Organová biblia

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Otváracím koncertom Bratislavského organového festivalu (12.-21. júla), ktorý bol (vďaka nadšencom) obnovený pred štyrmi rokmi na Bratislavskom hrade, bol zaujímavý, zatiaľ nikým nerealizovaný program: Organová Biblia.

O čo ide?

Český organista Karel Martínek začal v Olomouci uvádzať tematické improvizačné večery, inšpirované biblickými textami. Na to nadviazal ďalší projekt umelca: Organová Biblia. V rámci nej K. Martínek od adventu 2012 zverejňuje každý deň na Youtube improvizáciu na jednu kapitolu z Biblie. Projekt má skončiť na Veľkú noc 2016 – „zhudobnením“ celej Biblie. Zdanlivo nezrealizovateľná myšlienka, tlmočiť zložité knihy starozákonnej Biblie i novšie, širšiemu kresťanskému svetu známe texty Evanjelií našla u internetových fanúšikov, ale aj poslucháčov jeho početných koncertov doma i v zahraničí veľkú odozvu. Nie je to nejaký vonkajškovo efektný, či nábožensky propagačný projekt nadšenca kresťanskej viery, ale inšpirácia mimoriadne hudobne a mysliteľsky erudovaného umelca, ktorý z večne platných odkazov Biblie nás uvádza skrz cca 5 minútové hudobné kompozície do viacrozmerného sveta písma a notového pretlmočenia. Svojou hudobnou výstavbou nás Martínkove improvizácie vnášajú raz do pátosu, inokedy oslavnosti textu, alebo jeho chvály na Božiu veľkosť, sú hudobným obrazom pokory či zúfalou prosbou o pomoc pred nepriateľom starožidovského národa, prípadne piesňou legendárneho tvorcu žalmov – kráľa Dávida. Vo vybraných žalmoch (č. 135,137,138,142,144,147,150), ktoré predniesol herec Vladimír Kobielsky – vždy po jednom úseku – civilne, ale mimoriadne účinne, s nadhľadom nad faktúrou textu i zmysluplnými oblúkmi myšlienok, bolo veľa pátosu i žalospevu, ale aj radosti. To všetko inšpirovalo organistu raz k virtuozite, inokedy k meditácii, alebo priam tanečno – rytmickým variáciám, vychádzajúc pritom z obsahu jednotlivých žalmov.

Bratislavský organový festival 2015, otvárací koncert, Karel Martínek (organ), foto: Ján Lukáš

Bratislavský organový festival 2015,
otvárací koncert,
Karel Martínek (organ),
foto: Ján Lukáš

Bratislavský organový festival 2015, otvárací koncert, Karel Martínek (organ), Vladimír Kobielsky (slovo), foto: Ján Lukáš

Bratislavský organový festival 2015,
otvárací koncert,
Karel Martínek (organ), Vladimír Kobielsky (slovo),
foto: Ján Lukáš

Organista, improvizátor, ale aj skladateľ (veď jeho diela boli ocenené na viacerých skladateľských súťažiach) Karel Martínek vyjadril pripravenosť na podobný náročný, doposiaľ nikým nikde nepredvedený komplex slova a hudby s obdivuhodnou virtuóznou pripravenosťou, inšpiratívnosťou, mimoriadnym zmyslom pre improvizáciu, akú sme na takej vysokej úrovni v priestoroch rozhlasového Veľkého koncertného štúdia v Bratislave (ale ani v Redute) nezažili. Umelec vládne totiž nielen improvizačným nadaním, ale aj kompozičnou súvahou a matematickou rozvahou (veď kedysi študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte!, hudobnú vedu na FF Univerzity Palackého v Olomouci a napokon organovú hru na JAMU v Brne). V jeho prejave je tak nielen obrovská inšpiratívnou, intelektuálna hĺbka, zanietenosť a interpretačná pripravenosť v takom ťažkom odbore, akým je improvizácia, ale aj nadhľad nad oblúkom formy. A tak Martínek – ináč organista chrámu sv. Mórica v Olomouci, kde má k dispozícii slávny nástroj Michaela Englera, ako aj dramaturg Medzinárodného organového festivalu v tomto moravskom meste – budoval pred poslucháčmi nielen malé hudobné modlitby, ale aj mini katedrály, v ktorých zaznievali raz tanečno – prosté melodické variácie, inokedy fúgové spracovania viacerých myšlienok, aby v záverečnom hudobnom spracovaní Žalmu 150 gradoval rytmický model vo virtuóznom tempe a bezchybnom prevedení, dovedúc ho do výšin dynamicko-rytmickej pulzácie. Nakoniec svoje hudobné vyjadrenie žalmu ukončil v quasi chorálovej velebnosti. Všetko znelo počas hodinovej produkcie slova a improvizačného hudobného umenia v bohatej farebnej organovej registrácii, ktorú si interpret a skladateľ v jednom riadil sám – ako špičkový autopilót Formule 1. Prepáčte toto prirovnanie – ale ešte nikdy som nepočula improvizáciu na takej vysokej úrovni – a v takom  úžasnom hudobnom vyjadrení Božích slov i modlitby, pritom v strhujúcej kombinácii tonálnej hudby i moderných akustických blokov (začiatok Žalmu 150!) a vždy s nadhľadom racionálnej osobnosti. Bolo to neopakovateĺnéí, pretože predvedené len   jedinýkrát – pre toto a nie iné publikum. O to viac si ceníme prekrásny začiatok Bratislavského organového festivalu, ktorý bude pokračovať koncertami v Hudobnej sieni Bratislavského hradu.

Autor: Terézia Ursínyová

recenzia písaná z otváracieho koncertu – 12. júl 2015

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

o programe Bratislavského organového festivalu 2015 sme písali TU…

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár