Operné štúdio Slovenského národného divadla vyšlo z ulity vo forme streamu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Operné štúdiá, alebo alternatívne projekty zacielené na formovanie umeleckého dorastu, nie sú vo svete vzácnosťou. Slovenské národné divadlo sa po druhýkrát (prvý pokus za bývalého vedenia sa neosvedčil) rozhodlo ísť podobnou cestou, ktorú však v jubilejnej sezóne skrížila pandémia koronavírusu.

Všeobecne sa predpokladá, že garantmi či mentormi operných štúdií sú osobnosti s veľkými skúsenosťami, autoritou a pedagogickými danosťami. V SND sa koordinátorom a manažérom Operného štúdia stal mladý absolvent réžie na brnianskej JAMU Marek Mokoš. Jeho zámerom bolo na základe konkurzu vybraným spevákom pripraviť rad workshopov a proces zakončiť opernou inscenáciou. Z tohto hľadiska možno jeho sebareflexiu, keď ansámbel začiatočníkov zveril do rúk odborníkov, považovať za správnu. Otázkou je, či sa vzhľadom na nepredvídanú situáciu, podarilo vzdelávací program zrealizovať. Známe je akurát to, že k finálnej inscenácii sa pre pandémiu nedostal.

Komorný koncert Operného štúdia SND, 2020, foto: FB Opera SND

Obdobie uvoľnenia epidemiologických opatrení počas leta však mohlo byť práve priestorom na prezentáciu výsledkov prvého ročníka Operného štúdia naživo, pred publikom. Túto príležitosť Opera SND, ako zastrešujúca inštitúcia, nevyužila. A tak sme museli počkať až na stream Komorného koncertu piesňovej tvorby slovenských skladateľov 20. storočia. Na kanáli YouTube SND bol záznam koncertu dostupný len v pondelok 2. novembra 2020. Príležitosť dostalo päť sólistov (podľa webu divadla by počet v súbore mladých mal byť osem) a ako hostia vystúpili členovia Činohry SND Emília VášáryováŠtefan Bučko. Na klavíri sprevádzala spevákov Andrea Bálešová, dramaturgom bol Marek Mokoš.

Prečítajte si tiež:
V jubilejnej 100. divadelnej sezóne Opera SND otvára Operné štúdio

Necelú hodinu trvajúci on-line koncert bez publika, v rámci ktorého odhadom tretinový čas bol venovaný hovorenému slovu, veľa možnosti sólistom neponúkol. Výhrady mám najmä k dramaturgii. Paradoxne, Operné štúdio sa nepredstavilo tým druhom umenia, ktoré nesie v názve, ale piesňovou literatúrou. To by nemusel byť problém, pestovanie komornej hudby je vítaným bonusom. Avšak s podmienkou, že účinkujúci by dostali šancu predniesť kompletné cykly piesní. Ešte ideálnejšie by bolo neobmedzovať repertoár národnými hranicami (predsa len relevantnejším kritériom kvality piesňového muzicírovania je svetová piesňová studnica) a keď už, tak vybrať pestrejšiu a kontrastnejšiu vzorku.

Komorný koncert Operného štúdia SND, 2020, Zuzana Weiserová, foto: screen z videomateriálu ku koncertu/OS

Ak prešli frekventanti workshopom o interpretácii piesňovej tvorby, mali by od lektora dostať usmernenie, že podstatne vyššiu hodnotu má celý cyklus (alebo súbor piesní), než z kontextu vytrhnuté čísla. Na tieto medzery dramaturgie doplatili najmä dvaja sólisti. Sopranistka Zuzana Weiserová vyšla na pódium dvakrát. V prvom prípade s piesňou Živlom z cyklu piatich piesní Eugena Suchoňa Ad astra, v druhom tiež s jedinou (Svadobná) z cyklu Piesne o láske od Dezidera Kardoša. Dala spoznať svoj sýtejší, objemnejší soprán s operným potenciálom. No zhodnotiť mieru výrazového precítenia bez kontextu s kompletným cyklom by nebolo celkom korektné.

Barytonista Adam Nádler predniesol tri kratučké ukážky z dvoch cyklov od Frica Kafendu. ListyPieseň pochádzajú z Troch piesní pre mužský hlas a klavír a medzi ne vložil Nápis na dome zo Štyroch piesní pre vysoký hlas a klavír. S týmto programom sa predstavil už v rámci aprílových koncertov bez publika v Slovenskej filharmónii. Sú to pomerne jednoduché, kantabilné skladbičky, kde sólista mohol ukázať príjemnú farbu materiálu najmä v strednej polohe i kultivované frázovanie. Vzhľadom na činnosť Operného štúdia SND, by sa dalo očakávať aj odlišné číslo, ako už vo verejne dostupnom teréne odznelo.

Komorný koncert Operného štúdia SND, 2020, Adam Nádler, foto: screen z videomateriálu koncertu/OS
Komorný koncert Operného štúdia SND, 2020, Andrea Bálešová, Matúš Šimko, foto: screen z videomateriálu ku koncertu/Ivan Ölvecký/SND

Už len o trocha väčšia časová plocha vo výbere štyroch piesní z cyklu Desať záhoráckych pesničiek, op. 35 od Štefana Németha-Šamorínskeho (Zapadaj, slniečko, Čože dievča hovorí, Vychádza slniečko, Za horami, za dolami) umožnila zanechať príjemný dojem z vystúpenia tenoristu Matúša Šimka. Jeho ľahký lyrický tenor s náznakom voix-mixte vo vyššej polohe znel plasticky a tvárne v dynamike, pričom silnou stránkou mladého umelca je schopnosť výrazovo diferencovať nálady skladbičiek.

Z cyklu piatich raných piesní Nox et solitudo, op. 4 od Eugena Suchoňa pridelila dramaturgia mezzosopranistke Jarmile Balážovej len tri: Zmráka sa, Hľa, luna bledá Topole. Hoci lepšie vyznejú v orchestrálnej podobe, treba akceptovať aj verziu s klavírom, ktorá väčšmi upriamuje pozornosť na sólový hlas. Jarmila Balážová, ktorú už poznáme z operných javísk (Banská Bystrica, Ostrava, Brno), narába so svojím kultivovaným lyrickým mezzosopránom veľmi obozretne. Hlas má krásny timbre, využíva dynamické nuansy, technicky je vyvážený v polohách a oceniť treba aj poctivú výslovnosť.

Komorný koncert Operného štúdia SND, 2020, Andrea Bálešová, Jarmila Balážová, foto: screen z videomateriálu koncertu/OS
Komorný koncert Operného štúdia SND, 2020, Andrea Bálešová, Andrea Pietrová, foto: screen z videomateriálu koncertu/OS

Andrea Pietrová, mezzosopranistka s o odtieň tmavším timbrom ako jej kolegyňa, sa vrátila k repertoáru z už spomenutého koncerte na pôde Slovenskej filharmónie, k výberu troch ukážok (Svitlo slnko, Nemala som ani osem, Husto prší) z cyklu piesní na cigánsku poéziu v preklade Vojtecha Mihálika Svitlo slnko od Tibora Andrašovana. Vložila do nich farebne bohatý materiál, rovnocenne znejúci vo vysokej i nízkej polohe. A tiež zmysel pre tieňovanie hudobnej atmosféry, či uplatnenie temperamentu jednotlivých piesní.

Komorná hudba s poéziou sú za istých okolností obohacujúcou sa kombináciou. Pravda, obe múzy by mali mať dramaturgickú nadväznosť. Ak si Marek Mokoš vybral a Štefan Bučko s radosťou prijal Modlitbu o duše od katolíckeho kňaza a básnika Štefana Sandtnera a výber z básnickej zbierky Noci a dni od bývalého politického väzňa Rudolfa Dobiáša, tak sa trocha jednostrunne orientovali na transcendentálne témy.

Komorný koncert Operného štúdia SND, 2020, Emília Vášáryová, Štefan Bučko, foto: screen z videomateriálu ku koncertu/Ivan Ölvecký/SND

Krásnou bodkou za koncertom bola záverečná scéna z dramatického oratória Arthura Honnegera na slová Paula Claudela Jana z Arcu na hranici. V pamäti mi ožili spomienky na koncert Slovenskej filharmónie z roku 1970 (je tomu už 50 rokov!), kde – podobne ako teraz – stvárnila titulnú hrdinku Emília Vášáryová. Vtedy bol bratom Dominikom Gustáv Valach, teraz Štefan Bučko. So sprievodom klaviristky Andrey Bálešovej (slušnej partnerky v speváckych číslach) vyvolával výstup oboch hercov (Emília Vášáryová mala aj emotívne spevácke vsuvky) priam zimomriavky.

A ešte tri poznámky, resp. otázniky na záver.

Prvá. Prečo na webe SND nie sú aspoň základné informácie o interpretoch, prípadne o skladbách?

Druhá. Prečo došlo k termínovej kolízii on-line koncertu s krvopotne vyrábaným televíznym cyklom k storočnici Slovenského národného divadla?

Tretia. Prečo nie je koncert dostupný aj naďalej na YouTube SND, keď napríklad už vyššie spomenutý koncert bez divákov Slovenskej filharmónie je stále k dispozícii na vypočutie? (záznam koncertu SF)

A už len pod čiarou: Dúfam, že Operné štúdio SND sa predstaví opäť, pre zmenu s nápaditým, neošúchaným operným repertoárom. Hoc aj, žiaľ, zatiaľ bez divákov v sále.

Autor: Pavel Unger

písané z koncertu odvysielanom na YouTube kanáli SND 2. 11. 2020

(pozn. red.: SND koncert nefotografovalo, a tak fotografie v recenzii sú vyhotovené ako screeny z videomateriálu koncertu.)

Komorný koncert Operného štúdia SND
Projekt v rámci online platformy SND Doma

Termín a miesto nahrávania: 19. 10. 2020, nová budova SND, Sála opery a baletu
Termín on-line premiéry: 2. 11. 2020 o 20.00 h na YouTube SND

Dramaturgia: Marek Mokoš

Účinkovali členovia Operného štúdia SND Jarmila Balážová, Andrea Pietrová, Zuzana Weiserová, Adam Nádler a Matúš Šimko
členovia Činohry SND Emília Vášáryová a Štefan Bučko
Klavírny sprievod: Andrea Bálešová

Program koncertu

Eugen Suchoň: Ad astra
Päť piesní pre soprán na básne Štefana Žáryho,op. 16, výber z cyklu
Živlom
Zuzana Weiserová

Štefan Németh-Šamorínsky: Desať záhoráckych pesničiek, op. 35, výber z cyklu
Zapadaj, slniečko
Čože dievča hovorí…
Vychádza slniečko
Za horami, za dolami
Matúš Šimko

Štefan Sandtner: Modlitba o duše
Štefan Bučko

Eugen Suchoň: Nox et solitudo, op. 4, výber z cyklu na básne Ivana Kraska
Zmráka sa
Hľa, luna bledá
Topole
Jarmila Balážová

Dezider Kardoš: Piesne o láske, op. 2, výber z cyklu piesní na texty Valentína Beniaka a Maše Haľamovej
Svadobná (Maša Haľamová)
Zuzana Weiserová

Rudolf Dobiáš: Noci a dni, výber z básnickej zbierky
Litánie k slobode
Štefan Bučko

Frico Kafenda: Tri piesne pre mužský hlas a klavír, výber z cyklu na texty Jána Smreka
Listy
Adam Nádler

Frico Kafenda: Štyri piesne pre vysoký hlas a klavír, výber z cyklu piesní na texty Svetozára Hurbana Vajanského
Nápis na dome
Adam Nádler

Frico Kafenda: Tri piesne pre mužský hlas a klavír, výber z cyklu na texty Jána Smreka
Pieseň
Adam Nádler

Tibor Andrašovan: Svitlo slnko, výber z cyklu piesní na cigánsku poéziu v preklade Vojtecha Mihálika
Svitlo slnko
Nemala som ani osem
Husto prší
Andrea Pietrová

Paul Claudel: Jeanne d´Arc au bûcher / Jana z Arcu na hranici v preklade Jely Krčméry-Vrteľovej

Arthur Honegger: Jeanne d´Arc au bûcher / Jana z Arcu na hranici, záverečná scéna
Trimazo, Jana v plameňoch
Emília Vášáryová, Štefan Bučko

www.opernestudio.snd.sk | www.snd.sk/operne-studio

videopozvánka na koncert

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár