Po koncerte Edity Gruberovej

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
„Technika nie je cnosť, ale samozrejmosť“
Tieto slová umelkyne ma niekoľkokrát doslova „prepadli“ počas koncertu, ktorý zaznel s účasťou pani Edity Gruberovej v bratislavskej Redute 30. septembra.

Sú citované z knihy, ktorá pôvodne vyšla r. 1996 v nemeckom vydaní a r. 2005 v slovenskom preklade (Niel Rishoi: Edita Gruberová – Portrét. Vydalo: Hudobné centrum a Vydavateľstvo SLOVART Bratislava 2005. Preklad do slovenčiny: Ingrid Modory-ová).

Interpretácia sa začína tam, kde spevácka technika končí.“ Veď hej, ale každá interpretácia je na inom stupni dokonalosti! Gruberová je dokonalosť sama.

V jej speve každý trilok, tón, fráza, rubato, alebo umelkyňou preferované messa di voce či vysoký tón v trojčiarkovanej oktáve slúži diferencovanému výrazu. Je to súčasť jej vokálnej architektúry, katedrály, ktorú Gruberová buduje z každej piesne, árie, postavy, diela.

V rozhovore z r. 1987 hovorí:

Tón, ktorý sa nevyvíja, je mŕtvy. Náš hlas nie je organová píšťala. Je ako sláčikový nástroj. Môžeme na ňom rozvíjať tón v každom smere.“

Koncert Edity Gruberovej, BHS 2014

Koncert Edity Gruberovej, BHS 2014

O tom sme sa mohli presvedčiť na koncerte BHS´2014, v obecenstvom preplnenej, od prvých krokov umelkyne na pódium aplaudujúcej Redute. Rozvíjala drámu a úzkosť, nádej i citové prežívanie najprv v Mozartovi – od árie Konstanzy z 2. dejstva Únosu zo serailu, cez zvyšovanie napätia sklamanej ženy v árii Donny Anny (po dramatickom accompagnato recitative Crudele…) až po vrchol v následnej árii Non mi dir (z 2. dejstva opery Dona Giovanniho), aby všetku drámu i nenávisť, pohŕdanie i pomstu vyjadrila v mrazivo dramatickej scéne Elektry: Oh smania!..- s veľkou áriou D´Oreste, d´Ajace (z 3. dejstva Mozartovej opery Idomeneo). Chvíľami prechádzala až do výkrikov, parlanda, ale nikdy nezabudla ani na kontrastný nástup ušľachtilého spevu s jemnými s koloratúrnymi ozdobami.

Gruberová je dnes výsostne dramatická umelkyňa, ktorá raz ostrým, inokedy takmer nepočuteľným sopránom, no vždy s neobyčajnou rafinovanosťou (premyslene?, racionálne?, intuitívne? – každopádne vždy s plným chápaním slova a hudobnej myšlienky) stavia hudobné scény a mizanscény, plochy i plôšky, vytvorené iba z niekoľkých tónov – všetky v kontrastoch, ktoré kreslia celostné portréty. V jej podaní nikdy nejde iba o sled slov dobových libretistov. Vždy prehovorí predovšetkým srdce konkrétnej (urazenej, túžiacej, pomstu sľubujúcej, bezvýhradne milujúcej) hrdinky. Je to spievajúca herečka, ktorá absolútnym ovládaním techniky spevu sa dostáva k trojčiarkovým „f-kám“ raz rázne, kovovo, inokedy jemne, kĺzavo, aby si nakoniec pohrávala s výškou s vejárom dynamiky.

Koncert Edity Gruberovej, BHS 2014

Koncert Edity Gruberovej, BHS 2014

Dramatická Gruberová nás uchvátila najprv v Mozartovi v jeho špecificky náročnom, štýlovom bel cante – a potom pre sebanajbytostnejších skladateľoch: Bellinim a Donizettim. Alaide z Belliniho opery La Straniera – Cudzinka, ktorú uviedla koncertne vo Viedni a javiskovo v Mníchove, u nás zaznela vo finálnej scéne. Lahodná Belliniho hudba znie v orchestri spočiatku ako nástup k vokálnemu umeniu sólistky. Od pianissima, znejúceho ako šepot, stupňovala Gruberová melodickú stavbu raz v oblúku nekonečnej kantabilnej línie, inokedy s glissandovými vzostupmi i klesaním hlasu – aby sa vzápätí dostala k hraničným výškam – trojčiarkovému „f“, kde však tón ďalej modelovala s bravúrnou samozrejmosťou až do vlasového piana. Miešaný filharmonický zbor bol pritom akoby pozadím, zrkadlom, na ktorom sa skvelo bohaté vnútro „Cudzinky“.

Následná veľká scéna Anny z finále Donizettiho opery Anna Bolena očarilo v dokonalom zvládnutí dramatického recitatívu (Piangete voi?), ktorý vyústil v expresívnu áriu Al dolce guidami so všetkými prírazmi, koloratúrnymi ozdobami – a napokon doslova „odpálenou“ cabalettou.

Koncert Edity Gruberovej, BHS 2014

Koncert Edity Gruberovej, BHS 2014

Koncert Edity Gruberovej, BHS 2014

Koncert Edity Gruberovej, BHS 2014

Bol to nielen večer veľkej dámy opernej i koncertnej scény 20. a nášho storočia, ale aj jej mladého hosťa: barytonistu Richarda Švedu. Tak, ako v minulých rokoch uviedla vedľa seba na opernú scénu Pavla Bršlíka, Teréziu Kružliakovú, Jozefa Benciho, Michala Lehotského, Petra Mikuláša a (v menších rolách) aj niektorých ďalších slovenských spevákov, tentokrát pozvala za dirigentský pult mladého operného dirigenta SND Petra Valentoviča (ale aj zbormajstra Jozefa Chabroňa) a barytonistu Richarda Švedu. Ten – okrem mozartovských árií (Ária Almavivu z 3. dejsva Figarovej svadby, Serenáda Dona Giovanniho z 2. dejstva rovnomennej opery a Šampanskej árie z 1. dejstva Dona Giovanniho) pridal v druhej polovici programu k vyhranenému programu sopranistky dramaturgicky trochu neadekvátne diela: Áriu Onegina z 1. dejstva Čajkovského opery a Wagnerovu Áriu Wolframa z 3. dejstva Tannhäusera. Jeho zvučný hlas je v súčasnosti predurčený k dramatickému barytónovému odboru. Mozarta (najmä Serenádu Dona Giovanniho) podal pomerne jednostranne. Jeho devízou je kvalitne vedený, farebný nosný, obsažný barytón, pričom rokmi určite dospeje k jemnejším odtieňom výrazu. Mladý Richard Šveda je krásny javiskový zjav s rovnako krásnym materiálom. Ide o to, aby prenikol k záchvevom, ktoré vrýva do duše život, hudobná a životná skúsenosť a poznanie.

Richard Šveda, BHS 2014

Richard Šveda, BHS 2014

Orchester a zbor, zúčastnený a koncerte, boli nielen „oddychovou zónou“ pre poslucháčov. Priniesli zážitok v predohre k Únosu zo serailu, v Zbore zasvätencov z Čarovnej flauty, v Pochode z 1. dejstva opery La Clemenza di Tito, bohato obdarenom dychovou sekciou, v následných dvoch zboroch z 1. a 2. dejstva tejto opery. Menej potešila tvrdo, bez elegancie a vznešenosti zahraná Polonéza z 3. dejstva Eugen Onegin a  veľkým zvukom i tempom preexponovaná Jazda valkýr z Wagnerovej opery Valkýra. Speváčku sprevádzala Slovenská filharmónia a zvlášť dirigent s veľkým porozumením pre dynamické a rytmicko – výrazové odtiene.

Ďakovačka po koncerte Edity Gruberovej, BHS 2014

Ďakovačka po koncerte Edity Gruberovej, BHS 2014

Dva prídavky orchestra a sólistky – rozkošná, komická, hereckými a speváckymi ornamentami obdarená Adela z Netopiera a Urbancom upravená nostalgická ľudová pieseň Dolina, Dolina – boli hudobnými zákuskami na hostine zvanej Edita Veľká.

Autor: Terézia Ursínyová

Koncert operných árií a zborov
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

30. september 2014

Peter Valentovič, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Edita Gruberová, soprán
Richard Šveda, barytón

Program koncertu

Wolfgang Amadeus Mozart
Die Entführung aus dem Serail / Únos zo serailu
Predohra k opere
Zbor janičiarov Singt dem grossen Bassa Kieder
z 1. dejstva opery
Ária Konstanze Welcher Kummer herrscht in meiner Seele
z 2. dejstva opery
Wolfgang Amadeus Mozart
Le Nozze di Figaro / Figarova svadba
Ária Almavivu Hai gia vinta la causa z 3. dejstva opery
Wolfgang Amadeus Mozart
Die Zauberflöte / Čarovná flauta
Zbor zasvätencov O Isis und Ossiris z 2. dejstva opery
Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni
Ária Donny Anny Crudele… Non mi dir z 2. dejstva opery
Serenáda Dona Giovanniho Deh, vieni alla finestra
z 2. dejstva opery
Wolfgang Amadeus Mozart
La Clemenza di Tito
Pochod z 1. dejstva opery
Zbor Serbate, oh Dei custodi z 1. dejstva opery
Zbor Che del ciel, che degli Dei z 2. dejstva opery
Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni
„Šampanská“ ária Dona Giovanniho Finch´han dal vino
z 1. dejstva opery
Wolfgang Amadeus Mozart
Idomeneo
Ária Elektry Oh smania! … D´Oreste, d´Ajace
z 3. dejstva opery
***
Piotr Iľjič Čajkovskij
Eugen Onegin
Polonéza z 3. dejstva opery
Ária Onegina Vy mne pisali…kogda by žizň domašnim
krugom z 1. dejstva opery
Vincenzo Bellini
La Straniera / Cudzinka
Záverečná scéna Alaide Sono all´ara…Ciel pietoso in si
crudo momento… Or sei pago o ciel tremendo
Richard Wagner
Tannhäuser
Ária Wolframa O du mein holder Abendstern
z 3. dejstva opery
Richard Wagner
Die Walküre / Valkýra
Jazda valkýr, predohra k 3. dejstvu opery
Gaetano Donizetti
Anna Bolena
Ária Anny Al dolce guidami z 2. dejstva opery
Záverečná scéna Anny z finále opery Piangete voi?…
Al dolce guidami … Chi mi sveglia? Coppia iniqua

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár