Vitajte na webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

27. marca 2017 Marianna Bárdiová Sezóna 2016/2017

Prínosná knižná publikácia Historické organy stredného Gemera

Andrej Štafura: Historické organy stredného Gemera, obálka knihy
Veľkosť písma
A
A
A
Knižná organologická literatúra na Slovensku je napriek širokému a rozmanitému spektru hudobných nástrojov vrátane ľudových pomerne skromná. Treba preto privítať každú ďalšiu publikáciu, ktorá sa venuje tejto problematike. Mgr. art. Andrej Štafura, PhD. rozumie hudobnému nástroju organu ako interpret, ale aj ako organológ a reštaurátor.

Na svojom pracovisku – v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave – uskutočňuje Andrej Štafura nielen teoretický a historický organologický výskum, ale spolu s kolegom Ing. Štefanom Nagyom, ArtD. pracujú na výskume zvukových vlastností organov a organových píšťal. Zostrojili prenosnú experimentálnu vzdušnicu a rozličné typy drevených píšťal, na ktorých majú možnosť posúdiť vplyv konštrukčných daností a použitých materiálov na zvuk, prípadne simulujú poškodenia vzniknuté v minulosti pri opravách, poškodenia drevokazným hmyzom, hubami či plesňami a následne uskutočňujú akustické merania.

Deštruovaná bodcová traktúra organového pozitívu v obci Levkuška,
foto: Maroš Detko
Tvarová deformácia materiálu predkrývky drevenej organovej píšťaly,
foto: Maroš Detko
Drevené píšťaly výrazne napadnuté drevokazným hmyzom,
foto: Maroš Detko

Pri výskume spolupracujú s odborníkmi viacerých ústavov SAV a s Drevárskou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene. Výsledky tohto výskumu, ojedinelého v Európe, so zameraním napríklad na využitie analýzy zvukového spektra pri porovnaní zvuku historických organov, na zvukové vlastnosti rôznych typov píšťal z viacerých druhov materiálov, na meranie menzúr píšťalového fondu a následnú analýzu ich zvukového spektra alebo na vyzdvihnutie významu interdisciplinárneho pohľadu pri obnove či reštaurovaní historických organov, publikovali vo viacerých vedeckých a odborných domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch. Nová publikácia Andreja Štafuru je tak len časťou jeho mnohostrannej výskumnej činnosti. Ako už vyplýva z názvu, zameral sa v nej na historické organy stredného Gemera.

Graf č. 1 Frekvenčné spektrum zvuku

Región stredného Gemera na pomedzí Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja je bohatý na prírodné krásy, množstvo zveriny a chránených rastlín. Národný park Muránska planina s chovom polodivých koní, zrúcaniny hradu Muráň na brale Cigánka, aj celosvetová rarita Ochtinská aragonitová jaskyňa sem lákajú množstvo turistov. Cez región vedie Gotická cesta, ktorá priťahuje pozornosť návštevníkov na vzácne historické pamiatky – ranogotický kostol  z konca 13. stor. v Chyžnom, v ktorom je oltár a fresková výzdoba od Majstra Pavla z Levoče, gotický evanjelický kostol v Štítniku, kaštiele rodu Coburgovcov v Jelšave a na Prednej Hore, budova prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ale aj na technické, najmä banské pamiatky.

Stredný Gemer – mapa

 

Na území stredného Gemera je v súčasnosti 39 organov v kostoloch rôznych konfesií v 42 obciach a mestách. Medzi historické nástroje možno zaradiť 18 organov, ktoré si autor Andrej Štafura vybral aj do svojej knižnej tematickej monografie.

Andrej Štafura: Historické organy stredného Gemera, obálka knihy

V publikácii, na pohľad neveľmi rozsiahlej, na 80 stranách dopĺňa doterajšie poznanie o historických organoch na území stredného Gemera. V širších kultúrno-spoločenských a historických súvislostiach podrobne popisuje 18 nástrojov z katolíckych a evanjelických chrámov z okresu Revúca. Z chronologického hľadiska ide o organy postavené v období baroka, klasicizmu, romantizmu a začiatkom 20. storočia. Nejde tu len o popis dispozícií a zvláštností, ale autor sa zaoberá aj štýlovými zmenami vo vývoji organov v uvedenom regióne, ich porovnaním so staviteľskou praxou v iných lokalitách, poškodením nástroja a uvádza informácie aj o vykonaných opravách, ktoré sú zaznamenané priamo v nástroji alebo v archívnych prameňoch.

Prospekt organa v obci Ratkovské Bystré z roku 1797,
foto: Maroš Detko

Na práci sú cenné výsledky autorovho podrobného organologického, historického a akustického výskumu, z ktorého získal zaujímavé nové informácie. Každý skúmaný nástroj dopĺňa aj fotografická dokumentácia. Autor v práci rieši aj terminologické otázky v súvislosti s pojmom „historické organy“ a v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. ich poníma ako pamiatkové organy, definuje rozdiel medzi pozitívmi a organmi a poukazuje na mnohé konštrukčné zvláštnosti a vzácnosti. Prácu dopĺňa aj informáciami o staviteľoch jednotlivých organov. Možno tu nájsť údaje o Martinovi Podkonickom (1709, Ľubietová – 1771, Banská Bystrica), Johannovi Michaelovi Heissererovi (1741, Sibiň, Rumunsko – 1809, Banská Štiavnica), Františkovi Eduardovi Petznikovi (1748, Ratkovo – 1815, Tisovec), Ferdinadovi Komorníkovi (1821, Nagyvárad, Oradea, dnes Rumunsko – 1873, Veresegyház, dnes Maďarsko) a o ďalších, ktorí postavili organy aj v iných štátoch Európy. Autor tým posúva výsledky svojho výskumu do širšieho geografického priestoru, predovšetkým krajín bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. Kniha je cenným prínosom, ktorý obohacuje skromnú ponuku knižných titulov z oblasti organológie a súčasne z málo reflektovanej oblasti stredného Gemera. Tým, že je v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii, stane sa nielen výbornou propagáciou a prezentáciou časti nášho vzácneho kultúrneho dedičstva v medzinárodnom kontexte, ale umožní aj zahraničným odborníkom a záujemcom možnosti komparácie vlastných poznatkov a budúcu vzájomnú spoluprácu.

Význam publikácie Andreja Štafuru, ktorý žije v Revúcej, ocenili v Osvetovom centre vyšehradskej kultúry v neďalekom mestečku Jelšava vo štvrtok 16. marca 2017 za bohatej účasti odborníkov, priateľov a rodiny autora. Výskum organov a ich súčastí, dopĺňanie údajov zo sekundárnych prameňov v archívoch a informácie o stave a možnostiach reštaurovania jednotlivých nástrojov zaujímavo, odborne, no zrozumiteľne aj pre širšiu verejnosť priblížil autor, ktorý prezentoval aj nepublikované fotografie Ing. Maroša Detka.

Andrej Štafura pri prezentácii svojho výskumu a publikácie, vpravo Maroš Detko,
foto: Marianna Bárdiová

Primátor Jelšavy MVDr. Milan Kolesár vyzdvihol hudobné aktivity Andreja Štafuru pri organizovaní organových koncertov, festivalov a vedeckých konferencií v meste a poďakoval sa mu aj za propagáciu historických chrámov a organov regiónu v knižnej monografii. Autor fotografií Ing. Maroš Detko poskytol prítomným pohľad do náročnej práce pri zhotovovaní obrazových záznamov nástrojov a rozličných nápisov organárov často vo veľmi zle prístupných miestach, napríklad vo vnútri drevených organových píšťal.

MVDr. Milan Kolesár, primátor Jelšavy,
foto: Maroš Detko

Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Ing. arch. Zuzana Klasová hovorila o záchrane historických pamiatok zo širšieho hľadiska a vyjadrila uznanie Andrejovi Štafurovi za obohatenie výskumu organov aj zo zvukového hľadiska, čo prispeje k skvalitneniu ich reštaurovania a k ich lepšiemu uplatneniu pri liturgických a koncertných produkciách.

Autor: Marianna Bárdiová

knižná novinka

Andrej Štafura: Historické organy stredného Gemera. Dejiny a dispozícia organov
(Historical pipe organs of central Gemer. History and specificatioéns of pipe organs)
Autor fotografií (60 ks): Ing. Maroš Detko
Vydavateľstvo: Quirinus, občianske združenie, Revúca
Rok vydania 2016

Zdieľať:

O autorovi

Marianna Bárdiová
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

Videozáznam tlačovej konferencie Národného divadla Košice k sezóne 2023/2024