Predvianočné hudobné darčeky v podaní Ľubice Vargicovej a Petra Mikuláša

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Už osem rokov organizuje agentúra Kapos koncerty najlepších svetových a slovenských spevákov v cykloch Svetové operné hviezdy a Veľké slovenské hlasy, pričom päťročnú tradíciu majú zasa adventné koncerty so Speváckym zborom Lúčnice. Podieľa sa na nich Slovenská filharmónia, poprední slovenskí sólisti, zbor Lúčnica i dirigenti. Tentokrát ním bol riaditeľ a šéfdirigent Opery SND i stály hosťujúci dirigent Slovenskej filharmónie Rastislav Štúr, sopranistka Ľubica Vargicová a basista Peter Mikuláš – sólisti Opery SND.

Časť koncertu prezentoval spomínaný Spevácky zbor Lúčnica pod vedením Eleny Matušovej. Táto zbormajsterka je od sezóny 2003/2004 umeleckou vedúcou a hlavnou dirigentkou zboru. Celá Lúčnica, teda aj jej Spevácky zbor, si tohto roku pripomína jubilejných 70 rokov, lebo od založenia Lúčnice r. 1948 bol jej pevnou súčasťou.

V Koncertnej sieni bratislavskej Reduty sa tak na pódiu nevdojak stretli dvaja „sedemdesiatnici“: Slovenská filharmónia i Spevácky zbor Lúčnice. Slávnostný charakter koncertu podčiarkla prítomnosť predsedu vlády SR, Petra Pellegriniho, ktorý sa nevyhýba kultúrnym a zvlášť hudobným udalostiam.

Peter Mikuláš, Ľubica Vargicová, Rastislav Štúr, Slovenská filharmónia, zbor Lúčnica,
vianočný koncert agentúry Kapos, 2018,
foto: PANER

Hoci v prípade predvianočného koncertu 5. decembra 2018 nešlo o cyklus Veľké slovenské hlasy, predsa sa tu prezentovali dva „veľké slovenské hlasy“. V prípade Ľubice Vargicovej sa hudbou oslávilo okrúhle životné jubileum tejto dlhoročnej koloratúrnej kráľovnej našej prvej opernej scény. V osobnosti Petra Mikuláša, basistu veľkej medzinárodnej i domácej kariéry na opernej i koncertnej scéne, si poslucháč uvedomil stále udržiavanú vysokú umeleckú úroveň tohto sólistu Slovenského národného divadla. V duetách bol galantným sprievodcom sopranistke, v sólach zasa samostatnou vokálnou osobnosťou.

Peter Mikuláš, Ľubica Vargicová, Slovenská filharmónia, zbor Lúčnica,
vianočný koncert agentúry Kapos, 2018,
foto: PANER

Program bol dramaturgicky príliš „pestro“ vystavaný: v prvej časti poslucháčsky vďačne (a jednotne) z operných sól, duet, zborov a inštrumentálnych čísel; po prestávke iba čiastočne z operných čísel, akceptovanou inštrumentálnou ukážkou z Čajkovského baletu Luskáčik, ale nakoniec piesňami komorného charakteru (dve Biblické piesne od Antonína Dvořáka, Mariina uspávanka, op. 76 od Maxa Regera), zborom Vianoce od J. L. Bellu – a neočakávane duetom Adama a Evy (so zborom) z tretej časti Haydnovho oratória Stvorenie. Koncert sa neobišiel bez obľúbeného sólovo-zborového prídavku: Adeste fideles (populárnej vianočnej koledy anglického autora Johna Fancisa Wadea z r. 1743).

Stále krásna, veľkolepou toaletou v štýle divy oblečená Ľubica Vargicová sa prezentovala jednak koloratúrnymi číslami: prvou, menej náročnou áriou Kráľovnej noci z Mozartovej Čarovnej flauty (O zittre nicht, mein lieber Sohn), v druhej časti večera na ozdoby bohatou áriou Lindy z Donizettiho opery Linda di Chamounix (Ah! tardai troppo… O luce di quest´ anima). V tomto náročnom čísle zažiarili jej stále vokálne istoty, sústredené viac na ozdobný, než výrazový spev. Ten uplatnila v zdanlivo prostej, ale melodicky a obsahovo krásnej piesni Maxa Regera: Mariina uspávanka (Mariä Wiegendlied, op. 76), do ktorej vložila žensky vrúcnu lyriku. S Petrom Mikulášom predniesla veľké dueto Elvíry a sira Gorgia Valtona z 1. dejstva Belliniho Puritánov (O amato zio, o mio secondo padre!… Sai com´arde in petto mio). Škoda, že v tejto ukážke dirigent neudržal svoju energiu a rozmach trochu na uzde, čím orchester (ináč mimoriadne citlivo sprevádzajúci) občas prekrýval spevákov.

Ľubica Vargicová, Slovenská filharmónia, zbor Lúčnica,
vianočný koncert agentúry Kapos, 2018,
foto: PANER

Peter Mikuláš dodával každému sólovému číslu i duetu svoju introvertnosť a priam minuciózny výraz. Vargicová upútala zasa veľkým hlasom, ktorý zjemnila a zvrúcnila v záverečnom duete so zborom z Haydnovho oratória (Von deiner Güt’, o Herr und Gott). Jej soprán prešiel vývojom od lyricko-koloratúrnej krehkosti a ozdobnosti (hoci ju stále ovláda), do lyricko-dramatickejších polôh, pričom získal na objeme, schopný naplniť, ba až preplniť, koncertný priestor svojou silou.

Peter Mikuláš začal prezentáciu áriou Sarastra z 1. dejstva Čarovnej flauty (In diesen heil´gen Hallen), spievajúc hĺbky partu na hranici svojho basu – pri mimoriadne citlivom sprievode Slovenskej filharmónie. Otcovskú jemnosť a emotívnosť, diferencoval v duete z Belliniho Puritánov s Ľubicou Vargicovou. Doslova mu „sadla“ melodicky nádherná scéna Waltera z 1. dejstva Verdiho Luisy Miller. Peter Mikuláš je veľký umelec, ktorý sa dokáže vyrovnať s každým hudobným štýlom – od Mozarta k Bellinimu – od Verdiho k Dvořákovi (hoci dve ukážky z Biblických piesní boli v opernom programe trochu prekvapujúco zaradené). Nepochopiteľné bolo „istenie“ sa sólistov notami v áriách, ktoré musia predsa bezpečne poznať (a na takomto koncerte by ich mali aj stopercentne ovládať).

Peter Mikuláš, Slovenská filharmónia, zbor Lúčnica,
vianočný koncert agentúry Kapos, 2018,
foto: PANER

Slovenská filharmónia hrala pod taktovkou s chuťou dirigujúceho Rastislava Štúra, ktorý sa od šéfovských povinností v Opere SND dostal opäť k svojej prapodstate: živej hudbe všetkých štýlov. Sympatický je zápal, s ktorým tvaroval jednotu i dynamiku Slovenskej filharmónie so zborom (vrátane čisto vyladenej ukážky plechovej skupiny) vo Wagnerovi), cez jemný, prispôsobivý orchestrálny sprievod sólistov a vypracovaný súzvuk v čisto inštrumentálnych číslach. Spevácky zbor Lúčnica bol výborne pripravený už do prvého čísla s orchestrom: vstup hostí na hrad Wartburg z Wagnerovho Tannhäusera (Freudig begrüßen wir die edle Halle). Detailne a jemne zapôsobil v zborovom „brumende“ z 2. dejstva Pucciniho Madame Butterfly (Coro a bocca chiusa), či v zborovom vstupe do sólového dueta z Belliniho Puritanov; vrúcnosťou a zápalom pozdvihol aj trochu hudobne naivnú melodiku Vianočnej piesne od J. L. Bellu. Vrcholom zborovej kultúry Speváckeho zboru Lúčnice bol zbor v ukážke z Haydnovho oratória Die Schöpfung (Stvorenie) – k duetu Adama a Evy. Tu zbor nielen opakoval a varioval témy sólistov, ale v 2. časti na profesionálnej úrovni rytmicky i dynamicky i gradoval finále tejto klasicky čistej, vyrovnanej, sviežej a pohyblivej partitúry. Cca 46 spevákov miešaného Speváckeho zboru Lúčnica napokon s chuťou spievalo aj populárnu anglickú koledu Adeste fideles.

Peter Mikuláš, Ľubica Vargicová, Rastislav Štúr, Slovenská filharmónia, zbor Lúčnica,
vianočný koncert agentúry Kapos, 2018,
foto: PANER

Slovenská filharmónia zostane po tomto koncerte v pamäti nielen ako sprievodné teleso operných sólistov, ale tiež jemný orchester v „brumende“ z Pucciniho Madame Butterfly. V Intermezzo sinfonico z Manon Lescaut sa Rastislava Štúr zasa prezentoval ako dirigent expresívneho vzopätia, pričom v úvode čísla nechal pekne vyznieť tmavé violončelo, prepojené s violou. Predohra k Luise Miller mala celkovo v popredí nádhernú melódiu Verdiho témy – až na hranu vypätej expresie, trochu zbytočne vedenej do nadmerného fortissima. Hudba jednostrunného mezzoforte bola zasa v scéne Jedľového lesa v zime z Čajkovského Luskáčika. No, chýbala tu troška hudobnej poézie a kontrastov. Zato s hlbokým precítením – v súlade so sólistom Petrom Mikulášom – vyzneli sprievody k Dvořákovým Biblickým piesňam: prvá s ponorom do hlbokej meditácie, druhá dynamickejšia, optimistickejšia, plná náboženskej viery. Štýlovo čistý, pokojný, rytmicky vyrovnaný bol orchester v Haydnovom čísle z oratória Stvorenie a na záver s chuťou sprevádzaná vianočná koleda Adeste fideles.

Je obdivuhodné, že pekný večer so sólistami a našimi filharmonikmi bol iba deň pred dvomi abonentnými koncertmi Slovenskej filharmónie, čo je, veru, náročné orchestrálne trojdnie…

Autor: Terézia Ursínyová

písané z bratislavského koncertu 5. 12. 2018

Vianočný koncert Ľubice Vargicovej a Petra Mikuláša
Koncert agentúry Kapos
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 5. 12. 2018
Dom umenia Piešťany 3. 12. 2018

Ľubica Vargicová, soprán
Peter Mikuláš, bas
Rastislav Štúr, dirigent
Slovenská filharmónia
Spevácky zbor Lúčnica
Elena Matušová, zbomajsterka

program koncertu

R. Wagner: Freudig begrüßen wir die edle Halle, zbor z opery Tannhäuser
W. A. Mozart: Čarovná flauta
– In diesen heil´gen Hallen, ária Sarastra
– O zittre nicht, mein lieber Sohn, ária Kráľovnej noci
G. Puccini: Coro a bocca chiusa – brumendo zbor z opery Madame Butterfly
G. Puccini: Intermezzo sinfonico z opery Manon Lescaut
Vincenzo Bellini: O amato zio, o mio secondo padre!… Sai com´arde in petto mio – Elvíra a sir Giorgio Valton, z 1. dejstva opery I Puritani (Ľ. Vargicová, P. Mikuláš)
G. Verdi: predohra k opere Luisa Miller
– Che mai narrasti!… Il mio sangue, la vita darei – Walter (P. Mikuláš)
G. Donizetti: Ah! tardai troppo… O luce di quest´ anima, ária Lindy z opery Linda Di Chamounix (Ľ. Vargicová)
P. I. Čajkovskij: Jedľový les v zime z baletu Luskáčik
M. Reger: Mariä Wiegenlied op. 76, Máriina uspávanka, (Ľ. Vargicová)
A. Dvořák: Biblické písně. Op. 99 (výber) (P. Mikuláš)
– Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou
– Zpívejte Hospodinu píseň novou, č. 10
J. L. Bella: Vianoce (vianočná pieseň na text básne Petra Bellu-Horala)
J. Haydn: Die Schöpfung (Stvorenie), Von deiner Güt’, o Herr und Gott – Adam a Eva, zbor (Ľ. Vargicová, P. Mikuláš, zbor)

www.kapos.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár