Vitajte na webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

30. marca 2017 Ľudovít Vongrej Sezóna 2016/2017

Prima la musica, poi le parole (?) – pozvánka na prednášku o opernej kritike

Michaela Mojžišová, Seminárna sála Univerzitnej knižnice v Bratislave
Veľkosť písma
A
A
A
Bratislava – Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) a Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied pozývajú na prvú prednášku v rámci vzdelávacej série ,,Kriticky o kritike“, ktorá sa uskutoční 4. apríla 2017 v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstup na podujatie, ktoré je venované interpretačným a terminologickým špecifikám operného umenia, je voľný. Prednáška je určená nielen pre odbornú obec či publicistov, ale aj pre širšiu verejnosť so záujmom o divadlo a divadelnú reflexiu.

Prečo Adriana Kučerová nespieva Toscu a Pavol Bršlík Cavaradossiho, hoci by im to na javisku svedčalo? Prečo nie je tenor ako tenor, aj  keď má každý z nich vysoké cé? Prečo v opere nie sú potrebné mikroporty? Existuje koloratúrny mezzosoprán? Je hlavou predstavenia dirigent či režisér? Aké sú súčasné inscenačné trendy v slovenskom a európskom opernom divadle? Odpovede na tieto i ďalšie otázky ponúka interaktívna prednáška Michaely Mojžišovej, venovaná interpretačným a terminologickým špecifikám operného umenia.

Prednáška je prvým dielom vzdelávacej série Kriticky o kritike, ktorú organizuje Slovenské centrum AICT. Spoluorganizátorom podujatia je Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, ktorý ho podporil ako popularizačnú aktivitu v rámci grantu APVV 15-0764 „Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita“.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prednáška sa uskutoční v utorok 4. apríla 2017 o 15.30
v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej 5 v Bratislave

Vstup na podujatie je voľný

Michaela Mojžišová

,,Slovenské centrum AICT je stavovské združenie divadelných kritikov. K jeho cieľom – popri podpore publikačnej činnosti jednotlivých členov – patria aj kultivácia kritiky ako publicistického žánru, aktivizácia nastávajúcej generácie divadelných publicistov či zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o divadelnej reflexii. Všetky menované ambície sa stretávajú vo vzdelávacom cykle Kriticky o kritike, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Cyklus je koncipovaný ako viacročný projekt prednášok na témy, ktoré sú i pre aktívnych publicistov menej známe či okrajové. A keďže k takýmto témam patrí aj operné divadlo s jeho terminologickými a praktickými špecifikami, prvá z prednášok cyklu Kriticky o kritike je venovaná práve opere. 

Verím, že si v utorok popoludní nájdu cestu do Seminárnej sály Univerzitnej knižnice študenti stredných a vysokých škôl umeleckého, estetického, literárneho a žurnalistického zamerania, divadelní kritici, redaktori kultúrnych rubrík printových aj internetových médií, ale tiež širšia verejnosť so záujmom o divadlo a divadelnú reflexiu. Ako môže napovedať už názov prednášky „Prima la musica, poi le parole (?)“, budeme sa na nej nielen rozprávať, ale zaznie aj viacero hudobných ukážok.“, uviedla pre Opera Slovakia Michaela Mojžišová.

Michaela Mojžišová (1975) absolvovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, v roku 2010 tu obhájila vedecký titul PhD. Venuje sa kritickej a publicistickej činnosti v oblasti operného divadla, je autorkou monografie Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 – 2009 vo svetle inscenačných poetík. Pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied. Je hlavnou redaktorkou časopisu Slovenské divadlo a odbornou redaktorkou mesačníka Hudobný život.

Slovenská sekcia organizácie AICT/IATC

Slovenská sekcia organizácie AICT/IATC začala pracovať už v deväťdesiatych rokoch 20. storočia pod vedením vtedajšieho riaditeľa Kabinetu divadla a filmu SAV (dnes Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV) Miloša Mistríka. Vďaka vzniku Slovenského centra AICT sa odštartovalo začlenenie slovenských divadelných kritikov (a prostredníctvom nich aj slovenského divadla) do európskych a medzinárodných štruktúr.

Ako občianske združenie sa Slovenské centrum AICT zaregistrovalo v roku 2002. Jeho predsedníčkou sa stala divadelná kritička Zuzana Uličianska, ktorá túto funkciu vykonávala do roku 2012. V rokoch 2012 až 2015 bola predsedníčkou výboru SC AICT Zuzana Andrejcová Ferusová, súčasnou predsedníčkou je opäť Zuzana Uličianska Združenie má vyše päťdesiat členiek a členov z radov slovenských divadelných kritikov, teoretikov, kultúrnych publicistov i študentov a študentiek divadelnej vedy. 

SC AICT zorganizovalo viaceré semináre a diskusie. Seminár na tému Povolanie: Kritik sa v júni 2003 uskutočnil aj s účasťou poľských kritikov. V júni 2004 sa konalo hodnotiace stretnutie O sezóne po sezóne. Medzinárodný divadelný seminár Hlasy novej Európy sa v septembri 2004 konal ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Venoval sa mladým autorom a novým hrám. V júni 2006 sa v Martine z iniciatívy SC AICT a v spolupráci s Divadelným ústavom uskutočnil seminár Problém: divadlo. Na festivale Dotyky a spojenia 2012 sa konala diskusia s názvom Mediálny dopyt po divadle.

Viac informácii o tejto organizácii na www.aict.sk

Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied

Pracovisko pre výskum teórie a dejín divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Vzniklo roku 1953, od roku 1990 do 30. 6. 2010 používalo názov Kabinet divadla a filmu SAV, od 1. 7. 2010 má nový názov – Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (ÚDFV SAV). Od roku 1953 vydáva vedecký časopis Slovenské divadlo. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými odborníkmi v danej oblasti. Riaditeľkou je PhDr. Elena Knopová, PhD. (od 15. 7. 2015)

Viac informácii o ÚDFV SAV na www.udfv.sav.sk

 

Od júla 2016 je ÚDFV SAV riešiteľom projektu APVV č. 15-0764 „Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita“ (hlavný riešiteľ Prof. Miloš Mistrík, DrSc.). Tento projekt sa zameria na domácu tradíciu slovenského divadla a komparatívne na európsky vplyv, ktorý bol prítomný od rokov jeho profesionalizácie (roku 1920) a ktorý ovplyvňuje aj súčasný stav na začiatku 21. storočia. Cieľom projektu je v základnom výskume preskúmať slovenské divadlo a súvislosti interkultúrnej situácie, a to z viacerých uhlov – v oblasti dramatickej, režijnej, hudobnej, hereckej a scénickej.

 

Viac informácii APVV na www.apvv.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Zdieľať:

O autorovi

Ľudovít Vongrej
šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

G. Verdi: Nabucco, tlačová konferencia
k premiére Opery SND
(videozáznam Opera Slovakia)