Skončil sa jubilejný 35. ročník speváckej súťaže Hans Gabor Belvedere Competition

1

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Kapské mesto – V juhoafrickom Kapskom Meste sa od 26. júna do 2. júla 2016 konal 35. ročník jednej z najuznávanejších medzinárodných súťaží Hans Gabor Belvedere Competition. Porota udelila prvú cenu americkému bas-barytonistovi Nicolasovi Brownleemu, druhú cenu získala sopranistka z Juhoafrickej republiky Noluvuyiso Mpofu a tretiu cenu mezzosopranistka z USA Raehann Bryce-Davis.

Hlavná súťaž 35. ročníka sa uskutočnila v Baxterovom divadelnom centre (Baxter Theatre Centre), ktoré je súčasťou tamojšej univerzity (University of Cape Town). Názov centra nesie meno bývalého starostu Kapského Mesta Williama Duncana Baxtera (1868 – 1960), ktorý finančným darom významne podporil jeho výstavbu. Hlavnej súťaži predchádzali kvalifikačné výberové kolá v sedemdesiatich mestách na celom svete, pričom jedno z nich prebehlo 7. mája 2016 aj v Bratislave v Slovenskom národnom divadle. Z výberových kôl postúpilo 120 spevákov, ale hlavnej súťaže sa zúčastnilo len 88 z nich. Záverečné kolo sa konalo 2. júla 2016 v Artscape Theatre Centre (Kapské Mesto) a vystúpilo na ňom 16 finalistov s Cape Town Philharmonic Orchestra pod vedením Kamala Khana z USA.

Theatre Center

Theatre Center

Usporiadatelia súťaže pripravili pre každý hlasový odbor zoznam árií, pričom tri z nich si účastníci museli naštudovať. Okrem toho sa museli naučiť ďalšie dve ľubovoľné árie. Počas celého trvania hlavnej súťaže spevákov posudzovala Operná porota zostavená z umeleckých riaditeľov a manažérov operných divadiel zodpovedných za obsadzovanie jednotlivých titulov v tomto zložení:

Michael Ajzenstadt, Israeli Opera Tel Aviv, Artistic Administrator (umelecký správca)
Marcus Desando, Gauteng Opera (Juhoafrická republika), Chief Executive Officer (hlavný výkonný vedúci)
Toni Gradsack, Teatro alla Scala Milano, Responsabile delle Compagnie di Canto (zodpovedný za spevácky súbor)
Guy Montavon, Theater Erfurt, Generalintendant, v SND režíroval inscenáciu opery Umberta Giordana Andrea Chénier, premiéry 18. a 19. 12. 2002
Hein Mulders, Aalto Theater und Philharmonie Essen, Intendant
Björn Peters, Sächsische Staatsoper Dresden – Semperoper, Künstlerischer Betriebsdirektor (umelecký riaditeľ prevádzky)
John Roos, Artistic Director of Unisa International Music Competitions (umelecký riaditeľ medzinárodných hudobných súťaží Unisa v rokoch 1988 – 2012; Unisa je nadácia Univerzity Južnej Afriky), predseda poroty
Christina Scheppelmann, Gran Teatre del Liceu, General Artistic Director (Generálna umelecká riaditeľka)
Melissa Wegner, The Metropolitan Opera, Associate Director (zástupkyňa riaditeľa), National Council Auditions (Konkurzy Národného koncilu Met)
Matthew Wild, Cape Town Opera, Artistic Director (umelecký riaditeľ)
Diane Zola, Houston Grand Opera, Director of Artistic Administration (riaditeľka umeleckej prevádzky)

Vo finále s orchestrom sa k tejto porote pripojila aj Porota predstavitelia médií:

Beverley Brommert, Cape Argus Newspaper (Juhoafrická republika), novinárka
Jane Carty, Kráľovská Írska akadémia hudby, členka Výboru guvernérov/RTE – Radio Teilifis Eireann (Írsko), zakladateľka festivalu RTE Musician of the Future
Fiona Chisholm, bývalá umelecká redaktorka Cape Times (Juhoafrická republika) novinárka
Wouter de Wet, Radio Sonder Grense (Juhoafrická republika), moderátor relácie Dis Opera
Martin Fichter-Wöss, APA – Rakúska tlačová agentúra, Redakteur Kultur – Stv. Ressortleiter (redaktor pre kultúru – zástupca rezortného vedúceho)
Deon Irish, Cape Times (Juhoafrická republika), novinár
Ash Khandekar, Opera Now (Anglicko), redaktor
Wayne Muller, Die Burger (Juhoafrická republika), novinár, bývalý asistent umeleckého redaktora (2007 – 2011)
Christophe Rizoud, forumopera.com (Francúzsko), šéfredaktor
Rebecca Schmid, Musical America (USA), Musical America Worldwide, korešpondentka
Barry Smith, Opera Magazine (Anglicko), novinár a korešpondent v Juhoafrickej Republike

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016, Víťazi 35. ročníka, Raehann Bryce-Davis (3. cena), Nicholas Brownlee (1. cena), Noluvuyiso Mpofu (2. cena, cena publika a zvláštna cena), vzadu: Kamal Khan, dirigent Cape Philharmonic Orchestra, foto: Kim Stevens © limelightphotography.capetown

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016,
Víťazi 35. ročníka,
Raehann Bryce-Davis (3. cena), Nicholas Brownlee (1. cena),
Noluvuyiso Mpofu (2. cena, cena publika a zvláštna cena),
vzadu: Kamal Khan, dirigent Cape Philharmonic Orchestra,
foto: Kim Stevens © limelightphotography.capetown

Najväčší úspech na súťaži dosiahli juhoafrická sopranistka Noluvuyiso Mpofu, ktorá získala druhú cenu, cenu publika a zvláštnu cenu pre speváka z Juhoafrickej republiky a americký bas-barytonista Nicolas Brownlee, absolútny víťaz a výherca dvoch zvláštnych cien, ktoré znamenajú angažmány v divadle v Erfurte a Izraelskej opere Tel Aviv. Pre Juhoafričanku to nie je prvý úspech na významnej medzinárodnej súťaži. V roku 2015 získala spolu s americkým barytonistom Edwardom Parksom v Londýne tretiu cenu na súťaži Operalia, ktorej zakladateľom a duchovným otcom je Plácido Domingo.

video

Nicolas Brownlee v súčasnosti pôsobí v Opere Los Angeles a je víťazom konkurzov Národného koncilu Metropolitnej opery za rok 2015.

video

Tretiu cenu získala americká mezzosopranistka Raehann Bryce-Davis, držiteľka prvej ceny zo Súťaže Hilde Zadek v roku 2015.

video

Všetky ceny rozdelili porotcovia takto:

Prvá cena: Nicholas Brownlee, bas-barytón, USA

cenu venovala Dr. Véra Gregor na pamiatku Kammersängerin Teresy Stich-Randall

Druhá cena: Noluvuyiso Mpofu, soprán, Juhoafrická republika

cenu venovali Jan Meulendijks and Bart Schuil

Tretia cena: Raehann Bryce-Davis, mezzosoprán, USA

cenu venovala Nadácia Valentina a Anni Leitgebovcov

Cena Poroty predstaviteľov médií: Selene Zanetti, soprán, Taliansko

Cena publika: Noluvuyiso Mpofu, soprán, Juhoafrická republika

cenu odovzdala Dr. Madeleine Kim, Južná Kórea

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016, zľava: Hanna Van Schalkwyk, Ian Neilson, Holger Bleck, Isabella Gabor a Lize Thomas, foto: FB Belveder

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016, porota
zľava: Hanna Van Schalkwyk, Ian Neilson, Holger Bleck, Isabella Gabor a Lize Thomas,
foto: FB Belveder

Zvláštnymi cenami Opernej poroty sú angažmány do operných divadiel, ak je rola voľná a uchádzač ju naštudoval v požadovanej kvalite. Z ponuky deviatich divadiel porota vybrala spevákov pre päť z nich:

Gran Teatre del Liceu Barcelona: Jomante Slezaite, soprán, Litva

Theater Erfurt, Nicholas Brownlee, bas-barytón, USA

Gauteng Opera (Johannesburg, JAR), Mandla Mndebele, barytón, Juhoafrická republika

