Poznáme víťazov 23. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V Trnave sa od 19. – 25. mája 2019 konal 23. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského, ktorý vyvrcholil slávnostným odovzdávaním cien a koncertom víťazov v Koncertnej sieni Marianum na Arcibiskupskom úrade. Na súťaži sa zúčastnili speváci zo štrnástich krajín.

Každý, kto sleduje osudy a životné pohyby našej najstaršej speváckej súťažnej klasiky, musí trnavskému podujatiu aplaudovať. Dvadsaťtri ročníkov je kus histórie, kus cesty, a treba podotknúť, cesty nie vždy rovnej a priamočiarej.

Súťaž vznikla ešte v minulom storočí, prvý ročník určený len domácim adeptom sa uskutočnil roku 1971. Od toho času, postupne sa rozrastajúc, priberúc aj ,,medzinárodnú dimenziu“, súťaž s pevne určenými pravidlami a postulátmi sa odvíjala v rytme bienále, teda každý druhý rok – až nastala (po dvoch dekádach) nemilá pauza… Takéto ,,retardačné symptómy“ zväčša – najmä v oblasti kultúry, ohlasujú (takmer) istý koniec. Nestalo sa tak vďaka zanietencom, podporovateľom, nadšeným donorom, priaznivcom… (o návrate súťaže sme písali TU…).

Trnavské podujatie, plným titulom Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského práve pripísalo do histórie svoj 23. ročník.

Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského, 23. ročník, 2019,
foto: Anton Sládek

Príchuť slávnosti aj pompy signalizovala v podvečer 25. mája v trnavskom arcibiskupskom Mariániu výnimočnú udalosť. Konal sa tu kulminačný okamih práve zavŕšeného 23. ročníka súťaže mladých vokálnych umelcov. Odovzdávanie cien najnovším laureátom s galaprogramom, na ktorom títo šťastní účastníci svojim živým a hlavne znejúcim príspevkom participovali.

Možno nezaškodí pripomenúť, že súťaž prebiehala celý májový týždeň od 19. do 25. a mala svoju už rokmi otestovanú dramaturgiu, regule, štruktúru, svoj poriadok aj pravidlá. Medzinárodnú odbornú porotu vedie predsedníčka Eva Blahová, ktorá – ako spiritus movens trnavskej súťaže  má už roky/ročníky leví podiel jednak na celkovej profilácii skúšanej aj odskúšanej akcii, no najmä v onom aktuálnom štádiu ohrozenia mala pozitívny, vehementný vklad na ,,resuscitačnom“ procese súťaže.

Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského, 23. ročník, 2019,
Eva Blahová (Slovensko), predsedníčka poroty
foto: Anton Sládek

Deväťčlenná medzinárodná jury v zložení Eva Blahová (Slovensko), predsedníčka poroty, Michael Barobeck (Rakúsko), Wiktor Bockman (Švajčiarsko), Toril Carlsen (Nórsko), Peter Dvorský (Slovensko), Dana Luknišová (Taliansko), Alain Nonat (Kanada), Tadeusz Pszonka (Poľsko) a Tatiana Smelková (Rusko), znova svojou váhou a profesionálnou zainteresovanosťou garantovala kvalitu aj úroveň a rekomendovala zostavu čerstvých laureátov, ktorých sme z pódia trnavského Mariania počúvali a znova (privátne) oceňovali.

Na súťaži sa zúčastnili speváci zo štrnástich krajín. Tentokrát bodovali okrem domácich účastníkov najmä Poliaci (resp. Poľky). Po galaprograme sme na margo výkonov mnohí ,,unisono“ vyjadrovali uznanie aj obdiv. A zároveň sme konštatovali ten neudržateľne eskalujúci progres, ktorý sa dotýka rastu a všeobecnej úrovne dnešných generácií mladých umelcov. Nehovorím však len o vokalistoch.

Pred ,,očami a sluchom“ rastie a mohutnie generácia skvele vybavených, obdivuhodne vedených a pripravovaných mladých ľudí, ochotných v odriekavom režime a disciplíne zasvätiť život neľahkému poslaniu. Profesii, ktorá je vykupovaná mimoriadnou námahou. Posvätená však darom talentu, aj ušľachtilého poznania.

Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského, 23. ročník, 2019,
foto: Anton Sládek

Cien a tak aj participujúcich priaznivcov okrem hlavých organizátorov (Mesto Trnava, Hudobné centrum, Trnavský samosprávny kraj) a spoluorganizátorov (trnavská ZUŠ Schneidera-Trnavského a Divadlo Jána Palárika) bolo okolo súťaže relatívne dostatok. Výsadu udeľovania cien si obhajujú aj popredné slovenské aj české operné scény, získavajú tým veľmi pružne a aktuálne nové podnety v osobnostiach mladých talentovaných protagonistov.

Tí, ktorí sme nesledovali denný režim súťaže, sme sa nedozvedeli bližšie o edukačnom pozadí, o pedagógoch, okolnostiach… Napokon, je to aj výhoda. Mohli sme nepredpojato počúvať a hľadať súvislosti. Nachádzať určujúcu dikciu. Posúdiť individuálne vklady a nájsť spoločnú strechu. A tou je napokon na ,,Schneidrovke“ vždy prítomná snaha o prezentáciu pekného/krásneho vokálneho umenia…

Dôvtipný dramaturgický krok pri koncipovaní programu prezentačného galakoncertu laureátov sa udial hneď na úvod. Sympatický tenorista z Brazílie, výherca 1. ceny v I. kategórii a držiteľ viacerých mimoriadnych cien Ian Spinetti Brito priam triumfálne, s perfektnou výslovnosťou a artikuláciou, symbolicky (aj metaforicky) otvoril gala-prezentáciu interpretáciou, v ktorej akoby bolo kódované motto celého podujatia.

Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského, 23. ročník, 2019,
Ian Spinetti Brito preberá ocenenie z rúk Štefana Bugala, vnuka M. Schneidra-Trnavského,
foto: Anton Sládek

Interpretáciou drobnej, skromnej kompozície s prostým titulom Pieseň, jednej z cyklu Slzy a úsmevy M. Schneidera-Trnavského, si spevák hneď získal priazeň auditória. Okrem šarmantného írečitého prednesu zaujal vskutku vysoko kultivovaným prejavom, zrelým hlasom a delikátnou muzikalitou. To všetko (ešte aj navyše) potvrdil v rámci programu tiež v Pucciniho skvostnej árii Rodolfa z Pucciniho Bohémy. Prejav bez prehnaného pátosu a afektu, zato s príslušnou dávkou emocionality, s vyrovnaným až kovovo lesklým timbrom vyvolal spontánny aplauz.

Na slávnostnom koncerte ,,Schneidrovky“ nemôžu chýbať ikonické Ružičky. Predniesla ich Dominika Majdanová, s adekvátnym výrazom s príslušnou dávkou čírej lyriky. Speváčka si zo súťaže odniesla Cenu prof. Márie Kišonovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu piesne Ružičky.

Zo štrnástich v súťaži zastúpených krajín, najväčšiu účasť malo Poľsko, čo v kontexte našej súťaže nie je neobvyklé. Vláčny, no kompaktný soprán Justyny Kopec (3. cena v I. kategórii), podporený solídnym dramatickým fondom a cítením dal adekvátny priestor na uplatnenie árii Liú Tu che di gel sei cinta z Pucciniho opery Turandot.

Magdalena Makowska-Pabich (3. cena v I. kategórii) bodovala vrúcnym prejavom s delikátnou dynamickou tvárnosťou v Belliniho árii Eccomi in lieta vesta. Z poľských reprezentantiek ma svojim výkonom na galakoncerte asi najmenej presvedčila Magda Miziołek (1. cena v I. kategórii) v Mozartovej árii Despiny (Così fan tutte). V jej celkove vyváženom, vyspelom prejave však k úplnosti chýbala mozartovská nadľahčenosť, iskra. Poľskú zostavu na slávnostnom koncerte kompletizovala Sonia Warzyńska-Dettlaff (2. cena v II. kategórii). Výborný výber, ária z Korngoldovej opery Mŕtve mesto, zdôraznili speváčkine dispozície, muzikalitu, dôslednosť aj disciplínu. Všetko to umocnila zvnútornená empatia, presvedčivá hudobná inteligencia.

Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského, 23. ročník, 2019,
Róbert Pechanec, Magda Miziolek (Poľsko) (1. cena v I. kategórii),
foto: Anton Sládek

Spontánnou odviazanosťou pôsobil barytonista Jurica Jurasić Kapun z Chorvátska (2. cena v I. kategórii), ktorý s dávkou temperamentu a s ,,inovatívnym“ pochopením mozartovskej dikcie aj interpretácie (ária Fin ch´han dal vino z Dona Giovanniho) vniesol do priebehu koncertu dávku benevolentnej šantivosti.

Stelesnením krehkého pôvabu bolo vystúpenie rumunskej Diany-Florentiny Alexe (3. cena v II. kategórii). Imponoval jej ľahúčko ovládaný soprán s ozdobnou koloratúrnou zdatnosťou, schopnosť výrazovo, či scénicky konfabulovať, ale najmä osobnostný dôvtip pri získavaní kontaktu s okolím. Tým obohatila part v Massenetovej roztopašnej árii Manon subtílna, no presvedčivá speváčka.

Kto mal dôvod navštíviť tohtoročný festival stredoeurópskeho umenia Allegretto Žilina, stretol sa tam v rámci záverečného koncertu s Ruskou Zoyou Petrovou (2. cena v II. kategórii). Sympatická sopranistka vlastniaca dávku sebadôvery aj výrazovej nástojčivosti v prejave demonštrovala sumár typických slovanských vokálnych atribútov: prieraznosť s dávkou exaltovaného pointovania epizód, mäkký až zaliečavý pátos, no veľkú dávku tvárnej speváckej guráže a kreatívnosti.

Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského, 23. ročník, 2019,
foto: Anton Sládek

Slovenskú reprezentáciu zastupovala sopranistka Eva Bodorová (3. cena v II. kategórii) so slušnou, no nie výnimočnou interpretáciou árie z Verdiho Sicílskych nešporov, zaiste perspektívny basbarytonista Bence Szabó (3. cena v I. kategórii), ktorý na galakoncerte zaspieval áriu Papagena Ein Mädchen oder Weibchen z Mozartovej Čarovnej flauty).

Katarína Kurucová nemusela presviedčať, že jej 1. cena v II. kategórii patrí a náleží. V jej vstupe so stvárnením Rossiniho árie z opery Semiramide program vskutku vygradoval. Speváčka s príjemnou temnou farbou hlasu, prirodzeným no brilancou preniknutým prejavom pointovala ukážkovo koncipovaný, skvele umelecky kreovaný, prísľuby avizujúci program ako bodku za 23. ročníkom, ktorý konfirmoval kvality a najmä životnosť súťaže. A tiež celebroval dokonalosť a nedoziernu schopnosť premien, tvarov a farieb, foriem… aké dokáže v kultivovaných tvaroch produkovať ten najprirodzenejší a zároveň najdokonalejší hudobný nástroj. Ľudský hlas.

Medz. spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského, 23. ročník, 2019,
Katarína Kurucová (1. cena v II. kategórii),
foto: Anton Sládek

Ak už nehovoríme o týždennom náročnom súťažnom každodennom harmonograme, v ktorom s mravenčou oddanosťou participovali klaviristi-korepetítori, zdôrazním ich zásadný inšpiratívny vklad pri dotváraní jednotlivých programových gala-čísiel. Okrem chorvátskeho klaviristu Davida Vukovića a Poliaka Janusza Witolda neúnavne inšpirovali naši ,,klasici“ Xénia Maskalíková a Róbert Pechanec.

Skvelá súťaž sa skončila. Zavŕšila svojím 23. okruhom znova jednu zmysluplnú etapu. Doznením posledných tónov poslednej árie možno už dnes s presvedčením istoty myslieť na nasledujúci ročník, ktorý všetkým vyznávačom pekného vokálneho umenia prinesie o dva roky nové nádielky, účastníkom skúsenosti, ocenenia, nové zážitky, aj poznania.

Autor: Lýdia Dohnalová

Pozvánku s priebehom 23. ročníka súťaže sme publikovali TU…

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
23. ročník 19. – 25. mája 2019

Výsledky

Hlavné ceny

I. kategória
ženy narodené po roku 1995
1. cena / Magda Miziolek (Poľsko)
2. cena / neudelená
3. cena / Magdalena Makowska-Pabich (Poľsko), Justyna Kopec (Poľsko)

muži narodení po roku 1993
1. cena / Ian Spinetti Brito (Brazília)
2. cena / Jurica Jurasić Kapun (Chorvátsko)
3. cena / Bence Szabó (Slovensko)

II. kategória
ženy narodené po roku 1986
1. cena / Katarína Kurucová (Slovensko)
2. cena / Zoya Petrova (Rusko), Sonja Warzyńska-Dettlaff (Poľsko)
3. cena / Diana-Florentina Alexe (Rumunsko), Eva Bodorová (Slovensko)

muži narodení po roku 1984
1. cena / neudelená
2. cena / neudelená
3. cena / neudelená

Mimoriadne ceny

Cena primátora Mesta Trnava pre talent do 21 rokov
Bence Szabó (Slovensko)

Cena mesta Trnava za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Xénia Maskalíková (Slovensko)

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Ian Spinetti Brito (Brazília)

Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu
Ian Spinetti Brito (Brazília)

Cena prof. Evy Blahovej za najlepšiu interpretáciu Mozartovej árie
Zoya Petrova (Rusko)

Cena prof. Márie Kišonovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu piesne Ružičky
Dominika Majdanová (Slovensko)

Cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského za najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského
Ian Spinetti Brito (Brazília)

Cena Hudobného centra – Divadla Lyrichorégra 20 – Jenues Ambassadeurs Lyriques
Katarína Kurucová (Slovensko)

Cena Hudobného fondu
Andrej Marek Kanja (Slovensko)

Cena podkarpackej filharmónie Rzesów – koncert v sezóne 2020-2021
Katarína Kurucová (Slovensko)

Cena Galérie MIRO
Natasha Michella Da Costa (Singapur)

Cena operného speváka a primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina
Emilia Rukavina (Chorvátsko)

Cena Sharon Resch – pozvanie na súťaž do USA v roku 2019
Eva Bodorová (Slovensko)

Cena riaditeľa Medzinárodného festivalu Jana Kiepuru v Krynici-Zdrój
Dominika Majdanová (Slovensko) – koncert v roku 2019
Agata Chodorek (Poľsko) – koncert v roku 2020

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár