S prof. Evou Blahovou o speváckej súťaži American International Czech and Slovak Voice Competition

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Profesorka Eva Blahová je vo svete operného spevu uznávaná vokálna pedagogička. Dlhé roky pôsobila na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Okrem toho prednášala na viacerých univerzitách vo svete, napríklad v Cambridge, Tokiu, Osake, Oslo, Vancouveuri, Green Bay, Brisbane, Hong Kongu, Pusane, Turku, Krakowe… Od roku 2003 je stálou členkou poroty American International Czech and Slovak Voice Competition, ktorú založila profesorka Sarah Meredith Livingston.

Súťaž American International Czech and Slovak Voice Competition, ktorej 10. ročník sa konal od 14. do 16. októbra 2022, je zameraná predovšetkým na propagáciu českého a slovenského vokálneho repertoáru na medzinárodnej úrovni. Koná sa v meste Green Bay, v štáte Wisconsin (USA) a okrem príležitosti súťaže pre mladých spevákov zvyšuje aj povedomie o jedinečnom hudobnom bohatstve nášho regiónu.

Shanley Horvitz (držiteľka prvej ceny), súťaž American International Czech and Slovak Voice Competition, 2022, foto: FB American International Czech and Slovak Voice Competition

Ako vznikla myšlienka usporiadať takúto súťaž v Green Bay?

Stretnutie so Sarah Meredith Livingston sa uskutočnilo v Prahe v roku 1999. Prijala moje pozvanie na Slovensko, kde sa neskôr stala aj členkou poroty súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, kde som ju inšpirovala a odporučila jej založiť súťaž českej a slovenskej hudby v Amerike. V tom čase som už bola dlhoročnou členkou poroty v Montreale (1993) a mala som dobré skúsenosti so zahraničnými partnermi.

Profesorka Meredith mala šťastie a našla fantastickú donátorku tejto súťaže v Green Bay, pani Sharon Chmel Resch, ktorá má svoje korene v Českej republike. Svojou finančnou podporou zabezpečila pokračovanie tejto súťaže na niekoľko desiatok rokov. Za svoju donátorskú činnosť bola odmenená Medzinárodnou cenou Trebbia 2016 v Českej republike, za podporu kultúry a umenia.

Sharon Chmel Resch, Eva Blahová, súťaž American International Czech and Slovak Voice Competition, foto: súkr. archív E. Blahovej

Aké máte skúsenosti s interpretačnou úrovňou, hlavne čo sa týka výslovnosti?

Nielen na univerzite v Green Bay, ale aj na iných univerzitách je obrovský podiel spolupatričnosti. Spevácke oddelenia sa dôsledne a do hĺbky venujú naštudovaniu hudobného materiálu a vyberajú študentov, ktorých pošlú na túto súťaž. Majú k dispozícii množstvo notového materiálu českej a slovenskej vokálnej tvorby, ktoré boli publikované aj vďaka tejto súťaži.

Klavirista a vokálny kouč Timothy Cheek, ktorý pôsobí na univerzite v Michigene, napísal knihu Singing in Czech – Spievanie po česky, ktorá je sprievodcom českej dikcie a českého vokálneho repertoáru. Speváci prichádzajú po jazykovej stránke úžasne dobre pripravení. Na ich interpretácii je vidieť, že majú dokonalý preklad každého textu a o každom slove presne vedia, čo znamená. Český jazyk je im určite vzdialený, napríklad pri Janáčkovom dialekte, či už je to modlitba Jenůfy alebo Kostelnička, s ktorou Shanley Horvitz veľmi sugestívnym a vierohodným výkonom v aktuálnom jubilejnom ročníku vyhrala.

Veľmi sa tomu tešíme, že účastníci aj ocenení súťažiaci si píšu do životopisu, že sa na tejto súťaži zúčastnili a umiestnili. Mnohí víťazi sa veľmi dobre uplatňujú na medzinárodnej scéne, napríklad Melony Wilson, Jan Martiník, Eva Bodorová či Simone Osborne.

Čo si myslíte o účasti začínajúcich spevákov na tejto súťaži?

Mladí, začínajúci speváci si na tejto súťaži overujú interpretáciu a jazykovú zdatnosť, pretože dnes sa už všetko aj v Amerike spieva v originálnom jazyku. Časy, keď sa texty prekladali, už prešli, hoci v školských operných štúdiách sa to tak môže robiť doteraz. Preto napríklad emeritný profesor z Univerzity v Cincinati David Adams napísal nový anglický preklad Janáčkovej opery Príhody líšky Bystroušky, ktorý verejnosť veľmi dobre prijala. Timothy Cheek zasa preložil Predanú nevestuRusalku.

Takže vďaka hĺbkovej príprave na univerzitách sa aj vo svete výslovnosť fantasticky zlepšila. Okrem toho, sú podmienky súťaže zamerané aj na interpretáciu iných svetových skladateľov v originálnom jazyku. Mladí umelci tak dostávajú príležitosť zaspievať si aj menej frekventovaný až objavný repertoár, to všetko prispieva k ich umeleckému rastu. Súťaž je dobre nastavená. Na základe dôslednej prípravy všetci zúčastnení získavajú perspektívu uplatniť sa vo svete operného spevu.

pracovná porada členov poroty súťaže American International Czech and Slovak Voice Competition, 2022, foto: FB American International Czech and Slovak Voice Competition

Členovia poroty musia mať zrejme skúsenosť s českou a slovenskou hudbou…

Dvadsať rokov existencie tejto súťaže, ktorá sa koná každé dva roky a v tomto roku prebehol jej jubilejný desiaty ročník, možno považovať za veľký úspech. Členovia poroty participujú na propagácii českej a slovenskej hudby a sami sú aktívnymi odborníkmi na jej interpretáciu. Napríklad už spomínaný Timothy Cheek, hlavný korepetítor súťaže, niekoľkokrát účinkoval na premiérach piesní Vítězslavy Kaprálovej. So sopranistkou Danou Burešovou dokonca pre Supraphon records uskutočnil záznam jej kompletnej piesňovej tvorby, ktorý český časopis Harmonie nominoval za najlepšiu nahrávku roka 2003. Na oslavu Kaprálovej nedožitých stých narodenín usporiadal v roku 2015 týždňový festival na Univerzite v Michigene, na ktorom zaznela takmer celá jej tvorba. Niektoré diela tu zaznamenali dokonca svetovú premiéru.

pozn. red.: členmi poroty v roku 2022 boli:

Emeritný profesor David Adams, tenor, Cincinati Conservatory, Cincinati, Ohio, autor knihy The Song and Duet Texts of Antonín Dvořák, profesorka Eva Blahová, mezzosoprán, Bratislava, Slovensko, emeritná riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla Brno (túto funkciu aktívne zastávala v r. 2011 – 2015), ktorá za svoju doterajšiu činnosť získala viacero spoločenských ocenení a štátnych vyznamenaní: Cenu predsedu Národnej rady (2013), Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2010), Čestný certifikát Wienermusikseminar (2005), Zlatú medailu za zásluhy o Rakúsku republiku (2010), Štátne vyznamenanie, udelené prezidentkou Fínska Tarjaou Halonen (2011) a i., maestro Gildo DiNunzio, Metropolitan Opera New York. Okrem 55-tich rokov strávených v Met, spolupracoval s osobnosťami ako Bernstein, Kleiber, Levine, Tebaldi, Corelli, Callas a dlhé roky s Pavarottim, profesorka Laurie Lashbrook, soprán, vedúca speváckeho oddelenia University of Akron School Music, rozvinula svoje odborné znalosti hudby českých skladateľov a pozvali ju prednášať českú a slovenskú hudbu na rôzne svetové sympóziá, maestro Victor Yampolsky, Bienen School of Music, Ryan Center for Music & Arts, dirigoval viac ako 80 orchestrov po celom svete a ako oddaného pedagóga ho pozývajú na dirigentské majstrovské kurzy po celom svete, Matthew Markham, barytón, Asociate Professor, University of Wisconsin-Stevens Point, aktívny operný a koncertný spevák, vystúpil aj na najprestížnejších javiskách ako Weill Hall v Carnegie Hall a Sukova sieň v pražskom Rudolfíne, detailne sa venoval tvorbe Petra Ebena a napísal doktorandskú prácu A Study of Písně z Těšínska: A Guide for Singers, Teachers, and Coaches.

Súťaž American International Czech and Slovak Voice Competition, finalisti v roku 2019, Zoya Petrova (druhá zľava), Eva Bodorová (prvá sprava), zdroj foto: uwgb.edu

Na súťaži sa zúčastňujú speváci z mnohých krajín sveta, absolvovali ju už aj speváci z našich škôl?

Na súťaži víťazili aj speváci z Česka a Slovenska. Napríklad v roku 2005 to bol Jan Martiník, absolvent Ostravskej univerzity a v roku 2019 Eva Bodorová, absolventka Štátneho konzervatória v Bratislave. Druhú cenu v tom istom roku získala Zoya Petrova, absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Kto sa umiestnil v tomto roku?

Na prvých dvoch miestach sa tento rok umiestnili zrelšie a výkonom aj zázemím oveľa skúsenejšie speváčky. Prvé miesto si odniesla Shanley Horvitz, ktorá je absolventkou Westminister Choir College a v tomto roku vyhrala hneď niekoľko veľkých súťaží.

Shanley Horvitz, Eva Blahová, súťaž American International Czech and Slovak Voice Competition, 2022, foto: súkr. archív E. Blahovej

Druhé miesto patrí Kathleen Felty, absolventke Lyrickej opery v chicagskom Ryan Opera Center. Obe mezzosopranistky už majú za sebou prax na javiskách aj v hlavných postavách. Tretiu cenu si odniesol veľmi dobre pripravený, ešte len 23-ročný tenorista Trevor Scott, pôsobiaci však omnoho zrelšie. Získal aj špeciálnu cenu Vítězslavy Kaprálovej za najlepšiu interpretáciu jej piesne. V silnej konkurencii sa na štvrtom mieste umiestnila Asuka Maeda, študentka doktorandského štúdia na Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Čím zaujala Asuka Maeda?

Tým, že Maeda vyhrala tento rok Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina vo Vrábloch, nemusela spievať v prvom kole. Je to veľká výhoda, hlavne, keď po prílete trpíte časovým posunom. Asuka zaujala veľmi peknou interpretáciou. Ako Japonka si zvolila áriu Butterfly a výborne zaspievala veľmi efektnú áriu Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém, ktorú tento rok na súťaži nikto nespieval.

Asuka Maeda, Eva Blahová, súťaž American International Czech and Slovak Voice Competition, 2022, foto: súkr. archív E. Blahovej

Ako táto súťaž rezonuje v Green Bay?

Táto súťaž vošla do povedomia a ľudia sa tešia, keď môžu účastníkom súťaže napríklad poskytnúť ubytovanie, alebo ich odviezť na letisko. Organizačný tím na čele so Sarah Meredith Livingston a Sharon Chmel Resch ju veľmi dobre pripravil, za čo im patrí veľká vďaka.

Na plagáte je uvedených až sedem cien s finančným ohodnotením, medzi nimi cena za najlepšiu interpretáciu Kaprálovej piesne.

Je povinné prezentovať sa s piesňovou literatúrou tejto skladateľky?

Nie je to povinné. Musí sa interpretovať česká alebo slovenská ária a pieseň. Súťažiaci sa v prvom kole štandardne prezentujú nemeckou piesňou a talianskou áriou, ktorá smie byť od Mozarta alebo Händela, ak je v taliančine. V druhom kole, ktoré môže trvať najviac 12 minút, sa interpretuje česká, alebo slovenská ária v originálnom jazyku, americká umelá pieseň alebo koncertný spirituál v aranžmáne od amerického skladateľa v štandardnej angličtine. Ďalej zaznie umelá pieseň českého alebo slovenského skladateľa v českom alebo v slovenskom jazyku.

Tretie kolo v maximálnej dĺžke 14 minút obsahuje českú alebo slovenskú pieseň v originálnom jazyku, áriu českého alebo slovenského skladateľa a francúzsku áriu. Jedna z prvých skladateliek a dirigentiek v Čechách Vítězslava Kaprálová sa narodila 24. januára 1915 v Brne. Zomrela iba vo veku 25 rokov v Montpellier. Napriek tom nechala za sebou viac ako 40 mimoriadne hodnotných skladieb.

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016, hodnotiaci, zľava: Markus Desando, Matthew Wild, Melissa Wegner, Eva Blahova, Holger Bleck, Isabella Gabor, Guy Montavon, John Ross, Christina Scheppelmann, Jane Carty, Diane Zola, Michael Ajzenstadt, Yasuko Mitsui, Lize Coetzer, Beth, Louis Heyneman, foto: FB Belveder

Aktívne pôsobíte v mnohých speváckych súťažiach….

Už niekoľko desaťročí pôsobím v medzinárodnej speváckej súťaži Hans Gabor Belvedere, pred ktorou sa konajú predkolá po celom svete, kde prebieha výber finalistov, napríklad vo Viedenskej štátnej opere, v Prahe, Bratislave, Istanbule, Osle, Odese, Ľvove, Barcelone… Okrem toho som členkou poroty Medzinárodnej súťaže Jana Kiepury, Ady Sari a Haliny Halskej v Poľsku, Borisa Štokolova v Petrohrade, Gioachina Rossiniho v Pesare, Antonína Dvořáka v Karlových Varoch a ďalších.

Čo si myslíte o prínose tejto súťaže?

Mladí, začínajúci speváci na tejto medzinárodnej súťaži prezentujú českú a slovenskú vokálnu tvorbu, čím sa táto dostáva do širšieho povedomia. Prispieva to k výbornej reklame česko-slovenskej tvorby na americkom kontinente.

Rozprávala sa: Klaudia Račić Derner

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár