Pocta Jánovi Levoslavovi Bellovi

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
25. mája 1936 zomrel v Bratislave duchovný, hudobný skladateľ, zbormajster, dirigent, hudobný pedagóg, organista, hudobný publicista a organizátor hudobného života – významný predstaviteľ hudobného romantizmu na Slovensku – Ján Levoslav Bella (1843 – 1936). Bella je autorom prvej slovenskej opery Kováč Wieland. V tomto roku si pripomíname 80. výročie od jeho smrti. Pozrite si dokument o tejto významnej a všestrannej slovenskej osobnosti. V krátkom dokumentárnom filme o J. L. Bellovi hovoria hudobní skladatelia Vladimír Bokes a Peter Zagar, dirigent a klavirista Branko Ladič a členovia súboru Mucha Quartet Juraj Tomka a Andrej Matis​. Organizátor a manažér projektu ,,Pocta J. L. Bellovi“ je Monika Tereková.

Ján Levoslav Bella sa narodil sa v Liptovskom Mikuláši ako Ján Ignác Bella v rodine organistu ako najstaršie z desiatich detí. V rokoch 1853 – 1861 študoval na gymnáziu v Levoči a v Banskej Bystrici, v rokoch 1861 – 1863 teológiu v seminári v Banskej Bystrici, 1863 – 1865 na univerzite vo Viedni, 1866 vysvätený za kňaza, 1928 dr.h.c. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1865 pôsobil v Banskej Bystrici, 1866 prebendát katedrálneho chrámu.

Od roku 1869 bol mestským kapelníkom v Kremnici. Od roku 1881 nasledujúcich takmer štyridsať rokov pracoval ako organista v sedmohradskom Sibiu, kde konvertoval na protestantizmus a oženil sa.

Profesor hudby, riaditeľ Hudobného spolku, 1901 dirigent speváckeho zboru Hermania, od 1916 žil vo Viedni, od 1917 v Sibiu, od 1922 opäť vo Viedni, od 1928 až do svojej smrti v Bratislave.

Ján Levoslav Bella, (1843 – 1936)

Ján Levoslav Bella,
(1843 – 1936)

Výrazný reprezentant slovenskej hudby, ktorá sa jeho rozsiahlou tvorbou emancipovala ako národná hudba na profesionálnej úrovni. Základy hudobného vzdelania získal u rodičov, prehĺbil si ho na levočskom gymnáziu, kde si osvojil základy hry na niektoré hudobné nástroje, teóriu hudby a skladby. Vzdelával sa aj u Jána Egryho v Banskej Bystrici, kde zorganizoval spevácky zbor a sláčikové kvarteto, pre ktorého komponoval. Počas teologického štúdia v Banskej Bystrici skomponoval inštrumentálne omše, motetá a svetskú hudbu pre klavír ap. Pod vplyvom Štefana Moyzesa ukončil teologické štúdium vo viedenskom seminári, kde bol organistom a dirigentom.

Počas pôsobenia v Banskej Bystrici pod vplyvom reprezentantov slovenského národného hnutia stal sa popredným bojovníkom za národné oslobodenie. Je autorom prvej slovenskej opery Kováč Wieland (komponovaná v rokoch 1880 až 1890, v premiére uvedená v roku 1926 v SND) na nemecké libreto Richarda Wagnera Wieland der Schmied, komornej hudby pre klavír, husle a klavír, sláčikové kvartetá, skladby pre organ, orchestrálne skladby, piesne pre spev a klavír, zbory, svetské kantáty. Publikoval básne, články o hudbe, hudobno-estetické rozpravy o národnej a cirkevnej hudbe.

Telesné ostatky tohto významného umelca sú dnes uložené na evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne.

Viac o ňom na stránkach Hudobného centra TU…

zdroj: wikipédia

video: zdroj youtube.com

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár