Skončil sa jubilejný 30. ročník hudobného festivalu Allegretto Žilina

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V sobotu 25. septembra 2021 zazneli posledné tóny 30. ročníka festivalu klasickej hudby Allegretto Žilina. Na poslednom zo šiestich koncertných večerov sa pod taktovkou Františka Maceka (získal Hlavnú cenu festivalu) predstavili Štátny komorný orchester Žilina a klarinetista Martin Adámek (získal Cenu Ľudovíta Rajtera). Zaujímavou zhodou v inak pestrom programe festivalu boli vystúpenia dvoch špecializovaných súborov, praktikujúcich historicky poučenú interpretáciu.

Najskôr, 22. septembra vystúpil náš súbor Musica aeterna s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom. Ponúkol samostatný bachovsky ladený program, ktorého vážnym poslaním bolo aj sprevádzanie aktérky festivalu mladých, čembalistky Ľubice Paurovej. Dramaturgia koncertu mala profesionálne zdatne ustrojenú koncepciu s vnútornou logickou chronológiou, začínajúc známym Koncertom f mol pre čembalo a orchester od Johanna Sebastiana Bacha, pokračujúc v línii bachovskej dynastie cez Carla Philippa Emanuela (Koncert pre čembalo E dur), Johanna Christopha Friedricha (Sinfonia d mol) až k Johannovi Christianovi (Koncert pre čembalo f mol).

Festival Allegretto Žilina, 2021, Ľubica Paurová, Musica aeterna, foto: Roderik Kučavík

Mladá sólistka mala v prezentácii veľkorysý priestor, poodhaľujúci jej kvality. Ako odchovankyňa žilinských hudobných škôl, vrátane konzervatória, sa vzhľadom na svoje vyprofilované afinity k starej hudbe, ale aj kvôli výraznejšej absencii špecialistov u nás, vydala za odborným školením po okolitej Európe. Nemalé sú jej teoretické no najmä praktické skúsenosti, účasti na súťažiach, interpretačných kurzoch, mnohé vystúpenia s elitnými súbormi… Všetko naznačovalo ďalší z pozitívnych zážitkov festivalu. Nevedno však, prečo k naplneniu očakávaní neprišlo.

Už od počiatkov sa v súhre, no aj v hre sólistky vyskytovali zreteľné diskrepancie, neistota, plaché pochybnosti. Oproti sebe (či vedľa seba) pôsobili dve inertné jednotky, sólistka verzus orchester. Na vnútorné aj vonkajšie súznenie sme čakali, oba póly sa však akosi míňali, pôsobili vedľa seba. Sólistka bez opory a motivačných stimulov, súbor akoby apaticky uzavretý do svojej izolovanej produkcie… Škoda… (program koncertu TU…)

Festival Allegretto Žilina, 2021, Ľubica Paurová, Musica aeterna, foto: Roderik Kučavík

Druhým špecializovaným súborom pre starú hudbu bolo medzinárodné zoskupenie interpretov v rámci projektu Le petit concert d´Apollon. Na koncerte 24. septembra účinkovali Radka Kubínová – flauta traverso (ČR), Elise Dupont – husle (Holandsko), Evan James Buttar – viola da gamba (Kanada), João Rival – čembalo (Brazília) a speváčka Markéta Klaudová (ČR). Ponúkli program až prekvapujúco atraktívny, poučný, zábavný… Je zrejmé, že nejde o „usadený“ stály súbor, skôr ansámbel komunikujúci v duchu moderného virtuálneho jazyka (aspoň v „mimohudobných“ prejavoch).

Každý z členov sa pohybuje vo vymedzenej oblasti úzko špecializovanej interpretácie, kde sa kontakty na vzájomné dialógy doslova núkajú. Stretli sa mladí nadšenci v zhode a s láskou ochotní deliť sa o (znovu) poznávanú krásu… Le petit concert d´Apollon naservíroval porciu pôvabnej hudby, prevažne francúzskej proveniencie.

Kým úvodná Suita č. 3 od M. Maraisa pôsobila zvukovo viac „adaptačne“, ostatný sled kompozícií (J. Morel, J.-M. Leclair), striedajúc aj vokálne – najmä clivé skladby (M. P. de Montéclair, J. Ph. Rameau, A. Vivaldi) v stvárnení skvele disponovanej sopranistky Markéty Klaudovej – čoraz viac oživovali atmosféru a presviedčali neodolateľným espritom. Produkcia mladého kozmopolitného súboru vyvolala živú, priaznivú odozvu. Z pódia sa totiž v slastných dávkach šírila nákazlivá radosť z muzicírovania, objavovania a vychutnávania si noblesy a priam spektakulárnych pôvabov rozmarnej hudby aristokratických dvorov… (program koncertu TU…)

Festival Allegretto Žilina, 2021, Markéta Klaudová, Le petit Concert d’Apollon, foto: Roderik Kučavík

Prečítajte si tiež:
Festival Allegretto Žilina 2021 ponúkne šesť koncertných večerov
Štátny komorný orchester Žilina, Marco Vlasák a Pavol Praženica otvorili festival Allegretto Žilina 2021 (recenzia, 2021)
Na žilinskom Allegrette hodina s Frankom Klisovićom, skvelým chorvátskym kontratenoristom (recenzia, 2021)
Kukal Quartet na festivale Allegretto Žilina (recenzia, 2021)

Ak úvodný orchestrálny koncert volil program s osobitne vysokými nárokmi, záverečný v tomto duchu plnohodnotne zotrval. A znova ŠKO Žilina, tentokrát s mladým českým dirigentom Františkom Macekom. V predchádzajúcich dekádach (najmä na prelome storočí!) sme si ťažkali na malý prírastok mladých dirigentov, v ostatných rokoch (tak doma, ako aj v „okolí“) pozorujeme v tomto umeleckom odbore sľubný príliv. Zaiste ho kvalitne kompletizuje už aj profesionálne zavedený a spoluprácou s mnohými telesami overený F. Macek. S našim orchestrom mal 25. septembra príležitosť presvedčiť o tom v troch kompozíciách, vrátane náročných orchestrálnych sprievodov.

Prekvapivo vyznela úvodná skladba Nyári Este od Z. Kodálya. Autora bežne či všeobecne vnímame cez jeho drobnejšie kompozície, najmä vokálne. Uvedená orchestrálna freska nás však voviedla do zvukovo sýteho sveta „neopočúvaných“ postupov, sviežej harmónie, módov a priam liečivých farieb.

Festival Allegretto Žilina, 2021, Martin Adámek, Štátny komorný orchester Žilina, foto: Roderik Kučavík

Orchester veľmi senzitívne reagoval na dirigentove gestá, avizujúc konsenzus aj následnú tvorivú pohodu. Prvý („hviezdny“) sólista, náš vo svete suverénne pôsobiaci klarinetista Martin Adámek vstúpil na pódium a okamžite (temer výhradne) obrátil pozornosť na svoju hru. Možno povedať, že v Koncerte pre klarinet a orchester op. 57 Carla Nielsena bol absolútnym pánom situácie: dominantne sme vnímali jeho excelentnú tvorbu, veľakrát prenechajúc bizarné kompozičné procesy a súvislosti skladateľa v pozícii druhoplánovej.

Sólový part, všeobecne hodnotený ako vysoko náročný, sa pod dotykom Adámka menil na atraktívnu mozaiku ekvilibristických minucióznych situácií, farbistých novotvarov, ľahučkých kresieb a fascinujúcich fráz. Sólista celkom bez pátosu, koncentrovane a tvorivo povýšil skladbu na atraktívnu objavnú expedíciu. Slovom – interpretačný superlatív…

Festival Allegretto Žilina, 2021, Kristína Chalmovská, František Macek, Štátny komorný orchester Žilina, foto: Roderik Kučavík

Do mysteriózneho sveta hudby lotyšského skladateľa Patarisa Vasksa nás vedno s orchesterom ako sólistka Koncertu pre violončelo a sláčiky č. 2 Presence voviedla výborne umelecky vybavená Kristína Chalmovská. Mladá umelkyňa zapôsobila nielen obdivuhodnou tónotvorbou so sýtym, krásne vyrovnaným plastickým zvukovým „zamatom“, kreatívnou manuálnou technikou, ale najmä vyspelým profondným hudobným cítením, schopnosťou preniknúť a trpezlivo dávkovať z košatých príbehov a životnej filozofie skladateľa, hĺbavého mysliteľa a mystika. Pod umelecky plnohodnotný festivalový večer sa bravúrne podpísal sebavedomý, no najmä hudbyvedomý a tvorivý mladý dirigent František Macek… (program koncertu TU…)

Ocenení umelci

Ako to býva zvykom, aj tento rok organizátor ocenil niektorých účinkujúcich umelcov. Držiteľom Ceny publika sa stal klavirista zo Žiliny, Pavol Praženica, ktorý zároveň získal aj Cenu primátora mesta pre najmladšieho účastníka festivalu. Primátor Žiliny Peter Fiabáne mu cenu odovzdal v utorok 21. septembra na mestskom úrade. Hlavnú Cenu si odniesol český dirigent František Macek. Vďaka tomuto oceneniu sa mladý dirigent predstaví žilinskému publiku aj na budúci rok. Okrem festivalových ocenení bola na záverečnom koncerte slávnostne odovzdaná aj Cena Ľudovíta Rajtera, ktorú udelilo Hudobné centrum klarinetistovi Martinovi Adámekovi, v súčasnosti pôsobiacemu vo Francúzsku.

Festival Allegretto Žilina, 2021, Karel Hampl (riaditeľ ŠKO ŽIlina), Adrian Rajter (muzikológ), Igor Valentovič (riaditeľ Hudobného centra), Martin Adámek pri preberaní Ceny Ľudovíta Rajtera, foto: Roderik Kučavík

A tak sa skončil 30. ročník nášho etablovaného festivalu mladého interpretačného umenia Allegretto Žilina. Sprevádzalo ho azda menej oslavných rečí a o to viac opatrnosti v tichom očakávaní, no najmä plnohodnotných krásnych umeleckých výkonov. Dnes vieme, že svoje poslanie a renomé tento sviatok hudby znova bezo zvyšku naplnil. Tešili sme sa spolu s mladými umelcami, ich umením, výsledkami ich práce, snáh, snov. Už dnes, prekonajúc všetky „opatrné“ očakávania, veríme, že spolu s mladými interpretmi môžeme dúfať v návrat na žilinské pódium v novom, nasledujúcom ročníku festivalu…

Autor: Lýdia Dohnalová

písané z koncertov 22., 24. a 25. 9. 2021

Fotografie: Roderik Kučavík

www.allegretto.sk

Archív Festival Allegretto Žilina

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár