Po rokoch v Redute veľký večer s Rudolfom Buchbinderom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Rudolf Buchbinder (nar.1946) je veľká osobnosť, legenda rakúskeho klavírneho umenia. V ostatnom čase hral 14. júna nezabudnuteľným spôsobom Griegov klavírny koncert a mol spolu s Viedenskými filharmonikmi pod taktovkou Zubina Mehtu v zámockom parku Schönbrunn. Vďaka televízii sme ho mohli sledovať celkom zblízka a tak sa presvedčiť, že jeho interpretácia je jeden veľký spev, ktorý mu tryská rovno spod prstov.

V Bratislave – na pódiu Slovenskej filharmónie – Rudolf Buchbinder účinkoval v rokoch 1974, 1978, 1981, 1988. Bolo to teda pomerne často – i vďaka dobrým kontaktom umelca s vtedajším riaditeľom Slovenskej filharmónie dr. Ladislavom Mokrým. Spolu s Friedrichom Guldom ( 2000) patrili v Redute k prvým vyslancom klavírneho umenia nám blízkeho Rakúska, zvlášť v interpretácii Mozarta a Beethovena.

Rudolf Buchbinder, klavír, Jack Martin Händler, dirigent, Bruno Walter Symphony Orchestra, foto: Ľuboš Pilc / Gesamtkunstwerk

Rudolf Buchbinder, klavír, Jack Martin Händler, dirigent,
Bruno Walter Symphony Orchestra,
foto: Ľuboš Pilc / Gesamtkunstwerk

Buchbinderova repertoárova šírka a voľnosť interpretácie sú nekonečné. Hrá a nahráva diela rôznych autorov – až po súčasnosť (na vyše 100 nahrávkach), najmä však miluje Beethovena – za čo zbiera mnohé vydavateľské ocenenia. O svojej láske napísal aj knihu („Môj Beethoven – život s majstrom“), ba spomína ho už aj vo svojej biografickej knihe („Da Capo“). S radosťou, ba úžasom nad umením tohto majstra i nestora svetovej pianistiky sme ho sledovali aj na jeho ostatnom koncerte v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v rámci prvého koncertu „Hudobných dní Bruna Waltera 2015/16“, ktoré sú už 10 rokov realizované v Bratislave i Viedni. Pod taktovkou (a z iniciatívy) bratislavského rodáka Jacka Martina Händlera sú totiž od roku 2004 pevnou súčasťou festivalu tohto mena, s účasťou Symfonického orchestra Bruna Waltera, zostaveného z hráčov miest, v ktorých Bruno Walter ako dirigent pôsobil (o. i. aj v Bratislave). Poslaním orchestra a Hudobných dní Bruna Waltera je predovšetkým udržiavanie spomienky na skladateľa, dirigenta a spisovateľa Bruna Waltera, ktorého krédom bolo porozumenie, vzájomná úcta medzi národmi a dedičstvo multikultúrneho priestoru medzi Bratislavou, Prahou, Viedňou a Budapešťou. Vo Veľkej sieni Musikvereinu sa Symfonický orchester Bruna Waltera predstaví 22. novembra 2015 (s iným programom, než v Bratislave). Koncerty sa uskutočňujú o. i. s podporou Rakúskeho kultúrneho fóry a Úradu vlády SR. (pozn. red. O programe koncertov Symfonického orchestra Bruna Waltera v sezóne 2015/2016 sme informovali TU…)

Rudolf Buchbinder, klavír, Jack Martin Händler, dirigent, Bruno Walter Symphony Orchestra, foto: Ľuboš Pilc / Gesamtkunstwerk

Rudolf Buchbinder, klavír, Jack Martin Händler, dirigent,
Bruno Walter Symphony Orchestra,
foto: Ľuboš Pilc / Gesamtkunstwerk

Koncert v Redute bol 21. 9. t. r.

Okrem Beethovenovej Symfónie č. 7 A dur op. 92 zaznel neplánovane aj Brahmsov Uhorský tanec. V druhej polovici večera bol naplánovaný Koncert pre klavír a orchester č. 5 Es dur op. 73 „Cisársky“ od L. v. Beethovena so spomínaným Rudolfom Buchbinderom.

Beethovenova 7. symfónia, plná radosti, optimizmu a sviežosti bola nazvaná Wagnerom „apoteózou tanca“. Celkovo je to však od 1. časti viac majestátne vyznievajúca hudba, v ktorej prevažujú plné tóny klasicistickej priehľadnosti, s dávkou primeraného pátosu, ktorý graduje v smútočnom pochode 2. časti – Allegrette. V rámci symfónie zaznelo interpretačne najúčinnejšie. Z pochmúrnej hudby sa Beethoven vymanil až v  záverečných častiach: Presto naplno zaznelo v prevažujúcom tanečnom rytme, kde tvorí protiklad iba ozvena rakúskej pútnickej piesne, zakomponovaná do tria. S priam bacchusovskou silou a vášnivosťou vyznelo najmä finále (Allegro con brio). Dirigent Jack Martin Händler sa svojou povahou plne ponoril najmä do búrlivých polôh symfónie, pričom poslucháčovi chýbali trochu jemnejšie, kontrastnejšie vypracované pasáže. Presnejšie by mohli byť aj nástupy jednotlivých častí a skupín, čo by zvýšilo kredit orchestra.

Rudolf Buchbinder, klavír, foto: Ľuboš Pilc / Gesamtkunstwerk

Rudolf Buchbinder, klavír,
foto: Ľuboš Pilc / Gesamtkunstwerk

Beethovenovom „Cisárskom“ koncerte č. 5 Es dur dominoval jednoznačne sólista. Hru Buchbindera charakterizuje spevnosť. Akoby prostredníctvom klaviatúry vyjadroval jeden veľký ariózny spev! Nehrá separátne noty, hocako brilantné a perlivo posadené do kolotoča hudby, ale neustále Beethovena „spieva“, dynamizuje, zaobľuje, formuje, hladí – pričom každá fráza má u neho svoje zdôvodnenie a vrchol. Po sviežom Allegre nastúpila stredná časť – melodicky krásne Adagio s pokojným priebehom a adekvátnym orchestrálnym sprievodom. V tejto, ale aj nasledujúcej časti (Rondo. Allegro) znali perlivé behy z rúk klaviristu jemne ako vánok, vo vyrovnanej línii, iba sem – tam trochu zrýchlene, čo ospravedlňuje azda umelcova inklinácia k romanticky vzrušenému priebehu hudby. Buchbinder v tomto koncerte totiž už cíti avíza romantizmu, a tak sa odpútava od prísnych rytmických kánonov a „beží“ s hudbou tak, ako mu káže srdce a dych: no vždy s kultúrou, jemnosťou a neobyčajnou jasnosťou každého tónu.

Jack Martin Händler, dirigent, Rudolf Buchbinder, klavír, Bruno Walter Symphony Orchestra, foto: Ľuboš Pilc / Gesamtkunstwerk

Jack Martin Händler, dirigent, Rudolf Buchbinder, klavír,
Bruno Walter Symphony Orchestra,
foto: Ľuboš Pilc / Gesamtkunstwerk

Ako prídavok zahral veľký pianista vďačnému obecenstvu so šarmom, eleganciou, virtuozitou a romantickou veľkoleposťou parafrázu – variáciu Franza Liszta na melódie zo Straussovho Netopiera. Vďaka Buchbinderovi a dirigentovi i orchestru sme zažili večer so symbiózou klasicistického štýlu – s voľnosťou duše veľkého umelca, ktorý pred našimi očami tvoril a pretváral hudbu na poéziu.

Autor: Terézia Ursínyová

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár