Pohľad na „Nový svet“ na Bratislavských hudobných slávnostiach

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Naši priaznivci vážnej hudby dobre poznajú skladby (aj interpretov) veľkých európskych národných kultúr – talianskej, francúzskej, nemeckej i ruskej. Trocha bokom vždy zostávala (nielen z umeleckých ale aj historických príčin) hudba spoza Pyrenejí, ktorá má aj svoju „druhú tvár“ na americkom kontinente. Tohtoročný festival BHS sa pokúsil tento dlh splatiť. Na úvodnom koncerte vystúpil španielsky klavirista, na predposlednom sa stretneme s orchestrom z Madridu a skladateľom Isaacom Albénizom.

Hudbe krajín latinskej Ameriky boli venované dva kompletné koncerty. Najprv (28. 9.) slovenské Nuevo quinteto vzdalo hol storočnici argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu, tvorcu „tango nuevo“. Skladateľ, ktorý bol žiakom najznámejšieho argentínskeho komponistu Alberta Ginasteru tvorivo obohatil národný tanec provincií La Plata o prvky jazzu a vážnej hudby, čím si na jednej strane získal mnoho priaznivcov, ale doma aj odporcov, pre ktorých bol Gardelov model tanga záväzným.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2021, Slovak Nuevo Quinteto, Peter Solárik (perkusie), Stano Palúch (husle), Róbert Ragan (kontrabas), Eva Varhaníková (klavír), Tomáš Valíček (akordeón), foto: Alexander Trizuljak

Dnes bývajú Piazzollove skladby spestrením programu mnohých komorných zoskupení. Jeho hudba vyniká zvukomalebnosťou, má hektický rytmus, ostré dynamické kontrasty a tklivú melodiku (dosahovanú molovými tóninami a zmenšenými intervalmi), čo podľa argentínskych mysliteľov súvisí s nostalgiou ich národa, tvoreného zo zmesi Španielov, Talianov, Nemcov, Chorvátov a Židov, po pôvodnej vlasti.

Slovak Nuevo Quinteto tvorené Tomášom Valíčkom (akordeón), Stanom Palúchom, na husliach akcentujúcim melodický prvok skladieb, Róbertom Raganom (kontrabas), Petrom Solárikom (perkusie) a temperamentnou klaviristkou Evou Varhaníkovou sa špecializuje na Piazzollov hudobný odkaz dosahujúc značnú dávku autenticity. Do programu pridali aj premiéru hudobného holdu veľkému Argentínčanovi od Petra Špiláka. Pri záverečnom populárnom libertangu hudobníkov sprevádzalo duo tanečníkov. Aj keď zaradenie tohto koncertu do programu BHS vrelo vítame, predsa len sa Piazzolla lepšie počúva v „menších dávkach“.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2021, Slovak Nuevo Quinteto, foto: Alexander Trizuljak

Tretí zo štyroch koncertov orchestra Slovenskej filharmónie (5. 10.) obsahoval síce skladby občana USA narodeného v Litve, Francúza a Mexičana, no všetky boli obsahovo orientované na Španielsko, resp. Mexiko, pričom svojimi indiánskymi koreňmi po hudobnej stránke predstavovali protiklad „európskej“ Argentíny. Na úvod odznela skladba Aarona Coplanda El Salón México skomponovaná na počesť legendárnej tanečnej sály v hlavnom meste niekdajšej aztéckej ríše (1936).

Skladateľ sa po štúdiách v Paríži trochu odklonil od hudobnej avantgardy a neskôr sa venoval najmä hudbe baletnej, opernej a filmovej. Očarený mexickou realitou a národnou hudbou vytvoril vo svojej prvej významnej skladbe rozsahom neveľkú, no hudobne mimoriadne zaujímavú hudobnú skicu, akýsi obdiv Američana mexickému koloritu. V skladbe sa striedali zvukomalebné pasáže, úseky nepokryto naznačujúce, že v pozadí ide o hold mexickému tancu, ako aj modernejšie, mierne disonantné.

Prečítajte si tiež:
recenzie BHS 2021
Pinchas Steinberg, Javier Perianes a Slovenská filharmónia otvorili 56. ročník Bratislavských hudobných slávností
Na BHS okienko do Beethovenových piesní s Janou Kurucovou, Jurajom Hollým a Róbertom Pechancom
Na BHS bombastické Verdiho Requiem pod taktovkou Emmanuela Villauma, s exkluzívnym kvartetom hlasov

Skladateľ neskorého romantizmu Édouard Lalo z koncertných pódií príliš známy nie je. Z jeho tvorby si pamätám len skvelú tenorovú áriu z opery Kráľ z Ysu v podaní Nicolaia Geddu. Pred krátkym časom ju na koncerte interpretoval Pavol Bršlík. V programe na BHS figurovala Lalova Španielska symfónia z roku 1875. Na jej svetovej premiére vystúpil aj vtedy slávny huslista Pablo de Sarasate. Nejde totiž o symfóniu, ale o husľový koncert, ktorým skladateľ zo severného Francúzska chcel (tak ako mnohí pred ním i po ňom) vzdať hold svojráznej hudobnej kultúre spoza Pyrenejí.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2021, Ivan Ženatý, Christian Vásquez, Slovenská filharmónia, foto: Alexander Trizuljak

Kým orchestrálna faktúra či už rytmicky alebo melodicky navodzovala atmosféru Španielska, husľové sólo popri technickej náročnosti žiarilo množstvom na prvý pohľad jednoduchých, no nesmierne pôsobivých melódií. Ako sólista priam nadchol medzinárodne úspešný Ivan Ženatý, ktorý svojím výkonom z našej pamäti vymazal dojem z predchádzajúceho (3. 10.), o čosi menej presvedčivého výkonu huslistu Juliana Rachlina. Historický nástroj českého sólistu mal krásny zvuk a interpret kreoval predpísaný part s nesmiernym pôžitkom, zaujatím a citom.

Mexický skladateľ, pôvodne huslista Silvestre Revueltas bol podľa jeho priateľa Coplanda v troch Amerikách najlepším skladateľom tridsiatych rokov 20. storočia. Vážnejšie komponoval len jedno desaťročie a počas života (možno pre krajne ľavicové názory a sklon k alkoholizmu) sa mu nedostalo osobitného uznania. Od inšpirácií debussyovského impresionizmu sa vyvíjal postupne až k expresionizmu, neskôr koketoval so Stravinského neoklasicizmom a v otázkach národnej hudby stál na opačnej strane ako jeho priateľ a neskôr konkurent Carlos Chávez, zakladateľ prvého národného symfonického orchestra v Mexiku.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2021, Christian Vásquez, Slovenská filharmónia, foto: Alexander Trizuljak

Revueltas sa zúčastnil občianskej vojny v Španielsku, jedno zo svojich diel venoval zavraždenému básnikovi Lorcovi a v posledných rokoch života (zomrel v roku 1940 ako 41-ročný) sa venoval hlavne filmovej hudbe. Jeho vrcholnými dielami boli suita Sensemayá, ktorú neskôr dirigovali Stokowski, Bernstein a Duhamel a Noc Mayov z roku 1939, pôvodne filmová hudba (kameramanom bol slávny Gabriel Figueroa), José Limantourom neskôr upravená na symfonické dielo (1961), čo je aj dnes najčastejšie uvádzaná kompozícia skladateľa.

Prečítajte si tiež:
recenzie BHS 2021
Viedenskí filharmonici sa pričinili o ďalší sviatok na Bratislavských hudobných slávnostiach

Konzerthausorchester z Berlína s Jurajom Vačuhom a Julianom Rachlinom na BHS
Barokové polahodenie na Bratislavských hudobných slávnostiach

Ak by sme sa na štyri časti jeho La noche de los mayas pozreli očami tradičnej symfónie, prvú a najmä poslednú časť by sme mohli nazvať Molto vivace, časť druhá sa celá pohybuje v tanečnom rytme a v tretej skladateľ prekvapil jemnou lyrikou. Osobitosť skladby však určujú predovšetkým búrlivé „návaly“ hudby okrajových častí, pričom v tej poslednej skladba po mimoriadne dlhom sóle bicích a exotických nástrojov vyvrcholí opätovným zapojením sa sláčikovej sekcie. Súvislosť s filmovou pôvodinou sa však nijako nezaprie, pri počúvaní sa nám v mysli objavujú výjavy mayských rituálov a dramatických situácií až hrôzostrašného rázu.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2021, Christian Vásquez, Slovenská filharmónia, foto: Alexander Trizuljak

Pre orchester Slovenskej filharmónie boli skladby vybrané dramaturgiou čímsi nezvyčajným, kým naopak pre venezuelského dirigenta Christiana Vásqueza akýmsi návratom „domov“. Vázquez je o poznanie mladší a menej známy (doteraz bol šéfom symfonikov v americkom Houstone, kde ho má vystriedať Juraj Valčuha) než Gustavo Dudamel alebo na BHS 2021 vystupujúci dirigenti „štyridsiatnici“ Orozco-Estrada z Kolumbie či Vázquezov krajan Domingo Hindoyan, ale vo zvolenom repertoári sa dobre našiel. S orchestrom SF dokázal postihnúť zvukomalebnosť aj vybičovanú magickú realitu partitúr, pričom sám pôvodne huslista si s českým husľovým sólistom sólový part vyložene užívali. Pod jeho taktovkou orchester SF priam burácal v orgiastickom ošiali zvukovo naddimenzovanej, pre Európana exoticky pôsobivej až barbarskej hudobnej kultúry.

Kvalitná interpretácia a netradičný repertoár dobre zapadli do celkového programu tohtoročného festivalu hudby v bratislavskej Redute.

Autor: Vladimír Blaho

písané z koncertov 28. 9. a 5. 10. 2021

Večer s tangom Astora Piazzollu
Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
28. september 2021

Slovak Nuevo Quinteto
Tomáš Valíček
– akordeón
Stano Palúch – 
husle
Róbert Ragan – 
kontrabas
Peter Solárik – 
perkusie
Eva Varhaníková – 
klavír

Astor Piazzolla – výber z diela
Peter Špilák
– … with Astor Piazzolla z cyklu Letters of Composers premiéra

záznam koncertu v online archíve SF

Slovenská filharmónia
Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
5. október 2021

Slovenská filharmónia
Christian Vásquez – dirigent
Ivan Ženatý – husle

Aaron Copland – El salón México
Édouard Lalo – Španielska symfónia pre husle a orchester d mol, op. 21
Silvestre Revueltas – La noche de los Mayas / Noc Mayov

záznam koncertu v online archíve SF

www.www.bhsfestival.sk

Archív Bratislavské hudobné slávnosti

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár