Pred 90 rokmi dirigoval v SND svoje opery excelentný majster Richard Strauss

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V januári 1929 zažila Bratislava mimoriadnu kultúrnu udalosť, kedy výnimočný umelec, skladateľ a dirigent Richard Strauss prijal pozvanie Oskara Nedbala a dirigoval v Slovenskom národnom divadle reprízy inscenácii svojich opier Elektry (9. januára 1929) a Gavaliera s ružou (11. januára 1929). Bola to už tretia návšteva veľkého skladateľa a dirigenta v Bratislave.

Prvý raz účinkoval Richard Strauss (1864 – 1949) v Bratislave v januári 1920, kedy s nevšedným citom sprevádzal na klavíri komorného speváka barytonistu Franza Steinera na jeho komornom piesňovom recitáli v Župnom dome. V roku 1921 zavítal Richard Strauss do Bratislavy po druhý raz, a tentokrát sa predstavil ako dirigent Viedenskej filharmónie na koncertnom pódiu bratislavskej Reduty. V úvode koncertu odznela predohra k Smetanovej Predanej neveste, s veľkým záujmom obecenstva sa stretla predohra Kráľ Lear od Hectora Berlioza. Vyvrcholením koncertu boli skladateľove symfonické básne Till Eulenspiegel lustige Streiche (Šibalstvá Tilla Eulenspiegla) a Tod und Verklärung (Smrť a vykúpenie), ktoré pod obdivuhodnou majstrovskou taktovkou Richarda Straussa vyvolali nadšenie prítomného obecenstva.

R. Strauss: Elektra, programový plagát SND, zdroj: Archív SND

Prvým operným predstavením, ktoré v Slovenskom národnom divadle dirigoval Richard Strauss 9. januára 1929, bolo jeho vrcholné dielo Elektra. Z hodnotenie recenzenta denníka Robotnícke noviny (16. 01. 1929, roč. 26, č. 13, s. 4.) vyberáme: Richard Strauss „ …je pri pulte dirigentskom veľkým majstrom, ktorý akoby šetril pohybom, ale s tými jednoduchými, neafektovanými, skoro odmeranými gestami toľko vytiahne z toho orchestra a spevákov, že na to púhy obdiv nestačí. …virtuózne vyzdvihol monumentálnosť Elektry.“ Fascinujúci a ojedinelý bol výkon interpretky titulnej postavy Dobřeny Šimánovej, vynikajúci spevácky i herecký prejav Evy Hadrabovej (Chrysothemis).

R. Strauss: Elektra, Opera SND, 1928, Dobřena Šimáňová (Elektra),
foto: Archív DÚ

Aj v Straussovom ďalšom opuse, v hudobnej veselohre Gavalier s ružou, bol Straussov výkon dirigenta 11. januára 1929 v SND majstrovský. Ako silná individualita dokázal vzrušiť tak silou impresionistického výrazu, ako naplniť smútkom príťažlivou sugestívnosťou mäkkej lyriky. „Je dirigentom gesta sporého, zdržanlivého, línie elegantne zvlnenej. Navonok uzavretý, chladný. Na rozdiel od svojej hudby – nechce oslňovať. Pri tom všetkom však imperátor, podmaňujúci silou svojej individuality. Je evidentné, že skladateľ ovláda svoje kompozície do detailov, takže je povolaný i vyvolený interpretovať ich čím najplastickejšie a najautentickejšie.“ (Ballo, Ivan. Slovenské dielo, roč. 1, 1929, č. 6, s. 379).

R. Strauss: Gavalier s ružou, Opera SND, foto: Archív DÚ

Programový plagát SND, zdroj: Archív SND

Presvedčivým Octaviánom bola hosťujúca Marta Krásová z Prahy, ohybným hlasom spievala Sofiu Vlasta Posltová. Rytmicky a intonačne čistý bol záverečný tercet v podaní Dobřeny Šimánovej (kňažná Werdenbergová), Posltovej a Krásovej. Aj ďalší sólisti, Zdenko Ruth-Markov (barón Ochs), Gejza Fišer pán z Faninalu) a členovia orchestra prekonávali sami seba a predstavili sa v tom najlepšom svetle.

R. Strauss: Gavalier s ružou, Opera SND,
Marta Krásová (Octavián),
foto: Archív DÚ

Rada mesta Bratislavy usporiadala na počesť Richarda Straussa v piatok 11. januára 1929 popoludní čaj, na ktorý boli pozvané popredné osobnosti umeleckého a spoločenského života. Prítomní novinári vyžili túto príležitosť na rozhovory, v ktorých majster pochválil najmä orchester, hoci aj nie veľký počtom, ale schopný podať znamenitý umelecký výkon. Milým prekvapením bol pre neho celkové naštudovanie Elektry, famózny ansámbel a predovšetkým výborné ženské hlasy.

Pripravila: Elena Blahová-Martišová

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

dokumentaristka a publicistka, členka redakčnej rady Opera Slovakia

Zanechajte komentár