Israeli Opera Tel Aviv, Nicholas Brownlee, bas-barytón, USA

Accademia Teatro alla Scala Milano, Nick Kolhida, bas, Gruzínsko, cenu udelil Toni Grafsack

Ponuky divadiel Aalto Theater und Philharmonie Essen, Cape Town Opera, Houston Grand Opera a Sächsische Staatsoper Dresden – Semperoper ostali neobsadené. Ďalšie zvláštne ceny venovali partneri:

Cena Hansa Gabora, udeľuje ju Yasuko Mitsui podľa vlastného výberu: Byung Jun Ko, barytón, Južná Kórea

Zvláštna cena pre juhoafrického speváka podľa výberu poprednej juhoafrickej opernej sólistky, sopranistky Margarethy Deysel: Noluvuyiso Mpofu, soprán, Juhoafrická republika

A napokon zvláštna cena mediálnych porotcov.

Cena Willa Keuna, udelila ju členka mediálnej poroty Jane Carty: Julietta Aleksanyan, soprán, Arménsko

Zo strany usporiadateľov bola súťaž skvele pripravená a zabezpečená. K celkovo veľmi príjemnej atmosfére významne prispelo aj to, že sa vo svojom priebehu neustále tešila veľkému záujmu publika.

Koncept tejto veľmi osobitej speváckej súťaže sa zrodil v myšlienkach maďarského dirigenta Hansa Gabora (1924–1994), zakladateľa a dlhoročného manažéra Viedenskej komornej opery, ktorá vznikla v roku 1953. Už na samom začiatku svojej umeleckej kariéry sa zaoberal hľadaním a podporou mladých talentovaných spevákov. Viacerí z tých, ktorí uskutočnili prvé kroky svojho operného života pod jeho umeleckým vedením, sa neskôr stali medzinárodne uznávanými hviezdami. Jeho hlavná idea spočívala v tom, aby namiesto akademických vokálnych pedagógov hodnotili talent a vyspelosť spevákov práve tí, ktorí sú zodpovední za ich angažovanie – operní a festivaloví manažéri, podporovatelia hudby a predstavitelia médií. Umelecké agentúry dostali štatút pozorovateľa.

Hans Gabor, (1924–1994)

Hans Gabor,
(1924–1994)

Takéto teda bolo pozadie vzniku prvej „Belvedere Competition“, ktorá sa uskutočnila v roku 1982 vo Viedni. Idea spoľahlivej „výmeny zásobárne spevákov“ (Singers’ stock exchange) bez prísne akademického pohľadu rýchlo získala popularitu. Tento špecifický termín znamená formu výmeny poskytujúcu profesionálnu službu nielen pre mladých spevákov, ale aj agentúry, operné divadlá a dramaturgov zodpovedných za obsadenia jednotlivých titulov. Prihlášky do súťaže sa začali množiť z celého sveta, takže sa pomerne skoro musel nájsť spôsob, ako obmedziť počet účastníkov, aby porota nebola preťažená. V roku 1992 padlo rozhodnutie usporiadať predbežný výber po celom svete. Prvé kvalifikačné kolá sa udiali v trinástich mestách a toto číslo z roka na rok stále rastie.

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016, súťažiaci 35. ročníka, foto: FB Belveder

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016,
súťažiaci 35. ročníka,
foto: FB Belveder

Spevákov vo výberových kvalifikačných kolách posudzuje komisia zložená z generálnych manažérov súťaže Isabelly Gabor, vdovy po Hansovi Gaborovi, a hudobného vedca Holgera Blecka, pôsobiacich vo svojich funkciách od roku 1999. Ďalší členovia komisie sú z radov renomovaných speváckych pedagógov a popredných osobností inštitúcií, v ktorých sa kvalifikačné kolo práve koná. Na činnosti súvisiacej s organizáciou a priebehom tohto výberového procesu sa už vyše dvadsať rokov výrazne podieľa aj významná slovenská hlasová pedagogička a speváčka prof. Eva Blahová. Okrem toho, že organizuje kvalifikačné kolo v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v posledných rokoch zasadá aj vo výberových komisiách v divadlách a akademických inštitúciách vo viacerých mestách. V roku 2016 to boli Gran Teatre del Liceu Barcelona, Prinzregententheater Mníchov, Konzervatórium Tbilisi (Gruzínsko), Národní divadlo Praha, Paderewského akadémia Poznań, Viedenská štátna opera a SND Bratislava. V roku 2015 iniciovala uskutočnenie nových kvalifikačných kôl v Krakowe, Wrocławi a Poznańi, keďže v Poľsku sa predtým konali len vo Warszawe a Gdańsku, na Rossiniho konzervatóriu v Pesare, a napokon v Opere Sydney a na Queensland Conservatorium Griffith University v Brisbane, pretože v Austrálii bola predtým kvalifikácia len v Melbourne. Rozširovanie počtu miest sa deje najmä kvôli tomu, aby sa postupne darilo pokryť jednotlivé svetové regióny. Na podnet Evy Blahovej sú pre rok 2017 rozpracované rokovania s Národnou ukrajinskou operou Kyjev, Štátnym konzervatóriom Nikolaja Andrejeviča Rimského-Korsakova v Sankt Peterburgu a Operou Florentine sídliacej v meste Milwaukee na brehu Michiganského jazera so zámerom zahrnúť aj vnútrozemskú časť USA. Organizátorom a stálym členom komisií kvalifikačných kôl pre ázijský región Číny, Japonska a Kórey je rakúsky hlasový pedagóg a vedec Dr. Gerhard Hoerl. Posudzovanie uchádzačov v kvalifikačných kolách je náročný proces, pretože z vyše tisícky prihlásených z celého sveta treba vybrať len okolo 120 účastníkov hlavnej súťaže.

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016, hodnotiaci, zľava: Markus Desando, Matthew Wild, Melissa Wegner, Eva Blahova, Holger Bleck, Isabella Gabor, Guy Montavon, John Ross, Christina Scheppelmann, Jane Carty, Diane Zola, Michael Ajzenstadt, Yasuko Mitsui, Lize Coetzer, Beth, Louis Heyneman, foto: FB Belveder

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016,
hodnotiaci,
zľava: Markus Desando, Matthew Wild, Melissa Wegner, Eva Blahova, Holger Bleck,
Isabella Gabor, Guy Montavon, John Ross, Christina Scheppelmann, Jane Carty,
Diane Zola, Michael Ajzenstadt, Yasuko Mitsui, Lize Coetzer, Beth, Louis Heyneman,
foto: FB Belveder

Už v roku 1988 sa súťaž, dovtedy vyhradená len pre operný repertoár, rozširuje aj o operetu. V roku 2000 pribudla súťaž operných korepetítorov. Obidve stále pokračujú, aj keď nie každý rok a budú sa konať aj v budúcnosti. Stále rastie aj počet mimoriadnych cien, ktoré do súťaže venujú rôzne inštitúcie, či už v podobe finančného ohodnotenia alebo angažmánu. Popri hlavných cenách je veľmi atraktívnou cena publika. Až dodnes je živou tradíciou, že ju udeľujú diváci záverečného verejného koncertu.

Po smrti Hansa Gabora v roku 1994 súťaž od roku 1995 prijala do svojho pôvodného názvu meno svojho zakladateľa. Od roku 2013 „International Hans Gabor Belvedere Competition“ prekračuje hranice Rakúska. Záverečné kolá, ktoré sa po 31 rokov konali vždy vo Viedni, sa teraz uskutočňujú v renomovaných operných divadlách po celom svete alternačným spôsobom. V roku 2013 sa prvýkrát mimo Rakúska tohto podujatia zhostil Amsterdam, nasledoval Düsseldorf roku 2014, opäť Amsterdam roku 2015 a Kapské Mesto roku 2016. Na budúci rok bude finále znova v Amsterdame, ale plány na nasledujúce roky rátajú s európskymi i zámorskými mestami, okrem iných sa vážne uvažuje aj o Prahe. Administratívnym ústredím súťaže je však stále Viedeň.

Generálni manažéri súťaže Isabella Gabor a Holger Bleck sa o poslednom ročníku vyjadrili takto: „Kapské mesto je úžasné, milujeme pohostinnosť, otvorenosť ľudí a oddanosť juhoafrických partnerov. Tešíme sa, že budeme opäť hosťami v Holandsku na 36. ročníku súťažného finále v roku 2017.“

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016, Holger Beck a Isabella Gabor, hlavní organizátori súťaže

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016,
Holger Beck a Isabella Gabor, hlavní organizátori súťaže

V histórii súťaže sa medzi laureátmi a víťazmi hlavných cien nestratili ani slovenskí speváci. V roku 2009 získali tretiu cenu sopranistka Mária Porubčinová, cenu Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf) mezzosopranistka Judita Nagyová a cenu Opery Klagenfurt Richard Šveda. Roku 2005 sa celkovou víťazkou súťaže stala sopranistka Adriana Kučerová a tretiu cenu v operetnej súťaži získala v roku 2010 sopranistka Helena Becse-Szabó. Basista Gustáv Beláček sa v roku 1993 prebojoval do semifinále a odniesol si aj cenu časopisu Opernwelt. Okrem toho v deväťdesiatych rokoch jednu zo zvláštnych cien získala aj Ági Tóthová.

Medzinárodná súťaž „Hans Gabor Belvedere“ je odrazovým mostíkom pre opernú kariéru. Medzi bývalých účastníkov a výhercov cien patria Angelika Kirchschlager (tri mimoriadne ceny v r. 1991, Rakúsko), Angela Gheorghiu (tretia cena 1990, Rumunsko), Ildikó Raimondi (prvá cena operetnej súťaže 1988, Maďarsko), Elisabete Matos (druhá cena 1995, Portugalsko), Elīna Garanča (semifinále 1999, Lotyšsko), Lado Ataneli (vl. m. Vladimir Atanelišvili, prvá cena 1996, Gruzínsko) a Peter Edelmann (prvá cena 1989, Rakúsko). Novšími víťazmi sú taliansky tenorista Antonio Poli (prvá cena 2010, Taliansko), ktorý v roku 2011 debutoval na Salzburskom festivale po boku Anny Netrebko a Piotra Beczału ako Alméric z Čajkovského opery Jolanta. Sopranistka Rachel Willis-Sørensen (USA), držiteľka prvej ceny z roku 2011 uskutočnila svoj vysoko cenený debut v Kráľovskej opere Covent Garden v roku 2012 rolou Grófky z Figarovej svadby. A nakoniec Pretty Yende (Juhoafrická republika), výherkyňa opernej i operetnej prvej ceny z roku 2009, odštartovala medzinárodnú kariéru s angažmánmi v najslávnejších svetových operných divadlách.

Pomerne zaujímavým, až prekvapujúcim javom posledných ročníkov súťaže je obsadzovanie popredných výherných miest mladými juhoafrickými spevákmi (Pretty Yende, Noluvuyiso Mpofu a pod.). Podľa názoru Evy Blahovej, ktorá celé finále v Juhoafrickej republike pozorne sledovala a diskutovala s ľuďmi z prostredia tamojšieho vokálneho umenia, je to dôsledok najmä troch príčin: veľkého počtu hudobne nadaných mladých ľudí sústredených najmä v prostredí miestnych cirkevných zborov, vynikajúcej úrovne vokálnych pedagógov pôsobiacich na juhoafrických umeleckých školách a principiálneho dôrazu na dlhodobé profilovanie žiaka alebo študenta stále tým istým učiteľom spevu.

Pripravil: Ján Marták

zdroj: Belveder

www.belvedere-competition.com

Medzinárodná spevácka súťaž Belveder 2016, plagát

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

zástupca šéfredaktora Opera Slovakia, podpredseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista a odborný korektor, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Jeden komentár

  1. Dovolím si len malú poznámočku: keďže som bol povedľa pani Isabelly Gabor, pani prof.Evy Blahovej a ešte jedného pána z Viedne v porote výberového kola v Bratislave (7.5.), bolo a je mi veľmi ľúto, že sa ho zúčastnili iba dve adeptky. Pre našich mladých spevákov ostala nevyužité obrovská šanca postúpiť do ďalšieho kola tejto prestížnej medzinárodnej súťaže.

Zanechajte komentár