Pri zrode bardejovských Organových dní Jozefa Grešáka stál aj Július Klein

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Dňa 28. júna 2022 odštartoval už 30. ročník Medzinárodného organového festivalu Organové dni Jozefa Grešáka, ktorý sa koná v Bardejove a potrvá do 20. septembra 2022. Jeho história sa odvíja od 30. júna 1993 a v súčasnosti si píše už tridsať rokov.

Za tento čas sa na koncertoch vystriedalo 184 umelcov z 22 krajín sveta (Európa, Afrika, Amerika, Ázia). Okrem organistov vystupovali aj speváci, inštrumentalisti a trikrát hrala aj Štátna filharmónia Košice. Na podnet Júliusa Kleina patrí od roku 2017 k samozrejmým povinnostiam domácich aj zahraničných umelcov zaradiť do svojho programu niektorú z organových skladieb popredného slovenského skladateľa, rodáka z Bardejova, Jozefa Grešáka. V tomto roku musí každý organista zahrať Modlitbu z Organovej knihy pre Ivana Sokola. Skladba je transkripciou pomalej časti Komornej symfónie pre organ.

Jozef Grešák (1907 – 1987), zdroj: HC

Počas festivalu sa organizovali aj sprievodné podujatia: vežové koncerty, výstavy fotografov i výtvarníkov, medzi ktorých patrila aj výstava akademickej maliarky Evy Grešákovej, majstrovej dcéry, či seminár k dielu a životu skladateľa. Koncerty sa konajú a vždy aj konali v priestoroch gotickej Baziliky sv. Egídia.

Dôležitým impulzom pre vznik festivalu bol nápad, ktorý sa zrodil práve na pôde Štátnej filharmónie Košice (riaditeľom bol Július Klein). Vzápätí vyvolal silnú empatiu pre realizáciu tejto myšlienky v radoch vtedajších košických umelcov – organistu Ivana Sokola, dirigenta Richarda Zimmera, Grešákovho vnuka, riaditeľa ŠF Júliusa Kleina a pracovníkov Štátnej filharmónie Hany Bonkovej a Štefana Drotára.

O festival prejavil záujem i vtedajší primátor mesta Bardejov Ing. Ľubomír Skaloš a súčinnosť prejavila aj bardejovská rímskokatolícka farnosť. Realizovať myšlienku, ktorá dostala svoju hmotnú podobu v tvare medzinárodného organového festivalu, znamenala pre mesto Bardejov mimoriadny kultúrno-spoločenský prínos v rámci Slovenska i v medzinárodnom kontexte.

Organové dni Jozefa Grešáka, Bazilika sv. Egídia, Bardejov, 2022, zdroj foto: Oddelenie kultúry Bardejov

Na tohtoročnom Medzinárodnom organovom festivale v Bardejove sa prezentovali a ešte sa budú prezentovať výrazní umelci. Z organistov sú to František Beer (Slovensko), András Gábor Virágh (Maďarsko), Michaela Káčerková (Česká republika), Imrich Szabó (Slovensko), Karol Hilla (Poľsko), Peter Tiefengraber (Rakúsko), Juraj Křemen (Slovensko). Spevácke umenie zastupujú Marián Lukáč, (barytón, Slovensko) a Laura Nielsen (soprán, Kanada).

V Bazilike sv. Egídia zneli aj tóny saxofónu v podaní Erzsébet Seleljo (Maďarsko) a zaznejú aj husle – Peter Michalica (Slovensko). Všetci umelci, tvoriaci pestrú mozaiku, sú svojimi skvelými interpretačnými úspechmi známi vo viacerých častiach Európy i v zámorí. Mesto Bardejov týmto festivalom pod záštitou primátora sprostredkováva poslucháčom mimoriadne hudobné zážitky.

Prečítajte si tiež:
V Bardejove sa začal 30. ročník Organových dní Jozefa Grešáka

PaedDr. Mgr. art. Július Klein zohrával a zohráva dôležitú úlohu pri organizácii festivalu, jeho plynulého pokračovania a umeleckého zázemia. Keď na pôde Štátnej filharmónie Košice v roku 1993 skrsla myšlienka založiť Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove a získala podporu medzi jej budúcimi realizátormi, stál na jej čele. Vo funkcii riaditeľa ŠF pôsobil 28 rokov (1991 – 2019). Na Slovensku sa tak stal najdlhšie pôsobiacou osobnosťou na čele orchestra. Jeho činnosť sa však nezameriavala len na túto veľmi zodpovednú funkciu, ale má oveľa širšie umelecké súvislosti aj s jeho interpretačnou aktivitou sólového klarinetistu, organizátora hudobného života, člena rôznych medzinárodných umeleckých zoskupení, pedagóga a ďalších aktivít.

Július Klein (druhý zľava) so svojou kapelou v Spišskej Novej Vsi v roku 1968, foto: súkr. archív J. Kleina

Po skončení hry na klarinete na VŠMU v Bratislave (1979, žiak Edmunda Bombaru, v Košiciach na Konzervatóriu žiak Richarda Schreibera) nastúpil J. Klein na post prvého klarinetistu v orchestri Štátnej filharmónie Košice. Vzápätí začal pôsobiť aj v rôznych komorných zoskupeniach dychových nástrojov. Bol členom Dychového kvinteta, neskôr Košického dychového tria, ktoré na Interpretačnej súťaži r. 1984 získalo 2. cenu.

Ako sólový interpret uviedol koncertne niekoľko premiér kompozícií slovenských skladateľov, napríklad sedemčasťovú skladbu pre sólový klarinet Vivat leto od slovenskej skladateľky Iris Szeghy a Trio pre klavír, bicie a klarinet od Ilju Zeljenku. Po Karolovi Klocáňovi J. Klein hrával pravdepodobne ako jediný klarinetista aj skladbu Jozefa Grešáka Hexody pre klarinet a klavír. Ako jediný interpret zo Slovenska sa zúčastnil na The First International Asian Clarinet Festival v Pekingu (1998).

J. Klein sa umelecky úspešne uplatnil ako sólový hráč v spolupráci s viacerými orchestrami, nielen na Slovensku a v Čechách (Štátna filharmónia Košice, Slovenský komorný orchester, Štátny komorný orchester Žilina, orchester Štátnej opery v Banskej Bystrici, Janáčkova filharmónia Ostrava), ale aj v zahraničí. Koncertoval s orchestrami Miskolci Szimfonikus Zenekar a s ďalšími v Japonsku, Kórejskej republike, Čínskej ľudovej republike, v USA, Kanade, Mexiku. Na trojtýždňovom turné Štátnej filharmónie v USA a v Mexiku bol jej hlavným sólistom.

Július Klein, foto: súkr. archív J. K.

So svojou filharmóniou sa ako riaditeľ zúčastnil viacerých zahraničných zájazdov: Hong-Kong, Francúzsko, USA, Turecko, Mexiko, Kórejská republika, Čínska ľudová republika. Štátna filharmónia pod jeho vedením hostila mnohé svetovo známe a významné osobnosti a mala v umeleckom košíku nielen inštrumentalistov, ale sprevádzala aj koncerty úžasných spevákov: Editu Gruberovú, Luciana Pavarottiho, Josého Carrerasa, Plácida Dominga. J. Klein po úspešne absolvovanom výberovom konaní získal a absolvoval študijný pobyt vo Wigmore Hall v Londýne (1994).

Prečítajte si tiež:
Odchádzajúci riaditeľ Július Klein – Urobil som všetko preto, aby ŠfK mohla odštartovať novú periódu

Mnohostranná aktivita J. Kleina je vskutku obdivuhodná. Bol členom festivalového výboru Bratislavské hudobné slávnosti (1994 – 2000), menovali ho za člena Umeleckej a vedeckej rady Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU (1997 – 2000) a pôsobil aj ako člen správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2009-2020).

Od roku 2000 reprezentoval Slovensko ako zástupca Asociácie riaditeľov profesionálnych orchestrov Slovenska, (ASDO, založená r. 1999), ktorá sa v roku 2000 sa stala členom medzinárodnej organizácie PEARLE. Od roku 2003 bol členom Výkonného výboru európskeho dialógu v sektore živého umenia v Bruseli.

Otvárací koncert 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2018, Július Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie Košice, foto: Jaroslav Ľaš
Július Klein, foto: súkr. archív J. K.

J. Klein venoval svoju pozornosť aj pedagogickej činnosti. V rokoch 1991 – 1997 a 2013 – 2021 vyučoval na Konzervatóriu v Košiciach hru na klarinete.

Rodák zo Spiša (Iliašovce) J. Klein svoju výnimočnú činorodosť nenecháva ležať ladom. Aj v súčasnosti, už na dôchodku, usmerňuje a prehlbuje kvalitu Medzinárodného festivalu Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove. Od roku 2017 sa podieľa na ich organizácii, zároveň je dramaturgom, pozýva významných umelcov zo Slovenska a zahraničia, garantuje umeleckú hodnotu a štruktúru celého podujatia.

Pre hosťujúcich umelcov zaviedol povinnosť zaradiť na svoj koncert skladbu z Organovej knihy J. Grešáka. V tomto roku voľba padla na skladbu Modlitba, ktorá sa v dnešných časoch stáva veľavravnou nositeľkou symbolu mieru. Je koordinátorom vlastne troch Organových festivalov, keďže niektorí umelci, vystupujúci v Bardejove, vzápätí hrajú aj na Organových dňoch Štefana Thomána v Humennom (v r. 2022 19. ročník) a v Michalovciach na festivale Michalovský organ (v r. 2022 15. ročník).

Cena primátora mesta Bardejov, ocenené osobnosti (Július Klein, štvrtý zľava), zdroj foto: FB Mesto Bardejov

J. Klein je nositeľom viacerých ocenení, ktoré získal počas svojho aktívneho umeleckého života, spojeného s riadiacou činnosťou v Štátnej filharmónii v Košice, ale aj s nebývalo aktívnou organizátorskou činnosťou.

Prečítajte si tiež:
Medzi laureátmi Ceny ministerky kultúry za rok 2018 sú Ľubica Vargicová i Július Klein

Obaja bardejovskí primátori Ľubomír Skaloš a v súčasnosti Boris Hanučšák po celý čas významne a ústretovo podporovali a podporujú festivalové podujatia. Výsledkom je aj to, že 1. júla 2022 Boris Hanuščák odovzdal Júliusovi Kleinovi Cenu primátora za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov.

Pripravila: Dita Marenčinová

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár