Premiéra Mozartovho Únosu zo serailu v Opernom štúdiu SND v znamení debutov

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Slovenské národné divadlo pripravilo v poradí druhú opernú inscenáciu v rámci projektu Operného štúdia. Premiéry Mozartovej opery Únos zo serailu budú 16. a 17. júna 2017 v znamení viacerých debutov. Príbeh o vernej Konstanze a jej slúžke Blonde, unesených tureckým pašom Selimom do jeho háremu, z ktorého sú napokon vyslobodené svojimi nápadníkmi Belmontem a Pedrillom, zaznie v hudobnom naštudovaní Petra Valentoviča a v réžii Jána Ďurovčíka. V hlavných postavách sa predstavia mladí umelci spolu so sólistami Opery SND.

Operné štúdio SND vzniklo v roku 2015. Jeho cieľom je dať príležitosť mladým interpretom spevákom, inštrumentalistom, dirigentom či režisérom získať profesionálne skúsenosti na etablovanej opernej scéne a samozrejme upozorniť na seba odbornú verejnosť i divákov. Prvým predstavením Operného štúdia SND bol Kráľ Teodor v Benátkach, ktorého premiéra sa konala 24. júna 2015 v historickej budove SND v hudobnom naštudovaní Mariána Lejavu a v réžii Lenky Horinkovej. Druhou premiérou bude Mozartov singspiel Únos zo serailu. Ako uviedol na stretnutí s novinármi riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek, Operné štúdio SND bude podľa všetkého premiérovo uvádzať nové inscenácie každé dva roky formou bienále.

Tlačová konferencia k premiére Mozartovej opery Únos zo serailu v Opernom štúdiu SND, 2017,
foto: Ľudovít Vongrej

Známu komickú trojdejstvovú operu Únos zo serailu (Die Entführung aus dem Serail), napísal Wolfgang Amadeus Mozart na objednávku cisára Josefa II. pre Burgtheater vo Viedni. Autorom nemeckého libreta je rakúsky herec, dramatik a libretista Johann Gottlieb Stephanie ml. Literárnou predlohou opery bola rovnomenná hra Die Entführung aus dem Serail nemeckého spisovateľa Christopha Friedricha Bretznera. Svetová premiéra opery sa konala 16. júla 1782 vo viedenskom Burgtheatri a v tomto roku si pripomíname 235 výročie od jej uvedenia. Zaujímavosťou je, že Mozart sa v tomto istom roku oženil s dcérou svojej bývalej domovníčky, Konstancou Weberovou. Slovenská premiéra mozartovho Únosu zo serailu sa uskutočnila 12. novembra 1930 v SND v hudobnom naštudovaní Karla Nedbala a v réžii Bohuša Vilíma (v českom jazyku). Neskôr ju v SND uviedli v roku 1950, v roku 1992 zaznela na javisku Komornej opery SND a poslednýkrát ju v SND uviedli v januári 1999 v hudobnom naštudovaní rakúskeho dirigenta Wolfdietera Maurera a v réžii Miroslava Fischera.

Plagát k svetovej premiére Mozartovej opery Únos zo serailu z roku 1782,
zdroj: Wikipédia

,,Mozart v Únose zo serailu dokázal čosi takmer nesplniteľné: vstúpil na neistú pôdu neveľmi ambiciózneho hudobnodramatického druhu, singspielu – a povýšil ho na plnohodnotný hudobnodramatický tvar. Dokázal to pregnantnou  charakteristikou postáv v jednotlivých áriách (keďže s ansámblami singspiel veľmi nepočíta), ale aj tým, že hudobnými obsahmi „rozostruje“ inak naivné libreto tak, že jednotlivé udalosti a vzťahy získavajú dramatickú viacznačnosť. A napokon – vložením príbehu do ďalekej krajiny mu nedáva len príjemne exotický nádych, ale aj na výsosť dramatický akcent reálneho nebezpečenstva, v ktorom sa hrdinovia tohto skvelého diela zrazu ocitnú. Fenomenálne“, uviedol pre Opera Slovakia dramaturg SND Pavol Smolík.

Dielo hudobne naštudoval Peter Valentovič, pre ktorého je to prvé samostatné hudobné naštudovanie opery v SND (doposiaľ je v SND autorom hudobného naštudovania Lehárovej operety Zem úsmevov), ale nejde len o toto prvenstvo. Napriek tomu, že už doma alebo v zahraničí dirigoval viaceré Mozartove diela (Figarova svadba, Così fan tutte, Čarovná flauta či La clemenza di Tito), autorsky sa podpisuje pod prvé hudobné naštudovanie Mozarta v jeho kariére. Únos zo serailu považujem za jedno z Mozartových najlepších javiskových diel, ktoré je celkom špecifické. Fascinuje ma, ako je vystavané z hudobnej stránky, ako v ňom Mozart pracuje s kontrastmi, ako využíva inšpirácie tureckým prostredím, hlavne pokiaľ ide o na tie časy veľmi modernú inštrumentáciu: je tam veľká skupina bicích, tri flauty, sólové pikoly. Autor vyžaduje neuveriteľnú virtuozitu, partitúra je „priezračná“ a má množstvo iných špecifík“, uvádza Peter Valentovič a dodáva: V klasicizme to bolo vskutku novátorské komponovanie. Je tam dosť priestoru na to, aby sa hudobník s motívmi doslova hral. Partitúra prekypuje zvukovými efektmi – ako fortepiano, subito piano, počujeme množstvo farieb i dynamických a tempových zmien. Je neuveriteľne farebná. Každé hudobné číslo má úplne inú inštrumentáciu, takzvané orchestrárium je veľmi bohaté. Mozart využil azda každú možnú kombináciu dychov, v každom čísle iným spôsobom. Dokonca v jednej scéne hrajú trúbky – a nehrajú horny, čo je veľmi neobvyklé. Trúbky majú medzi scénami veľmi veľké pauzy. Ani jedno hudobné číslo nie je inštrumentované rovnako. Dve čísla sú písané iba pre sláčiky, ale jedno je arco, druhé pizzicato, čiže opäť kontrast. Jediná skladba, kde hrajú všetci (okrem tretej flauty), je predohra. Iba v jednom čísle hrajú tri flauty. Akoby Mozart naschvál napísal každé číslo.“

Mozartov Únos zo serailu je singspiel, teda spevohra, ktorá obsahuje spevné čísla spolu s hovorenými dialógmi. ,,V hovorených dialógoch sa dej posúva dopredu, je tam priestor na plastické herecké kreácie – a v hudobných číslach sa skôr rozvíjajú témy z týchto dialógov, dej akoby sa trochu pozastavil. Zaujímavé je, že Mozart sa opiera predovšetkým o árie, čo uňho nie je bežné. Ak sa nejaký ansámbel objaví, tak to už stojí za to. Nájdeme tam tercet, kvartet i kvintet. Ale Mozart si ešte stále necháva dosť hudobných prostriedkov na to, aby prekvapujúco vybudoval ešte celé tretie dejstvo! Za zmienku však stoja najmä árie. Každá z nich je obsahovo, „farebne“ iná. Každá z postáv má niekoľko samostatných árií. V celej opere sú len štyri duetá, jeden tercet, jeden kvartet – a až na konci spievajú všetci naraz v kvintete. Inak tvoria celú operu len samostatné árie, je ich dokopy až dvanásť!“, dodáva Peter Valentovič.

Za dirigentským pultom sa spolu s autorom hudobného naštudovania Petrom Valentovičom, prvýkrát v SND predstaví mladý dirigent z Košíc Maroš Potokár.

W. A. Mozart: Únos zo serailu, Operné štúdio SND, 2017,
dirigent Peter Valentovič a režisér Ján Ďurovčík na skúške opery,
foto: Alena Klenková

Únos zo serailu zinscenoval Ján Ďurovčík, pre ktorého je toto predstavenie operný inscenačný debut. ,,S opernou hudbou som pracoval už v balete, napríklad v Plzni som takto pripravil ,,baletnú“ Čarovnú flautu, čiže hudbu opery som použil na zinscenovanie baletu. Teraz som veľmi rád, že som pracoval na mojom prvom opernom predstavení a mal som šancu zoznámiť sa s operou z pohľadu inscenátora. Opera je plná emócií a veľmi ma chytila. Napriek tomu, že má svoje špecifiká, je to hudobné divadlo, s ktorým už mám skúsenosti“, povedal pre Opera Slovakia režisér Ján Ďurovčik a ďalej dodáva ,,Opera je čosi fantastické, písali ju veľkí géniovia ako Verdi, Mozart, Puccini, Rossini, Donizetti a mnohí ďalší. Prostredníctvom umeleckej hodnoty ich diela prežili a budú večné. Vedel som, že pracovať s opernými spevákmi, ktorí sú zároveň aj hercami, nebude jednoduché. Predsa len, operný spev je aj po fyzickej stránke veľmi náročný, či už držaním tela, frázovaním, dýchaním a pod. Napriek tomu chcem povedať, že sú všetci veľmi usilovní a tvorivá práca s nimi ma veľmi baví. V SND som sa stretol s fantastickým dirigentom Petrom Valentovičom – veľkým profesionálom – s ktorým si po hudobnej aj ľudskej stránke veľmi dobre rozumiem.“

W. A. Mozart: Únos zo serailu, Operné štúdio SND, 2017,
foto: Anton Sládek

K inscenácii v rozhovore pre Opera Slovakia Ján Ďurovčík uvádza: ,,Únos zo serailu je príbeh o dvoch dámach, ktoré unesú piráti a následne ich predajú do Turecka, kde sa do jednej z nich zamiluje zámožný Selim paša a druhej jeho dozorca Osmin. Dámy však majú svojich milých, ktorí sa ich vydajú hľadať až ich nájdu. Všetko sa samozrejme skomplikuje ale nakoniec sa všetko skončí šťastne. V tomto príbehu je jedna neuveriteľne krásna ,,farbička“ lásky a priateľstva, a Mozart ju geniálne prináša prostredníctvom opery, ktorá určuje celý, nie celkom vážny, ráz diela. Nakoniec ich lásku Selim pochopí a pustí ich, takže zvíťazí sloboda, voľnosť a zdravý chlapský rozum. Podľa mňa je toto duch celej opery. Je to singspiel, ktorý netreba inscenovať príliš vážne, veď tu nikto neumiera.“ Príbeh režisér preniesol do súčasnosti: ,,Príbeh sa odohráva v Turecku a aj naša inscenácia sa odohráva práve tam, ibaže o niekoľko storočí neskôr, v dnešnom Turecku, v ktorom to vyzerá presne tak, ako to diváci uvidia na javisku. Selim síce už nie je Paša, ale majiteľ hotela, mecenáš futbalového klubu, v podstate napoly politik, ktorý má svoj obrovský rezort. Do týchto rezortov chodím päťkrát do roka a všetko tam veľmi dôkladne poznám. V opere máme napríklad scénu v tureckých kúpeľoch alebo scénu na belekskom trhu. Sme teda v Turecku, dámy sú väznené v zlatej klietke luxusného rezortu a využívame súčasné komunikačné prostriedky ako mobil, počítač, mailovú komunikáciu atď. To, čo sa odohráva v Mozartovom Únose zo serailu, sa môže kedykoľvek stať aj dnes.“

W. A. Mozart: Únos zo serailu, Operné štúdio SND, 2017,
Matúš Šimko (Pedrillo),
foto: Anton Sládek

W. A. Mozart: Únos zo serailu, Operné štúdio SND, 2017,
Mariana Hochelová (Konstanze), Martin Gyimesi (Belmonte), Shawn Mlynek (Pedrillo),
foto: Anton Sládek

V Bratislave uvedú inscenáciu vo verzii ktorá je vo svete všeobecne zaužívaná, bez žiadnych ďalších škrtov. ,,Mám veľký rešpekt pred autormi, pretože aj ja som autor a tiež by sa mi nepáčilo, ak by mi niekto do diela necitlivo zasahoval. Možno pôsobím veľmi moderne, ale v niektorých veciach som doslova staromódny. Pokiaľ ide o úpravy mimo samotného diela, iba sa v niektorých scénach určité okamihy podfarbili hudbou, ktorá sa však vybrala priamo z Mozartovej tvorby, napríklad téma z Alla Turca zo sonáty A dur. Okrem toho sa niektoré herecké akcie podporili rôznymi zvukmi orchestra, ktoré dirigent napísal v súlade s mozartovským štýlom.“, uviedol v rozhovore pre Opera Slovakia Ján Ďurovčík. Celý rozhovor, v ktorom tento známy režisér hovorí nielen o jeho slabosti k opere a túžbe inscenovať ju, ale aj opere ako hudobnodramatickom druhu, príbehu novej inscenácie Operného štúdia SND, opernom herectve či o tom, prečo je pre neho táto nová skúsenosť prínosná, si prečítate TU…

W. A. Mozart: Únos zo serailu, Operné štúdio SND, 2017,
Matúš Šimko (Pedrillo), Josef Ruppert (Osmin), Patrik Horňák (Belmonte),
foto: Anton Sládek

W. A. Mozart: Únos zo serailu, Operné štúdio SND, 2017,
Andrej Hryc (Bassa Selim), Eva Bodorová (Konstanze),
foto: Anton Sládek

V inscenácii diváci uvidia viaceré mladé operné talenty z piatich krajín spolu so sólistami Opery SND. Záujem o účinkovanie v Únose zo serailu Operného štúdia SND bol veľký a na konkurz sa pred dvomi rokmi prihlásilo viac ako 100 mladých spevákov. Z nich vedenie Opery SND vybralo ôsmich. V úlohe Belmonta sa predstaví tenorista Patrik Horňák (Slovensko) v alternácii so sólistom Opery SND Martinom Gyimesim, Rolu Konstanze stvárnia sopranistky Eva Bodorova a Mariana Hochelová (obidve zo Slovenska). Postava Konstanzinej priateľky Blonde bude patriť Emily Bradley (Anglicko) a Li Moyan (Čina). Tenoristi Shawn Mlynek (USA) a Matúš Šimko (Slovensko) sa v alternáciách spolu s domácim sólistom Jánom Babjakom predstavia v úlohe Pedrilla a Osmina stvárni Josef Ruppert (Rakúsko) v alternácii so sólistom Opery SND Jánom Gallom. V činohernej postave Pašu Selima uvidia diváci Andreja Hryca, ktorý touto rolou debutuje na opernom javisku.

Zbormajstrom je Ladislav Kaprinay, kostýmy navrhla známa slovenská kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová, čerstvá držiteľka Ceny ministra kultúry a autorom scény je Martin Černý, ktorý s Jánom Ďurovčíkom spolupracuje už dlhšie obdobie. Premiéry novej inscenácie Únos zo serailu sa uskutočnia 16. a 17. júna v historickej budove SND.

Wolfgang Amadeus Mozart: Únos zo serailu
Operné štúdio SND
premiéry 16 a 17. júna 2017

inscenačný tím

hudobné naštudovanie: Peter Valentovič
dirigenti: Peter Valentovič, Maroš Potokár
réžia: Ján Ďurovčík
scéna: Martin Černý
kostýmy: Ľudmila Várossová
zbormajster: Ladislav Kaprinay

osoby a obsadenie

Konstanze: Eva Bodorová, Mariana Hochelová
Blonde: Emily Bradley: Moyan Li
Belmonte: Martin Gyimesi, Patrik Horňák
Pedrillo: Ján Babjak. Shawn Mlynek, Matúš Šimko
Osmin: Ján Galla, Josef Ruppert
Paša Selim: Andrej Hryc

Tajní a ďalšie epizódne postavy:

Daria Ďurišová, Monika Kyšková, Eliška Macháčková, Silvia Jankovová,
Kamila Ochabová, Viktória Pažitná, Dominika Vanková, Daniel Hlásny,
Ján Keder, Ľuboš Straka, Filip Cipár, Attila Iszák, Peter Osvald, Matúš Pomikal
Módny návrhár: Ľudovít Vongrej
Strážnik: Matúš Pomikal
Lekárnik: Ľuboš Straka

www.snd.sk

fotogaléria

video

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár