Publikácia Jozef Grešák prináša ďalší pohľad na život a dielo tohto bardejovského rodáka

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Priaznivci hudby a literatúry faktu môžu rozšíriť svoju knižnicu o ďalšiu publikáciu. V priebehu minulého roka vydalo prešovské vydavateľstvo Bookman publikáciu o bardejovskom rodákovi, hudobnom skladateľovi, klaviristovi, organistovi, pedagógovi a organizátorovi hudobného života Jozefovi Grešákovi. Knihu zostavili muzikologičky Irena Medňanská a Silvia Fecsková.

Publikácia ponúka najmä zborník príspevkov z konferencie Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomerov doby, ktorá sa konala v Bardejove vo februári 2018. Bola súčasťou projektu Rok Jozefa Grešáka. Ten v časovom rozpätí od februára 2017 do februára 2018 prostredníctvom výstav, koncertov, seminárov a vedeckých konferencií predstavil skladateľa, organistu, klaviristu, pedagóga a organizátora hudobné života v Bardejove Jozefa Grešáka.

Jozef Grešák (1907 – 1987), zdroj: HC

Projekt mal za úlohu pripomenúť dvojité jubileum tejto osobnosti – 110 rokov od narodenia v Bardejove a 30 rokov od úmrtia. Množstvo podujatí v priebehu roka si kládlo za úlohu predstaviť osobnosť Jozefa Grešáka zhromažďovaním jeho skladateľského odkazu, prikročiť k nahraniu ťažiskových Grešákových skladieb, urobiť jeho skladby dostupnejšie interpretom, zhodnotiť stav muzikologického bádania o tejto osobnosti, začať realizovať konkrétne kroky k napĺňaniu projektu Dom hudby, ale aj pretaviť záujem o slovenskú hudobnú kultúru prostredníctvom jej osobností aj do ich včlenenia do turistických ponúk návštevníkom mesta Bardejov.

Súčasťou publikácie je súhrn všetkých udalostí, ktoré sa v rámci projektu Rok Jozefa Grešáka, uskutočnili – vrátane množstva výstav, ale i hudobných podujatí Slovenskej filharmónie v Bratislave, Štátnej filharmónie Košice či v rámci Medzinárodného festivalu Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove. Projekt ponúkol aj množstvo odborných seminárov a muzikologických konferencií. Práve medzinárodná konferencia Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomerov doby bola vyvrcholením projektu.

Jozef Grešák, uvedenie knihy do života, 2019, Karol Medňanský, Silvia Fecsková, Lýdia Urbančíková, foto: Univerzitná knižnica PU
Jozef Grešák, koncert počas uvedenia knihy do života, 2019, Ljubov Gunder, Karol Medňanský, foto: Univerzitná knižnica PU

Príspevky, ktoré odzneli na vedeckej konferencii, tvoria najväčšiu časť publikácie Jozef Grešák. Sú to okrem iného aj spomienky na skladateľa – tie uviedli vnuk Richard Zimmer, priateľ a kolega Jozef Podprocký. František GutekSilvia Fecsková v príspevkoch priblížili skladateľov život a dielo. Ľubomír Chalupka, Karol Medňanský, Mariana Lechmanová, Paver BurdychLiubov Gunder priblížili Grešákovu tvorbu a analyzovali konkrétne diela. Súčasťou programu konferencie boli aj referáty reflektujúce tvorbu vo vysielaní košického rozhlasu (Lýdia Urbančíková) či v dramaturgii Štátnej filharmónie Košice (Mariana Lechmanová), ale informovali aj o možnostiach integrácie Grešákových diel do formálnej hudobnej edukácie, aj neformálneho vzdelávania študentov Univerzity tretieho veku Prešovskej univerzity v Prešove (Irena Medňanská).

Okrem príspevkov zo spomínanej konferencie obsahuje publikácia reflexiu projektu Rok Jozefa Grešáka, ktorú spracovala Silvia Fecsková. Kniha je doplnená aj o obrazové prílohy dokumentujúce životný príbeh Jozefa Grešáka ale aj podujatia, ktoré sa uskutočnili v rámci Roku Jozefa Grešáka.

Jozef Grešák, uvedenie knihy do života, 2019, Silvia Fecsková, Irena Medňanská, foto: Univerzitná knižnica PU

Zborník je popri monografii Štefana Čurillu Jozef Grešák z roku 2007 ďalším muzikologickým príspevkom k lepšiemu poznaniu života a diela Jozefa Grešáka a k jeho plnšiemu pochopeniu a včleneniu do hudobných prúdov 20. storočia. Zvýrazňuje potrebu kompletizácie jeho skladateľského odkazu tak, aby sa stal dostupným pre interpretov a našiel miesto na zvukových nosičoch. Centrálnym domovom realizácie tejto vízie by sa mal stať plánovaný Dom hudby v Bardejove. Vzniknúť by mal ako nové oddelenie Šarišského múzea v Bardejove v rodnom dome Bélu Kélera.

Pripravila: Dáša Juhanová

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

spravodajkyňa a publicistka, členka redakčnej rady Opera Slovakia

Zanechajte komentár