Primadonna assoluta di belcanto – Edita Gruberová v Berlínskom dóme a jej hostia

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V jednom rozhovore pre Bavorský rozhlas vyslovila Edita Gruberová pred dvadsiatimi rokmi zbožné želanie: v najbližších  pätnástich rokoch si priala mať toľko šťastia, aby bola schopná  s radosťou spievať. Šťastie jej praje dodnes! Je to takmer neuveriteľné, ale jej koloratúrny soprán ostal nielen svieži, ale z roka na rok spolu s jej charizmatickou osobnosťou i vzácne dozrieva. Na Gruberovú sa chodí ako na zbierku drahokamov, jej avizované vystúpenia sú obratom vypredané.

V rámci Roku slovenskej hudby 2016 a cyklu Veľvyslanectva SR a Slovenského inštitútu v Berlíne „Deutscher Himmel – slowakische Sterne“, zostúpilo 12. decembra v Berlíne na zem zopár speváckych hviezd. Vhupli do jednej z najimpozantnejších historických budov hlavného mesta Nemecka, do Berlínskeho dómu, aby sa tam v prítomnosti prezidentov Nemecka a Slovenska, dr. Joachima Gaucka a Andreja Kisku, rozžiarili v plnej svojej nádhere.

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016, Peter Valentovič, Zuzana Šveda, Pavol Bršlík, Edita Gruberová, Richard Šveda, foto: Archív Slovenského inštitútu v Berlíne.

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016,
Peter Valentovič, Zuzana Šveda, Pavol Bršlík, Edita Gruberová, Richard Šveda,
foto: Archív Slovenského inštitútu v Berlíne.

Slávnostný koncert pripravili Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Berlíne v spolupráci s Berlínskym dómom a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Hudobného centra ako oficiálny záver slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v Nemecku. Tento tím nadviazal na neobyčajne vydarený koncert, ktorý sa uskutočnil presne pred pol rokom, 12. júla, v historickej neorenesačnej Červenej radnici mesta Berlín (Rotes Rathaus Berlin), v srdci hlavného mesta Nemecka. Na mimoriadny slávnostný koncert, ktorý usporiadalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne, pozvali vtedy veľvyslanec dr. Peter Lizák a riaditeľka Slovenského inštitútu dr. Viera Polakovičová klavírne duo Noru a Mikiho Skutovcov a zbor diplomatov nadšene tlieskal (písali sme o tom TU…). Ten istý tandem pripravil i aktuálny galakoncert v Berlínskom dóme. Podujatie, ktoré prebehlo nielen na najvyššej organizačnej, ale i umeleckej úrovni, bolo výsledkom spoločných príprav a vzniklo v úzkej spolupráci s umelcami. Usporiadatelia najmä akceptovali podmienku primadonny Edity Gruberovej, aby vedľa nej a spolu s ňou vystúpili aj mladí slovenskí umelci Zuzana Richard Švedovci a klavirista Peter Valentovič (ktorý ju ako dirigent sprevádza po celom svete), ktorých podporuje, pomáha im raziť si cestu do sveta hudby a presadiť sa v tvrdej konkurencii. K samozrejmým, už overeným hviezdam večera, patril tenorista Pavol Bršlík (v programe, ako je v zahraničí zvykom, uvedený ako Pavol Breslik) a klavirista Peter Valentovič pôsobiaci aj ako dirigent. Všetci zúčastnení začínali svoju doterajšiu kariéru s veľkorysou podporou divy Edity Gruberovej presvedčenej o ich nezvyklom talente. A jej zásluhou stáli všetci spolu na pódiu pred oltárom nádherného Berlínskeho dómu, aby manifestovali úžasný slovenský hudobný potenciál.

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016, Peter Valentovič, Zuzana Šveda, Pavol Bršlík, Edita Gruberová, Richard Šveda, foto: Veronika Schindler

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016,
Peter Valentovič, Zuzana Šveda, Pavol Bršlík, Edita Gruberová, Richard Šveda,
foto: Veronika Schindler

Niet mnoho odvážlivcov, ktorí na medzinárodnom pódiu predstavia neznáme drobné ľudové piesne, navyše v publiku cudzej slovenčine. Barytonista Richard Šveda otvoril koncert piesňou Alexandra Moyzesa Hej javorová húžva, vzápätí zazneli tri piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského: Ďaleko široko v podaní pozoruhodnej mezzosopranistky Zuzany Švedovej, ako i piesne Keď som sa spovedal a Keby som bol vtáčkom v majstrovskej interpretácii tenorovej hviezdy Pavla Bršlíka. Ako keby Bršlík neobjavil iba krásu týchto piesní a dal im svojím výnimočným hlasom ligotavý punc, ale aj samého skladateľa Schneidera-Trnavského so všetkou vážnosťou a cťou majstra. Asi musel čas dozrieť, asi muselo uplynúť niekoľko desaťročí, aby sa špičkoví speváci chopili slovenských ľudových piesní v majstrovskom spracovaní Schneidera-Trnavského a očarili nimi publikum. Každopádne tieto piesne predstavili kus slovenskej hudobnej kultúry, ktorá je práve v tomto žánri jedinečná a neopakovateľná. Svojou krásou a jednoduchosťou boli akousi hudobnou pozvánkou na Slovensko a sľubovali hodnotný umelecký večer. Delikátna interpretácia pokračovala aj v Dvořákovej piesni Zpívejte Hospodinu píseň novou z cyklu Biblické písně v podaní Zuzany Švedy a v piesni Zueignung zo zbierky Letzte Blätter Richarda Straussa v interpretácii Richarda Švedu. Obe piesne zneli chrámom v obdivuhodných interpretáciách kryštalizujúcich sa naslovovzatých umeleckých osobností.

Edita Gruberová vstúpila do koncertu tklivou a melancholickou piesňou Když mne stará matka zpívat učívala z Dvořákových Cigánskych melódií. Jej hlas sa vniesol do chrámu akoby z inej planéty – a znel priam nadpozemsky. Tie nádherné pianissimá, tie neskutočné hlasové nuansy, ten prednes, každá vychutnaná fráza… Akoby spievaná verbálna deklamácia! Gruberovej Dvořák sa sotva hýbal, ostal v étere priam stáť… Rovnako očarujúco znela v jej stvárnení i jednoduchá a nádherná slovenská ľudová pieseň Dolina, dolina, kamenný chodníček… v aranžmán pre soprán a klavír od Bartolomeja Urbanca. Najneskôr na tomto mieste treba spomenúť partnera sólistov, ideálneho klaviristu Petra Valentoviča. Jeho hra je doslovnou delikatesou. Bol nielen spoľahlivou oporou sólistov, ale spoluvytváral umeleckú atmosféru večera a tam, kde bolo treba, nahradil i orchester. Podstatne sa podieľal aj na tých interpretačných momentoch, ktoré možno postrehnúť naozaj iba v zlomkoch času, ako mimoriadne vydarené takty, frázy, dynamické či agogické zvlnenia. Skutočne nie je zvykom, aby primadonna nechala priestor pre sólový vstup svojmu korepetítorovi – klaviristovi. Ale Gruberová tak učinila a aj týmto gestom pozdvihla umeleckú dôležitosť Petra Valentoviča, nechala jeho naslovovzaté majstrovstvo klavírnej hry zaznieť na rovnoprávnej sólistickej priečke. Pod údajom „Sergej Rachmaninov: Impovizácie na Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18“ boli ukryté Valentovičove improvizácie na slávny Rachmaninov koncert v autorskej interpretácii. Technicky náročné a časovo rozľahlé Rachmaninove dielo sa vo Valentovičovej improvizácii zaskvelo ako rýchla a brilantná záležitosť – kompozične i interpretačne. Publikum ju i náležite honorovalo.

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016, Peter Valentovič, Richard Šveda, Zuzana Šveda, Edita Gruberová, Pavol Bršlík, foto: Archív Slovenského inštitútu v Berlíne

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016,
Peter Valentovič, Richard Šveda, Zuzana Šveda, Edita Gruberová, Pavol Bršlík,
foto: Archív Slovenského inštitútu v Berlíne

Program galakoncertu sa ďalej uberal smerom ku Gruberovej doméne. Cez áriu Wolframa O, Du Mein Holder Abendstern z opery Tannhäuser Richarda Wagnera mimoriadne kultivovane zaspievanej Richardom Švedom, ďalej rozsiahlou a náročnou áriou Charlotty Werther! Werther! Qui m’aurait dit la place z opery Werther Julesa Masseneta v interpretácii mäkkého lyrického hlasu Zuzany Švedy. Gounodovou áriou Lève toi soleil z opery Roméo et Juliette v podaní obzvlášť dobre disponovaného Pavla Bršlíka sa stupňovalo umelecké napätie, ale hlavne očakávanie vyvrcholenia večera. Záver koncertu tvorili ukážky z belcantových opier Donizettiho a Belliniho a tie zatajili v skutočnosti obecenstvu dych. Nádherné dueto Lucie a Edgarda Qui di sposa eterna…Ah! Verranno a te sull’aure z 1. dejstva opery Lucia di Lammermoor v podaní Gruberovej a Bršlíka. Lucia, ktorá tu rozvinula celú paletu svojho speváckeho umenia a jej milenec Edgardo si vyspievali búrlivý potlesk za ich vrúcnu a vášnivú, akoby dvomi mladíckymi srdcami vyspievanú pieseň lásky. Bol to už iba krok k finále, k árii Alaide Ciel pietoso in sì crudo momento z Belliniho opery La Straniera (Cudzinka), ktorej premiéra s Editou Gruberovou sa v koncertnej verzii sa uskutočnila v roku 2012 v Mníchove. S áriou tohto zriedkavo uvádzaného operného diela vytiahla Gruberová svojho žolíka, s ktorým bezo zbytku triumfovala a prenikla do najhlbších zákutí sŕdc poslucháčov. Gruberová fascinuje predovšetkým kvôli schopnosti vytvoriť z každého tónu drahokam, počas znenia ho vybrúsiť, napokon vyleštiť a potom uložiť do hudobného náhrdelníka par excellence. Drahokamy Edity Gruberovej sú už desaťročia so akýmikoľvek inými neporovnateľné. Sama si k nim obozretne vyberá vynikajúcich hudobných partnerov znásobujúcich ich lesk. Tak to bolo i v prídavkoch na galakoncerte v Berlíne. Najprv sa pred obrovským oltárom Berlínskeho dómu rozozvučalo kvarteto Bella Figlia dell’amore z Verdiho Rigoletta, vokálne frapujúce v podaní Gruberovej, Bršlíka i obidvoch Švedovcov a ich osobnostným prínosom pôsobiace priam scénicky. A na záver ešte jeden Verdi, prípitková scéna Brindisi z opery La Traviatta. Duet Edity Gruberovej a Pavla Bršlíka večer vygradoval, obecenstvu sa zatajil dych, medzi ním azda i prezidentom Nemecka a Slovenska, Joachimovi Gauckovi a Andrejovi Kiskovi, ako i diplomatickému zboru a vyše tisíc hosťom.

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016, Andrej Kiska, Edita Gruberová, foto: Kancelária prezidenta SR

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016,
Andrej Kiska, Edita Gruberová,
foto: Kancelária prezidenta SR

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016, Andrej Kiska, Viera Polakovičová, Pavol Bršlík, Zuzana Šveda, Richard Šveda, foto: Kancelária prezidenta SR

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne, 2016,
Andrej Kiska, Viera Polakovičová, Pavol Bršlík, Zuzana Šveda, Richard Šveda,
foto: Kancelária prezidenta SR

Ak by boli títo piati umelci, v tento večer reprezentujúci v srdci Berlína Slovensko, tvorili inštitúciu, bola by jednou z tých bezhranične dôveryhodných. Edita Gruberová, Pavol Bršlík, Zuzana Šveda, Richard Šveda a Peter Valentovič si túto dôveru vyspievali a vymuzicírovali z hĺbky srdca, technicky dokonalými hlasmi a v konečnej výslednici tak skvelo, ako je to možné iba na zem zostúpeným hviezdam.

Navyše, stálica Edita Gruberová nielenže nezištne rozžiarila umeleckú cestu svojim mladým kolegom, ale opäť presvedčila, že jej umelecký prínos do svetovej hudobnej pokladnice bel canta je ojedinelý a je takmer neuveriteľné, že táto ikona koloratúrneho sopránu oslávi o pár dní sedemdesiate narodeniny. Mať možnosť dotknúť sa takej ikony je stále momentom patriacim k jedinečnosti.

Ad multos annos pani Edita!

Autor: Agata Schindler

Galakoncert slovenských operných umelcov v Berlíne
12. december 2016
Berlínsky dóm

Edita Gruberová (soprán)
Zuzana Šveda (mezzosoprán)
Pavol Bršlík (tenor)
Richard Šveda (barytón)
Peter Valentovič (klavír)

program koncertu

piesne:

Alexander Moyzes: Hej javorová húžva, z cyklu Slovenské ľudové piesne, (Richard Šveda)
Mikuláš Schneider-Trnavský: Ďaleko široko (Zuzana Šveda)
Mikuláš  Schneider-Trnavský: Keď som sa spovedal, zo zbierky Slovenské národné piesne (Pavol Bršlík)
Mikuláš Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom, z cyklu Zo srdca, op. 35 (Pavol Bršlík)
Antonín Dvořák: Když mne stará matka, z cyklu Cigánské melódie, op. 55, č. 4 (Edita Gruberová)
Antonín Dvořák: Zpívejte Hospodinu píseň novou, z cyklu Biblické písně, op. 99, č. 10 (Zuzana Šveda)
Richard Strauss: Zueignung, zo zbierky Letzte Blätter, op. 10, č. 1 (Richard Šveda)
Slovenská ľudová pieseň Dolina, dolina, kamenný chodníček  (Edita Gruberová)
Sergej Rachmaninov: Impovizácie na Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18 (Peter Valentovič)

operné árie:

Richard Wagner: O Du Mein Holder Abendstern, ária Wolframa z opery Tannhäuser  (Richard Šveda)
Jules Massenet: Werther! Werther! Qui m’aurait dit la place, ária Charlotty z opery Werther (Zuzana Šveda)
Charles Gounod: Ah! lêve-toi soleil ária Romea z opery Roméo et Juliette (Pavol Bršlík)
Gaetano Donizetti: Qui di sposa eterna…Ah! Verranno a te sull’aure, duet Lucie a Edgarda z opery Lucia di Lammermoor (Edita Gruberová, Pavol Bršlík)
Vincenzo Bellini: Ciel pietoso ária Alaide z opery La Straniera (Edita Gruberová)

prídavky:

Giuseppe Verdi: Bella Figlia dell’amore (všetci)
Giuseppe Verdi: Brindisi z opery La Traviatta (Edita Gruberová, Pavol Bršlík)

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan

Zanechajte komentár