„Schubert Fest 2015“ – 2. ročník festivalu Franza Schuberta

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Želiezovce – V dňoch 9 – 18. marca 2015 sa v Želiezovciach uskutoční 2. ročník festivalu Franza Schuberta s názvom „Schubert Fest“, ktorý je organizovaný pri príležitosti spomienky na tohto hudobného velikána. Festival sa uskutoční pod záštitou nadácie Emílie a Michala Kováčovcov.

„Schubert Fest“ šíri a dielo a pamiatku Franza Schuberta

„Schubert Fest“ je projekt ZUŠ J. Albrechta, Mestského múzea a Pamätnej izby F. Schuberta v Želiezovciach a speváckeho oddelenia Konzervatória v Bratislave organizovaný pri príležitosti spomienky na hudobného velikána F. Schuberta. Festival vznikol z myšlienky pedagóga Konzervatória v Bratislave Štefana Gyöpösa, za podpory vedenia spomenutých škôl, v spolupráci kolegov a študentov rozličných odborov a ďalších významných inštitúcií. Festival má úsilie byť podkladom pre inšpiráciu, pôsobenie, ale aj ako  vzor pre mladých študentov s akcentom edukačného posolstva zameraného na výchovu umením a výchovu k umeniu. Usporiadaním tohto festivalu organizátori pokračujú vo vytváraní perspektívy pre umenie na školách v spolupráci s rôznymi inštitúciami a umelcami na Slovensku i v zahraničí.

Schubert Fest 2015

Spomienka na „Kráľa piesní“

Cyklus koncertov festivalu, predstavuje rozmanitú ponuku ukážky z diela Franza Schuberta – piesne, klavírnu, komornú i zborovú tvorbu. Pozvaní umelci, domáci i zahraniční, profesionáli i vynikajúci študenti svojím výkonom prispejú k vytvoreniu umelecky kvalitnej protiváhy v prostredí globalizácie a komercionalizácie kultúry a k udržaniu kontinuity koncertného života na Slovensku. Festival zároveň využíva jedinečnú príležitosť – pobyt velikána hudby Franza Schuberta v Želiezovciach na zviditeľnenie Slovenska a slovenskej kultúry a umenia doma i v zahraničí. Keďže Franzovi Schubertovi napriek tomu, že pôsobil na Slovensku niekoľko rokov, ešte nebola vyjadrená pocta v takejto forme, organizátori sa rozhodli uctiť si významnú osobnosť sériou festivalov. Schubert bol skladateľ európskeho rangu, ktorý dvakrát pôsobil v Želiezovciach ako učiteľ hudby dcér grófa Eszterházyho a preto jeho význam nie je len slovenský, ale aj európsky, čím vytvára mosty medzi národmi Európskej Únie.

Pamätná izba F. Schuberta v Želiezovciach

Pamätná izba F. Schuberta v Želiezovciach

Koncerty sú plánované cielene i na miesta, ktoré boli prepojené so životom hudobného skladateľa:

Želiezovce (Soví zámoček- dom a kaštieľ, v ktorom žil F. Schubert počas pôsobenia na Slovensku),

Želiezovce (Dom kultúry), Želiezovce (Rímsko-katolícky kostol sv. Jakuba) , Levice (Židovská synagóga)

Bratislava (ZUŠ J. Albrechta), Bratislava (Kníhkupectvo Panta Rhei).

Širokej verejnosti sa okrem študentov všetkých troch stupňov štúdia (ZUŠ, Konzervatórium, VŠMU), pedagógov školy a slobodných umelcov, predstavia i ako motivačný element pozvaní hostia.

Seminár s názvom Franz Schubert a Slovensko

Súčasťou festivalu bude i seminár odborníka o živote a diele skladateľa za pomoci multimédií, s názvom Franz Schubert a Slovensko. Hlavným bodom semináru, ktorý sa uskutoční pod vedením prezidentky Schubertovej spoločnosti doc. PhDr. Zuzany Vitálovej, CSc. a historika Pavla Polku, vedúceho Mestského múzea a pamätnej izby Franza Schuberta v Želiezovciach, je priblížiť mládeži skladateľa európskeho významu a vytvoriť tak prepojenie medzi kultúrami jednotlivých národov. Projekt širokospektrálne poskytne priestor i žiakom audiovizuálnej a multimediálnej tvorby – odbor detskej televíznej tvorby, ZUŠ J. Albrechta, či napríklad poslucháčom hudobného manažmentu VŠMU.

Cieľom projektu je:
-vytvoriť platformu na prezentáciu umeleckých diel
-docieliť umelecký rozvoj nastupujúcej mladej generácie
-nadobudnúť skúsenosti do budúcnosti a prispieť k integrácii mládeže
-upozorniť na potrebu umenia a dosiahnuť, aby sa získaná pozornosť zodpovedných miest kladne a maximálne zužitkovala v prospech vzdelávania
-samotná propagácia diela Franza Schuberta, snaha o to, aby sa skladateľova tvorba rozšírila čo najviac do povedomia verejnosti
-zviditeľniť Slovensko a slovenskú kultúru a umenie doma i v zahraničí a vytvoriť prepojenie medzi kultúrami jednotlivých národov Európskej Únie.

Schubert Fest 2015, plagát

Pripravil: Ľudovít Vongrej
Zdroj: Schubert Fest

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár