Prvý vianočný koncert Štátnej filharmónie Košice

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Prvý z troch vianočných koncertov v Štátnej filharmónii v Košiciach sa uskutočnil 15. decembra 2022. Ako lokálpatriotku ma potešilo, že na úvod koncertu voľba padla aj na Oldřicha Hemerku, rodáka z Čiech, (Vrdy pri Čáslavi), ktorý svoje hudobné vzdelanie získal na Organovej škole v Prahe, i keď jeho tvorbu reprezentovalo len kratučké dielko – Hudba sfér pre sláčikový orchester – ktorú aranžoval Maroš Potokár. Ďalej zazneli Biblické Písně Antonína Dvořáka a Česká mše vánoční Jakuba Jana Rybu. Už predtým, 11. decembra, však umelecké vedenie ŠF pamätalo aj na deti, keď popoludní usporiadalo Koncert pre rodiny s názvom Vianoce vo filme.

Oldřich Hemerka patril k základným pilierom a organizátorom hudobného života v Košiciach na rozhraní 19. a v prvej polovici 20. storočia. Aktívne zasahoval do jeho formovania ako skladateľ, dirigent, učiteľ, interpret, organista v Dóme svätej Alžbety a zberateľ ľudových piesní vo východoslovenskom nárečí, ktoré posielal do Matice slovenskej.

Od svojho nástupu na post organistu r. 1899 sa podieľal aj na reorganizácii cirkevnej hudby v Košiciach. Podarilo sa mu inovovať a znovu založiť dómsky orchester aj zbor. Ako skladateľ písal okrem chrámovej aj hudbu svetskú, orchestrálnu a sólové skladby prevažne pre klavír. Za vrchol jeho tvorby sa považuje kantáta Organ smrti, ktorá v Košiciach zaznela pod taktovkou Romana Skřepka ešte v r. 1982. Odvtedy sa nepamätám, že by z jeho bohatej tvorby niečo zaznelo aj v rokoch bližších k súčasnosti.

Maroš Potokár, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Dávid Hanko

Hemerkova skladba Hudba sfér pre sláčikový orchester aj pre svoju krátkosť znamenala len maličký vánok, ale aspoň aké-také malé obzretie sa za skladateľom, na ktorého zabúdame. (Žiadnu informáciu o O. Hemerkovi nepriniesol ani bulletin, chýbali aj informácie o ďalších dvoch skladateľoch – A. Dvořákovi a J. J. Rybovi – a ich dielach). Pod taktovkou dirigenta Maroša Potokára a v interpretácii Štátnej filharmónie Košice znela skladba naozaj lahodne, ako vetrík, ktorý sa vás len dotkne a rýchle sa stratí.

Antonín Dvořák si z Biblie vybral 10 žalmov a prepožičal im hudobnú podobu vo svojich jedinečných Biblických piesňach op. 99 B 185, ktoré si motivicky skicoval už vo svojom americkom náčrtníku. Pre konečnú textovú podobu poslúžila skladateľovi Kralická biblia, z ktorej vybral krásne a originálne české texty. Dvořák piesne dokončil v marci 1894 a určil ich pre nižší hlas so sprievodom klavíra. Po roku ich zinštrumentoval, päť prvých dirigoval v Prahe a krátko potom aj ostatné v Londýne. Partitúra sa však nedopatrením stratila, opäť sa objavila až po Dvořákovej smrti.

Na Vianočnom koncerte bol sólistom piesní so sprievodom Štátnej filharmónie Košice a dirigentom Marošom Potokárom stále svieži Peter Mikuláš, dlhoročný popredný sólista Opery SND. V jeho interpretácii dostala každá pieseň svoj osobitý zvnútornený odtieň, vtesnaný Dvořákovým rukopisom. Charakteristickým prvkom jeho spevu bola jemnosť výrazu a drobná práca s jednotlivými tónmi, ktoré naplnili celú cyklickú formu piesní nádherou znelého basu.

Maroš Potokár, Peter Mikuláš, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Dávid Hanko

Česká mše Vánoční Jana Jakuba Rybu je každoročne na programe košických vianočných koncertov. Je známa aj pod názvom Hej, mistře. J. J. Ryba ako učiteľ, kantor a skladateľ veľmi intenzívne zdieľal myšlienky osvietenského hnutia, ktoré v 18. storočí, kedy sa odvíjal jeho profesionálny život, česká spoločnosť príliš nevítala. V Rožmitále, kde naposledy pôsobil, založil školskú knižnicu a pre dospievajúcu mládež viedol nedeľnú školu. Pre svoje pokrokové názory ho odmietala tak svetská ako aj cirkevná vrchnosť. V r. 1815 si zvolil dobrovoľnú smrť. Česká mše vánoční (má aj svoju druhú podobu v Českej mši půlnoční) je omšou pastorálnou, má deväť častí vrátane Graduale v absolútnej zhode so svojím „ľudovým“ poslaním a spevom v českej reči.

Sólistami boli Eva Hornyáková (soprán), Markéta Cukrová (mezzosoprán), Peter Berger (tenor) a Peter Mikuláš (bas). Predstavili príjemný hlasový súlad, výrazný najmä v ženských hlasoch, keďže obe sólistky zvyčajne spievali spoločne. Zo sólistov sálal pocit radosti, najviac spevu mal na starosti Peter Berger, ktorý mu jasne formovanými kontúrami dodal čaro svojho klenuto vedeného tenoru.

Maroš Potokár, Štátna filharmónia Košice, 2022, foto: Dávid Hanko

Košický spevácky zbor učiteľov (zbormajster Maroš Potokár) a Zbor Sv. Cecílie (zbormajster Viliam Gurbaľ) vytvorili elegantné vokálne teleso, spoločne kooperujúce na umelecky kvalitnom interpretačnom výsledku.

Dirigent Maroš Potokár (koncertný majster ŠFK) sa v oboch dielach (Dvořák, Ryba) postaral o hudobne zrozumiteľnú spoluprácu sólistov a orchestra, pričom sledoval a aj docielil ich vzájomnú zvukovú vyrovnanosť.

Autor: Dita Marenčinová

Písané z 1. vianočného koncertu 15. 12. 2022

Štátna filharmónia Košice
Košický spevácky zbor učiteľov
Maroš Potokár, dirigent a zbormajster
Zbor sv. Cecílie, Viliam Gurbaľ, zbormajster
Eva Hornyáková, soprán
Markéta Cukrová, mezzosoprán
Peter Berger, tenor
Peter Mikuláš, bas
Alfred Habermann, organ

Oldřich Hemerka: Hudba sfér pre sláčikový orchester (arr.Maroš Potokár)
Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár