Osemdesiatročný Ondrej Lenárd dirigoval Symfóniu č. 2 c mol Vzkriesenie Gustava Mahlera

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Umelecké a kultúrne podujatia sú v septembrovej Bratislave v plnom prúde. Každý deň sa uskutočňuje niečo výnimočné, zaujímavé, a tak sa musia poslucháči rozhodovať, čomu dajú prednosť – koncertu či priamemu prenosu v rozhlase? Slovenskej filharmónii? SND?

V piatok večer, 9. septembra 2022, presne v deň, kedy sa dirigent Ondrej Lenárd dožil 80. narodenín, sa zaplnilo Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu. Oslavoval veľkolepým projektom a so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a jeho početnými hosťami, koncertným majstrom Jurajom Čižmarovičom, Slovenským filharmonickým zborom a sólistkami Evou HornyákovouTeréziou Kružliakovou uviedol Symfóniu č. 2 c mol Vzkriesenie Gustava Mahlera.

Oku i uchu lahodil už len pohľad na pódium s okolo 200 umelcami. Publikum vedelo, že prichádza na takmer 90 minút hudby bez prestávky a sviatočnú chvíľu si naplno a v úctivom tichu užívalo. Úvod ku koncertu Rádio Devín prenášalo do sály, bol krátky a vecný. Potom už všetci umelci hrali naplno.

Ondrej Lenárd

Ondrej Lenárd bol spätý so všetkými významnými hudobnými inštitúciami hlavného mesta – Slovenským národným divadlom, Slovenskou filharmóniou aj Slovenským rozhlasom. Dlho pôsobil v Čechách a pravidelne hosťoval v Japonsku. Obdivuhodná kariéra, veľká práca a viac ako 1000 nahrávok vzbudzujú úctu mnohých kolegov, partnerov a publika.

Prečítajte si tiež:
Dirigent, ktorý je osobnosťou. K životnému jubileu Ondreja Lenárda

Slúži ku cti zrelému majstrovi, že sa podujal na tento projekt a že získal podporu na pozvanie skvelých sólistov, ku ktorým počítam aj Juraja Čižmaroviča, žijúceho a pôsobiaceho v Kolíne nad Rýnom a v lete v Bayreuthe, ako aj výborných hráčov na dychové nástroje. Tých treba v Mahlerovi vždy naviac a ich party sú náročné. Druhá symfónia má predpísané plechové dychové nástroje v rámci orchestra, ale aj mimo neho, a tak sa v záverečnej časti ozývali vpravo a vľavo hore. Veľký symfonický orchester sme v rozhlase bežne zažívali pred zmenami po výmene riaditeľa rozhlasu, v dôsledku ktorých bol drasticky zredukovaný a vo svojej prvoradej funkcii symfonického telesa takmer znefunkčnený. Odvtedy síce funguje, ale často si musí hráčov najímať.

Gustav Mahler (1860 – 1911), foto: internet

Mahler prežíva obrovskú renesanciu už vyše 50 rokov. Poprední dirigenti jeho dielo uviedli a nahrali, a ich výkony sa stali referenčnými. Je dobré, že sa Lenárd rozhodol pridať k nim. Ako jeden z najlepších žijúcich slovenských dirigentov dosiahol, že koncert vysielalo Rádio Devín v priamom prenose. Slávnostný koncert zaznamenala Slovenská televízia a predznamenala návrat kultúrnych časov, kedy patrilo priam k povinnostiam verejno-právnych médií zachovať kultúrnu pamäť a poskytnúť možnosť umeleckého zážitku tým, ktorí sa na koncert nedostali.

Oslávenec zvládol náročné dielo s umom majstra so 60-ročnou skúsenosťou a so silným vzťahom k veľkým vokálno-symfonickým dielam. Juraj Čižmarovič bol pre dirigenta a orchester veľkou profesionálnou oporou a tí, ktorí si všímajú dynamizmus zahraničných orchestrálnych telies, určite postrehli, že priniesol zvláštnu energiu vlnenia, chvenia a zápalu a chvíľami strhol aj ostatných.

Symfónia je síce skorým dielom skladateľa, ale dozrel pri nej, pretože ju písal dlhé roky, takmer paralelne s prvou symfóniou a dnes patrí k jeho najhrávanejším. K definitívnemu ukončeniu partitúry (jej originál vydražili za 4,5 milióna dolárov) ho pomkol pohreb priateľa, vynikajúceho dirigenta a klaviristu Hansa von Bühlowa, na ktorom znela pieseň Urlicht – Prasvetlo zo skladateľovho cyklu piesní Des Knaben Wunderhorn (Chlapcov zázračný roh) a vtedy, ako skladateľ sám píše, vedel, že práve teraz vyjadril to, čo chcel: “ich bin vom Gott und will wieder zu Gott“ (z Boha som a k Bohu sa vrátiť chcem).

Gustav Mahler (1860 – 1911), foto: internet

Mahler sa narodil do židovskej rodiny. Ako 37-ročný sa v obave z nemožnosti kariérneho postupu a množiacich sa protižidovských prejavov v Nemecku dal v Hamburgu pokrstiť na katolícku vieru. Nebol silno veriaci, ale témami života a smrti sa zaoberá v celom diele, a najmä v druhej symfónii. Aké boli jeho vnútorné, tajné myšlienky, nevedno, ale hĺbka textov, ktoré prevzal alebo sám napísal, prezrádza, že zásadné otázky bytia v ňom hlodali a prostredníctvom diela dnes pomáhajú adresátom jeho hudby ďalej nad nimi premýšľať.

Prečítajte si tiež:
K 110. výročiu úmrtia Gustava Mahlera

Symfónia mala premiéru v roku 1895 v Berlíne. Má 5 častí, v poslednej nastupujú sólisti a zbor. Mahler sa vyjadril, že na pretavenie svojich myšlienok do hudby potrebuje slovo. Tam, kde ho použil, je podľa mňa jeho hudba zázračná.

Prvá časť diela vznikla ako samostatná skladba a pôvodne niesla názov Totenfeier (Sviatok mŕtvych). Nastoľuje tému boja proti osudu. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu burácal a Lenárd nechal vyznieť konflikt s náruživou energiou. Strhujúco zahratú prvú časť vystriedali dve nežné, priam tanečné kreácie. V druhej časti sa orchester vo valčíkovom tempe pohral s jemnou témou, aby potom nastúpilo Scherzo, kde sa skladateľ inšpiruje kázňou sv. Antona Paduánskeho rybám z cyklu Des Knaben Wunderhorn. Nemeckí muzikológovia vyzdvihujú jej zvukomaľbu. Lenárd sa pohral s emóciami a farbami.

Ondrej Lenárd, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, 2022, foto: Richard Bednár / SOSR

Zbor a sólisti prišli na pódium po 2. časti, aby hneď na začiatku 4. časti vstúpili do toku hudby a mohlo zaznieť altové sólo Urlicht – Prasvetlo v sugestívnom podaní Terézie Kružliakovej. Ukázal sa potenciál orchestra a jeho hostí, ako aj obrovská bohatosť výrazu pri maximálnej dynamickej škále.

Osobne som bytostne prežívala text a hudbu vo chvíli, keď znela pieseň z pier umelkyne. Jej neuveriteľné, ale napriek všetkému počuteľné pianissimá a pod kožu sa vnárajúci výraz vniesli do sály mimoriadnu tenziu a krásu. Aj sóla sopranistky Evy Hornyákovej boli mimoriadne vydarené a výrazovo pútavé. Obe spolu so Slovenským filharmonickým zborom priniesli minúty z neba. Vynikajúci zbor naštudoval dielo pod vedením Adama Sedlického.

Vo štvrtej časti dielo vrcholí. Opäť dynamická sila pianissím a frotissím a spojenia textu s hudbou, súzvuk sól, orchestra a zboru a jeho prerastanie do ohromujúceho fortissima posledného súdu, aby na záver prišlo vyslobodenie v smrti – Sterben werd’ich um zu leben! (zomriem, aby som živý bol! – preklady textov sú z pera Michala Vincenta a Jany Moravskej) – esencia diela, najlepšie zrozumiteľná v záverečnej časti.

Lenárd si dal na Mahlerovi mimoriadne záležať a výsledok bol sugestívny. Obdivuhodná preduchovnenosť výrazu oboch sólistiek a zboru i precítenie krásnych textov prikovali na kreslách priam nedýchajúce publikum. Po takmer 90 minútach nepretržitej hudby a sústredenia sála vybuchla a ovácie majstrovi, sólistom, orchestru a zboru nemali konca.

Autor: Viera Polakovičová

písané z koncertu 9. 9. 2022

Koncert pri príležitosti osemdesiatin Ondreja Lenárda, šéfdirigenta SOSR
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave
Otvárací koncert 94. sezóny SOSR
9. septembra 2022

Ondrej Lenárd, dirigent
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Eva Hornyáková, soprán
Terézia Kružliaková, mezzosoprán
Slovenský filharmonický zbor
Adam Sedlický, zbormajster

Gustav Mahler: Symfónia č. 2 (Vzkriesenie) c mol

I. Allegro maestoso. Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck
II. Andante moderato. Sehr gemächlich! Nie eilen!
III. In ruhig fließender Bewegung – attacca:
IV. „Urlicht“. Sehr feierlich, aber schlicht
„O Röschen rot!“ (Alt-Solo) – attacca:
V. Im Tempo des Scherzos – Langsam. Misterioso
„Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du“ (soprán, zbor)
„Wieder aufzublüh’n, wirst du gesä’t“ (soprán, zbor)
„O glaube, mein Herz!“ (alt, soprán)
„Was entstanden ist, das muss vergehen!“ (zbor, alt)
„O Schmerz! Du Alldurchdringer!“ (alt, soprán)
„Mit Flügeln, die ich mir errungen“ (zbor)

www.sosr.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár