Share – študentský festival venovaný tancu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v spolupráci s Divadelnou fakultou zahájila prvý ročník medzinárodného festivalu s názvom ,,Share“, ktorý je venovaný medzinárodným tanečným školám so zameraním predovšetkým na súčasný tanec a performanciu. Festival sa symbolicky začal na Deň detí, čiže 1. júna a pokračoval až do nedele 4. júna 2017. Počas troch večerov sa predstavilo deväť škôl, ktoré reprezentovali, Rakúsko, Českú republiku, Macedónsko, Poľsko, Maďarsko, Lotyšsko a samozrejme, že sa predstavili aj študenti katedry tanečnej tvorby VŠMU.

Na webovej stránke festivalu organizátori uviedli, že zámerom projektu je vytvoriť platformu pre konfrontáciu výsledkov umeleckých a vzdelávacích aktivít na univerzitách primárne zo Strednej Európy. Festival mal prezentovať diela budúcich tanečných profesionálov v oblasti choreografie, ale i prácu pedagógov pri výchove budúcich profesionálnych tanečných interpretov a performerov. Festival okrem večerných prezentácií, ktoré sa konali v priestoroch divadla LAB, ktoré patrí divadelnej fakulte, zahŕňal aj workshopy domácich, ale aj zahraničných pedagógov, ktorí sa spolu so svojimi študentmi festivalu zúčastnili. Určené boli pre študentov, ktorí mali možnosť si takýmto spôsobom zažiť odlišné prístupy vo výučbe tanca. Súčasťou bolo aj diskusné fórum, na ktorom mali zástupcovia jednotlivých univerzít prezentovať rôzne názory na rozvoj tanečného umenia a vyjadriť svoj postoj k budúcnosti festivalu. Zámer festivalu sa bezpochyby naplniť podarilo.

Share – medzinárodný festival univerzít tanca na Slovensku, 2017,
Rite of Spring Duncan Centre,
foto: Share

Českú republiku zastupovali dve školy Katedra tanca HAMUDuncan centre obe so sídlom v Prahe. Katedru tanca HAMU zastupovala choreografia Moniky Částkovej BALANS. Jej prostredníctvom divákom naservírovala krásne metafory ľudského života – keď nám skríži cestu a naruší rovnováhu čokoľvek, musíme tieto impulzy vstrebať a vrátiť svojmu životu rovnováhu. Pohybové divadlo s činohernou logikou potešilo predovšetkým vyspelou prácou s rekvizitou, rozvážnosťou a prirodzeným prístupom k téme. Interpreti Barbora Rokoszová, Dominika Wiak Adam Chaloupka podali veľmi slušné výkony a obsiahli aj prácu s napätím tak, že zachovali dojem „laboratória“.  Hoci túto choreografia nemožno označiť za tanečne virtuóznu, autorka ňou ale demonštruje fakt, že kvalitu „len“ tanec nezaručuje.

O čosi tanečnejšie sa predviedlo Konzervatórium Duncan centre a jeho študenti. Asi len málokto nepozná Igora Stravinského a jeho kultový balet Svätenie jari. Jiří Bartovanec svojou verziou v podaní študentov Konzervatória Duncan centre vzbudil veľké očakávania. Najočakávanejší výstup festivalu bol v konečnom dôsledku veľmi príjemným prekvapením. Hoci sa predstavenie Svätenia jari nezaobišlo bez menších zakopnutí, s témou generačnej výpovede sa študenti popasovali na primeranej úrovni a práve toto predstavenie sa najbližšie priblížilo ucelenému divadelnému predstaveniu. Škoda, že pred záverom došlo k miernej strate napätia. Zaváhania na poly spolupráce pohyb/hudba sú s prihliadnutím na hudobnú náročnosť titulu úplne pochopiteľné.

Share – medzinárodný festival univerzít tanca na Slovensku, vizuál

Rovnako príjemným prekvapením bolo muzikálovo ladené vystúpenie Budapest Contemporary Dance Academy. Choreografie, ktoré vytvorili študenti na hudbu skupiny Beatles sa bezpochyby stali najpozitívnejším zážitkom festivalu. Výborné a spontánne herectvo s prvkami komickej štylizácie, prehľadnosť konceptu, práca s interpretmi na základe ich technickej vyspelosti a tanečnej úrovne a nápadité rekvizity. Réžiu Ivána Angelusa a zanietenie jeho študentov, nie je možné považovať za neúspech. BEATLE DRAFTS pôsobilo v inak temnej atmosfére festivalu ako slnečný lúč.

Študentky Lotyšskej Akadémie kultúry Riga a performancia v choreografii Jánisa Putninša TIE patrila medzi prezentácie, ktoré zapôsobili extrémnou energiou – bohužiaľ najmä negatívnou. Treba však uznať, že na vzájomné napádanie sa a explicitné vyobrazenie sexuálnych polôh treba mať veľa odvahy a tá slečnám z mesta Riga určite nechýbala a u divákov vyvolali zmiešané pocity. Výkonom zaujali a performancia bola schopná položiť veľa významných otázok.

Share – medzinárodný festival univerzít tanca na Slovensku, 2017,
Pluri by Anton Bruckner Privatuniversität Linz, Kai Chun Chuang,
foto: Share

Zaujímavý kontrast vytvorilo nevšedné spojenie technológií a ľudského tela v performancii Yiran Zhao v prevedení interpreta Kaia Chun Chuanga. Nápad premietať (za pomoci data projektoru) tvár interpreta na jeho vlastné telo, zatiaľ čo pohyb bol stavebným materiálom kompozície, bol brilantný. Vizuálne zaujímavý a zároveň zrozumiteľný pokus vyvolal rad otázok o človeku, individualite a spoločnosti. Priestorom pre otázky, na ktoré sa ťažko hľadá odpoveď bola druhá časť predstavenia Anton Bruckner Privatuniversität Linz svojou improvizáciou INTRICATE TRAJECTORIES v prevedení troch veľmi disponovaných študentiek Boglarky Heim, Eszter Petrány a Marie Shurkhal. Ich mimoriadny fyzický potenciál žiaľ v zdĺhavej a nudnej choreografii nemal možnosť vyniknúť. Z diváckeho hľadiska patril práve tento výstup k tým vyčerpávajúcejším.

Bratislavskú VŠMU najvýraznejšie a najkompaktnejšie zastúpila choreografia CARTOON UNIVERSE.  Profesionálny choreograf pôsobiaci v zahraničí Anton Lachký vytvoril túto choreografiu na hudbu W. A. Mozarta  a Stefana Okuldoka pre študentov VŠMU už pred dlhším časom. Z toho dôvodu nie je možné ju prezentovať ani ako novinku, ani ako výsledok študentskej práce. V pomere kvalita choreografie a kvalita prevedenia obsadila symbolické prvé miesto. Interpreti z VŠMU sa síce  choreografom nemali možnosť stretnúť a niektoré detaily, špecifické pre jeho choreografický rukopis pochopiteľne zanikli. S veľmi náročným jazykom sa však vyrovnali na veľmi slušnej úrovni. CARTOON UNIVERSE, ale aj ostatná tvorba Lachkého od interpretov nevyžaduje len technickú, ale aj  výrazovú zdatnosť, zmysel pre humor a nutnú dávku štylizácie. Toto všetko obsiahli poslucháči tanečného umenia KTT VŠMU na výbornú.

Vyčítať by sa im mohol slabý divácky záujem o festival a to deklarované „zdieľanie“ skúseností. Zahraniční študenti vytvorili v hľadisku presilu voči domácim študentom. Študenti tanečného umenia mali asi ten víkend iné priority.

Autor: Natália Jabůrková

Share – medzinárodný festival univerzít tanca na Slovensku
1. – 4. 6. 2017

program

1. 6. 2017 LAB

Dance Department of Music and Dance Faculty of Academy of Performing Arts in Bratislava

Aspects of Love – The Two
Choreografia: Zuzana Andelová
Hudba: Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Preludium for two chellos and piano h minor
Interpreti: Miriam Budzáková, Lukáš Bobalík

Are you there?
Choreografia a interpretácia: Hana Gallinová, Ivana Magicová, Matúš Szegő, Andrej Štepita
Hudba: Tomáš Balák

Cartoon Universe
Choreografia: Anton Lachký (SK/BE)
Hudba: W. A. Mozart, Stefan Okuldok

Interpreti: Lukáš Bobalík, Miroslava Poloncová, Michal Toman, Matúš Szeghö, Jozef Vaľo, Silvia Sviteková, Miriam Budzáková, Viktória Komolíková, Rebecca Smudová

Anton Bruckner Privatuniversität Linz, (Austria)

pluri

Interpret: Kai Chun Chuang
Kompozícia: Yiran Zhao
V spolupráci s Hannah Eisendle

intricate trajectories
A work from the IDA Research Lab directed by Rose Breuss
Interpreti: Boglarka Heim, Eszter Petrány, Maria Shurkhal

Dance Department of Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (Czech Republic)

BALANS
Choreografia: Monika Částková
Hudba: JanŠikl
Scéna a kostýmy: Dominika Lippertová
Interpretácia: Barbora Rokoszová, Dominika Wiak, Adam Chaloupka

2. 6. 2017 LAB

Budapest Contemporary Dance Academy (Hungary)

BEATLES DRAFTS
Fragmenty hodinovej produkcie, ktorá mala premiéru 30. a 31. mája v Trafó Budapest
Choreografia: tanečníci
Réžia: Iván Angelus
Hudba: The Beatles and the dancers
Interpreti: Adomaityté Aisté, Bácskai Brigitta, Barbakov Sharon, Bechler Gwen, Branc Alja, CarielloMaría Concetta, Caruso Gaja, Copett Justine, Dániel Attila, Debreczenyi Márton, Doffin Franziska, Fekonja Jerneja, Rosas Hernández Alejandra, Jacsó Anna, Jenewein Till, Medić Ivona, Novák Evelyn, Pecek Petra, Pečnikar Julija, Torkko Virva, Tot Ana, Vágner Orsolya, Van Tsze Fu, Zhang Mary

Latvian Academy of Culture, Riga (Latvia)

TIE
Choreografia: Jānis Putniņš
Hudba: Ø – Loihdittu (Sähkö recordings);Robert Lippok – Whitesuperstructure – 2011; Parov Stelar – Booty Swing; Ash Ra Tempel – Suche And Liebe
kostýmy: Anete Agnete Krišjānova
Interpretácia: Ksenija Simanova, Jana Jacuka, Līga Ūbele, Nauris Miķelis Goba, Alise Madara Bokaldere, Laura Gorodko, Arina Buboviča, Sabīne Neilande, Dana Zvonarjova

Duncan Centre Conservatory, Prague (Czech Republic)

The Rite of Spring
Choreografia: Jiří Bartovanec
Hudba: Igor Stravinskij
Asistentka choreografie: Dora Sulženko Hoštová
Scéna: Michal Horáček
Svetelný dizajn: Michal Horáček
Interpreti: Sára Betušová, Kristýna Hebelková, Barbora Křížová, Jaroslav Lambor, Lucie Matoušková, Daniel Matušů, Patrik Miker, Jan Razima, Eva Rezová, Barbora Vaňková, Lenka Vořechovská, Tereza Weinlichová

3. 6. 2017 LAB

Musik und Kunst Privatuniversität der stadt Wien (Austria)

Eine Stadtmit C
Choreografia: Magdalena Forster (student of the Dance Department)
Hudba: Alva Noto, Ryuichi Samakoto
Stage Setting, Technical Concept: Sebastian Köck(student of the Transmediale Kunst, die Angewandte Wien)

Umwege
Choreografia, Dance: Vito Vidovic Bintchende
Hudba: Jonathan Billings

QuietNoise
Choreografia: Michele Merola (IT), Guest
Interpreti: Matilde Ceron (student of the 3 year of the Dance Department)


Choreografia a interpretácia:  Magdalena Forster, Dennis Schmitz, Lucia Müllauer, Marco Payer (students of the 3.year of the Dance Department)
Hudba: Stereo Total – Wirtanzenim Viereck

un-zoned
Koncept, choreografia a interpretácia: Sarah Merler (graduated in 2016 at the Dance Department.)
Hudba: Zvuková koláž collage (Sarah Merler)
Kostýmy: AnaIsabel Castro

National Academy of Theatre Arts Krakow, Dance Theatre Department Bytom (Poland)

Wszystko  wiem (I Know Everything )
Choreografia: Monika Witkowska
Hudba: Tomasz Gąssowski Motor i dziewczyny, music from the movie Sztuczki,
DJ Palotai, music from performance Banquet made for dance company TranzDanz, Remix of polish church song Dobry Jezu, Recordings of chosen quotations taken form internet forum (forum about church, religion, beliefs)
Interpreti: Wiktoria Zawadzka, Monika Witkowska, Jarek Mysona, Grzegorz Łabuda

Where birds go to die
Choreografia: Dariusz Nowak under the artistic supervision of Jacek Łumiński
Hudba: Hildur Gudnadottir, Stepanida Borisova, Philippe Jaroussky
Interpretácia: Dariusz Nowak

www.htf.vsmu.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár