Príďte za operou je názov open air podujatia organizovaného občianskym združením Opera Slovakia, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom predstaviť nové umelecké tváre v netradičnom prostredí amfiteátra osady Starý Klíž v obci Veľký Klíž (okres Partizánske). Rozvíjajúca sa tradícia tohto typu koncertu je zároveň aj spoločenskou udalosťou spojenou s miestnou gastronómiou. Od roku 2014 sa počas troch ročníkov na podujatí predstavilo spolu dvanásť mladých umelcov (program ročníkov – 2014, 2015).

Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016, Amfiteáter Starý Klíž, foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016,
Amfiteáter Starý Klíž,
foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016, Júlia Grejtáková, Maksym Kutsenko, Amfiteáter Starý Klíž, foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016,
Júlia Grejtáková, Maksym Kutsenko,
Amfiteáter Starý Klíž,
foto: Martina Turoňová

Organizátorom je občianske združenie Opera Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Týmto podujatím Opera Slovakia, o. z. v rámci celoslovenskej akcie Noc hudby približuje operný žáner, predstavuje mladé talenty ako aj slovenskú opernú kultúru súčasnosti širšej verejnosti na netradičnom mieste. Noc hudby je iniciatíva Hudobného centra, ku ktorej sa môžu pripojiť umelci a organizátori kultúrnych podujatí súvisiacich s hudbou akéhokoľvek štýlu a žánru. Hudobné centrum vyhlásilo prvý ročník projektu Noci hudby na 15. júna v roku 2012, kedy medzinárodne uznávaný francúzsky Sviatok hudby oslávil 21. júna 30. výročie. Podobne ako literatúra, divadlo či múzeá, aj hudba získala svoju noc a koná sa pravidelne vždy v tretí júnový piatok, čo v tomto roku vyšlo na 17. jún.

Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016, Júlia Grejtáková, Barbora Diňová, Zuzana Čurmová, Amfiteáter Starý Klíž, foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016,
Júlia Grejtáková, Barbora Diňová, Zuzana Čurmová,
Amfiteáter Starý Klíž,
foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016, Júlia Grejtáková, Barbora Diňová, Amfiteáter Starý Klíž, foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016,
Júlia Grejtáková, Barbora Diňová,
Amfiteáter Starý Klíž,
foto: Martina Turoňová

Na koncerte, ktorý sa konal 17. júna 2016 v malebnom komornom prostredí osady Starý Klíž v obci Veľký Klíž (okres Partizánske) sa predstavili sopranistka Zuzana Čurmová – čerstvá absolventka Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach z triedy Michala Adamenka, víťazka III. kategórie na Medzinárodnej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch v roku 2012. Mladá umelkyňa sa v tomto čase pripravuje na štúdium na vysokej škole. Z tej istej školy aj od toho istého pedagóga bola ďalšia účinkujúca Barbora Diňová – študentka 2. ročníka Konzervatória, ktorá v apríli tohto roku získala na Medzinárodnej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch Čestné uznanie. Študentskú dievčenskú trojicu doplnila mladá saxofonistka Alžbeta Klasová, úspešná študentka prestížnej Royal College of Music v Londýne, kde v tomto roku završuje bakalárske štúdium. Mladá saxofonistka účinkuje sólovo i v rôznych saxofónových zoskupeniach. Jej účinkovaním bol operný program doplnený o skladby pre saxofón. V rámci koncepcie tohto druhu koncertu sa spolu s mladými talentami predstavil aj mladý sólista Opery Štátneho divadla Košice Maksym Kutsenko, ktorý tu v krátkom čase úspešne naštudoval niekoľko hlavných postáv: Vojvodu z Mantovy (G. Verdi: Rigoletto), Oronteho (G. F. Händel: Alcina) a Mozarta (N. Korsakov: Mozart a Salieri/M. Lejava: Bohom milovaný). Účinkujúci vystúpili s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej, korepetítorky Opery ŠD v Košiciach, hlavnej korepetítorky súťaže Musica Sacra v Ríme ako aj hlavnej korepetítorky a dramaturgičky Opera Slovakia.

Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016, Alžbeta Klasová, Amfiteáter Starý Klíž, foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016,
Alžbeta Klasová,
Amfiteáter Starý Klíž,
foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016, Júlia Grejtáková, Zuzana Čurmová, Maksym Kutsenko, Amfiteáter Starý Klíž, foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016,
Júlia Grejtáková, Zuzana Čurmová, Maksym Kutsenko,
Amfiteáter Starý Klíž,
foto: Martina Turoňová

Program koncertu pozostával z diel svetových autorov (Verdi, Mozart, Dvořák, Čajkovskij, Trnavský, Korsakov, Marcello, Massenet, Donizetti, Bozza, Verdi, Iturralde) a mladí umelci tak prostredníctvom podujatia Opera Slovakia dostali veľmi potrebnú a na Slovensku vzácnu príležitosť koncertnej praxe spolu so vzájomnou konfrontáciou s divákmi.

Viac o mieste konania podujatia na www.starykliz.sk.

Príďte za operou III.
koncert mladých talentov
Amfiteáter Starý Klíž
17. jún 2016

program koncertu

1. M. Schneider-Trnavský: Ružičky
Barbora Diňová
2. A. Dvořák: Když mne stará matka
Zuzana Čurmová
3. A. Marcello: Adagio
Alžbeta Klasová
4. P. I. Čajkovskij: Zakatilos solnce
Maksym Kutsenko
5. N. Rimskij-Korsakov: Slávik a ruža
Zuzana Čurmová
6. W. A. Mozart: Voi che sapete, ária Cherubina z opery Figarova svadba
Barbora Diňová
7. W. A. Mozart: Duet Zuzanky a Grófky z opery Figarova svadba
Barbora Diňová a Zuzana Čurmová
8. J. Massenet: Ária Rodriga z opery Cid
Maksym Kutsenko
9. G. Donizetti: Scéna a ária Anny Boleny z opery Anna Bolena
Zuzana Čurmová
10. E. Bozza: Aria pre saxofón a klavír
Alžbeta Klasová
11. G. Verdi: Parigi, o cara…, duet z opery La traviata
Zuzana Čurmová a Maksym Kutsenko
12. P. Iturralde: Czardas
Alžbeta Klasová

Po koncerte sa tradične konala afterpárty s občerstvením, kde sa popri voľnej diskusii s umelcami, organizátormi a návštevníkmi podujatia muzicírovalo. K účinkujúcim sa pridala aj slovenská hobojistka Zuzana Grejtáková, ktorá bola prítomná v publiku, a spolu vytvorili príjemnú pokoncertnú atmosféru.

Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016, Júlia Grejtáková, Zuzana Grejtáková, Alžbeta Klasová, afterpárty po koncerte, foto: Martina Turoňová
Príďte za operou III., koncert mladých talentov, Opera Slovakia 2016,
Júlia Grejtáková, Zuzana Grejtáková, Alžbeta Klasová,
afterpárty po koncerte,
foto: Martina Turoňová
Ľudovít Vongrej
Ľudovít Vongrej, Opera Slovakia

,,Máme za sebou tretí ročník podujatia Príďte za operou, ktoré sa postupne etabluje a my ako občianske združenie chceme prostredníctvom tejto akcie v rámci Noci hudby priblížiť operný žáner, pretože našim hlavným cieľom je popularizácia opery. Zaujímavosťou nášho podujatia je, že sa tu stretnú ľudia, ktorí žijú mimo miest, v ktorých sú slovenské operné divadlá. Slovenské média so všeobecným zameraním sprostredkúvajú informácie o opere len minimálne a okrajovo, takže jediná možnosť ako šíriť povedomie o opere je buď primárne prostredníctvom nášho špecializovaného portálu www.operaslovakia.sk, alebo vyjsť do terénu a prinášať operné koncerty do regiónov. Mnohí sa s opernou hudbou stretnú a zoznámia po prvýkrát na našich podujatiach. V rozhovoroch po koncerte spolu diskutujeme, návštevníci nám prezrádzajú nielen svoje dojmy zo samotného koncertu, ale aj z opernej hudby, hovoria nám o nedostatku informácií o tomto umení vo verejnoprávnych médiách a po podujatí sa v rámci nášho sloganu ,,Pridajte sa k nám a spoznajte svet opery.“, stávajú čitateľmi Opera Slovakia. Dokonca niektorí z nich sa na základe nášho koncertu vybrali aj do niektorého zo slovenských operných divadiel a spolu sme rozoberali ich dojmy a pocity.

Veľmi ma potešili aj reakcie, ktorými po práve ukončenom treťom ročníku podujatia návštevníci koncertu reagovali na facebooku. Z nich vyberám: Erika V. H.: Ďakujeme za krásny zážitok, Matej T.: príjemný operný zážitok / pre mňa osobne – prvýkrát, ľudia s veľkým srdcom, pohostenie, prostredie. Ján R: Prišli sme a bolo skvele. Jedinečné vystúpenia vo veľmi príjemnej atmosfére a super prostredí. Hostiteľ a všetci čo sa podieľali na organizácii vystúpení a pohostenia si zaslúžia jednotku s hviezdičkou. Eva N: Máme šikovné mladé talenty, po krásnom umeleckom zážitku v jedinečnom prostredí u pána Reháka bola recepcia ako sa patrí. Ďakujeme!

Všetky tieto reakcie sú pre občianske združenie Opera Slovakia nielen výzvou na udržanie úrovne tohto podujatia, ale aj podnetom na zachovanie a rozvoj rozbiehajúcej sa tradície. Moja vďaka patrí aj pánovi Gabrielovi Rehákovi, ktorý nám vo svojom areáli amfiteátra Starý Klíž umožňuje usporiadať toto podujatie a už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník. Našim čitateľom si dovolím avizovať, že najbližším podujatím Opera Slovakia bude augustový koncert Operné gala v Kežmarku, ktorého prípravy práve finalizujeme. O koncerte budeme samozrejme informovať.“