Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila dirigentovi J. M. Händlerovi štátne vyznamenanie

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky udelila štátne vyznamenania 28 osobnostiam spoločenského života. Slávnostná ceremónia sa uskutočnila v deň štátneho sviatku v nedeľu 1. januára 2023 v bratislavskej Redute, sídle Slovenskej filharmónie. Medzi vyznamenanými osobnosťami je z oblasti hudobného umenia dirigent Jack Martin Händler za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Udelením štátnych vyznamenaní prezident Slovenskej republiky oceňuje osoby (výnimočne aj kolektívy) za ich mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy. Prezident môže na návrh Národnej rady Slovenskej republiky alebo vlády Slovenskej republiky, alebo aj bez návrhu (na základe vlastného uváženia) udeliť tieto štátne vyznamenania: Rad Bieleho dvojkríža (občiansky alebo vojenský druh), Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra (občiansky alebo vojenský druh), Kríž Milana Rastislava Štefánika, Pribinov kríž, Medailu prezidenta Slovenskej republiky. Okrem Medaily prezidenta Slovenskej republiky majú štátne vyznamenania tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda, pri ktorej udelení sa predpokladá obzvlášť mimoriadna miera zásluh vyznamenaného.

Pri príležitosti 30. výročia vzniku SR sa na slávnostnej ceremónii zúčastnili aj prezidenti susedných štátov. Pozvanie prijali český, rakúsky a poľský prezident Miloš Zeman, Alexander Van der Bellen a Andrzej Duda.

,,Oslavu jedného z najvýznamnejších dní našej histórie spravidla spájame s odovzdávaním najvyšších štátnych vyznamenaní. Udeľujeme ich osobnostiam, ktoré svojím životom a dielom mimoriadnym spôsobom prispeli k úspechom republiky a blahu jej občanov. Dnes večer prevzali vyznamenania ľudia, ktorí v období neslobody vzdorovali tomu, čo sa zdalo byť neodvratné. Konali v duchu toho, čo pred slovenským režimovým súdom v roku 1954 povedal Silvester Krčméry: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej. Nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc.“

Rovnako sú medzi ocenenými ľudia, ktorí prispeli k dnešnej demokratickej tvári našej krajiny. Podieľali sa na jej humanizácii, na zavádzaní spoločenských zmien, na skvalitňovaní sociálnych služieb, či na tom, aby ľudia bez ohľadu na svoj pôvod mali rovnaké životné šance ako ostatní. Je našim spoločným šťastím, že sú tu ľudia, ktorí na seba dobrovoľne prijímajú ťarchu sveta, lebo pomoc iným považujú za spôsob, akým chcú žiť svoj život.

Viacerí z tých, ktorí si dnes prevzali vyznamenanie, sa už narodili s darom – vzácnym osobným nadaním. Pretože svoj talent nepremárnili, ale rozvíjali ho a pracovali na ňom, dokázali veľké veci. Či už v oblasti vedy alebo športu. Vyznamenania prevzali tiež ľudia kultúry a umenia. Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sebe a ďalším ľuďom. Umelci, ktorí tento druh radosti dokážu šíriť, neslúžia len svojmu talentu, ale aj nám všetkým.

Všetkým vám, ktorým som udelila vyznamenanie chcem poďakovať za život a dielo, vďaka ktorým ste ho získali. Reprezentujete posun od spoločenstva, ktoré musí brániť svoju existenciu až po spoločnosť, ktorá je súčasťou moderných európskych kultúrnych a vzdelaných národov.“ uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Vyznamenané osobnosti za rok 2022:

Jack Martin Händler (huslista a dirigent) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Koncert Bruno Walter Symphony Orchestra, 2017, Ladislav Fančovič, Jack Martin Händler, Bruno Walter Symphony Orchestra, foto: Ľuboš Pilc

Dirigent Jack Martin Händler hru na husle študoval v Bratislave a v Moskve. Bol jedným z posledných žiakov svetoznámeho Davida Oistracha. Jeho významných vystúpením bol Chačaturjanov husľový koncert so Slovenskou filharmóniou v lete 1975, na ktorom vystúpil v role sólistu aj dirigenta. Po emigrácii do Nemecka hral s viacerými hudobnými telesami. Stál pri vzniku orchestra, z ktorého sa neskôr vyvinul komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana a založil aj orchester Solistes Européens Luxembourg, s ktorým odohral koncert pre Valné zhromaždenie OSN na počesť rozšírenia Európskej únie. Skúsenosť svojej rodiny s holokaustom spracúva najmä prostredníctvom stredoeurópskeho festivalu a orchestra pomenovaných po nemeckom skladateľovi Brunovi Walterovi. V roku 2008 ho Európska komisia vymenovala za ambasádora pre interkultúrny dialóg a o rok neskôr za ambasádora pre inováciu a kreativitu. Štátne vyznamenania mu udelili Nemecko, Rakúsko, Fínsko či Luxembursko.

Vladimír Strmeň (vojnový veterán) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, vojenský druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Vilém Prečan (historik)– Rad bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Ľudovít Didi (prozaik) – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Daniela Ježová (vedkyňa) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila najvyššie štátne vyznamenania, 2023, Zuzana Čaputová, foto: Kancelária prezidentky SR

Ondrej Korpás (agronóm, šľachtiteľ, degustátor, šíriteľ vinárskej osvety) – Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Yuri Dojč (fotograf) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Hana Gregorová (publicistka, spisovateľka, prvá slovenská feministka, manželka spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Eugen Valovič (osobnosť kresťanského disentu) – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti.

Karol Mikuláš (rodák z Handlovej je najstarším československým baníkom, ktorého prenasledovali oba totalitné režimy) – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Ladislav Vrtel (heraldik, archivár a historik) – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti heraldiky. Okrem iného je autorom heraldického riešenia symbolov Slovenskej republiky – štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate, a tiež štandardy prezidenta Slovenskej republiky. Samotné kresby podľa jeho návrhov realizoval jeho blízky spolupracovník, grafik Ladislav Čisárik. Obaja sa vzdali honorárov za toto dielo.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila najvyššie štátne vyznamenania, 2023, Zuzana Čaputová, Ladislav Vrtel, foto: Kancelária prezidentky SR

Anna Koptová (jedna z kľúčových aktérok rómskeho emancipačného hnutia) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Viktor Nižňanský (jeho meno sa nerozlučne spája s reformou verejnej správy) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti územnej samosprávy.

Ján Paľovský (do slovenskej histórie sa zapísal morzeovkou. Podieľal sa aktívne na protifašistickom odboji) – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Alexandra Kolenová (oknologička) – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti zdravotníctva.

Ľubomír Vajdička (režisér) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

Branislav Koniar(dlhoročný riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru) – Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.

Miroslav Zeman (priekopník fotovoltiky) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Emília Haugová (poetka a prekladateľka) – Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti literatúry.

Michal Kováč (prvý prezident samostatnej Slovenskej republiky) – Rad Andreja Hlinku I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o obranu Slovenskej republiky a Pribinov kríž I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila najvyššie štátne vyznamenania, 2023, Zuzana Čaputová, Michal Kováč ml., foto: Kancelária prezidentky SR

András Takács (folklorista a choreograf) – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti folklóru.

Marek Hamšík (futbalista) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Soňa Holúbková (venuje sa pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením) – Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Gabriela Fischerová (svoj život spojila s témou klimatickej zmeny) – Medaila prezidenta Slovenskej republiky in memoriam za významné zásluhy o riadenie a správu štátu.

Mikuláš Laš (herec) – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v oblasti umenia a v sociálnej oblasti, najmä pri kodifikácii rusínskeho jazyka.

Ľubomír Okruhlica (expert na závislosti) – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti zdravotníctva.

Jana Madejová (vedkyňa) – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy.

Martin Štrba (kameraman) – Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti filmu.

zdroj: Kancelária prezidentky SR

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár