Operalia s gradáciou

0

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Po minuloročnom nultom ročníku sa v Banskej Bystrici uskutočnil 1. ročník medzinárodného open air festivalu Operalia 2016 (20. – 23. augusta). Je to na Slovensku jediný operný festival pod „holým“ nebom – hoci susedné krajiny podobné festivaly  realizujú viacnásobne.

Operalia vznikla z iniciatívy Štátnej opery v Banskej Bystrici, nadväzujúcej na tradíciu Zvolenských hier zámockých, ktoré v opernej časti zanikli pre malý záujem obecenstva. Bude to tak aj v Banskej Bystrici? Oživí Operalia aj v budúcnosti mŕtve večery v tomto históriou dýchajúcom, ale vo večernom čase ľudoprázdnom meste? Veľa závisí nielen od pestovania záujmu obecenstva a snahy organizátorov, ale aj od finančnej podpory štátu a zanietených sponzorov, ktorých sa tentokrát podarilo zaangažovať do medzinárodného operného festivalu s mimoriadnou oddanosťou – na čele so známym hotelom Kaskády. Samozrejme, na čele podujatia je na prvom mieste Štátna opera a jej vedenie, ktoré spravilo pre nultý i prvý ročník maximum. Účelovo postavený amfiteáter v areáli Univerzity Mateja Bela bol tak po dva večery zaplnený – podobne i Cikkerova sála v historickej Radnici, kde bol komorný koncert mladých operných umelcov. Organizátori mali veľké šťastie aj v žičlivej prírode – úvodný i záverečný večer boli pod hviezdnatou oblohou, hoci predtým poriadne pršalo. Sústredenie a umelecké výkony i tento raz rušili štartujúce lietadlá z blízkeho Sliača.

Koncert, L. van Beethoven 9. symfónia, Operalia Banská Bystrica 2016, M. Porubčinová, T. Kusanović, Ľ. Ludha, Š. Kocán, Gianluca Martinenghi, zbor Štátnej opery BB, Spevácky zbor mesta Bratislavy, foto: Jozef Lomnický

Koncert, L. van Beethoven 9. symfónia, Operalia Banská Bystrica 2016,
M. Porubčinová, T. Kusanović, Ľ. Ludha, Š. Kocán,
Gianluca Martinenghi, zbor Štátnej opery BB, Spevácky zbor mesta Bratislavy,
foto: Jozef Lomnický

Akusticky sa od prírodného amfiteátra nedá očakávať maximum. Rozplývajúci zvuk má väčšina podobných podujatí, pokiaľ nie sú mimoriadne zvukovo poistené. Dojmy však vyváži neopakovateľná atmosféra letného večera, s dôkladnou starostlivosťou hostiteľov a žičlivosťou obecenstva.

Operný festival začal trochu neštandardne: uvedením Beethovenovej 9. symfónie d mol so záverečnou Ódou na radosť (20. 8.). Za účasti oficiálnych hostí to bola pocta hostiteľov tohtoročnému predsedníctvu Slovenskej republiky v Európskej únii. Myslím si, že napriek rôznym významným spoločenským udalostiam by si mal operný festival zachovať svoju pôvodnú, opernú dramaturgiu – hoci chápem, že to bola istá forma poďakovania hlavnému finančnému garantovi podujatia: Ministerstvu kultúry SR. Štátna opera je štátnou príspevkovou organizáciou, a tak musí v rozpočte žiadať MK SR na takéto mimoriadne podujatie vyčlenený grant. Na druhej strane: je to reprezentácia nielen Štátnej opery, ale Slovenska, na čom by malo záležať všetkým zainteresovaným aj v budúcnosti.

Koncert, L. van Beethoven 9. symfónia, Operalia Banská Bystrica 2016, Gianluca Martinenghi, orchester Štátnej opery Banská Bystrica, foto: Jozef Lomnický

Koncert, L. van Beethoven 9. symfónia, Operalia Banská Bystrica 2016,
Gianluca Martinenghi, orchester Štátnej opery Banská Bystrica,
foto: Jozef Lomnický

Vrátim sa však k večeru s Beethovenom. Dirigentom poslednej symfónie viedenského génia bol taliansky dirigent Gianluca Martinenghi. Najmä jeho zásluhou vyznela 9. symfónia príliš pomaly, bez iskry a kontrastov. Všetko plynulo v jednej výrazovej rovine. Beethovenova 9. symfónia vyžaduje navyše veľký, mimoriadne zdatný orchester. Táto požiadavka na obsadenie a kvalitné predvedenie je momentálne nad sily domáceho operného orchestra. I tak si myslím, že pod rukami niektorého slovenského dirigenta by dielo vyznelo lepšie, vypracovanejšie a dynamickejšie. V kvartete záverečnej časti sme síce počuli sólistov extra triedy, ktorí však vo výslednom dojme nevytvorili zohraté kvarteto. Sopranistka mimoriadne nosného, strieborného hlasu Mária Porubčinová, pôsobí v Nemecku; mezzosopranistka mäkkého, prispôsobivého mezzosopránu Terezija Kusanović bola z Chorvátska; slovenský tenorista Ľudovít Ludha v plnej sile a sústredenosti spieval namiesto ohláseného Pavla Bršlíka; svetový basista Štefan Kocán bol očakávanou hviezdou večera. A pritom všetci títo sólisti zanechali skôr sólové zážitky než dojem hlasového kvarteta. Dirigent, žiaľ, nedokázal zjednotiť spevácke individuality do súzvučného, rovnomerne hlasovo zapadajúceho komorného telesa. Zbor Štátnej opery a hosťujúci Spevácky zbor mesta Bratislavy spievali – podobne ako sólisti – v záverečnej časti. V rozšírenom vokálnom telese zneli prenikavo (i nejednotne) najmä soprány a skupina basov, pričom vnútorné hlasové skupiny akoby „zapadli“ do pomyselnej akustickej jamy. I v tomto prípade chýbala nielen skúsenosť oboch zborov, ale najmä dostatočná precízna príprava dirigenta. Nebol to teda najšťastnejší vstup do Operalie.

Koncert, L. van Beethoven 9. symfónia, Operalia Banská Bystrica 2016, L. Holásek, I. Popovičová, Š. Kocán, T. Kusanović, G. Martinenghi, M. Porubčinová, Ľ. Ludha, orchester a zbor, foto: Jozef Lomnický

Koncert, L. van Beethoven 9. symfónia, Operalia Banská Bystrica 2016,
L. Holásek, I. Popovičová, Š. Kocán, T. Kusanović,
G. Martinenghi, M. Porubčinová, Ľ. Ludha, orchester a zbor,
foto: Jozef Lomnický

Oveľa priaznivejší dojem zanechal podvečerný koncert v Cikkerovej sieni historickej Radnice (22. augusta), venovaný mladým operným talentom. Na koncerte árií z klasických (Mozartových) a romantických opier (Donizetti, Rossini, Gounod, Bizet, Rachmaninov a Offenbach) sa predstavili:

– sopranistka Michaela Popik Kušteková, absolventka operného spevu na VŠMU, laureátka viacerých speváckych súťaží, pohostinsky účinkujúca v Štátnej opere (Čarovná flauta, Lovci perál);

–  mezzosopranistka Carmen Ferenceiová, poslucháčka operného spevu na VŠMU v triede prof. Petra Mikuláša, ktorá o. i. tiež získala viaceré uznania a absolvovala majstrovské spevácke kurzy u Dagmar a Zlatice Livorových;

–  basista Peter Kellner, absolvent Konzervatória v Košiciach, momentálne poslucháč Kunstuniversität v Grazi, od sezóny 2015/2016 sólista Opera Graz v Rakúsku. Hoci spolupracoval so všetkými slovenskými opernými scénami, zakotvil v cudzine. Spolupracoval už aj s viacerými európskymi opernými domami a orchestrami – dokonca s viedenskými Filharmonikmi.

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016, Róbert Pechanec, Peter Kellner, foto: Jozef Lomnický

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016,
Róbert Pechanec, Peter Kellner,
foto: Jozef Lomnický

Žiaľ, asi to tak bude s početnými slovenskými speváckymi talentami aj v budúcnosti, pokiaľ sa nezmení postoj spoločnosti k umeleckým protagonistom, ktorí – zvlášť v regiónoch – pracujú za minimálne finančné ohodnotenie. Iná vec je nezáujem manažérov našej prvej opernej scény – SND – o mladé talenty, ktoré nám odchádzajú do „nenávratna“. Petra Kellnera si – napríklad – pamätáme ako pozoruhodného Collina v bratislavskej inscenácii Bohémy – no nestal sa sólistom SND, ale Opery v Grazi! Akoby sa história mnohých spevákov z čias socializmu (žiaľ, aj ostatných rokov) opakovala. Odchádzajú – po vyškolení na našich umeleckých školách – do sveta, čo by nebola chyba, ak by sme ich niekedy nevyháňali vlastnou ľahostajnosťou sami. Pritom – vedľa staršej generácie basistov v SND – by sa zišiel i mladý, kvalitne vedený, výrazovo tvárny, javiskovo nadaný (viď ukážka jeho prejavu v operných áriách) basista, akým je Peter Kellner.

Michaela Popik Kušteková má zvučný, mimoriadne nosný, kvalitne vedený soprán jasnej farby, určený ľahkosťou zvlášť na mozartovské role, s akcentom na zreteľnú výslovnosť v nemčine, taliančine i francúzštine. Ak zaoblí vysoké tóny a konce fráz, ktoré však pozoruhodne ozdobuje koloratúrami, bude jej výkon ešte krajší a účinnejší. Pritom svoj hlas dokáže rozozvučať nielen ako sólistka, ale ho aj komorne prispôsobiť, ako to dokázala v náročnom tercete Dorabelly, Fiordiligi a Dona Alfonsa z 1. dejstva Cosí fan tutte („Soave sia il vento“).

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016, Róbert Pechanec, Michaela Popik Kušteková, Carmen Ferenceiová, Peter Kellner, foto: Jozef Lomnický

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016,
Róbert Pechanec, Michaela Popik Kušteková, Carmen Ferenceiová, Peter Kellner,
foto: Jozef Lomnický

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016, Róbert Pechanec, Michaela Popik Kušteková, foto: Jozef Lomnický

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016,
Róbert Pechanec, Michaela Popik Kušteková,
foto: Jozef Lomnický

Carmen Ferenceiová je – podobne ako sopranistka – neobyčajne pôvabná mladá dáma, hlasom i zjavom priam zrodená pre Bizetovu Carmen. Jej mezzosoprán je mimoriadne citlivo a dobre vedený, má v sebe sugestívnosť a tajomnosť, ktorú nie raz prezentovala v áriách, ale aj v barcarolle Niclaussa a Giulietty z Hoffmanových poviedok (v komornom súznení s M. Popik Kuštekovou).

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016, Róbert Pechanec, Carmen Ferenceiová, foto: Jozef Lomnický

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016,
Róbert Pechanec, Carmen Ferenceiová,
foto: Jozef Lomnický

Už spomínaný basista Peter Kellner strhol publikum už v 1. časti – najmä „katalógovou“ áriou Leporella z Dona Giovanniho, ktorú zaspieval až v prehnanom tempe, ktoré nasadil klavirista Róbert Pechanec. Sklon k mozartovskému jasu a ľahkosti tónu preukázal v duete Zerliny a Leporella z 2. dejstva Dona Giovanniho; nádherné frázovanie sme obdivovali v árii Rodolfa z Donizettiho Námesačnej; absolútny zmysel pre romantický spev a citovú hĺbku v árii Aleka z rovnomennej Rachmaninovovej opery. Ako Mefisto zo 4. dejstva Gounodovej opery demonštroval nielen vokálnu pripravenosť na operné javisko s veľkým hlasovým rozsahom, ale aj absolútne naplnenie mefistofelovského výrazu. Treba si len priať, aby aj budúcnosti, zavítal – tak, ako slávny Štefan Kocán – ochotne aj na domáce javiská a koncertné pódiá. To – samozrejme – záleží nielen od neho, ale aj od pozývateľov.

Róbert Pechanec je špička medzi klavírnymi doprevádzačmi. Je totiž umelecky rovnocenným, neobyčajne vnímavým partnerom zrelých umelcov. Pri mladých spevákoch však niekedy príliš zdôrazňoval tempo a dynamiku (rytmicky akcentované nástupy). Či to bolo nutné, vie len on sám – zo skúšok, ktoré určite odviedol s mladými spevákmi veľmi zodpovedne.

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016, klaňačka, foto: Jozef Lomnický

Operalia Talent, Operalia Banská Bystrica 2016,
klaňačka,
foto: Jozef Lomnický

Opera Maria Stuarda od Gaetana Donizettiho je interpretačnou  ozdobou repertoáru Štátnej opery. Na premiére spievala rolu škótskej kráľovnej Marie Stuard Adriana Kohútková, sólistka Opery SND. Jej sokyňu, nevlastnú sestru, anglickú kráľovnú Elisabettu naštudovala Jolana Fogašová, dnes popredná, medzinárodne žiadaná dramatická sopranistka – až mezzosopranistka. Obe speváčky vytvorili dueto neobyčajnej súhry pri prekonávaní Donizettiho koloratúrnych serpentín a cituplného spevu. Jolana Fogašová svoje spevácke majstrovstvo a hereckú sugesciu preukázala nielen na premiére v ŠO, ale aj na uvedení spomínanej opery na záverečnom večere Operalie (23. augusta). I tentokrát bola rozhodnou, vo finále tvrdého rozhodnutia krutou vladárkou, po každej stránke rovnocennou speváčkou a opernou umelkyňou vedľa dvoch španielskych hviezd, ktoré prileteli do Banskej Bystrice priamo z Londýna.

G. Donizetti: Maria Stuarda, Operalia Banská Bystrica, 2016, Jolana Fogašová (Elisabetta), Ondrej Mráz (Talbot), Zoltán Vongrey (Cecil), foto: Jozef Lomnický

G. Donizetti: Maria Stuarda, Operalia Banská Bystrica, 2016,
Jolana Fogašová (Elisabetta), Ondrej Mráz (Talbot), Zoltán Vongrey (Cecil),
foto: Jozef Lomnický

Mariu tento krát totiž spievala španielska sopranistka Yolanda Auyanetová – hlasom neobyčajnej ľahkosti, éterickosti a noblesy. Táto lyrická sopranistka prekonávala každú ozdobu s bravúrou a ľahkosťou. Vo výškach však jej soprán zasvietil neočakávaným dôrazom, vyjadriac vnútornú silu a prieraznosť hlasu, napĺňajúceho bezo zvyšku priestor neakustického amfiteátra.

Jej partnerom v tenorovej role grófa Roberta španielsky tenorista svetového mena – Celso Albelo. Nádherný lyrický tenor, aký málokedy počuť v našich zemepisných (a finančných) šírkach. Obaja sólisti patria dnes k špičke svetovej speváckej  extratriedy. V tomto zmysle sa podarilo Štátnej opere dostať Operaliu na medzinárodnú úroveň.

G. Donizetti: Maria Stuarda, Operalia Banská Bystrica, 2016, Yolanda Auyanet (Maria Stuarda), Celso Albelo (Roberto), foto: Jozef Lomnický

G. Donizetti: Maria Stuarda, Operalia Banská Bystrica, 2016,
Yolanda Auyanet (Maria Stuarda), Celso Albelo (Roberto),
foto: Jozef Lomnický

Rovnako teší, že k hosťujúcim hviezdam sa v titulných postavách priradil aj basista Ondrej Mráz ako Giorgio Talbot svojím farebným, hlbokým basom a vnútorným prežívaním role, ktorá bola (zvlášť v duete s uväznenou Mariou Stuardou) neobyčajne presvedčivá. Služobnú Marie – Annu Kenedy spievala s maximálnym sústredením dlhoročná popredná sólistka ŠO, pre ktorú bolo toto účinkovanie zaiste veľkým zážitkom – Oľga Hromadová.

Okrem sólistov najviac potešilo, že v tento večer akoby hral celkom iný orchester a spieval oveľa lepší zbor, než v Beethovenovej 9. symfónii! Pod taktovkou Igora Bullu totiž hrali členovia orchestra a spievali zboroví speváci precízne, sústredene, všetky odtiene partitúry vyzneli štýlovo, v súlade s dirigentovou precíznosťou naštudovania a diferencovanosťou prežívania tejto na výsosť romantickej hudby – najmä v sugestívnom finále diela.

G. Donizetti: Maria Stuarda, Operalia Banská Bystrica, 2016, foto: Jozef Lomnický

G. Donizetti: Maria Stuarda, Operalia Banská Bystrica, 2016,
foto: Jozef Lomnický

G. Donizetti: Maria Stuarda, Operalia Banská Bystrica, 2016, O. Mráz (Talbot), O. Hromadová (Anna), C. Albelo (Roberto), Y. Auyanet (Maria Stuarda), J. Fogašová (Elisabetta), Z. Vongrey (Cecil), foto: Jozef Lomnický

G. Donizetti: Maria Stuarda, Operalia Banská Bystrica, 2016,
O. Mráz (Talbot), O. Hromadová (Anna), C. Albelo (Roberto),
Y. Auyanet (Maria Stuarda), J. Fogašová (Elisabetta), Z. Vongrey (Cecil),
foto: Jozef Lomnický

Prostá scéna a réžia talianskeho režijného seniora Gianfranca De Bosia pôsobili skôr koncertne než teatrálne. Na javisku amfiteátra to však nijako nevadilo, podobne ako v interiéri Štátnej opery, lebo citovo nasýtená hudba Donizettiho vyžaduje najmä krásny spev a spolucítenie všetkých muzikantských zložiek. A to tento krát poskytli domáci a zahraniční umelci v obdivuhodnom súzvuku.

Pre podobné nádherné večery treba Operaliu udržať, aj keď jej príprava a realizácia v úvode sezóny nie je ľahká, ba možno ani lacná a už vôbec nie bezproblémová. To by si však – v záujme propagácie kultúry Slovenska – mali uvedomiť aj tí, ktorí sa prišli pozrieť len na jej oficiálne otvorenie.

Autor: Terézia Ursínyová

Ludwig van Beethoven: 9. symfóniou d mol (s Ódou na radosť)
areál Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
20. augusta 2016
Gianluca Martinenghi, dirigent,
Iveta Popovičová, zbormajsterka
Ladislav Holásek, zbormajster,
Mária Porubčinová, soprán (Slovensko),
Terezija Kusanović, mezzosoprán, (Chorvátsko),
Ľudovít Ludha, tenor (Slovensko),
Štefan Kocán, bas (Slovensko)
Orchester a zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Spevácky zbor mesta Bratislavy

Operalia Talent
Komorný koncert mladých operných umelcov
historická Radnica mesta Banská Bystrica
22. augusta 2016
Carmen Ferenceiová, mezzosoprán,
Michaela Popik Kušteková, soprán,
Peter Kellner, bas,
Róbert Pechanec, klavírny sprievod

Program koncertu
W. A. Mozart (1756 − 1791):
Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden
ária Paminy z 2. dejstva opery Čarovná flauta, Michaela Popik Kušteková

Tutto è disposto… Aprite un po´quegli occhi
ária Figara zo 4. dejstva opery Figarova svadba, Peter Kellner

Va, va l`error mio palesa
ária Farnaceho z 2. dejstva opery Mitridate, kráľ Ponta, Carmen Ferenceiová

Al destin che la minaccia
ária Aspasie z 1. dejstva opery Mitridate, kráľ Ponta, Michaela Popik Kušteková

Madamina, il catalogo è questo
ária Leporella z 1. dejstva opery Don Giovanni, Peter Kellner

Son reo; l´error confesso
ária Farnaceho z 2. dejstva opery Mitridate, kráľ Ponta, Carmen Ferenceiová

Per queste tue manine
dueto Leporella a Zerliny z 2. dejstva opery Don Giovanni
Michaela Popik Kušteková, Peter Kellner

– prestávka –

G. Donizetti (1797 − 1848):„Vi ravviso, o luoghi ameni
ária Rodolfa z 1. dejstva opery Námesačná, Peter Kellner

G. Rossini (1792 − 1868): „Ah! Voi condur volete
ária Sofie z opery Il signor Bruschino, Michaela Popik Kušteková

G. Rossini (1792 − 1868): „Cruda sorte! Amor tiranno!
ária Isabelly z 1. dejstva opery Talianka v Alžíri, Carmen Ferenceiová

S. Rachmaninov (1873 − 1943): „Ves tabor spit
ária Aleka z rovnomennej opery, Peter Kellner

G. Bizet (1838 − 1875): „Me voilà seuele…Comme autrefois
ária Leily z 2. dejstva opery Lovci perál, Michaela Popik Kušteková

J. Offenbach (1819 − 1880): „Belle nuit, ô nuit d’amour
barcarolla Nicklaussa a Giulietty z 3. dejstva opery Hoffmannove poviedky
Carmen Ferenceiová, Michaela Popik Kušteková

Ch. Gounod (1818 − 1893): „Vous qui faites l`endormie
ária Mefista zo 4. dejstva opery Faust a Margaréta, Peter Kellner

Ch. Gounod (1818 − 1893): „O Dieu! que de bijoux!
ária Margaréty z 3. dejstva opery Faust a Margaréta, Michaela Popik Kušteková

G. Bizet (1838 − 1875): „Seguidilla
ária Carmen z 1. dejstva rovnomennej opery, Carmen Ferenceiová

W. A. Mozart (1756 − 1791): „Soave sia il vento
terceto Fiordiligi, Dorabelly a Dona Alfonsa z 1. dejstva oprery Così fan tutte
Carmen Ferenceiová, Michaela Popik Kušteková, Peter Kellner

Gaetano Donizetti: Maria Stuarda
Operalia Banská Bystrica 2016,
areál Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
23. augusta 2016
premiéra inscenácie bola 20. marca 2015 ŠOBB
Hudobné naštudovanie a dirigent: Igor Bulla
Réžia: Gianfranco De Bosio
Scéna: Jaroslav Valek
Kostýmy: Peter Čanecký
Zbormajsterka: Iveta Popovičová
Orchester a zbor Štátnej opery Banská Bystrica
Premiéra 20. marca 2015 Štátna opera Banská Bystrica

Maria Stuarda: Yolanda Auyanet
Elisabetta: Jolana Fogašová
Roberto: Celso Albelo
Giorgio Talbot: Ondrej Mráz
Lord Guglielmo Cecil: Zoltán Vongrey
Anna Kenedy: Olga Hromadová

www.stateopera.sk

fotogaléria

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Terézia Ursínyová

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár

Sledujte nás na Facebooku