Poznáme laureátov Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič 24. apríla 2017 v Dvorane slávnostne udelil Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016. Medzi ôsmimi ocenenými sú aj osobnosti, ktorých tvorba je úzko spätá aj s operným umením – kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová a scénograf Jozef Ciller. Za hudobnú oblasť si Cenu odniesol vedúci súboru Musica Aeterna Peter Zajíček, ale aj tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.

Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia je ocenenie, ktoré minister udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Návrh na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.

Laureáti Ceny ministra kultúry SR za rok 2016,
Marek Maďarič odovzdáva Cenu Ľudmile Várossovej,
foto: MKSR/Katarína Acél – Gáliková

Autorom artefaktu Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je sklársky výtvarník Palo Macho.

Minister kultúry SR Marek Maďarič sa na začiatku slávnostného aktu poďakoval všetkým tohtoročným laureátom. Vyzdvihol nielen ich dielo, ale najmä fakt, že práve týmto dielom sú nositeľmi kultúrnej kontinuity. ,,Či už vedome, lebo nevedome pokračujú v práci svojich predchodcov a svojím dielom sa ich snažia aj prekročiť. Vytvárajú teda prirodzenú kultúrnu kontinuitu, ktorou sa môžeme posúvať dopredu. A nielen v kultúre“.

Laureáti Ceny ministra kultúry za rok 2016

Laureátkou ceny za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca sa stala Ľudmila Várossová, ktorá bola ocenená za výnimočný osobitý vklad do rozvoja kostýmového výtvarníctva na Slovensku a v zahraničí, za kreatívne umelecké spojenie s poprednými režisérskymi osobnosťami, ktorého výsledkom sú početné divadelné, televízne a filmové diela s jej nezameniteľným výtvarným rukopisom.

Laureáti Ceny ministra kultúry SR za rok 2016,
Ľudmila Várossová,
foto: MKSR/Katarína Acél – Gáliková

Cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia si z rúk ministra prebral Jozef Ciller za osobitý vklad a inovatívny prístup v oblasti scénografie, ktorou významne prispel k obohateniu divadelnej, filmovej a televíznej scénografie svojím konceptuálnym videním dramatickej skutočnosti a objavovaním nových scénografických možností, s prihliadnutím na jeho dlhoročnú inšpiratívnu a medzinárodne oceňovanú pedagogickú  činnosť.

Laureáti Ceny ministra kultúry SR za rok 2016,
Jozef Ciller,
foto: MKSR/Katarína Acél – Gáliková

Cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby udelil minister Petrovi Zajíčkovi za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica Aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby.

Laureáti Ceny ministra kultúry SR za rok 2016,
Peter Zajíček,
foto: MKSR/Katarína Acél – Gáliková

Cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získal Anton Hykisch za román Verte cisárovi a mimoriadny tvorivý prínos do slovenskej prózy, v ktorej novou poetikou s nezameniteľným štýlom ovplyvnil niekoľko generácií spisovateľov i čitateľov a svojou románovou tvorbou prispel k popularizácii neznámej slovenskej histórie.

Laureáti Ceny ministra kultúry SR za rok 2016,
Peter Paško, Izabela Pažítková, Tibor Búza, Stanislav Párnický,
foto: MKSR/Katarína Acél – Gáliková

Minister odovzdal cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie dvom osobnostiam:

Stanislav Párnický ju získal za dlhodobý mimoriadne významný režijný prínos v oblasti audiovízie prostredníctvom veľkého počtu úspešných diel hranej filmovej a televíznej tvorby a za dlhoročné pedagogické pôsobenie, ktorým spoluformoval nové generácie audiovizuálnych tvorcov.

Tibor Búza bol ocenený za výrazný osobnostný vklad a prínos k inštitucionálnemu rozvoju RTVS, k stabilizácii slovenského audiovizuálneho prostredia aj v medzinárodnom producentskom kontexte, k efektívnej prezentácii audiovizuálnej kultúry na verejnosti, ako aj ku kreatívnemu rozvoju slovenského filmového umenia a animovanej tvorby.

Laureátmi ceny za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia sa stali:

Izabela Pažítková za významný prínos pri propagácii a prezentácii umenia a kultúry s prihliadnutím na dlhoročné pôsobenie na poste tlačovej tajomníčky Slovenského národného divadla a hlavnej manažérky medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti.

Laureáti Ceny ministra kultúry SR za rok 2016,
Izabela Pažítková,
foto: MKSR/Katarína Acél – Gáliková

Peter Paško za ideu založenia súkromnej Galérie Nedbalka, ktorej ojedinelým poslaním je poskytnúť záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť.

zdroj: MKSR

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár