Operné scény Claudia Monteverdiho v nitrianskej Galérii hudby

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Nitra – Nitrianska galéria pripravila pre milovníkov operného umenia výnimočný hudobný projekt. V rámci cyklu komorných koncertov Galéria hudby zaznie výber z operných scén Claudia Monteverdiho. Koncert sa uskutoční 26. novembra 2014 o 18.00 hod. v Koncertnej sále Župného domu v Nitre.

Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Projekt vo svojom už 9. ročníku chce kontinuálne nadviazať na úspešné predchádzajúce ročníky od roku 2006. V 9. ročníku chcú organizátori progresívnou dramaturgiou prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby rôznych historických období. Z bohatého programu vyberáme hudobný program Operné scény Claudia Monteverdiho.

Operné scény Claudia Monteverdiho

Koncertná sála Župného domu v Nitre

26. november 2014 o 18.00 hod.

Eva Šušková – soprán

Petra Noskaiová – mezzosoprán

Tomáš Šelc – basbarytón

Igor Herzog – lutna, scénické spracovanie

foto z koncertu v Slovenskej filharmónii, zľava: E. Šušková, T. Šelc, P. Noskaiová, I. Herzog

foto z koncertu v Slovenskej filharmónii, ilustračné foto
zľava: E. Šušková, T. Šelc, P. Noskaiová, I. Herzog

Eva Šušková

Paralelne s pedagogickými (pedagóg na Katedre hudobnej výchovy na PdF UK) a organizačnými aktivitami (cyklus (Ne)známa hudba združenia Albrechtina, každoročný Letný koncert v ruinách kláštora Katarínka), sa profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného umeleckého života, nevynímajúc rôznorodé formy hudobného divadla. Orientuje sa v širokom repertoári, pričom odborná kritika najviac vyzdvihuje jej interpretačný vklad v dielach klasikov 20. storočia. Je zanietenou propagátorkou slovenskej hudby a vďaka úzkej spolupráci s viacerými skladateľmi sa stala vyhľadávanou interpretkou nových diel.

Petra Noskaiová

Spolupracovala s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na interpretáciu starej hudby (Camerata Bratislava, Musica Aeterna, Pražští madrigalisté, Musica Antiqua Praha, Capella Regia, Musica Florea, Collegium Marianum, Teatro Lirico, Capella Istropolitana, Solamente Naturali, Le Concert Francais, LOD, Zefiro Torna atď.) a s poprednými špecialistami na barokovú hudbu (Andrew Parrott, Stephen Stubbs, Sigiswald Kuijken, Simon Standage, Harry Van der Kamp, Jean Tubery, Howard Crook, Barbara Schlick a ďalší). V súčasnosti účinkuje s La Petite Bande Sigiswalda Kuijkena a Huelgas Ensemble Paula Van Nevela.

Tomáš Šelc

Napriek mladému veku je všestranným interpretom venujúcim sa duchovnej hudbe, piesňovej tvorbe, opere i operetnému žánru. Od roku 2006 sa zúčastňoval na domácich a zahraničných medzinárodných speváckych súťažiach (Vráble, Trnava, Karlove Vary, Kroměříž, Olomouc, Eger, Praha, Mníchov, Berlín), na ktorých sa pravidelne umiestňoval na najvyšších priečkach. V roku 2013 vydal svoje druhé profilové CD so slovenskou duchovnou tvorbou pod názvom “Ave Maria et alia opera musica sacra”(Music Forum). Toto CD bolo nominované na album roka za rok 2013 v kategórii Klasická hudba v súťaži Radio_Head Awards.

Igor Herzog

Pôvodne sa venoval hre na gitare, ktorej štúdium zavŕšil na Musikhochschle v Kolíne nad Rýnom. Od polovice 90. rokov sa špecializuje výlučne na hru na dobové nástroje – lutnu, arcilutnu a teorbu, spočiatku pod pedagogickým vedením významných osobností, predovšetkým Hopkinsona Smitha na Schole Cantorum Basiliensis. Vďaka rozsiahlemu štúdiu v oblasti historicky poučenej interpretácie vrátane historického a teoretického vzdelania, patrí dnes medzi nemnohých slovenských špecialistov na hudbu obdobia renesancie a baroka, osobitne ako hráč generálneho basu.

Galeria hudby 2 polrok 2014_plagat

V rámci tohto ročníka už zazneli rôzne koncerty, medzi nimi aj jeden výnimočný, na ktorom sa poslucháčom Nitrianskej galérie predstavil svetoznámy operný spevák Štefan Kocán v interpretácii piesňovej tvorby ruských autorov s klavírnym sprievodom Dagmar Duždovej.

Zámerom tohto ročníka je zaradiť do dramaturgie aj diela súčasnej vážnej hudby, ktorá je v nitrianskom regióne uvádzaná sporadicky. Hlavným cieľom koncertného cyklu je podpora kvalitného koncertného umenia, ktoré sa môže významne rozvíjať v novom koncertnom priestore – v zrekonštruovanej Koncertnej sále Župného domu s unikátnou akustikou a klavírnym krídlom značky Steinway & Sons.

Celý program Galérie hudby nájdete na www.nitrianskagaleria.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár