Sächsische Staatskapelle Dresden – koncert abonentného cyklu Gesamtkunstwerk vo Viedni

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Do hudobného života sa po dvoch rokoch pandémie vrátil aj abonentný cyklus spoločnosti Gesamtkunstwerk. V Zlatej sále viedenského Musikvereinu sa 30. mája 2022 uskutočnil koncert Sächsische Staatskapelle Dresden so šéfdirigentom Christianom Thielemannom. Na programe boli Symfónia č. 3 a-mol, op. 56, „Škótska“ Felixa Mendelssohna-Bartholdyho a Lyrická symfónia, op. 18 Alexandra Zemlinského. Sólistami v Zemlinského diele boli sopranistka Julia Kleiter a barytonista Adrian Eröd.

Za päť rokov existencie abonentných cyklov spoločnosti Gesamtkunstwerk so sídlom v Bratislave sa na pódiách Slovenskej filharmónie, Slovenského národného divadla a pravidelne aj v Zlatej sále viedenského Musikvereinu (cyklus v tejto sieni sa stal ideovým vzorom pre tvorbu dramaturgie spoločnosti) prezentovali exkluzívne orchestre a sólisti. Priestor dostala hudba piatich storočí vrátane súčasnej, ktorú si spoločnosť objednala. Hoci je základom jej činnosti vývoj softvéru a služby zabezpečenia kvality, svoje podnikanie si predsavzala spojiť aj s umeleckou produkciou a zaznamenala veľký záujem slovenskej verejnosti. Pondelňajší koncert však má byť zlatou bodkou pred ohlásenou prestávkou. Verím, že len na krátky čas.

Christian Thielemann je vyhľadávaným dirigentom veľkého romantického, predovšetkým wagnerovského repertoáru. Jeho zmluva ako hudobného riaditeľa Bayreutského festivalu sa skončila pred dvomi rokmi a do roku 2024 bude stáť na čele Sächsische Staatskapelle Dresden. Okrem toho je aj riaditeľom salzburského Veľkonočného festivalu. Thielemann je pojmom predovšetkým pre svoje jasné umelecké názory a zvukový ideál. Presadzuje ho síce nie vždy nekonfliktne, ale to publikum, našťastie, necíti. Sächsische Staatskapelle Dresden je jedným z najstarších symfonických orchestrov na svete, na budúci rok oslávi 475. výročie. Spolupráca s Thielemannom trvá už desať rokov a prináša mimoriadne ovocie.

Christian Thielemann, Sächsische Staatskapelle Dresden, Musikverein Viedeň, 2022, foto: Matthias Creutziger

Thielemanna som zažila hlavne ako operného dirigenta. Tentoraz som spolu s plnou sálou viedenského Musikvereinu smela sledovať jeho prácu takmer zblízka. Je obdivuhodné, s akým zápalom sa sústreďuje na precíznosť detailov, na plastickosť a farebnosť orchestrálnej hry, akoby miestami dirigoval iba očami, ale vzápätí sa priam prelomí, aby bolo piano ešte tichšie a prechod v rámci dramatického oblúka úplne plynulý.

Symfónii č. 3 a-mol, op. 56, stvárňuje Felix Mendelssohn-Bartholdy príbeh Škótska, v jeho časoch veľmi populárneho. Skomponoval celkovo štyri vrcholné symfónie, ale s touto treťou sa zaoberal aj po ukončení štvrtej. Bola pre neho vizitkou a šťastným dieťaťom. Symbolicky povedané, skice, kresby i maľby vyzneli dokonale. Nazvala by som to nemeckou disciplinovanosťou, ktorá dirigentovi a orchestru umožňuje vyspievať hlavné a vedľajšie témy s priam akademickou dokonalosťou.

V Zlatej sále Musikvereinu je výborná akustika, dobre tam znie každý orchester. Sächsische Staatskapelle Dresden hráva s violami napravo, violončelami a kontrabasmi v strede a kontakt dirigenta, dobre oboznámeného s touto ikonickou sálou a ovládajúceho partitúru naspamäť, sa často deje iba očami. Jemný zvuk však orchester dokázal vylúdiť tak, že tóny boli zreteľné. Thielemann pôsobil, akoby sa symfóniou sám nechal unášať, hoci je prísnym dirigentom, pracujúcim racionálne až stroho. To však neznamená, že chýba výraz, emócie sú však podriadené striktnému plánu. Pôsobivé boli všetky štyri časti, najmä ich prepojenie, tematické súvislosti a dramatickosť, vyplývajúca z partitúry.

Sächsische Staatskapelle Dresden, Musikverein Viedeň, 2022, foto: Ľudovít Vongrej / Opera Slovakia

Mimoriadnym zážitkom bola Lyrická symfónia, op. 18 rakúskeho skladateľa Alexandra Zemlinského. S dielom som sa stretla pred tromi desiatkami rokov a odvtedy ma neprestáva fascinovať. Podotýkam, že Zemlinsky je pozoruhodným a až od 50-tych rokoch minulého storočia nanovo objavovaným skladateľom. Jeho starý otec sa narodil v Žiline v rímsko-katolíckej rodine, matka bola sefardská židovka a v tejto viere Alexandra aj vychovala. V jeho tvorbe cítiť bohatosť dedičstva predkov, takú symptomatickú pre stredoeurópsky priestor. Stal sa skladateľom historického prelomu k modernosti. Bol silne naviazaný na Mahlera a ako učiteľ Schönberga, svojho neskoršieho švagra, bol úzko spätý s autormi 2. viedenskej školy. Aj v súvislosti s Almou Maher, ktorú miloval, sa jeho meno vrylo do povedomia secesnej Viedne.

Lyrická symfónia vznikla v tom istom čase ako Mahlerova Pieseň o zemi. Svojím expresívnym výrazom už predznamenáva zmenu kompozičného myslenia smerom k uvoľneniu hraníc hudby a prekračovaniu zažitých noriem. Mysliac na Viedeň a jej neuveriteľne bohatú a v mnohých rokoch aj smutnú históriu pripomínam, že aj Zemlinského donútili opustiť ju a ukryť sa pred nacizmom v Amerike.

Adrian Eröd, Julia Kleiter, Christian Thielemann, Musikverein Viedeň, 2022, foto: Matthias Creutziger

Z jeho skladateľskej pozostalosti najviac rezonuje Lyrická symfónia. Neviem si predstaviť krajšie vyznanie lásky ako to, ktoré vložil do tónov v 20. rokoch minulého storočia (1924). Siahol po diele nositeľa Nobelovej ceny Rabíndranátha Thákura a v siedmich piesňach pre soprán, barytón a orchester skomponoval jednu z najkrajších ľúbostných poézií v hudbe.

Nemecký repertoár je v rukách Thielemanna sugestívny. Jeho interpretácia prepožičiava dielu život, vytvárajúc línie, spájajúce takmer pochodové, čisto orchestrálne vzlyky a vzburu s výrazovo úchvatnými piesňami. V diele som objavovala detaily, ktoré mi predtým unikali. Partitúra vyznela farebne a výrazovo nástojčivo. Je tam všetko – túžba, dialóg, splynutie, rozchod. Túžba však pretrváva – ako to v živote často býva – navždy. Zemlinsky precítil slová Thákura a dodal im ešte silnejší rozmer.

Obaja sólisti, Julia Kleiter a Adrian Eröd, ktorý zaskočil za pôvodne ohláseného Christiana Gerhahera, sú skúsení svetoví speváci v koncertnom aj opernom repertoári. Eröd má skvelý zvučný a zároveň zamatový barytón, ako aj vynikajúcu techniku, ktorá mu umožňuje spievať tak, že mu rozumieť každé slovo. Dielo hlboko prežíva. Zo štyroch piesní, určených pre barytón, doteraz vo mne rezonuje tretia, v Erödovej interpretácii naozaj silne prežívaná, „Du bist die Abendwolke“, hlavne verš „Du bist mein Eigen“.

Musikverein Viedeň, 2022, foto: Ľudovít Vongrej / Opera Slovakia

Na začiatku svojho prvého vstupu v druhej časti diela bola Julia Kleiter menej presvedčivá. Nebolo jej rozumieť a ani ju dobre počuť. Čoskoro však nastal obrat a žičila tomu aj faktúra diela v štvrtej časti „Sprich zu mir Geliebter“. Má takú silu, že ju dnes odcituje každý študent a meloman z nemecky hovoriacej krajiny. Toto kľúčové vyznanie lásky ako aj ďalšiu pieseň, zverenú sopránu „Vollende denn das letzte Lied“, Kleiter zaspievala so sugestívnym výrazom a rovnako oddane ako sólistický partner.

Slovenskí návštevníci mohli sledovať text v origináli aj v slovenskom preklade od Roberta Bayera, ktorý je zároveň autorom sprievodného textu vo veľkoryso koncipovanom programovom bulletine. Excelentný koncert bude mať, dúfam, pokračovanie.

Autor: Viera Polakovičová

písané z koncertu 30. 5. 2022

Abonentný koncert Gesamtkunstwerk
Zlatá sála Musikverein Viedeň
30. mája 2022

Sächsische Staatskapelle Dresden
Christian Thielemann, dirigent
Julia Kleiter, soprán
Adrian Eröd, barytón

Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfónia č. 3 a-mol, op. 56, „Škótska“
Alexander Zemlinsky: Lyrická symfónia, op. 18

Spoločnosť Gesamtkunstwerk zabezpečila pre abonentov do Viedne dopravu.

Koncert bol súčasťou európskeho turné, na ktorom Sächsische Staatskapelle Dresden účinkovala na šiestich koncertoch v piatich mestách – Zürich, Budapešť, Graz, Viedeň a Paríž.

www.gesamtkusnwerk.eu

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár