Pavol Bršlík a Michal Matejčík na festivale Viva Musica!

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Festival Viva Musica!, od tohto roku s novým vedením Janky Kubandovej, ktorá prevzala vedenie po Matejovi Drličkovi, sa aj naďalej pridŕža svojho nepísaného hesla spájať kvalitu s atraktivitou. 17. ročník festivalu ponúka koncerty v podaní svetových slovenských umelcov. Potvrdil to aj koncert vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave dňa 5. augusta 2021, na ktorom sa predstavili tenorista Pavol Bršlík a harfista Michal Matejčík. V ich podaní zaznela piesňová tvorba.

Pavol Bršlík je druhý najvýznamnejší slovenský tenorista európskeho formátu (po Petrovi Dvorskom), ktorého meno automaticky priťahuje záujem širšej hudobnej verejnosti. V tomto roku mu udelili aj čestný titul Bavorskej štátnej opery.

Prečítajte si tiež:
Pavlovi Bršlíkovi v Mníchove udelili významný čestný titul Bayerischer Kammersänger

Pavol Bršlík, festival Viva Musica! 2021, foto: Zdenko Hanout

Atraktivitu organizátori ešte povýšili tým, že namiesto klavírneho sprievodu speváka ho pri piesňovom recitáli sprevádzal na harfe Michal Matejčík, rodák zo Žiliny, ktorý je vo svojej umeleckej činnosti blízky koncepcii festivalu Viva Musica! presahmi mimo oblasti vážnej hudby (vystupoval aj na európskom turné s Georgom Michaelom či s kapelou Depeche Mode). Obavy, či takáto kombinácia neuberie na umeleckom dojme sa ukázali ako neopodstatnené, keďže harfový sprievod priam ideálne (osobitne v prvej polovici programu) korešpondoval so zvoleným repertoárom.

Oproti pôvodne avizovaným piesňam Franza Schuberta, Richarda Straussa a Mikuláša Schneidera-Trnavského došlo ku zmene repertoáru, ktorú som však privítal. Jednak preto, že tenorista sa už pred časom v Bratislave predstavil ako interpret Schubertovej piesňovej tvorby (na koncerte agentúry KAPOS), jednak popri Straussovi je mojím miláčikom práve majster tklivých melódií zo sicílskej Catanie Vincenzo Bellini.

Prečítajte si tiež:
Začína sa festival Viva Musica! – vystúpia aj svetové slovenské operné hviezdy Slávka Zámečníková a Pavol Bršlík
Zámečníková & Lapšanský – majstrovské spojenie dvoch generácií

Ďalším milým potešením bola divácka účasť v najväčšom koncertnom priestore mesta, ktoré dokázali Bratislavčania zaplniť a tak trocha spochybniť mnou často proklamovaný názor, že Slováci si dostatočne neobľúbili piesňovú tvorbu majstrov hudby. Nuž do obrovského kostola ich pritiahlo práve v úvode spomínané heslo zhmotnené v prítomnosti Pavla Bršlíka. Nie každý veľký operný spevák dokáže adekvátne interpretovať aj piesňový repertoár založený na iných interpretačných kritériách. Po niekoľkých stretnutiach s umením nášho tenoristu sa odvažujem tvrdiť, že ako piesňový interpret v ničom nezaostáva za interpretom operným, ba možno ho ešte aj o čosi presahuje.

Pavol Bršlík, Michal Matejčík, festival Viva Musica! 2021, foto: Zdenko Hanout

Belliniho piesňovú tvorbu v 80. rokoch spropagoval na Salzburskom festivale geniálnou interpretáciou Luciano Pavarotti. Sú to priam priezračne čisté jednoduché melódie situované do strednej hlasovej polohy, bazírujúce na vzornom legáte a na vystihnutí ich atmosféry. Tretia z Bršlíkom uvádzaných Belliniho piesní má názov Malinconia – melanchólia naozaj vyžaruje z každej noty, ktorú skladateľ napísal. Spevák túto atmosféru vystihol priam vzorovo, zriekol sa akýchkoľvek nábehov k efektnému predvádzaniu svojho hlasu, ale dal ho plne do služieb skladateľovi a jeho zámeru.

Zaregistroval som, že Bršlíkov tón oproti jeho umeleckým počiatkom mierne stmavol, čím si vytvoril priestor pre zväčšenie kontrastu s lesklou vysokou polohou, na ktorú prišlo v ďalšej časti zvoleného repertoáru. Spevák priam obdivuhodne narába s mezza voce, do ktorého prechádza z plného hlasu priam nebadane, no mimoriadne účinne.

Pavol Bršlík, Michal Matejčík, festival Viva Musica! 2021, foto: Zdenko Hanout

Po variácii na harfové sólo z Donizettiho opery Lucia di Lammermoor a po najznámejšej skladbe belgického harfistu a pedagóga Alphonsa Hasselmansa La source v interpretácii Matejčíka predviedol Bršlík tri Debussyho piesne venované nočnej atmosfére (Beau soir, Clair de lune a Nuits d’étoiles). Prchavosť dojmov tak príznačných pre impresionizmus nik nedokázal lepšie vystihnúť ako Claude Monet v maľbe a Claude Debussy v hudbe. Spevák túto atmosféru dokázal dokonale vystihnúť s pokorou a vnútorným stotožnením sa so skladateľovým zápisom, ktorý (na rozdiel od Belliniho piesní) sem-tam zašiel až do vysokej polohy.

Po prestávke ako kuriozita zaznela Matejčíkova skladba Das Staunen der Welt z roku 2013, pôvodne koncipovaná pre harfu a soprán a so záverečným efektne pôsobiacim stúpaním do vysokej hlasovej polohy. Po troch alpských ľudových melódiách v úprave harfistu odznelo na záver šesť piesní Richarda Straussa z jeho rôznych piesňových opusov. Niektoré si žiadali aj väčšiu expresivitu prejavu, čo spevák úspešne dokázal, hoci pri veľmi prísnych kritériách by sa dalo konštatovať, že jeho expresívne výšky predsa len pôsobia o poznanie menej ideálne než prejav v ostatnom hlasovom rozsahu.

Michal Matejčík, festival Viva Musica! 2021, foto: Zdenko Hanout
Pavol Bršlík, Michal Matejčík, festival Viva Musica! 2021, foto: Zdenko Hanout

Vrcholom tejto časti programu bola Bršlíkova interpretácia výsostne lyrickej piesne Morgen (op. 27), ktorá má v nálade styčné body so Straussovým umeleckým testamentom vyjadreným v známych Štyroch posledných piesňach. Spevák kreoval každý jej tón dávkujúc akoby po kvapkách drobné dynamické a výrazové odtiene. Ako prídavok nadšenému publiku odznela aj Schneiderova zľudovelá pieseň Keby som bol vtáčkom.

Autor: Vladimír Blaho

písané z koncertu 5. 8. 2021

Bršlík & Matejčík
Festival Viva Musica! 2021
Veľký evanjelický kostol, Bratislava, 5. augusta 2021

Pavol Bršlík, tenor
Michal Matejčík, harfa

Vincenzo Bellini (1801 – 1835)
Ma rendi pur contento
Dolente immagine di Fille mia
Malinconia, Ninfa gentile
Vaga luna, che inargenti

Gaetano Donizetti (1797 – 1848)
Cadenza z opery Lucia di Lammermoor

Alphonse Hasselmans (1845 – 1912)
La source, op. 44

Claude Debussy (1862 – 1918)
Beau soir
Clair de lune
Nuits d’étoiles

prestávka

Michal Matejčík (1977)
Das Staunen der Welt

Tri alpské ľudové melódie
(úprava pre harfu: Michal Matejčík)

Richard Strauss (1864 – 1949)
Traum durch die Dämmerung, op. 29/1
Zueignung, op. 10
Ich trage meine Minne, op. 32, č. 1
Ständchen, op. 17, č. 2
Morgen!, op. 27, č. 4
Heimliche Aufforderung, op. 27, č. 3

prídavok

M. Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom

www.vivamusica.sk

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár