Premiéra Dvořákovej opery Čert a Káča na javisku SND v znamení debutov

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Slovenské národné divadlo uvádza premiéru rozprávkovej opery Čert a Káča od Antonína Dvořáka. Dielo zaznie v hudobnom naštudovaní Martina Leginusa a inscenačnú podobu mu dala Zuzana Fischer, ktorá touto réžiou na javisku Opery SND debutuje. Spolu s ňou toto dielo naštudovali takmer všetci účinkujúci či inscenačný tím po prvýkrát. Niektorí z nich na javisku SND debutujú.

V úvode stretnutia s novinármi sa riaditeľ Opery SND Lubor Cukr vyjadril, že po kovidových a iných komplikáciách sa podarí uviesť novú inscenáciu opery Čert a Káča, ktorá je po La traviate druhou opernou premiérou v sezóne 2021/2022. SND zároveň oznámilo, že z dôvodu zdravotnej indispozície Martina Leginusa obidve premiéry 26. a 27. februára 2022 zaznejú pod taktovkou Branka Ladiča.

Tlačová konferencia k premiére Dvořákej opery Čert a Káča v SND, foto: Ľudovít Vongrej/Opera Slovakia

,,Rozhodnutie o zaradení Čerta a Káče do repertoáru Opery SND padlo ešte počas bývalého vedenia a my sme ho s radosťou zachovali vzhľadom na obľúbenosť Antonína Dvořáka u nášho publika a nám blízku skladateľskú poetiku. Veľkú úlohu zohrala aj možnosť obohatiť repertoár o rodinný titul s fokusom na detského a mladého diváka i fakt, že ostatná inscenácia tejto opery mala premiéru už pred 40 rokmi.“ uviedol k uvedeniu nového titulu pre Opera Slovakia dramaturg Opery SND Jozef Červenka a dodáva, že ,,Čert a Káča je česká rozprávková opera neskorého romantizmu s výrazným sociálnym a etickým posolstvom.“

Čerta a Káču skomponoval jeden z najvýznamnejších českých skladateľov Antonín Dvořák, ktorý sa celosvetovo presadil predovšetkým vďaka symfonickej tvorbe. Narodil sa pred 180 rokmi a pri tejto príležitosti Múzeum Antonína Dvořáka v Prahe ponúka výstavu Antonín Dvořák a sláva. Trvá do 17. 4. 2023 a prezentuje množstvo ocenení, ktoré mu udelili české i zahraničné organizácie, zdokumentovanú poslednú rozlúčku a výnimočne aj posmrtný odliatok ruky skladateľa zhotovený v deň jeho smrti. Antonín Dvořák je tiež súčasťou aktuálnej výstavy pražského Národného múzea Slávni českí skladatelia (dostupná do 31. 8. 2022).

Antonín Dvořák (1841 – 1904), zdroj: wikipedia

Autorom libreta je český spisovateľ Adolf Wenig, ktorý sa inšpiroval známou českou ľudovou rozprávkou o chytrom Jirkovi, drzej Káči a oklamanom čertovi Marbuelovi, literárne spracovanú Boženou Němcovou. Svetová premiéra sa konala 23. novembra 1899 v Prahe a bola očakávanou udalosťou pretože išlo prvé Dvořákove operné dielo skomponované po jeho návrate zo Spojených štátov amerických.

,,Antonín Dvořák v jednom zo svojich najlepších operných diel využíva nové skladateľské postupy, eliminoval samostatné čísla, hudba je plná vzruchu, farebnosti a jej strhujúci vzlet stupňujú jedinečné dynamické efekty. Typickým znakom Čerta a Káče sú brilantné tanečné čísla: valčík, polonéza, polka alebo slávny Pekelný tanec.“ uvádza dramaturg Jozef Červenka. Svetová premiéra zaznamenala úspech u divákov aj kritiky. Čerta a Káču Antonín Dvořák napísal v záverečnom období života, ktoré venoval programovej hudbe a operám na rozprávkové námety. Následne skomponoval svoje posledné opery Rusalku a Armidu.

Klavír Antonína Dvořáka, Múzeum Antonína Dvořáka v Prahe, foto: Ľudovít Vongrej / Opera Slovakia

Na našom území toto dielo prvýkrát uviedli 6. apríla 1902 na javisku Mestského divadla v Prešporku (dnes historická budova SND) v rámci turné brnianskej českej opery v roku 1902 – do Prešporku, Budapešti a Splitu (program turné ponúkal dokopy až 12 operných diel). ,,Všetky predstavenia sprevádzala veľká reklama, súčasne boli k dispozícii dvojjazyčné nemecko-maďarské brožúrky s obsahom opier, ako aj životopisom skladateľov vrátane Dvořákovej osobne napísanej bibliografie.“ uviedla v referáte o Čertovi a Káči na workshope Dvořák a opera (november 2021 v Prahe) Jana Laslavíková, vedecká pracovníčka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Vo vyše storočnej histórii slovenskej profesionálnej opernej scény dielo po prvýkrát zaznelo 9. apríla 1921 na javisku SND, kde bolo uvedené sedemkrát, naposledy v roku 1981. Čerta a Káču u nás uviedli aj v Košiciach (1955 a 1984) a v Banskej Bystrici (1973 a 1990). Opera sa na rozdiel od Rusalky, ktorá sa presadila celosvetovo, hráva prevažne v Čechách a na Slovensku. V súčasnosti ju uvádza Janáčkova opera v Brne a SND v Bratislave, kde v premiére zaznie 26. a 27. februára 2022.

,,Nová inscenácia mladého česko-slovenského tímu je plná pohybu i humoru a nádherne sa v nej prelína tradičný rozprávkový svet so súčasnosťou. Na javisku sa stretáva spevácka špička Opery SND s bravúrnou partiou tanečníkov, akrobatov a parkúristov.“ približuje čitateľom Opera Slovakia novú inscenáciu Opery SND Jozef Červenka.

A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Jolana Fogašová (Kňažná), Zbor Opery SND, foto: Marek Olbrzymek / SND
A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Katarína Flórová (Káča), Jitka Sapara-Fischerová (Jej matka), foto: Marek Olbrzymek / SND

Od naplánovania inscenácie v roku 2019 došlo z rôznych dôvodov k niekoľkým zmenám v inscenačnom tíme či niekoľkokrát presunutom dátume premiéry. Zmena nastala aj pri hudobnom naštudovaní diela, kedy pôvodne ohláseného Ondreja Olosa vystriedal Martin Leginus, ktorý operu Čert a Káča naštudoval po prvýkrát. Za dirigentským pultom sa bude alternovať s Brankom Ladičom.

,,Hudba Antonína Dvořáka v opere Čert a Káča je nabitá vysokou kompozičnou kvalitou. Dvořák zúročil svoje obrovské skúsenosti. Dielo tvorí v čase, kedy má za sebou všetky symfónie, symfonické básne a 7 opier (z toho operu Král a Uhlíř v dvoch absolútne odlišných verziách). Dielo je na svoju dobu mimoriadne modernou operou. Titulná postava Káča nemá áriu, všetky jej hudobné výstupy podtrhávajú jej charakter spočívajúci v utáranosti, otravnej štekavosti a rýchlej kadencii slov. Preto sa dielo často označuje ako konverzačná komédia predznamenávajúca príchod Janáčkovej tvorby.

Opera je založená na tanečných a príznačných motívoch. Príznačný motív majú buď postavy alebo situácie, objavuje sa napr. vždy s hlavnou postavou čerta Marbuela alebo so situáciou asociujúcou Marbuela. Tanečné motívy vychádzajú z príbehu, keďže tanec je silný výrazový prostriedok celého diela. Hudobná stránka opery ťaží z bravúrnej inštrumentácie a z harmonickej a rytmickej nápaditosti. Neustále porušovanie periodicity, netradičná motivická práca a nečakané zmeny dávajú dielu nadčasovú dynamiku hudobného pohybu.

A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Jozef Benci (Lucifer), Zbor Opery SND, tanečníci, foto: Marek Olbrzymek / SND
A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Ondrej Šaling (Jirka), Jozef Benci (Lucifer), tanečníci, foto: Marek Olbrzymek / SND

Po dokončení Čerta a Káče čakali na Dvořáka už len dva operné námety. Rusalka a Armida. Všetky tri operné opusy považujem za majstrovské javiskové diela a počuteľne sú vzájomne veľmi kontrastné. Domnievam sa, že sa Dvořák povzbudením z úspešného uvedenia jeho symfonických básní inšpirovaných Erbenovou poéziou pustil s chuťou do zhudobnenia rozprávkového príbehu. Introdukciu k druhému dejstvu a obidve Marbuelove árie považujem za nadčasovú hudbu.

Symfonický charakter predohry, pekelného tanca, úvodu do druhého dejstva a polonézy z tretieho dejstva dáva dielu veľkú zvukovú farebnosť. Tvorba Antonína Dvořáka ma sprevádza prakticky celý život a opera Čert a Káča patrí určite ku kľúčovým dielam. Verím, že atraktívny javiskový tvar našej novej inscenácie v réžii Zuzany Fischer bude veľkým lákadlom pre veľkých i malých divákov.“ uviedol pre Opera Slovakia Martin Leginus a dodáva: ,,Dielo uvádzame v plnej dĺžke s výnimkou drobných autorizovaných škrtov Antonína Dvořáka a vynechania krátkeho zborového úseku v úplnom závere opery.“

A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, skúška opery. Zuzana Fischer (režisérka) a Monika Fabianová (predstaviteľka Káče), foto: Juraj Žilinčár / SND

Réžiu novej inscenácie zverilo SND mladej slovenskej režisérke Zuzane Fischer, dcére známeho operného režiséra Miroslava Fischera, absolventke opernej réžie na JAMU v Brne, ktorá je v súčasnosti asistentku réžie v Opere SND. Čert a Káča je jej prvou samostatnou réžiou na tomto opernom javisku. ,,Na toto dielo by sa dalo nahliadať „len“ ako na klasickú rozprávku o drzej Káči, s ktorou si nevie poradiť ani čert, no pre mňa má príbeh väčšiu hĺbku.“ uviedla v rozhovore pre Opera Slovakia režisérka a dodala, že vďaka jej hlbšiemu rozmeru sa táto rozprávka skončí šťastne a s ponaučením.

,,Množstvo tanečnej hudby v tejto opere nás nenechalo chladnými a rozhodli sme sa, že ju čo najviac využijeme. Do inscenácie sme zakomponovali viaceré súčasné pohybové techniky, napríklad parkúr či vzdušnú akrobaciu, ktoré sa na Slovensku v operných inscenáciách zatiaľ zväčša neobjavujú. Sú to však po vizuálnej i ideovej stránke nesmierne silné a funkčné elementy, ktoré pomáhajú vtlačiť dielu osobitý výraz. Ďalším zámerom bolo prepojiť touto formou operu so svetom mladosti a aktívnosti menej tradičného pohybu, z ktorého naši performeri pochádzajú.

Mladá režisérka uviedla, že by bola rada, ak by sa týmto predstavením podarilo pritiahnuť k opere aj nového diváka, napríklad tínedžerov. „Tejto vekovej skupine sa divadlo veľmi nevenuje, no motiváciu v mladom veku si človek často vie vziať za svoju a rozvíjať ju ďalej. Našim zámerom bolo vytvoriť kvalitnú, pútavú a estetickú inscenáciu aj pre dospievajúceho a mladého človeka, ktorý je dnes z televízie či kina zvyknutý na akčné produkcie plné dejových zvratov. Celý rozhovor s režisérkou si prečítate v článku Zuzana Fischer: Každá doba prináša novú pečať svojej aktuálnosti.

A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Eva Hornyáková (Kňažná), foto: Marek Olbrzymek / SND
A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Petra Račko (Jirka), Daniel Čapkovič (Čert Marbuel), foto: Marek Olbrzymek / SND

Scénu a kostýmy navrhol mladý český tvorca David Janošek, ktorý so Zuzanou Fischer spolupracoval na viacerých produkciách a v Opere SND debutuje. Zároveň je to aj jeho prvá inscenácie Čerta a Káče. „V inscenácii máme viacero druhov kostýmov. Pre dedinčanov som navrhol oblečenie, ktoré je ponáškou na ľudový odev s presahom k dnešku, u čertov sa objavujú znaky prírody, s ktorými veľmi rád pracujem, Kňažná má kostým vládkyne a kostýmy tanečníkov sú prispôsobené pohybu. Sólisti sú zvýraznení či už farebne alebo rôznymi odevnými doplnkami a prepracovaniami.

V scénografii veľmi rád pracujem s jedným priestorom, ktorý sa následne plynule mení na ďalšie situácie. Je to aj praktické, pretože sa nemusia robiť veľké prestavby. Snažím sa z jedného priestoru vyťažiť maximum rôznymi prekvapujúcimi momentmi premien. Začíname na nádvorí zámku, následne sa ocitáme v krčme pri pivečku a priestor sa postupne mení na peklo, až sa na záver opery dostaneme na zámok.

Pracujeme s točňou, takže aj s pomocou svetla dokážeme priestor veľmi rýchlo premeniť na novú situáciu. Čo sa týka farebnosti, využívam ju predovšetkým v 1. a 3. dejstve, napríklad patinu či petrolejovú farbu, ktorá je jednou z mojich obľúbených. Scéna je funkčná a flexibilná a snažili sme sa ju vytvoriť čo najdynamickejšiu, aby ju účinkujúci mohli využiť naplno.“ predstavil pre Opera Slovakia svoju koncepciu scény a kostýmov David Janošek.

A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Daniel Čapkovič (Čert Marbuel), Monika Fabianová (Káča), tanečníci, foto: Marek Olbrzymek / SND
A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Jolana Fogašová (Kňažná), Michal Onufer (Čert Marbuel), foto: Marek Olbrzymek / SND

Zbory naštudovala Zuzana Kadlčíková, od tejto sezóny nová hlavná zbormajsterka v Opere SND. Je to pre ňu prvé stretnutie s operou Čert a Káča a zároveň aj prvé naštudovanie opery v SND. ,,Som veľmi rada, že je to práve Dvořákova hudba s textom v mojom materskom jazyku, na ktorý som pochopiteľne kládla veľký dôraz. V režijnom poňatí Zuzany Fischer ide o akciami nabitý rozprávkový príbeh. Zboroví speváci sa okrem iného učili tancovať polonézu, vystrájať ako čerti, v čom im pomáhajú aj výpravné kostýmy. Vidno, že sa všetci zapojili do deja a baví ich to.

Dvořákova hudba stojí predovšetkým na farebnej harmónii plnej nádherných melódií, ktoré sprevádzajú nálady postáv. Zbor je dôležitou súčasťou deja. S veľkou starostlivosťou sme dbali na to, aby bol text zrozumiteľný a pôsobil prirodzene. V niekoľkých klenutých celozborových frázach sa teleso predvedie tak v plnom zvuku, ako aj v prekvapivom pianissime.“

A. Dvořák: Čert a Káča, Opera SND, 2022, Peter Račko (Jirka), Eva Hornyáková (Kňažná), Zbor Opery SND, foto: Marek Olbrzymek / SND

Inscenačný tím ďalej tvoria choreografky Zuzana Lisoňová a Tereza Kmotorková, svetelní dizajnéri Daniel Tesař a Jan Tranta (všetci v SND debutujú) a dramaturgom je Jozef Červenka.

Okrem Petra Mikuláša a niekoľkých zborových spevákov takmer všetci účinkujúci naštudovali Čerta a Káču po prvýkrát. V alternáciách účinkujú domáci aj hosťujúci umelci. V postave Káče sa predstavia Monika Fabianová, Katarína Flórová a Jarmila Balážová (v SND debutuje), jej mamu stvárnia Jitka Sapara-Fischerová a Denisa Šlepkovská, kostým Čerta Marbuela si oblečú Daniel Čapkovič, Gustáv Beláček a Michal Onufer (v SND debutuje), Ovčák Jirka zaznie v interpretácii Tomáša Juhása, Ondreja Šalinga a Petra Račka (v SND debutuje), Kňažnou budú Jolana Fogašová, Eva Hornyáková a Katarína Juhásová Štúrová, Lucifera stvárnia Peter Mikuláš a Jozef Benci.

V ďalších postavách sa predstavia: Andrea Vizvári a Adriana Banásová (Komorná), Juraj Peter a Martin Morháč (Čert Vrátný), Martin Ešek a Vladimir Streltsov (Čert Strážný, Maršálek), Jiří Zouhar a Attila Kovács (Muzikant) a Emil Leeger (Správca). Spoluúčinkujú Orchester a Zbor Opery, parkúristi, akrobati a tanečníci.

Prečítajte si tiež:
Ročenka SND predstavuje premiéry a repertoár aktuálnej 102. sezóny
Riaditelia divadiel a orchestrov v SND hovorili o dopadoch pandémie

SND pokračuje v tradícii uvádzania Dramaturgických úvodov pred predstaveniami a Čerta a Káču plánuje zaraďovať do hracieho plánu v blokovom systéme. Na najbližšej premiére Opery SND v apríli zaznie v koncertnom prevedení Vzkriesenie od Jána Cikkera.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár