Poznáme víťazov 1. ročníka medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletu v Lipt. Hrádku

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Liptovský Hrádok – V Liptovskom Hrádku sa v dňoch 13. – 15. februára 2017 uskutočnil 1. ročník medzinárodnej baletnej súťaže s názvom ,,Nádej baletu“. Na Slovensku je to v súčasnosti jediná súťaž pre budúcich profesionálnych baletných umelcov, ktorej organizátorom je Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku. Do poroty prvého ročníka zasadli renomované osobnosti európskeho baletu, ktoré hodnotili mladých súťažiacich tanečníkov zo Slovenska, Česka a Srbska.

Hlavnou myšlienkou baletnej súťaže Nádej baletu je prezentácia, vyzdvihnutie a podpora mimoriadne nadaných študentov v oblasti tanečného umenia. Súťaž má ambíciu spájať, podporovať, oslavovať, vyzdvihovať a prezentovať talent zúčastnených tanečníkov a spoluprácu ich škôl. Jej prvý ročník sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. februára 2017 v Divadelnej sále kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku. Súťaž sa konala pod záštitou primátora mesta Liptovský Hrádok, Branislava Trégera s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Nádej baletu 2017, medzinárodná baletná súťaž v Liptovskom Hrádku,
víťazka kategórie A Dušana Heráková (ČR) preberá ocenenie z rúk Iriny Čiernikovej,
foto: Wallace Wainhouse

Prostredníctvom tejto baletnej súťaže dostávajú študenti slovenských konzervatórií na domácej pôde jedinečnú príležitosť predstaviť sa pred odbornou porotou a vzájomne sa motivovať do ešte lepších výkonov. Súčasne tak vzniká možnosť na hosťovanie zahraničných tanečníkov a odborníkov v porote, ktorí si aj vďaka súťaži môžu rozšíriť svoj obraz o kvalite tanečníkov a tanca na Slovensku.

Organizátorom súťaže je Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku (STKLH). Táto umelecká škola s celodennou starostlivosťou poskytuje súvislé osemročné vzdelanie v odbore tanec so zameraním na klasický, moderný alebo ľudový tanec. Súčasne žiakom poskytuje všeobecné vzdelanie humanitného typu, úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie v tanečnom umení a súčasne aj umelecko-pedagogické vzdelanie. (viac o škole na www.stklh.sk)

Nádej baletu 2017, medzinárodná baletná súťaž v Lipt. Hrádku,
Táňa Palichová (ČR) – 2. miesto v kategórii B,
foto: Wallace Wainhouse

V súčasnosti je Nádej baletu jedinou umeleckou súťažou pre baletných umelcov a jej základy siahajú do nedávnej minulosti. ,,Súťaž s názvom Nádej baletu sa už v minulosti na Slovensku konala. Bolo to v roku 2010 a organizovalo ju Slovenské národné divadlo pod vedením Mária Radačovského v spolupráci s farmaceutickou firmou vyrábajúcou vakcínu proti rakovine krčku maternice. Spomínanú súťaž sa však nepodarilo trvalo udržať, čo je veľká škoda. Keď u nás padlo rozhodnutie zorganizovať tanečnú súťaž na Liptove, celkom prirodzene sme ako prvého oslovili pána Radačovského a s jeho láskavým dovolením môžeme v tradícii súťaže Nádej baletu pokračovať. Súťaži sme dali trocha inú organizáciu a pozmenili systém hodnotenia, v jej cieľoch a náplni však pokračujeme“, uviedla pre Opera Slovakia riaditeľka Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku Eva Ohraďanová, ktorá takéto súťaže považuje za dôležitú súčasť prípravy každého profesionálneho umelca. ,,Súťaže majú pri výchove budúcich profesionálnych tanečníkov veľký význam. Pripravujú ich na psychickú zaťaž pri vystúpeniach, ale i konkurzoch, ktoré ich v budúcnosti čakajú. Súčasne dávajú mladým tanečníkom možnosť navzájom sa konfrontovať a tým aj motivovať do ďalšej práce. V neposlednom rade je súťaž dobrou príležitosťou na získanie cennej spätnej väzby od skúsených odborníkov sediacich v porote. Keďže podobná súťaž na Slovensku dlhé roky absentovala, museli slovenskí tanečníci za podobnými skúsenosťami vycestovať do zahraničia. Dnes už majú túto možnosť aj doma.“

Nádej baletu 2017, medzinárodná baletná súťaž v Liptovskom Hrádku,
odborná porota, P. Vondruška, C. Porres Mormeneo, O. Letenajová, I. Čierniková, M. Radačovský,
foto: Wallace Wainhouse

Na prvom ročníku súťažiacich hodnotila odborná porota zložená z členov: umelecký šéf baletu Národního divadla Brno Mário Radačovský – predseda poroty, dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU Prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD., pedagóg Vysokej školy v Kolíne nad Rýnom Prof. Petr Vondruška, asistentka choreografie a baletná majsterka Attilu Egerháziho Cristina Porres Mormeneo, a odborná asistentka VŠMU a spoluzakladateľka Tanečného divadla Bralen Mgr. Oľga Letenajová, ArtD. ,,Pri zložení poroty sme ,,zarúbali“ riadne vysoko. Chceli sme však zostaviť takú porotu, pred ktorou bude česť sa predstaviť a motivovať tým tanečníkov a ich školy k čo najväčšej účasti na súťaži. Všetci porotcovia prijali naše pozvanie s radosťou a dnes môžem povedať, že boli pre celú súťaž veľkým prínosom a potvrdením kvality“, uviedla riaditeľka STKLH Eva Ohraďanová.

Nádej baletu 2017, medzinárodná baletná súťaž v Liptovskom Hrádku, privítanie súťažiacich,
foto: archív STKLH

Nádej baletu 2017, medzinárodná baletná súťaž v Liptovskom Hrádku,
fotografia z 1. kola súťaže,
foto: Wallace Wainhouse

Súťaže Nádej baletu sa môžu zúčastniť študenti a absolventi konzervatórií a tanečných škôl, aj profesionálni a aktívni tanečníci. Je určená pre tanečníkov všetkých štátov a národností, ktorí do dňa konania súťaže neprekročili vek 27 rokov. Súťaž je rozdelená na tri kategórie: Kategória A – študenti konzervatórií s 8 ročným študijným programom Kategória B – študenti konzervatórií so 6 ročným študijným programom Kategória C – absolventi konzervatórií a aktívni tanečníci. Z týchto troch kategórii otvorili na prvom ročníku súťaže len prvé dve, no do budúcnosti by radi zachovali všetky tri. ,,Už v tomto prvom ročníku bola súťaž otvorená aj pre absolventov konzervatórií a mladých začínajúcich profesionálov. Žiaľ práve túto kategóriu sme nakoniec neotvorili kvôli nízkemu počtu prihlásených tanečníkov. V budúcnosti sa určite zameriame na naplnenie tretej kategórie a samozrejme na rozšírenie účasti z viacerých škôl Slovenska i zahraničia“, – uviedla Eva Ohraďanová. Ďalšie ročníky Nádeje baletu závisia hlavne od finančných zdrojov. Nasledujúci by sa mal uskutočniť v jarných mesiacoch roku 2018 a prihlasovanie naň sa podľa slov riaditeľky STKLH začne niekoľko mesiacov pred jeho konaním. Ako často sa bude táto súťaž organizovať zatiaľ nie je jednoznačné. ,,Isté však je, že v organizovaní súťaže chceme v budúcnosti pokračovať. Napokon potreba pravidelnej súťaže bola jedným zo záverov odbornej diskusie, ktorú sme zorganizovali na hrade v Liptovskom Hrádku. Súťaž Nádej baletu 2017 v tomto ročníku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Jej pokračovanie veľmi závisí od jeho podpory v budúcnosti. My sa o jej získanie budeme isto pokúšať.“, dodala Eva Ohraďanová.

Nádej baletu 2017, medzinárodná baletná súťaž v Liptovskom Hrádku,
zľava: Filip Martinský (SR) Igor Holováč, Robert Koch (ČR),
fotografia z 1. kola súťaže (tréning klasického tanca),
foto: Wallace Wainhouse

V 1. kole súťaže sa tanečníci predstavili porote v tréningu klasického tanca, ktorý s nimi viedol baletný majster Slovenského národného divadla Igor Holováč. Celé prvé kolo v oboch kategóriách trvalo viac ako šesť hodín, išlo teda pre všetkých o poriadny časový, technický aj energetický zaberák.

2. kole súťažiaci predviedli sólové variácie z tradičného baletného repertoáru, no rovnako aj choreografie moderného a súčasného tanca.

Nádej baletu 2017, medzinárodná baletná súťaž v Lipt. Hrádku,
Malina Stanojkovic (Srbsko),
fotografia z 2. kola súťaže (baletné variácie),
foto: Wallace Wainhouse

Na súťaži sa zúčastnilo 27 tanečníkov zo Slovenska, Česka a Srbska. Okrem súťaženia bol súčasťou Nádeje baletu 2017 aj séria workshopov pre tanečných pedagógov pod vedením Pavlíny Ďumbalovej. Súťaž Nádej baletu 2017 uzavrel v stredu 15. februára večerný galaprogram s oceňovaním laureátov v divadelnej sále Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.

Nádej baletu 2017
výsledky 1. ročníka medzinárodnej baletnej súťaže v Liptovskom Hrádku

Kategória A:
1. miesto: Dušana Heráková (AMU-HAMU Praha)
2. miesto: Adam Bobák (Súkromné konzervatórium na Zádielskej ul., Košice)
3. miesto: David Janík (Súkromné konzervatórium na Zádielskej ul., Košice)

Kategória B:
1. miesto: Robert Koch (Taneční konzervatoř Brno)
2. miesto: Táňa Palichová (Taneční konzervatoř Brno)
3. miesto: Katarína Krupičková (Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok)

Špeciálna cena poroty za najlepšiu choreografiu:
Jakub Slovák (Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok)

Špeciálna cena poroty za najosobitejšiu interpretáciu:
Viktória Viola Tekeľová (Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok)

Prémia za najlepšiu interpretáciu baletnej variácie:
Malina Stanojkovic (Baletná škola Lujo Davico Belehrad)

Čestné uznania:
Kristína Bažányová (Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu Trnava)
Matej Lehotský (Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok)

ABSOLÚTNY VÍŤAZ CELEJ SÚŤAŽE:
Robert Koch (Taneční konzervatoř Brno)

Prvý ročník novej medzinárodnej baletnej súťaže na Slovensku majú organizátori za sebou a vnímajú ho ako úspešný. ,,Účastníci súťaže odchádzali z Liptova priam ohúrení. Oceňovali hladkú organizáciu, kvalitnú porotu, krásne prostredie, priateľskú atmosféru. Jedným z cieľov, ktoré sme si dali pred začiatkom súťaže, bolo vzájomné prepojenie zúčastnených škôl, nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev.  A to sa nám podarilo. Súčasťou súťaže bolo hneď niekoľko sprievodných aktivít. Tanečné workshopy s baletným majstrom SND Igorom Holováčom, na ktorých sa stretli tanečníci v nesúťažnej atmosfére, či worskhopy pre tanečných pedagógov pod vedením Pavlíny Ďumbalovej. Perličkou pri napĺňaní vzájomného prepájania bol utorkový večerný program. Tanečníci zo všetkých škôl vtedy spoločne relaxovali v komplexe bazénov, vírivky a infrasauny a pripravili sme pre nich aj malý spoločný raut. Ich pedagógovia, riaditelia konzervatórií, čestní hostia a samozrejme členovia poroty v tom istom čase trávili spoločný čas v obrazárni hradu v Liptovskom Hrádku pri kvalitnom víne, kde viac ako 3 hodiny spoločne a predovšetkým otvorene diskutovali o aktuálnych témach v tanečnom umení a umeleckom školstve. Slávnostný galaprogram s udeľovaním cien bol potom už len čerešničkou na torte“ – stručne pre Opera Slovakia  zhodnotila prvý ročník novej baletnej súťaže riaditeľka Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku Eva Ohraďanová. Ostáva dúfať, že úspešný prvý ročník ambiciózneho projektu, začal písať históriu kvalitnej medzinárodnej baletnej súťaže na Slovensku.   

viac o súťaži na www.nadejbaletu.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

fotogaléria

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár