Sedem divov opery (14). Hudba v Ríme – Rím v hudbe

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Sedem rímskych vŕškov po stáročia tvorilo symbolické ohnisko, kde sa v kotli času varili dejiny. Poznáme názvy rímskych pahorkov? Septimontium je akousi melodrámou v kameni.

Z gramofónového krátera syčí hudobná láva v podobe expresívnych tónov Maria Lanzu. Newyorský Talian útočil na európske uši piesňou Arrivederci Roma, ktorú v roku 1955 napísal taliansky herec a hudobník Renato Rascel a v priloženej ukážke rozkvitne v hrdle Peruánca Juana Diega Flóreza.

video

Legenda o Fontáne di Trevi bola známa aj pred Lanzovým predposledným filmom Sedem pahorkov Ríma. Dobový kinohit však nebol nosením piesku na pláž ani liatím vody do mora. Legenda vďaka filmu zľudovela a spolu s ňou aj predstava, že Roma rovná sa amor. V niektorých slovanských jazykoch však stačí prečítať slovo Rím odzadu a dostaneme mir – svet.

Hudobníci na starorímskej podlahe v Lýbii. Zdroj: wikipedia.org

Na Kvirináli sa nekvíli

Médiami z času na čas preletí správa, že Kvirinál o niečom rozhodol alebo čosi vetoval. Nie je to verbálna maska žiadneho politika, ale meno antického collis, na ktorom dnes sídli taliansky parlament. Kvirinálu dal meno antický boh Quirinus, inak deifikovaný Romulus a Herkules. Rimania nazývali samých seba Kviritmi (Quirites), aby odlíšili slobodných občanov od inej, nemenej dôležitej skupiny obyvateľstva – vojska (exercitus, po latinsky cvičenci).

Prečítajte si tiež:
Sedem divov opery (seriál)

Etymológovia nie sú zajedno, kde sa vzali mená Quirinalis a Quirinus. Uvažuje sa o domnelom slove co-virinus (spoločenstvo vládnucich mužov, viri), ktoré napodiv dobre vystihuje súčasnú zákonodarnú funkciu Kvirinálu. Koho by zaujímalo, kde má pôvod slovo parlament, tu je odpoveď: zrejme vo francúzskom parler, hovoriť.

Busta cisára Nerona. Zdroj: wikipedia.org

Prerušme na chvíľu tok slov tenorovou áriou z trojdejstvovej opery Pietra Mascagniho Nerone. Dielo z roku 1935 oblieka do opernej tógy neslávne slávneho cisára Nerona, ktorý mal ako starorímsky boh Ianus dve tváre – tvár nadaného básnika a speváka striedal prízrak krvilačného sadistu.

V starom Ríme mali silný hudobný náboj slová aj matematické rovnice. Ária Quando al soave anelito z opery Nerone kombinuje matematicky čistú harmóniu s víziou bohyne Venuše.

video

Tenorovej úlohy Nerona sa v minulom storočí zhostil Aureliano Pertile a súčasný mexický tenorista Rolando Villazón ju oprášil na svojej prvej recitálovej nahrávke. Villazón rád obohacuje svoje interpretácie o vokálne farebné vzlyky a vzdychy v štýle Corelliho a Gigliho. Aj latinské sloveso quiritare má význam prosebne nariekať, prosíkať o pomoc a zmilovanie. Keď pološialený Nero prestal milovať ilúziu šťastia, spoznal silu náreku.

Koloseum v plnej paráde. Zdroj: internet

Zlatý dom

Megalomanský panovník si masíroval ego stavbou obrovského paláca s umelými jazerami a jedálňami s pohyblivými stropmi vytvárajúcimi priam televíznu ilúziu. Tento Domus aurea, Zlatý dom, bol na svoju dobu technickým zázrakom a vyrástol na pahorku Collis Esquilinus.

Squillo, čiže trblietavo lesklé výšky, napísal Vincenzo Bellini postave Pollioneho z tragédie o druidskej kňažke Norma. Meno Pollione pripomína latinský pád ablatív každému, kto má za sebou filologický tréning. Najskôr však dovoľme Belliniho hrdinovi (personifikovanému Francom Corellim) priblížiť sa k Venušinmu oltáru.

video

Gaius Asinius Pollio bol privŕžencom Caesara a zachránil Vergíliov statok pred konfiškáciou. Poézii dobre rozumel, bol predsa elegantným rétorom a rozhľadeným politikom, ktorý sa zaslúžil napríklad o založenie rímskej verejnej knižnice.

Zlaté to časy, v ktorých politici nemysleli iba na seba a na svoje tučné bankové kontá. Rímski senátori v istom období dejín nedostávali za politickú činnosť žiadne peniaze, ich jedinou odmenou bola česť slúžiť vlasti. Kam sa podel zlatý vek? Ubi es, aetas aurea?

Jedna z moderných rekonštrukcií rímskeho Fóra. Zdroj: pinterest.com

Horáciova hora horí básňami

Operné homagium Rímu je cédečko Plácida Dominga Rímski hrdinovia z roku 1990. Album je prechádzkou hudobnými drámami s tematikou (nielen) antického Ríma od Händela po Wagnera.

Barokoví skladatelia ryžovali operné zlato z jazier starovekých mýtov. Händelovo úspešné operné „veľkoplátno“ Giulio Cesare in Egitto z roku 1724 je toho (ne)živým dôkazom.

Plamene pomsty šľahajú z úst Händelovho Sesta, úlohy písanej pre kastráta, s ktorou si na albume Rímski hrdinovia zmeral sily aj Domingov dramatický tenor. Do éry kastrátov nás na chvíľu prenesie Max Emanuel Cencic a jeho vokálny gladius furoris, meč hnevu.

video

Po Kvirináli a Eskvilíne nás operné túlavé čižmy zavedú na ďalší rímsky pahorok Caelius. Podobnosť s latinským výrazom pre nebo caelum je vraj náhodná, vŕšok sa totiž kedysi volal Querquetulanus podľa bohatého dubového porastu (dub sa v latinskom jazyku povie quercus). Blízko pahorku sa k nebu týčia oblúky Caracallových kúpeľov, ktoré v roku 1990 tvorili neopakovateľnú kulisu prvého zo série populárnych koncertov Troch tenorov.

Typickou básnickou formou v piesňach stredovekého Ríma je stornello – trojveršová štruktúra na duchovné a milostné motívy. Hudbu v Ríme však ovplyvňoval aj neustály prísun pútnikov. Zdroj: roma-artigiana.it

Sedemdesiatjeden rokov pred pamätným rímskym vystúpením tenorového trojlístka Pavarotti – Domingo – Carreras píše Giacomo Puccini Inno a Roma – hymnus na Rím. O verše sa postaral Fausto Salvatori. Inšpiráciou mu bola Horatiova sladba Carmen saeculare, ktorú v roku 17 pred Kristom spievali dievčenské zbory na počesť prichádzajúceho veku pokoja (pax romana) predpovedaného Vergíliovým prorockým brkom. Vedeli ste, že latinské neutrum carmen pomenúva báseň a zároveň aj veršovanú pieseň?

video

Pucciniovsko-horatiovskú ódu na duchovnú silu Večného mesta v ukážke dospieval barytonista z dôb šelakových platní s menom antického boha Apollóna Apollo Granforte. Práve Granforte je tlmočníkom hudobných myšlienok zlovestného Jaga na vôbec prvej štúdiovej snímke Verdiho Otella v dejinách zvukového záznamu.

Prečítajte si tiež:
Rím a Verdi

Močiar dejín

Roma mihi inest – Rím je vo mne, zašepká každý duchovný dedič Impéria, keď jeho noha pobozká Mons Palatinus. Pahorok Palatín, domov šľachtických sídel, daroval našim jazykom slovo palác.

Herci a muzikanti zvečnení v antických Pompejach. Zdroj: wikipedia.org

Báje kladú na močaristý svah spájajúci Palatín s Kapitolom vlčiu jaskyňu, v ktorej sa múdra vlčica ujala dvojičiek Romula a Rema. Pravda mohla byť oveľa prozaickejšia. Latinské lupa označuje vlčicu aj prostitútku… Spomienkou na bývalý močaristý terén je tiež výraz palus, čiže močiar.

V močiari dejín sa Rím veru neutopil. Stal sa pochodňou civilizácie zapálenej gréckymi a etruskými zápalkami. Bez ďalšieho antického pahorku Capitolinus by nebolo ani amerického Kapitolu. Rímsky Kapitol zdobia Kapitolské múzeá i neďaleká jazdecká socha stoického filozofa na rímskom tróne Marca Aurelia, ktorý svoje grécky písané Rozhovory so sebou samým (Meditationes alebo Soliloquia) údajne písal na brehu Hrona kdesi v barbariku na území dnešného Slovenska.

Aj na Slovensku známy autor prevažne liturgickej hudby Marco Frisina vydal v roku 2005 album Alba Romana inšpirovaný minulosťou a prítomnosťou Mesta hovoriacich kameňov. Neoromantický skladateľ v kňazskom koláriku sype z rukáva takmer pucciniovské melódie a do opernej podoby pretavil Danteho Božskú komédiu.

Rímsky diecézny zbor je podľa mnohých Talianov divino, najmä keď spieva Frisinovu kantilénu de Romanitate – o „rímskosti“, ktorá vibruje in situ iba v Ríme.

video

Na javisku belehradskej opery Frisina v roku 2013 oslávil sedemnásť storočí od Milánskeho ediktu, ktorým cisár Konštantín Veľký svätorečený východnou Cirkvou zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými kultami v ríši. Premiéry opery In hoc signo sa zúčastnili cirkevné aj politické špičky.

„Špička“ Viminálu nie je vysoká, veď ide o najmenší z rímskych pahorkov. Viminalis je náručou, do ktorej sa zmestí talianske ministerstvo vnútra i Teatro dell’Opera di Roma – operné srdce Mesta cisárskych zástav (vexilla) aj pápežskej tiary. Z názvu Viminalis presvitá latinské pomenovanie vŕby vimen.

Rekonštrukciou hudby antického Ríma sa zaoberá súbor Synaulia. Na tejto replike starorímskeho organa z budapeštianskeho Aquinca sa dokonca dá hrať. Zdroj: wikipedia.org

Čo má Nitra spoločné s Rímom?

Vymeňme výhybku a na Aventíne (Collis Aventinus), kde podľa tradície sídlil Romulov brat Remus zavŕšime hudobnú prechádzku rímskymi pahorkami. Sedmoprstou rukou Ríma však na Slovensku nie je len Trnava a jej epiteton ornans malý Rím. Nárok na titul slovenský Rím má tiež Nitra, ktorá geograficky vyrástla na siedmych pahorkoch – rovnako, ako Večné mesto nad Tiberom.

Neznáma ranokresťanská mučeníčka Aria Rímska (kresťanský Východ aj Západ si ju pripomínajú 21. augusta) nedostala meno podľa opernej árie. Aria je latinizovaná ženská varianta gréckeho mena Areios – patriaci bohovi vojny Martovi. Gréci mu hovorili Ares.

Rímsky vojenský hudobník cornicen alebo aeneator (z latinského slova pre bronz), vždy pripravený bojovať hudbou. Zdroj: pinterest.com

Výbojní Rimania mali vo vojsku aj hudobníkov. Hráčom na roh v tvare písmena G (cornu) prischla signalizačná či mobilizačná úloha. Dvojitá flauta tibia bola rímskou sestrou gréckeho aerofónu aulos. Staroveké hudobné nástroje sa vyrábali z tŕsia aj zo zvieracích kostí. Lekári možno spozornejú, lebo tibia je latinským názvom holennej kosti. Nuž, v nohách si nosíme aj hudbu. Ako pastierik z Pucciniho Toscy kráčajúci pred svojím stádom…

video

Pergamenom, na ktorom Giacomo Puccini píše svoju opernú kriminálku, je veľký Rím. Tretie dejstvo otvára predohra so zvonami rímskych chrámov. Do toho sa vplieta arietta pastierika končiaca sa slovami: „lampene d’oro, me fai morir“. Zlatá lampa, zomriem pre teba! Čo je tou lampou? Láska, sloboda alebo samotný Rím?

Ak by nás stroj času teleportoval na Forum Romanum, z neďalekých domov vznešených Rimanov by sme možno počuli ozvenu vodného organa (grécky hydraulis). Antické organy pracovali na báze tlaku vody a kompresie vzduchu a dokázali dokonale ozvučiť hry a zápasy v cirku. Bez elektriny a mikrofónu…

Grécko-rímske organy boli pýchou Byzancie a Orientu. Kafil Al-Muqtadir vlastnil spievajúci strom zostrojený z vodných organov. Strom, ktorý vyrástol z rímskych kultúrnych koreňov…

Autor: Lucia Laudoniu

Archív Sedem divov opery (seriál)

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

slovenská historička, muzikologička, publicistka a výtvarníčka rumunsko-talianskeho pôvodu

Zanechajte komentár