Operní umelci pomôžu svojim umením Dennému detskému sanatóriu v Kežmarku

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Kežmarok – Opera Slovakia, o. z. pozýva na štvrtý ročník benefičného koncertu ,,Operné gala v Kežmarku“, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2017 už tradične v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku. Tento rok sa na ňom predstavia sopranistka Jolana Fogašová, tenorista Dušan Šimo a basbarytonista Boris Prýgl s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej. Na koncerte, ktorého výťažok tento rok poputuje Dennému detskému sanatóriu v Kežmarku, zaznejú árie autorov svetovej opernej literatúry. Záštitu nad koncertom prezval maestro Peter Dvorský.

Benefičný koncert „Operné gala v Kežmarku“ je na Slovensku jedinečný operný galakoncert, na ktorom vystúpi vždy jedna alebo viaceré slovenské operné hviezdy so svetovým renomé spolu so začínajúcimi talentovanými umelcami. Koná sa od roku 2014 každoročne v letnom období pri príležitosti spustenia prevádzky spravodajsko-publicistického internetového časopisu www.operaslovakia.sk. Producentom koncertu je občianskeho združenia Opera Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Benefičný charakter podujatia spája operné umenie so silnými ľudskými príbehmi.

Operný benefičný koncert Operné gala v Kežmarku 2015,
foto: Zdenko Hanout

Štvrtý ročník koncertu sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2017 o 17:00 hod. pod umeleckou záštitou maestra Petra Dvorského už tradične v exkluzívnom interiéri národnej kultúrnej pamiatky zaradenej do zoznamu UNESCO – Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku. Tento rok sa bude Operné gala v Kežmarku konať v predvečer 300. výročia vysvätenia tohto výnimočného chrámu na Slovensku.

Ako hlavná hviezda sa predstaví medzinárodne uznávaná sopranistka Jolana Fogašová, ktorá má za sebou množstvo úspechov na domácich aj zahraničných operných scénach či koncertných pódiách. Spolu s ňou budú v Kežmarku účinkovať aj popredný sólista banskobystrickej Štátnej opery, tenorista Dušan Šimo a mladý talentovaný basbarytonista Boris Prýgl – víťaz viacerých medzinárodných speváckych súťaží, finalista súťaže Hans Gabor Belvedere 2017 a čerstvý držiteľ Ceny Birgit Nilsson z prestížnej svetovej speváckej súťaže Plácida Dominga Operalia. Účinkujúci vystúpia s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej, korepetítorky Opery ŠD v Košiciach, hlavnej korepetítorky súťaže Musica Sacra v Ríme, ako aj hlavnej korepetítorky a dramaturgičky Opera Slovakia. Na koncerte zaznejú árie a duety z diel autorov svetovej opernej literatúry (Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi, Rachmaninov, Mascagni).

Ľudovít Vongrej

,,Už po štvrtýkrát prichádzame do historického Kežmarku s výnimočnými opernými spevákmi, ktorí svojou veľkorysosťou a umením prispejú benefícii. Som veľmi rád, že pozvanie tento rok prijala renomovaná speváčka, sopranistka Jolana Fogašová, ktorá úspešne reprezentuje Slovensko na medzinárodnej opernej scéne. Napriek tomu, že jej pracovný kalendár je plný, našla si čas, aby svojim výnimočným talentom prispela k ušľachtilej myšlienke. Spolu s ňou v Kežmarku predstavíme popredného sólistu banskobystrickej opery Dušana Šimu a za najmladšiu generáciu vystúpi český basbarytonista Boris Prýgl, absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorý koncom júla t.r. zožal veľký úspech na prestížnej speváckej súťaži Plácida Dominga Operalia. Okrem Ceny Birgit Nilsson za výnimočnú interpretáciu diela Richarda Wagnera získal aj osobné pozvanie maestra Dominga účinkovať v Los Angeles Opera. Boris Prýgl je zároveň prvým spevákom z územia bývalého Československa oceneným na tejto svetovej súťaži, a najbližšie ho budú môcť diváci exkluzívne uvidieť a vypočuť si práve na našom benefičnom koncerte Operné gala v Kežmarku, kde zaspieva árie, s ktorými úspešne zabojoval aj na viacerých ďalších prestížnych medzinárodných súťažiach. Po koncerte bude nasledovať autogramiáda, prostredníctvom ktorej umožníme návštevníkom koncertu aj takéto osobnejšie neformálne stretnutie s umelcami.“

Výťažok koncertu je každý rok venovaný inej organizácii. Tento rok poputuje Dennému detskému sanatóriu v Kežmarku na nákup rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre deti so zdravotným postihnutím.

Deti z Denného Detského sanatória v Kežmarku

O beneficientovi:

Denné detské sanatórium v Kežmarku vzniklo v roku 1991 reprofilizáciou detských jaslí ako reakcia na meniace sa pomery v nazeraní na výchovu detí po roku 1989. Zámerom reprofilizácie bolo vytvoriť zariadenie, ktoré by pokrylo nefunkčné prostredie starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím. Cieľovou skupinou novovzniknutého zariadenia sa stali v prvej fáze deti s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím. Zdravotnícky personál sa postupne rekvalifikoval do podoby profesionálneho tímu. Denná starostlivosť je poskytovaná od 3. do max. 8. roku veku dieťaťa. Všetkým prijatým deťom sa poskytujú rôzne špeciálne a liečebné terapie indikované na základe odporúčania odborníkov a to: individuálne stimulačné programy, fonetické cvičenie, rečová terapia, orofaciálna stimulácia, liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, Montessori – liečebná pedagogika či špeciálna pedagogika. Pri Dennom detskom sanatórium funguje aj Súkromná materská škola ako predškolské zariadenie zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Skladá sa z dvoch tried a poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou na požiadanie rodiča. Viac info na www.ddsanatorium.sk

Predpredaj vstupeniek v hodnote 12 je zabezpečený v sieti Ticketportal, v predajni Colour Music – hudobné nástroje na Hlavnom námestí v Kežmarku a na Evanjelickom farskom úrade v Kežmarku. Priamy predaj vstupeniek sa uskutoční hodinu pred koncertom v kostole.

Operné gala v Kežmarku 2017, plagát na stiahnutie vo formáte PDF

FB udalosť

FB stránka Operné gala v Kežmarku

videopozvánka

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár