RTVS odvysiela desaťdielny seriál Storočnica SND

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s FURIA FILM s. r. o. pripravili pri príležitosti tohtoročného 100. výročia Slovenského národného divadla televízny seriál desiatich dokumentárnych filmov s názvom Storočnica SND. V každej z desiatich častí je množstvo výpovedí a vzácnych fotodokumentov, archívnych operných a baletných ukážok či portrétov umelcov.

Hlavnými tvorcami sú iniciátorka projektu, autorka námetu a scenára teatrologička Ľubica Krénová, dramaturgička Vlasta Ruppeldtová, hlavný kameraman Tomáš Stanek a režisér Peter Hledík (v spolupráci s Janou DurajovouTomášom Vitekom).

Divadelno-odborný dohľad nad jednotlivými časťami prevzali poprední slovenskí činoherní, operní a baletní teatrológovia – Jaroslav Blaho, Emil T. Bartko, Kristián Kohút, Peter Maťo, Michaela Mojžišová a Vladimír Štefko. Avšak v seriáli okrem desiatok tvorcov, od najstarších žijúcich po súčasných aktívne pôsobiacich, účinkujú aj mnohí ďalší odborníci (medzi nimi sú aj niektorí autori píšuci pre Opera Slovakia ako napríklad Terézia Ursínyová, Michaela Mojžišová, Vladimír Blaho či Pavel Unger), ktorí – de facto – prostredníctvom svojich objektívnych znalostí a osobných skúseností príbeh storočného divadla rozprávajú.

Prečítajte si tiež:
Smetanova opera Hubička otvorila pred sto rokmi Slovenské národné divadlo

,,Dejiny Slovenského národného divadla nie je možné oddeliť od storočného „výseku“ dejín Slovenska. Dejiny Slovenského národného divadla sú zrkadlením „veľkých dejín“ národa v „malých dejinách“ prvej divadelnej scény a naopak. Už založenie Slovenského národného divadla priamo nadväzuje na geopolitické konštituovanie Československa“, uviedla pre Opera Slovakia autorka námetu a scenára dokumentárneho filmu Storočnica SND Ľubica Krénová, na ktorej podnet film vznikol.

Zákulisie natáčania filmu Storočnica SND. Tvorivo-realizačný tím počas nakrúcania. Tretí zľava režisér Peter Hledík, vedľa neho autorka námetu a scenára Ľubica Krénová. Foto: Furia Film

Hoci seriál chronologicky rekonštruuje dejiny Slovenského národného divadla od založenia v roku 1920 po súčasnosť, jeho jednotlivé časti nereflektujú existenciu a tvorbu divadla po dekádach.

,,Ako v minulosti, tak aj dnes platí, že najvyššiu produkciu, teda počet inscenácií v rámci jednej divadelnej sezóny, má činohra, po nej opera a nakoniec balet. Bolo by ale nespravodlivé, keby v rámci každej časti prináležal najväčší časový priestor činohre, menší opere a najmenší baletu. Na obmedzenejších časových úsekoch by ani nebolo možné rozvíjať podstatné udalosti v širšom kontexte, či rozprávať čiastkové príbehy najvýznamnejších tvorcov v náležitej kontinuite.

A to bol takisto tvorivý oriešok – zvoliť koncepciu seriálu tak, aby v ňom všetky súbory dostali spravodlivo nadelený „kus koláča“ na základe svojich špecifík a rozsahu tvorby. Preto najväčší priestor v rámci desiatich dokumentárnych filmov bude mať Činohra SND (štyri samostatné časti), po nej Opera SND (tri samostatné časti) a napokon Balet SND (dve samostatné časti).“ vysvetľuje Ľubica Krénová.

Natáčanie dokumentu Storočnica SND, Vladimír Štefko, 2020, foto: Furia Film

Prvá časť seriálu, ktorú Rozhlas a televízia Slovenska odvysiela v premiére už v pondelok 7. septembra 2020, je vstupom do vzniku a začiatkov všetkých troch súborov. Dôležitým kľúčom, ako rozvrhnúť časovú os jednotlivých častí, bolo pre tvorcov nielen zohľadnenie politicko-spoločenskej periodizácie dejín, ale aj osobitnej umeleckej periodizácie dejín každého súboru.

Vzácnosťou 10-dielnej dokumentárnej eseje je bohaté využitie archívnych materiálov Rozhlasu a televízie Slovenska, Slovenského národného divadla, Divadelného ústavu Bratislava a ďalších, vrátane súkromných. A tiež participácia dnes už pamätníkov, bývalých členov Slovenského národného divadla.

V operných častiach vypovedajú napr. speváčky Jarmila Smyčková, Nina Hazuchová, Magdaléna Blahušiaková, režisér Július Gyermek a mnohí ďalší. Za zmienku stojí aj skutočnosť, pre teatrológa a nezameniteľného znalca opery Jaroslava Blaha, ktorý nás navždy opustil 14. apríla 2019, to bola posledná spolupráca – nielen ako odborného poradcu, ale aj ako jedného z najdôležitejších účinkujúcich.

Zákulisie natáčania filmu Storočnica SND. Tvorivo-realizačný tím počas nakrúcania s korepetítorkou Miladou Synkovou, ktorá pracuje v SND od roku 1963. Režisér Peter Hledík (vpravo vzadu), autorka námetu a scenára Ľubica Krénová (vľavo vpredu). Foto: súkr. archív Milady Synkovej

Desaťdielnu dokumentárnu esej Storočnica SND odvysiela Rozhlas a televízia Slovenska na Dvojke v týždennej periodicite (každý pondelok) od 7. septembra 2020, vždy po 20.00 hodine. Film vznikol s podporou Audiovizuálneho fondu.

Prvá časť seriálu je vstupom do vzniku a začiatkov všetkých troch súborov. Dôležitým kľúčom, ako rozvrhnúť časovú os jednotlivých častí, bolo nielen zohľadnenie politicko-spoločenskej periodizácie dejín, ale aj osobitnej umeleckej periodizácie dejín každého súboru. Prvá časť objasňuje založenie divadla na báze Družstva SND v roku 1919. SND však spočiatku nebolo ani slovenské, ani národné. V čase vzniku v roku 1920 malo Slovensko bohatú tradíciu ochotníckeho divadla na vyspelej úrovni, ale nemalo podmienky na založenie divadla na profesionálnej báze. Preto prvotnú úlohu „položenia základov“ prevzala Východočeská divadelná spoločnosť Bedřicha Jeřábka, ktorá sa v slovenských mestách i v multikultúrnej Bratislave predstavila už v lete 1919. V tridsiatych rokoch súbory SND prechádzajú neľahkým procesom profesionalizácie, emancipácie a slovakizácie. Prvá časť sa končí zánikom prvej Československej republiky.

Druhá časť dokumentuje samostatne vývoj Činohry SND v priebehu dvoch historických období – počas existencie slovenského štátu, keď paradoxne nastal jej umelecký rozmach, a v politicky sa meniacich povojnových rokoch až po zlomový rok 1956, ktorý aj do divadelnej tvorby priniesol výrazné uvoľnenie.

Tretia časť patrí Opere SND takisto v niekoľkých vývojových obdobiach – počas slovenského štátu, od konca druhej svetovej vojny až po záver Pražskej jari, keď zhodou okolností pre rekonštrukciu zatvorili aj historickú budovu.

Štvrtá časť je venovaná Baletu SND a rozkrýva jeho vývoj od štyridsiatych rokov cez štyri desaťročia, stručne povedané, od príchodu choreografa Maximiliána Fromana po návrat choreografa Karola Tótha.

Piata časť sa opäť vracia do Činohry SND v kontinuite časovej osi po roku 1956, keď sa súbor prezentoval vo svojom vrcholnom období a rovnocenne sa zaradil medzi špičkové európske činoherné scény.

V Šiestej časti pokračujú dejiny Opery SND v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia, ktoré však prekračujú hranice Československa, pretože sa mnohí slovenskí operní umelci začínajú presadzovať aj v západnej Európe i v zámorí.

V Siedmej časti takisto nasledujú sedemdesiate a osemdesiate roky v Činohre SND počas tzv. normalizácie, ktorá sa končí historickým zvratom v dejinách v roku 1989, a to s významnou participáciou umelcov, najviac z radov činohercov.

Ôsma časť v kontinuite vývoja Baletu SND mapuje jeho vzlety a občas i stagnovanie, počnúc progresívnym obdobím z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov až po súčasnosť.

Deviata časť v rámci bohatej premenlivosti na vlastnej sínusoide uzatvára doterajší vývoj Opery SND obdobím od roku 1990 po súčasnosť.

Desiata časť reflektuje mnohé „premenné“ vo vývoji Činohry SND po roku 1990. Prudko sa menia divadelné estetické normy, pribúdajú rôznorodé režisérske poetiky. Pritom jedinou „nemennou“ zostáva kontinuálne sa omladzujúci silný herecký súbor. Touto časťou sa zároveň uzatvára prvých sto rokov v otvorenom príbehu Slovenského národného divadla.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár