Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia s dirigentom Jurajom Valčuhom a klaviristom Behzodom Abduraimovom na BHS

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Ak existuje niekto, kto zaručene naplní bratislavskú Redutu, tak je to svetový slovenský dirigent Juraj Valčuha. Na Bratislavských hudobných slávnostiach hosťoval 1. októbra 2022 s Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a hviezdou, pochádzajúcou z Uzbekistanu, klaviristom Behzodom Abduraimovom. Skvelá dramaturgia pozostávala z diel 20. a prahu 21. storočia – Ľubice Čekovskej, Sergeja Prokofieva, Oliviera Messiaena a Clauda Debussyho.

Keď sa po koncerte dirigent Juraj Valčuha spýtal, ktoré diela žijúcich autorov BHS 2022 uvedú, vysvitlo, že popri celom rade svetových a slovenských diel 20. storočia už nežijúcich skladateľov, sú to dve skladby – bez toho, aby som hodnotila, či je to dosť alebo málo, uvádzam, že ide o vzácne dielo Planctus, ktoré dnes 95-ročný Ladislav Burlas skomponoval po okupácii r. 1968 (SKO 4. 10.) a skladba Turbulencia, op. 11 Ľubice Čekovskej v podaní hostí na tomto koncerte. Sama som sa nad touto trefnou otázkou zamyslela, hoci viem, že žijúcim skladateľom sa osobitne venujú iné projekty.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2022, Juraj Valčuha, Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia, foto: Alexander Trizuljak / SF

Dielo Turbulencia vzniklo počas štúdia mladej skladateľky na Royal Academy of Music v Londýne u Paula Petersona, kam sa vybrala po štúdiu hudobnej teórie u Juraja Beneša a kompozície u Dušana Martinčeka na VŠMU. Jej dôslednosť priniesla svoje ovocie. Je jednou z mála skladateľov/iek, ktorá sa vehementne presadzuje aj na zahraničných pódiách. Má svojho vydavateľa v Nemecku (Bärenreiter) a záujem o jej diela stúpa. Je nositeľkou radu ocenení, o. i. Ceny ministerky kultúry (2022) a Jána Levoslava Bellu (2004) za Klavírny koncert.

Dielo vzbudilo mimoriadnu odozvu na parížskom uvedení v Invalidovni s Mikim Skutom a Francúzi o neho prejavili záujem. Cesty sa nám ešte niekoľkokrát pretli – pri uvedení diela Fractal v Salzburgu a aj na exkluzívnej Noci súčasnej hudby v Museumsquartier vo Viedni, kde odznela predpremiéra suity Dorian Gray. Zakaždým to bol mimoriadny úspech.

Po premiére jej opery Impresário dotcom počas pandémie na festivale v Bregenzi odznie tá istá, vtedy kvôli obmedzeniam skrátená verzia onedlho i v SND (21. 10. 2022). Píše aj novú operu pre Národné divadlo v Brne a v Nemecku jej uviedli Tri fragmenty zo Stabat mater.

Ľubica Čekovská, foto: Martin Hesko

Za Turbulencie z roku 1999, prepracované v roku 2007, získala skladateľka Elsie Owen Prize of the Royal Academy of Music (1999) a Mosco Carner Award (2000), udeľovanú v Británii na počesť britského muzikológa, dirigenta a kritika Mosca Carnera, pôvodom z Rakúska. Prvýkrát dielo odznelo na festivale Arva Pärta v Londýne s dirigentom Edwardom Gardnerom (2000) a na Slovensku v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s Oliverom Dohnányim (2007).

Ľubica Čekovská zaujala aj Juraja Valčuhu. Dvaja úspešní slovenskí umelci na BHS – zdá sa, že na vrchole kariéry – na publikum zapôsobili. Valčuhovi je súčasná hudba veľmi blízka. Sledujem ho už druhú desiatku rokov, najmä vo Francúzsku, kde pôsobil a v Nemecku, kde je prvým hosťujúcim dirigentom Konzerthausu Berlin, napriek tomu, že hlavnú profesionálnu dráhu má v Taliansku, kde bol šéfdirigentom Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (2009 až 2016) a od roku 2016 je hudobným riaditeľom v Teatro di San Carlo v Neapole.

Od tohto roku je aj hudobným riaditeľom Houston Symphony. Pravidelne hosťuje na Slovensku a jeho vystúpenia patria k vrcholom umeleckej sezóny i festivalu BHS. Od tohto roku je aj členom Umeleckej rady Slovenského národného divadla. Pozoruhodný je jeho repertoár, ktorý si systematicky buduje a v ktorom figurujú dôležité skladby súčasnosti.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2022, Juraj Valčuha, Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia, foto: Alexander Trizuljak / SF

Aj programová ponuka na tohtoročnom koncerte BHS to potvrdzuje – Čekovská sa ocitla medzi velikánmi 20. storočia. A obstála dobre, hoci o to vôbec nešlo. Zaujala ma Valčuhova koncentrácia na detaily. Čekovská vôbec nepíše ľahko a aj toto dielo spred 20 rokov ukazuje, že má rada veľké plochy, zvláda ich a je aj majsterkou farieb a inštrumentácie. To určite Valčuhovi imponovalo. Rád sa rozohní, hoci jeho akurátnosť a disciplinovanosť sú v strehu aj pri vrcholných dramatických pasážach, a tých bolo v Turbulencii dosť.

Je to konzistentné dielo, dokáže zaujať poslucháča a predovšetkým aj tento prestížny orchester, ktorý ho s nadšením uviedol. Ostáva len dúfať, že dielo bude v jeho podaní znieť častejšie. Na tvárach hráčov bolo vidieť obdiv k autorke a k dirigentovi – ten bol po celý koncert priam nespútaný. Valčuha má fluidum, ale nazdávam sa, že si orchestre, ktoré mu agenti a pozývajúci zverujú, pripúta k sebe vďaka mimoriadnej pracovitosti a umu, výbornému porozumeniu partitúre, štýlu a jeho maximálnemu rešpektovaniu. Myslím, že je stále lepší, koncentrovanejší a údernejší.

Prečítajte si tiež:
Bratislavské hudobné slávnosti 2022 bravúrne otvorila Slovenská filharmónia s Danielom Raiskinom
Slovenské piesne na BHS boli výborným nápadom dramaturgie
BHS 2022: Prvý zahraničný orchester prišiel z Prahy, prvý vrchol pripravilo Monte Carlo
Recenzie BHS 2022

Sólovú skladbu zverila dramaturgia klaviristovi Behzodovi Abduraimovovi. Na tohtoročných BHS uviedol Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol, op. 16 Sergeja Prokofieva. Prokofiev je jeho obľúbeným autorom a presvedčil o tom aj porotu nejednej medzinárodnej súťaže. Pred ôsmimi rokmi, ešte ako mladík, vystúpil na BHS s Českou filharmóniou pod vedením Jiřího Bělohlávka v Prokofievovom 3. klavírnom koncerte.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2022, Behzod Abduraimov, Juraj Valčuha, Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia, foto: Alexander Trizuljak / SF

Druhý klavírny koncert Prokofieva je enormne ťažké dielo, ale sólista ho hral s chopinovskou ľahkosťou. Sólové pasáže boli lahôdkou a ich burácajúce úseky privádzali do vytrženia. Má virtuóznu, absolútne neporaziteľnú techniku a zásluhou Valčuhu skvele súzvučil s orchestrom. Klavír hladí, avšak tón je zreteľný a nosný. Po nadšenom potlesku pridal Abduraim nežné Prelúdium e mol č. 4 Fryderyka Chopina, ktorým pohladil dušu nejedného poslucháča.

Druhú polovicu koncertu venoval Valčuha francúzskym majstrom. Ich hudby nikdy nie je dosť a vždy je bez výhrad akceptovaná. A keď je v rukách vnímavého a skúseného, vyše 100-ročného orchestra (od 1908) pod taktovkou dirigenta na vrchole kariéry, nie je to degustácia, ale zrelé víno…

Olivier Messiaen je v Bratislave pojmom. Jeho skladba Hymne au Saint-Sacrement vznikla začiatkom 30. rokov minulého storočia, ale keďže sa partitúra počas vojny stratila, skladateľ ju v roku 1946 zrekonštruoval. Hymnus na sviatosť oltárnu fascinuje od začiatku svojej existencie. Za totality zakázaný autor, diskusiu s ktorým som na sklonku 80. rokov viedla spolu s Milanom Adamčiakom v Klube skladateľov na dnešnej Medenej ulici, keď sme ešte netušili, že sa už režim rúca. Požiadal ma o to Dr. Ferdinand Klinda, ktorého ambíciou bolo predstaviť tohto mága duchovnej a organovej hudby aj na Slovensku.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2022, Juraj Valčuha, Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia, foto: Alexander Trizuljak / SF

V roku 1987 sa to teda konečne podarilo. Desiatky záujemcov čakali na majstra celé hodiny (meškal z Prahy) a v tom istom obrovskom počte prišli aj na druhý deň, keďže som diskusiu musela posunúť. Večer bol v Redute koncert, kde zneli jeho farebné diela a bola tam aj jeho manželka Yvonne Loriod. Vysvetľoval, ktorú farbu priradil akému nástroju a téme. Myslela som na majstra po celý čas Hymnu – mystéria. Ako napokon vždy, keď idem okolo Kostola sv. Trojice v Paríži, kde hrával.

Valčuha akoby ho bol osobne poznal. Priniesol tú istú emóciu, farby, pokoj a vnútorný náboj, silu očisty, o ktorej hovoril majster Messiaen pri našom stretnutí. To všetko v jeho hudbe je, stačí nedýchať. Pri Valčuhovi aj tak zastane čas a publikum napäto očakáva umelecký zážitok. Myslím, že celá nabitá sála to pociťovala rovnako. Je to pán dirigent a vrývam si do pamäti najmä ten súzvuk duší publika, ktorý nastáva pri vysoko profesionálnej a hlboko precítenej interpretácii vybraných diel.

Prečítajte si tiež:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenárdom a huslistom Jurajom Čižmarovičom na BHS 2022
Budapeštiansky festivalový orchester šokoval na BHS pikantnými prekvapeniami
Česká filharmónia so šéfdirigentom Semyonom Bychkovom a huslistkou Lisou Batiashvili na BHS
Recenzie BHS 2022

Kto by už dirigoval lepšie a inšpirujúcejšie ikonickú skladbu More Clauda Debussyho, ako umelec, bytostne spojený s Francúzskom, keďže študoval v Paríži a v Montpellier strávil aj prvé roky dospelosti a umeleckej kariéry. Pri našich rozhovoroch s Valčuhovým pedagógom, vtedajším riaditeľom Théâtre des Champs Elysées Dominiquom Meyerom, neskorším šéfom Viedenskej štátnej opery a terajším šéfom La Scaly, vysvitlo, že považuje Valčuhu za obrovský talent, ktorý bude písať históriu.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2022, Juraj Valčuha, Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia, foto: Alexander Trizuljak / SF

Debussyho tri symfonické skice More (1905) sú impresionistickou lahôdkou. Kto sa do diela ponorí, počuje ho i jeho vyčíňanie, vidí, ako sa trbliece a ako v ňom zápasia nymfy a rusalky či o život bojujú plavci a námorníci. Orchester Národnej akadémie sv. Cecílie z Ríma hral vynikajúco, s úžasnou zručnosťou, precízne, rešpektujúc Juraja Valčuhu ako jedného z nich, ktorému bez výhrad dôveruje a obdivuje ho.

Francúzska hudba znesie mnohé adjektíva, ale najviac jej sedia jemnosť, nežnosť, plastickosť, hra s tónmi a dialóg nástrojov. To všetko v Debussym bolo. A bolo to aj v sugestívnom prídavku orchestra, ktorý na BHS zavítal po deviatich rokoch, Intermezze z Pucciniho opery Manon Lescaut. Povedané s básnikom – žiadna duša neostala bez chvenia.

Autor: Viera Polakovičová

písané z koncertu 1. 10. 2022

Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Bratislavské hudobné slávnosti 2022
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
1. októbra 2022

Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Juraj Valčuha
, dirigent
Behzod Abduraimov, klavír

Ľubica Čekovská: Turbulencia, op. 11
Sergej Prokofiev: Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol, op. 16
Olivier Messiaen: Hymne au Saint-Sacrement
Claude Debussy: More, tri symfonické skice, L. 109

www.bhsfestival.sk

Archív Bratislavské hudobné slávnosti

Recenzie BHS 2022

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár