kostýmová výtvarníčka Irena Marečková. V opernej časti sa predstavia sólisti Lenka Čermáková, Gabriela Hübnerová, Michaela Várady, Anton Baculík, Marek Gurbaľ, Marián Lukáč a Michal Onufer, v bábkovej časti herci Mariana Bódyová, Erika Molnárová, Eva Ryšáková Cibulová, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Peter Creek Orgován a Andrej Sisák.

Krst novej rozprávkovej knihy

Pred druhou premiérou (24. januára 2015) sa uskutoční krst novej rozprávkovej knihy Pampália, ktorej autorom je člen zboru Opery ŠD Košice vystupujúci pod umeleckým menom Tom Rasty. Knihu pokrstí riaditeľ Štátneho divadla Peter Himič.

Gioacchino Rossini: Popoluška
Štátne divadlo Košice
Premiéry 23. a 24. januára 2015

koprodukcia dvoch košických divadiel
Štátneho divadla a Bábkového divadla v Košiciach

REALIZAČNÝ TÍM
Hudobné naštudovanie a dirigent: Igor Dohovič
Réžia, preklad, úprava libreta, scenár: Pavel Uher
Scéna, kostýmy, filmové dokrútky: Irena Marečková
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Dramaturg: Ľubomír Šárik
Pohybová spolupráca: Andrii Sukhanov
Asistenti réžie: Peter Orgován, Nina Rašiová
Koncertní majstri: Jozef Bikár, Peter Michálik
Korepetítori: Júlia Grejtáková, Jan Novobilský
Inšpicienti: Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Text sledujú: Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková
Kostýmová výprava pod vedením: Bábkové divadlo
Javisková technika pod vedením: Martin Ondrejka
Stavba: Ivan Mikloš
Zvuk: Tomáš Šemrák
Vlásenky, rekvizity: Eva Bačová, Oľga Trnčáková
Garderóba: Tünde Bodová

OSOBY A OBSADENIE
Don Magnifico: Marián Lukáč/Peter Creek Orgován
Clorinda: Michaela Várady/Eva Ryšáková Cibulová
Tisbe: Lenka Čermáková/Erika Molnárová
Angolina (Popoluška): Gabriela Hübnerová/Mariana Bódyová
Princ Ramiro: Anton Baculík/Juraj Fotul
Komorník Dandini: Marek Gurbaľ/Andrej Sisák
Čarodejník Alidoro: Michal Onufer/Miroslav Kolbašský
Asistentka kúzelníka: Beáta Dubielová
Tanečnica a tanečník: Boglárka Kovalski a Peter Rolik

Spoluúčinkuje Orchester a Zbor Opery ŠD Košice
www.sdke.sk

Popoluška plagát

Pripravil: Ľudovít Vongrej
Zdroj: TASR, ŠDKE
Foto: ŠDKE

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár