Richard Wagner: Lohengrin

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Pri príležitosti premiéry romantickej opery Richarda Wagnera Lohengrin v Opere SND (24. a 26. máj 2013), našim čitateľom v stručnosti a všeobecnosti toto dielo ako aj skladateľa predstavia Daniela Petrovská a Robert Veselý.

Richard Wagner – nemecký operný skladateľ sa narodil v roku 1813 v Lipsku. Pochádzal z umeleckej rodiny, miloval umenie a aj preto sa v hudbe vzdelával od malička. Základy hudobnej teórie sa naučil v romášskej škole v Lipsku, veľa sa naučil pri práci kapelníka v nemeckých divadlách.

Richard Wagner, (1813-1883)

Richard Wagner,
(1813-1883)

Jeho prvými dielami boli drobné klavírne skladby, prvá opera Svadba ostala nedokončená. V roku 1837 v Rige začal písať svoju tretiu operu, Rienzi, ktorú dokončil o dva roky v Paríži. Tam napísal aj operu Blúdiaci Holanďan. Tá mala veľký úspech a priniesla Wagnerovi post Kráľovského dvorného kapelníka v Drážďanoch. Ďalšia opera Tannhäuser sa však nestretla s takým úspechom. Na svojej ďalšej opere Lohengrin pracoval od roku 1845. jej premiéra v roku 1850 sa konala bez jeho prítomnosti, keďže v roku 1849 bol na neho vydaný zatykač a musel utiecť. V azyle vo Švajčiarsku žil 9 rokov. Tu napísal teoretické spisy Umenie a revolúcia, Umelecké dielo budúcnosti a Opera a dráma, v ktorom predložil svoju koncepciu opery. V rovnakom čase pracoval na cykle štyroch rozsiahlych hudobných drám pod názvom Prsteň Nibelungov. Prvé dve opery tetralógie Rýnske zlato, Walkýra a časť tretej Siegfried napísal do roku 1857. Cyklus dokončil v roku 1874 a o dva roky neskôr mal v kompletnom predvedení premiéru už v novovystavanom Bayreuthe. V medziobdobí vytvoril ešte dve opery Tristan a Izolda a Majstri speváci norimberskí. Jeho poslednou operou bol Parsifal.

Wagner si libretá pre svoje opery písal sám, námetom mu boli staré keltské, germánske legendy a stredoveké rytierske eposy. Podstata jeho hudobnej drámy spočíva v jednote drámy a hudby. Jeho Gesamtkunstwerk (komplexné umelecké dielo) je prepojením všetkých umení. Psychologická podstata divadelného diania u Wagnera je vyjadrená príznačnými motívmi – leitmotívmi, základnými témami. Dej sa neodohráva len na scéne, ale predovšetkým v orchestri. Jeho dramatické postavy sú symboly filozofického posolstva, aj preto je dej viac mytologický ako reálny.

Richard Wagner umiera v roku 1883 v Benátkach.

Lohengrin je trojdejstvová opera nemeckého hudobného skladateľa Richarda Wagnera. Dej sa odohráva v Brabantskom vojvodstve v 10.storočí. Svetová premiéra tejto opery sa konala 28. augusta 1850 v Weimare, dirigoval Franz Liszt. Slovenská premiéra sa konala 24. marca 1927 v opere SND. Dirigoval Oskar Nedbal, réžia Zdeněk Ruth-Markov.

Sám skladateľ túto operu označil ako romantickú, avšak je prototypom wagnerovskej prekomponovanej drámy. Hlavný hrdina, opradený rozprávkovou atmosférou, prichádza na svet z tajomnej ríše, aby obhájil nevinnú Elsu proti úkladom tajomných síl. Stredoveká povesť z okruhu rozprávania o sv. Grále nie je rozvedená na spôsob duchovnej hry. V Lohengrinovi sa spájajú motívy legendy a rozprávky ako dobra a zla. Lohengrin je symbolom božskej lásky v ľudskej podobe, Elsa zas ľudskej slabosti a neschopnosti prijať ponúkanú blaženosť.

Postavy

Henrich I. nemecký kráľ – bas
Lohengrin – tenor
Elsa Brabantská – soprán
Friedrich z Telramundu, brabanstký šľachtic – barytón
Ortruda, jeho žena – mezzosoprán
Kráľov hlásateľ – barytón
Knieža Gottfried, 4 brabantskí šľachtici, štyri pážatá

Dej sa odohráva v 10. storočí v Antverpách

Obsah opery: Zo zmiznutia Gottfrieda je obvinená Elsa, ktorej sa vo sne zjaví rytier Lohengrin a prisľúbi jej ochranu. V momente kedy sa koná súd ho zavolá na pomoc. Rytier sa zjaví a bojuje za ňu, má však jednu podmienku: nesmie sa opýtať na jeho meno. Ortruda ju však omámi a Elsa sa na jeho meno opýta. Lohengrin prezradí, že je syn Parsifala, rytier svätého Grálu a svoju moc má len dovtedy, kým nie je poznaný. V závere opery vyjde najavo Elsina nevina a odhaľuje sa zmiznutie Gottfrieda, ktorý bol zakliaty do Lohengrinovej labute. Avšak to okolnosti nemení, Lohengrin musí odplávať preč, čím je Elsino šťastie zničené.

Najvýraznejším prvkom hudobno-dramaturgickej práce v opere je päť príznačných motívov, ktoré stmeľujú dielo. Výraznou inováciou oproti skorším operám je v Lohengrinovi orchestrálny part. Poprvýkrát v histórii využil Wagner drevené nástroje obsadených po troch hráčoch a tak docieľuje možnosť akordickej hry a plného orchestrálneho zvuku. Dôležitým prostriedkom organizáciu hudby sa stala tonalita, Lohengrin znie v A dur, Elsa v As dur, alebo v Es dur a negatívne postavy vo fis mol.

Notový materiál nájdete tu: Lohengrin, WWV 75 (Wagner, Richard)

Video ukážky

Elsina ária, v ktorej hovorí o Lohengrinovom zjavení vo sne

Elsina procesia ku katedrále z II.dejstva v inštrumentálnej verzii

Nádherné finale, kde zaznieva motív Lohengrinovho príchodu v plnej sile avšak potom namiesto crescenda postupne zanikne v decrecsende, keďže sa Lohengrin vzďaľuje a navždy odchádza

Pripravili: Daniela Petrovská a Róbert Veselý

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár