Prezidentka Zuzana Čaputová udelila Helene Jurasovovej a Vladimírovi Godárovi štátne vyznamenanie

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 27. júna 2021 štátne vyznamenania 24 osobnostiam spoločenského života. Medzi ocenenými osobnosťami si z oblasti hudby vyznamenanie prevzali folkloristka, choreografka a tanečná pedagogička Helena Jurasová a hudobný skladateľ, muzikológ a vysokoškolský pedagóg Vladimír Godár.

Slávnostná ceremónia, ktorá sa tradične koná pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky, sa tento rok pre pandémiu nemohla uskutočniť v januárovom termíne na pôde bratislavskej Reduty. Ako prezidentka uviedla vo svojom príhovore uplynulý rok skúšal našu odolnosť, limity a našu ľudskosť a osobnú skúsenosť s tým, ako byť sám v turbulentnom svete, v situácii, keď v zdraví prežiť je nad možnosti jednotlivca, nám priniesla až pandémia.

,,S napätím a túžbou sme čakali na úspechy vedcov a lekárov, lebo od toho záviselo naše prežitie. Našim kontaktom s blízkymi boli obrazovky počítačov a vo chvíľach samoty boli našimi najbližšími spoločníkmi filmy, hudba a knihy. V nich sme hľadali krásu, oni nám pomáhali dotknúť sa našich najhlbších emócií. Uvedomovali sme si, aké ťažké je byť hercom, vizuálnym umelcom, hudobníkom, či športovcom bez publika, lebo aj nám samým chýbal bezprostredný zážitok byť v spoločnosti iných. Mnohí z nás si vtedy uvedomili, aká náročná je napríklad rola učiteľa, lebo sami sa nimi na dlhé mesiace museli stať.“

Podľa prezidentky sa ukázalo aj to, akí súcitní, veľkorysí a obetaví vieme byť a že potenciál spolupatričnosti je na Slovensku oveľa väčší, ako si často myslíme. ,,Chcem poďakovať každému z vás, kto svojou obetavosťou prispieval a prispieva k spoločnému dobru. Kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, svojich blízkych, pre svoju komunitu, región, či pre celé Slovensko.“

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila najvyššie štátne vyznamenania, 2021, foto: Kancelária prezidentky SR

Prezidentka zdôraznila, že osobnosti, ktoré boli vyznamenané bojovali za slobodu, pričinili sa o zrod dôležitých demokratických inštitúcií a starajú sa, aby tieto inštitúcie napĺňali svoj zmysel. Spoluobčania, ktorí vyvinuli maximálne úsilie, aby sa vo svojej oblasti záujmu, vo svojom povolaní či profesii dostali na najvyššiu možnú úroveň a dobre reprezentovali Slovensko. Ľudia, ktorých práca nám ostatným robí život lepším, znesiteľnejším, pestrejším a bohatším.

,,Dnes sme sa tu stretli, aby sme spoločne oslávili ľudskú tvorivosť, vytrvalosť, intelekt a nezlomného ducha. Vaša práca nám pomáha objať krásu, poskytuje odpovede na zložité otázky doby, ponúka zážitok z dokonalosti, či prekonávania ľudských limitov. Vyvoláva v nás pocit hrdosti. Dnes vzdáme úctu tým, ktorí svoje pevné miesto v spoločnosti potvrdili pri mnohých hodnotových križovatkách a svojim životným postojom ovplyvnili už niekoľko generácií. Každý, kto dnes vyznamenanie dostane, bol a je svojim životom inšpiráciou pre nás všetkých.“ 

Udelením štátnych vyznamenaní prezidentka Slovenskej republiky oceňuje osoby (výnimočne aj kolektívy) za ich mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy.

Ďakovnú reč za všetkých vyznamenaných predniesla Kristína Križanová, nestorka a priekopníčka paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Vyznamenané osobnosti v oblasti hudby

Helena Jurasovová, Pribinov kríž II. triedy za celoživotné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, osobitne v umelecko-vzdelávacej činnosti v oblasti detského scénického folklorizmu.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila najvyššie štátne vyznamenania, 2021, Helena Jurasová, foto: Kancelária prezidentky SR

Folkloristka, choreografka, tanečná pedagogička Helena Jurasovová (dcéra Dr. Janka Blaha, prvého slovenského profesionálneho operného speváka) patrí k najvýraznejším osobnostiam a tvorcom detského ľudového tanca na Slovensku. V roku 1968 založila folklórny súbor Vienok, ktorý priviedla medzi naše špičkové detské súbory. Vďaka jej osobitému prístupu deti v súbore prechádzajú komplexnou múzickou výchovou, ktorá je založená na prepojení tanečného, speváckeho a hereckého prejavu. Za viac ako polstoročie vychovala celé generácie talentovaných mladých ľudí, ktorí našli svoje uplatnenie v umeleckých školách, na konzervatóriu, ale aj v činohrách, balete či opere našich divadiel. Pod jej vedením súbor Vienok reprezentoval Slovensko na medzinárodných folklórnych festivaloch, kde získal mnohé ocenenia. Aj vďaka jej celoživotnému vkladu si súbor Vienok neustále udržiava vysokú umeleckú úroveň a každoročne vytvára nové a pôsobivé choreografické celky.

Vladimír Godár, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila najvyššie štátne vyznamenania, 2021, Vladimír Godár, foto: Kancelária prezidentky SR

Hudobný skladateľ, muzikológ a vysokoškolský pedagóg Vladimír Godár študoval kompozíciu už na konzervatóriu, potom u Dezidera Kardoša na Vysokej škole múzických umení. V 70. rokoch navštevoval legendárne domáce muzicírovanie u Jána Albrechta. Pôsobil aj ako predseda Spolku slovenských skladateľov. Je autorom vyše stovky skladieb pre sólové nástroje, komorné zoskupenia i orchestrálne telesá a je známy aj ako skladateľ filmovej hudby. Okrem toho je aj uznávaným znalcom slovenských hudobných dejín, pričom práve vďaka nemu sa na koncertné pódiá vrátili viaceré zabudnuté kompozície. Na hudbe je podľa neho najzávažnejšie, že len veľmi ťažko sa dá odpovedať na otázku, na čo vlastne ľuďom je. Hovorí, že pre hudobníkov sú životne dôležité rozmery, ktoré si iní ľudia možno tak neuvedomujú. Matéria, s ktorou pracujeme, je zvuk a čas.

Z osobností hudby prezidentka udelila vyznamenanie aj hudobníkovi, skladateľovi a spevákovi Deziderovi Ursinymu, Pribinov kríž II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila najvyššie štátne vyznamenania, 2021, Dezider Ursíny, in memoriam, foto: Kancelária prezidentky SR

Dezider Ursiny vyštudoval filmovú a divadelnú dramaturgiu. Vďaka láske k hudbe a vďaka svojmu novátorskému a invenčnému prístupu k nej, stal sa jedným zo zakladateľov modernej slovenskej rockovej tvorby. Bol bigbítovým a artrockovým hudobníkom, skladateľom a spevákom, ale aj dokumentaristom, režisérom, dramaturgom, scenáristom, autorom filmovej hudby. Dával slovenskému bigbítu intelektuálny rozmer a nadhľad. Jeho hudba presahuje domácu scénu, lebo je unikátna vo všetkých svojich podobách. Kým v začiatkoch svojej tvorby spieval v angličtine, neskôr pochopil, že pre naplnenie svojho umeleckého zámeru musí prejsť do rodného jazyka. Preto vytvoril originálnu autorskú dvojicu s básnikom Ivanom Štrpkom. V jeho Zápisníku sa zachovala veta, ktorá bola jeho vyznaním a zároveň aj odkazom: Život je vlastne jedna súvislá šanca, ktorú môžeme zhodnotiť alebo premrhať, šanca stať sa sebou. Je to vlastne naša jediná povinnosť, lebo všetko v tomto prejavenom svete sa chce a musí nakoniec stať tým, čím sa stať má.“

Štátne vyznamenanie prezidentka udelia aj ďalším osobnostiam

Sándor Beke, Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

Jaroslav Budz, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života

Pavol Čekan, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy, najmä v oblasti vývoja a výroby testov na vírus SARS-CoV-2

Pavol Demitra, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Agnieszka Holland, Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia

Agnesa Horváthová, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky 

Zdeno Chára, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Rudolf Chmel, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila najvyššie štátne vyznamenania, 2021, foto: Kancelária prezidentky SR

Vasiľ Jabur, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky a za zásluhy pri kodifikácii rusínskeho jazyka

Kristína Križanová, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky

Ivan Leitman, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky

Vladimír Michal, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky

Hilda Múdra, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Chaviva Reicková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu

Pavel Rychetský, Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, najmä v oblasti práva a ústavného súdnictva

Anna Šestáková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu

Magdaléna Špotáková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, najmä v oblasti psychologickej starostlivosti o rodiny s deťmi s postihnutím a zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ivan Štrpka, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky

Milan Šútovec, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu

Károly Tóth, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za podporu interetnického a interkultúrneho porozumenia

Ján Zavarský, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky

Záznam RTVS z udeľovania štátnych vyznamenaní

zdroj: Kancelária prezidenta SR

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár