Podporte nás

Podporte činnosť Opera Slovakia, o.z.

Hudobné spravodajstvo a publicistika, ale aj organizovanie rôznych iných sprievodných nekomerčných podujatí, je finančne nákladné. Ak chceme aj naďalej zlepšovať služby pre vás, našich čitateľov, ale aj šíriť a popularizovať operné umenie, klasickú hudbu či balet systematicky a dlhodobo, potrebujeme zvýšiť príjmy do nášho rozpočtu. Finančne nákladná je taktiež prevádzka, pravidelná údržba či inovácia webovej stránky www.operaslovakia.sk.

Podporiť aktivity Opera Slovakia môžete akoukoľvek sumou prostredníctvom nižšie umiestneného jednoduchého elektronického darovacieho systému.

Vašimi finančnými darmi podporíte fungovanie občianskeho združenia Opera Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto úloh:

  • Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí.
  • Podpora prevádzky informačno-publicistického internetového časopisu www.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou.
  • Podpora sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskou opernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosov slovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa na tvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie za celoživotnú činnosť a iné.
  • Podpora výskumnej činnosti zameranej na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou. (výskumné projekty, sociologické prieskumy a prieskumy verejnej mienky).
  • Spolupráca so štátnymi a neštátnymi odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami a nadáciami v SR i v zahraničí, účasť na aktivitách iných občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

 

O našich aktivitách sa dozviete TU…

V auguste 2016 uplynulo päť rokov od spustenia internetového časopisu Opera Slovakia. Rekapituláciu tohto obdobia si prečítate tu: Už päť rokov vám Opera Slovakia prináša spravodajstvo a publicistiku

Podporiť občianske združenie Opera Slovakia môžete rôznou formou:

  • odporúčaním a propagáciou web stránky Opera Slovakia
  • darovaním 2% z vašich daní – bližšie info aj s predvyplnenými tlačivami nájdete TU…
  • umiestnením reklamy na stránkach Opera Slovakia (v prípade záujmu nás kontaktujte na redakcia@operaslovakia.sk
  • priamym prispením vo forme finančného daru v akejkoľvek sume prostredníctvom tohto jednoduchého elektronického darovacieho systému:

Ďakujeme za Vašu ochotu podporiť činnosť občianskeho združenia Opera Slovakia.

Aj Vy tvoríte Opera Slovakia.

 

video