Podporte časopis Opera Slovakia a získajte vstupenky do Opery SND alebo knihu

0

Veľkosť písma

 • A
 • A
 • A
Milí čitatelia Opera Slovakia, obraciame sa na vás s prosbou o podporu činnosti internetového časopisu Opera Slovakia. Hudobné spravodajstvo a publicistika, ale aj organizovanie rôznych iných sprievodných nekomerčných podujatí, je finančne nákladné, a tak ak chceme aj naďalej zlepšovať služby pre vás, našich čitateľov, ale aj šíriť a popularizovať operné umenie, klasickú hudbu či balet systematicky a dlhodobo, potrebujeme zvýšiť príjmy do nášho rozpočtu. Finančne nákladná je taktiež prevádzka, pravidelná údržba či inovácia webovej stránky www.operaslovakia.sk.

Podporiť aktivity Opera Slovakia môžete akoukoľvek sumou prostredníctvom nižšie umiestneného jednoduchého elektronického darovacieho systému.

Darujte a môžete získať

Ak ste sa rozhodli darovať na podporu činnosti Opera Slovakia vyššiu sumu, odmeníme Vás.

 • Dvadsiatim čitateľom, ktorí nám darujú sumu minimálne 50 €, darujeme 2 vstupenky na predstavenie Opery SND (v hodnote od 50 – 70€) do konca kalendárneho roku 2018 podľa vlastného výberu (vstupenky venovalo Slovenské národné divadlo)
 • Desiatim čitateľom, ktorí nám darujú sumu od 30 – 49 €, darujeme knihu Slovenské národné divadlo vo fotografiách (knihu venovalo Slovenské národné divadlo)
 • ponuka je aktuálna do vyčerpania odmien v čase umiestnenia tohto oznamu
 • Darujúcich budeme po úspešnej transakcii darovanej sumy na náš účet následne kontaktovať za účelom odovzdania sľúbenej odmeny.

 

 

SND vo fotografiách, obálka knihy

Vašimi finančnými darmi podporíte fungovanie občianskeho združenia Opera Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto úloh:

 • Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí.
 • Podpora prevádzky informačno-publicistického internetového časopisu www.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernej kultúry (doposiaľ sme vytvorili a odpublikovali viac ako 1800 článkov).
 • Podpora sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskou opernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosov slovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa na tvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie za celoživotnú činnosť a iné.
 • Podpora výskumnej činnosti zameranej na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou. (výskumné projekty, sociologické prieskumy a prieskumy verejnej mienky).
 • Spolupráca so štátnymi a neštátnymi odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami a nadáciami v SR i v zahraničí, účasť na aktivitách iných občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

 

O našich aktivitách sa dozviete TU…

V auguste 2016 uplynulo päť rokov od spustenia internetového časopisu Opera Slovakia. Rekapituláciu tohto obdobia si prečítate tu: Už päť rokov vám Opera Slovakia prináša spravodajstvo a publicistiku

Ďakujeme za Vašu ochotu podporiť činnosť občianskeho združenia Opera Slovakia.

Aj Vy tvoríte Opera Slovakia.

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár