Otvárací koncert 54. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Štátna filharmónia Košice vstúpila do svojej 54. koncertnej sezóny s mimoriadne kvalitne naštartovaným hudobným espritom. Dramaturgicky zaujímavý prvý koncert 13. októbra 2022 spečatil do konečného tvaru vynikajúci výkon trojice účinkujúcich – šéfdirigent ŠFK Robert Jindra, sólistka večera husľová virtuózka Júlia Pusker a orchestrálni hráči Štátnej filharmónie.

Slovenského skladateľa Eugena Suchoňa vystriedali v ďalšom slede programu dvaja Severania – Fín Jean Sibelius a Švéd Kurt Atterberg. Všetky tri diela skladatelia napísali v prvej polovici 20. storočia, ale, samozrejme, odlišným autorským rukopisom. Spoločnú mali len bohato rozvetvenú inštrumentáciu.

Robert Jindra predstavil túto trojicu skladateľov v bezchybnej interpretačnej rovine. Symfoniettu rusticu, (v pôvodnej klavírnej verzii ako Sonata rustica), ktorá je posledným dielom zo šesťdielneho cyklu Obrázky zo Slovenska, dirigent hodnoverne interpretačne uchopil v jej rustikálne umiestnenom hudobnom zázemí.

Otvárací koncert 54. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2022, Robert Jindra, Štátna filharmónia Košice, foto: Miriama Fenciková

Hudobnú podobu troch častí s typicky známou suchoňovskou štruktúrovanosťou autorského rukopisu riešil dirigent s veľkým nadhľadom a vyčaril mimoriadne intenzívnu hudobnú percepciu diela. Rýchle tempá dvoch krajných častí, najmä poslednej, vygradoval efektne zvukovo i tempovo do maxima, no nie samoúčelne. Stredná, lyricko-nostalgická časť s nádherne vyprofilovaným pianissimom, bola umeleckým výsledkom dirigentovho majstrovstva. Takéto krásne pianissimo, ktoré viedlo až k zatajenému dychu, nás potom čakalo viackrát na príslušných miestach v ďalších dvoch skladbách.

Dirigentova koncepcia vo všetkých troch skladbách uchvátila svojím jasným a hudobne čitateľným pôdorysom. Orchestrálni hráči svojou interpretáciou akceptovali a potvrdzovali mimoriadnu afinitu k tvárnym dirigentovým gestám. Témy budoval hudobne zrozumiteľne, dynamika zakaždým úmere gradovala alebo sa stišovala, oproti nádherným pianissimám úseky fortissimo zas zneli zakaždým nenásilne, a predsa v hudobnom kontexte výrazovo účinne.

Prečítajte si tiež:
Nová sezóna v Štátnej filharmónii Košice bude plná emócií a zvučných mien

Fínsky skladateľ Jean Sibelius, sám veľmi dobrý huslista, svoj jediný, ale aj jedinečný Koncert pre husle a orchester d mol, op. 47, skomponoval r. 1903. O dva roky ho zredigoval a v tejto podobe ho uviedli r. 1905 v Berlíne pod taktovkou Richarda Straussa.

Otvárací koncert 54. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2022, Júlia Pusker, Robert Jindra, Štátna filharmónia Košice, foto: Miriama Fenciková

„Romantickou vášňou“ naplnenú hudbu náročného diela sprostredkovala na otváracom koncerte Štátnej filharmónie európsky známa maďarská husľová virtuózka Júlia Pusker. Svojou hrou rozdávala a posielala husľové tóny z nástroja, vyrobeného r. 1690 v talianskej dielni Mattea Gofrillera ďalej prostredníctvom akustiky sály až k poslucháčom. Ich krásu tvorila v priezračne čistej, bezchybnej intonácii.

Krkolomný husľový koncert, avšak napísaný s veľkou znalosťou nástrojových možností, si vynútil obrovský obdiv nad virtuozitou umelkyne, bezproblémovo zvládajúcej kaskády tónov, rinúcich sa v obrovskom tempe, vždy však hudobne zrozumiteľne. Úžas vzbudzoval sled priezračne jasných, jemnulinkých a ťažkých flažoletov, to všetko sa rámcovalo expresivitou 1. časti. V druhej, pomalej (ale vlastne aj v ostatných častiach), uchvátili zas nádherne modelované a precítené melodické oblúky.

Ešte sa vrátim ku kadencii prvej časti, ktorú skladateľ napísal na netradičnom mieste. Stali sme sa svedkami interpretkinej pohotovosti, keď ju v hre vyrušila povolená struna. Túto nehodu Júlia Pusker veľmi promptne odstránila, nástroj naladila a pokračovala takmer od rovnakého miesta, kde musela svoju expresívnu hru prerušiť.

Otvárací koncert 54. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2022, Júlia Pusker, Robert Jindra, Štátna filharmónia Košice, foto: Miriama Fenciková

V rapsodicky ladenom ronde poslednej časti opäť len potvrdila neochvejnú suverenitu svojej hry. Orchestrálny sprievod, skomponovaný s veľkým porozumením pre dominanciu huslí, dirigent a orchester takto aj interpretovali a pozorná taktovka Roberta Jindru zachytila a reagovala na drobné záchvevy či už v dynamike, rytme alebo vo výraze sólistky.

Meno a dielo švédskeho skladateľa (a dirigenta) Kurta Alterberga nepatrí k frekventovaným (azda ho viac poznajú v severských krajinách ako u nás). Z jeho deviatich symfónií sa Štátna filharmónia Košice rozhodla zaradiť do svojho programu Tretiu symfóniu D dur, op.10 „Obrázky západného pobrežia“. Je možno zaujímavé, že tento, pôvodným povolaním inžinier, sa začal venovať hudbe ako samouk. Stihol však napísať 5 opier, ale aj orchestrálne suity, koncerty pre sólové nástroje (violončelo, lesný roh, klavír) a ďalšie komornejšie ladené skladby (sinfonie).

Prečítajte si tiež:
BHS 2022 pred finále hostili dve filharmónie – z Košíc a Londýna

Trojčasťová Symfóniu D dur je ladená do atmosféry dvoch krajných pomalých častí s rýchlou uprostred. Každá má svoj programový názov, viažuci sa k prírodnej scenérii (Slnečný opar, Búrka, Letná noc). Dirigent Robert Jindra viedol orchester s bohatým zastúpením takmer všetkých nástrojov v prehľadnej práci s témami, rytmom aj búrlivou dynamikou vždy v intenciách hudobnej únosnosti ich znenia.

Otvárací koncert 54. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2022, Robert Jindra, Štátna filharmónia Košice, foto: Miriama Fenciková

Skladateľ preferoval takmer vždy kompletnú nástrojovú zostavu, dirigent na čele orchestra ju zasa jasne zvukovo diferencoval a hráči jednotlivých sekcií, či už sláčikovej, dychových (zaskveli sa s mimoriadne kultivovanými lesklými tónmi) alebo bicích (vo všetkých formách), sa zaslúžili o efektnú zvukovú podobu diela. Krok do novej sezóny Štátnej filharmónie potvrdil vysokú umeleckú kultúru a pripravenosť orchestra pod vedením šéfdirigenta Roberta Jindru.

Autor: Dita Marenčinová

písané z koncertu 13. 10. 2022

Otvárací koncert 54. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice
Dom umenia Košice
13. októbra 2022

Robert Jindra, dirigent
Júlia Pusker, husle
Štátna filharmónia Košice

Eugen Suchoň: Symfonietta rustica
Jean Sibelius: Koncert pre husle a orchester d mol op. 47
Kurt Atterberg: Symfónia č. 3 D dur ,,Obrázky západného pobrežia“

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár